Monday, April 22, 2024
Phục Hình Thẩm Mỹ Tháo Lắp Khung Bộ

Phục Hình Thẩm Mỹ Tháo Lắp Khung Bộ

Phục Hình Thẩm Mỹ Tháo Lắp Khung Bộ 1. CHẨN ĐOÁN - Mất răng lẻ tẻ hàm trên , hàm dưới 2. CHỈ ĐỊNH - Những răng còn...
Phục Hình Tháo Lắp Khung Liên Kết

Phục Hình Tháo Lắp Khung Liên Kết

Phục Hình Tháo Lắp Khung Liên Kết 1. CHẨN ĐOÁN - Mất răng lẻ tẻ hàm trên, hàm dưới 2. CHỈ ĐỊNH - Những răng còn lại có...
Phục Hình Tháo Lắp Bán Phần Nền Nhựa

Phục Hình Tháo Lắp Bán Phần Nền Nhựa

Phục Hình Tháo Lắp Bán Phần Nền Nhựa 1. CHẨN ĐOÁN - Mất răng lẻ tẻ hàm trên, hàm dưới. 2. CHỈ ĐỊNH - Khoảng mất răng quá...
Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Môi, Mũi

Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Môi, Mũi

Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Môi, Mũi 1. TRƯỚC PHẪU THUẬT: 1.1. Khám và chuẩn đoán: ♦ Lâm sàng: Tình trạng tổng quát của bệnh nhân...
Phẫu Thuật Cắt Gốc Răng

Phẫu Thuật Cắt Gốc Răng

Phẫu Thuật Cắt Gốc Răng 1. CHẨN ĐOÁN: 1.1. Chẩn đoán sơ bộ: 1.1.1. Lâm sàng: - Bất thường trong cấu trúc giải phẫu chân răng mà không...
Phẫu Thuật Chỉnh Hình Thẩm Mỹ Mũi

Phẫu Thuật Chỉnh Hình Thẩm Mỹ Mũi

Phẫu Thuật Chỉnh Hình Thẩm Mỹ Mũi 1. TRƯỚC PHẪU THUẬT: 1.1. Khám và chuẩn đoán: ♦ Lâm sàng: - Tình trạng tổng quát của bệnh nhân (khám...
Phác Đồ Điều Trị Áp Xe Quanh Chóp Răng Cho Răng Vĩnh Viễn

Phác Đồ Điều Trị Áp Xe Quanh Chóp Răng Cho Răng Vĩnh Viễn

Phác Đồ Điều Trị Áp Xe Quanh Chóp Răng Cho Răng Vĩnh Viễn 1. CHẨN ĐOÁN: 1.1. Lâm sàng: - Răng có thể có lỗ sâu hoặc...
Phác Đồ Điều Trị Viêm Tủy Cho Răng Vĩnh Viễn

Phác Đồ Điều Trị Viêm Tủy Cho Răng Vĩnh Viễn

Phác Đồ Điều Trị Viêm Tủy Cho Răng Vĩnh Viễn 1. Chẩn đoán: 1.1. Lâm sàng: - Đau khi có kích thích: nóng, lạnh, chua, ngọt, khi...
Phác Đồ Điều Trị Viêm Nhiễm Vùng Hàm Mặt

Phác Đồ Điều Trị Viêm Nhiễm Vùng Hàm Mặt

Phác Đồ Điều Trị Viêm Nhiễm Vùng Hàm Mặt 1. CHẨN ĐOÁN: Mô tả 1.1. Chẩn đoán sơ bộ: 1.1.1. Dấu hiệu lâm sàng: - Vẻ mặt nhiễm trùng:...
Phác Đồ Điều Trị Răng Áp Xe Tái Phát

Phác Đồ Điều Trị Răng Áp Xe Tái Phát

Phác Đồ Điều Trị Răng Áp Xe Tái Phát 1. CHẨN ĐOÁN: 1.1 Lâm sàng: - Tiến triển nhanh từ nhẹ đến sưng nhiều - Đau dữ dội...

Facebook FanPage

9,283FansLike