Tuesday, June 2, 2020
Cơ môi trường liên tục

Cơ môi trường liên tục

Đề cương thi môn cơ môi trường liên tục Một số ví dụ tính toán của môn học này, mình note lại ra phía trang...
kĩ thuật thi cong

Kĩ Thuật Thi Công

Đề cương môn Kĩ thuật thi công Câu 1: Trình bày khái quát các công tác thi công đất? Câu 2: Trình bày biện pháp định...
An toàn lao động

An Toàn Lao Động

ĐỀ CƯƠNG MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG Câu 1: Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ? Trách nhiệm của các tổ chức trong...

Facebook FanPage

5,354FansLike