Wednesday, November 29, 2023
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Tâm Thần Trên Trẻ Chậm Phát Triển Tâm Thần

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Tâm Thần Trên Trẻ Chậm Phát Triển Tâm...

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN TRÊN TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TÂM THẦN I. ĐẠI CƯƠNG: Theo ICD-10: Chậm phát triển tâm thần (CPPTT)...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Phát Triển Lan Tỏa

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Phát Triển Lan Tỏa

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN LAN TỎA (TỰ KỶ, HỘI CHỨNG RETT) I. ĐẠI CƯƠNG: Định Nghĩa: Tự kỷ là một rối loạn phát...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Nhân Cách

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Nhân Cách

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHÂN CÁCH I. ĐẠI CƯƠNG - ĐỊNH NGHĨA A. Đại Cương : Nhân cách bình thường thể hiện ở sự tuân...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Lưỡng Cực

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Lưỡng Cực

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC I. GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM (F30) Ba mức độ trầm trọng đã được biệt định ở đây là...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Lo Âu Lan Tỏa

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Lo Âu Lan Tỏa

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA I. Chẩn Đoán Rối Loan Lo Âu Lan Tỏa Theo ICD 10: Người bệnh phải có...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Hỗn Hợp Lo Âu Trầm Cảm

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Hỗn Hợp Lo Âu Trầm Cảm

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HỖN HỢP LO ÂU TRẦM CẢM I. Chẩn Đoán Rối Loan Hỗn Hơp Lo Âu Trầm Cảm Theo ICD...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Hoảng Loạn

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Hoảng Loạn

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN HOẢNG LOẠN I. Các Triệu Chứng Cơn hoảng loạn thường bao gồm một vài hoặc nhiều trong số các triệu...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Giấc Ngủ - Mất Ngủ

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Giấc Ngủ – Mất Ngủ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN GIẤC NGỦ - MẤT NGỦ 1. Phân Loại Theo ICD 10 F51 Rối loạn giấc ngủ không do nguyên nhân...
Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Dạng Cơ Thể

Phác Đồ Điều Trị Rối Loạn Dạng Cơ Thể

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ - Định nghĩa: Các rối loạn dạng cơ thể là biểu hiện tái diễn các triệu...
Phác Đồ Điều Trị Phản Ứng Với Stress Trầm Trọng Và Rối Loạn Thích Ứng

Phác Đồ Điều Trị Phản Ứng Với Stress Trầm Trọng Và Rối Loạn Thích...

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHẢN ỨNG VỚI STRESS TRẦM TRỌNG VÀ RỐI LOẠN THÍCH ỨNG 1. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN THEO TCD-10 : F43 • F43.0:...

Facebook FanPage

9,283FansLike