Tuesday, February 27, 2024
Đốt U Phổi Bằng Sóng Cao Tần

Đốt U Phổi Bằng Sóng Cao Tần (Radiofrequency Ablation: Rfa)

Đốt U Phổi Bằng Sóng Cao Tần (Radiofrequency Ablation: Rfa) I. GIỚI THIỆU Sóng cao tần (RF) là sóng có bước sóng từ 3 kHz...
Đặt Ống Nội Khí Quản Qua Đường Miệng Có Đèn Soi Thanh Quản

Đặt Ống Nội Khí Quản Qua Đường Miệng Có Đèn Soi Thanh Quản

Đặt Ống Nội Khí Quản Qua Đường Miệng Có Đèn Soi Thanh Quản MỤC ĐÍCH: Đặt ống nội khí quản (NKQ) qua đường miệng có đèn soi...
Đặt Catheter Tĩnh Mạch Trung Tâm (Cvc: Central Venoùs Catheter)

Đặt Catheter Tĩnh Mạch Trung Tâm (Cvc: Central Venoùs Catheter)

Đặt Catheter Tĩnh Mạch Trung Tâm (Cvc: Central Venoùs Catheter) I. CHỈ ĐỊNH: Theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm Bù hoàn thể tích...
Đặt Catheter Tĩnh Mạch Cảnh Trong

Đặt Catheter Tĩnh Mạch Cảnh Trong (Theo Đường Daily)

Đặt Catheter Tĩnh Mạch Cảnh Trong (Theo Đường Daily) MỤC ĐÍCH: Luồn catheter qua da vào tĩnh mạch cảnh trong bằng một kim dẫn bên ngoài...
Điều Trị Lao Màng Não Trẻ Em

Điều Trị Lao Màng Não Trẻ Em

Điều Trị Lao Màng Não Trẻ Em Lao màng não (LMN) là một bệnh viêm não và màng não do vi khuẩn lao . LMN là...
Xoa Bóp Tim Ngoài Lồng Ngực Và Thổi Ngạt

Xoa Bóp Tim Ngoài Lồng Ngực Và Thổi Ngạt

Xoa Bóp Tim Ngoài Lồng Ngực Và Thổi Ngạt MỤC ĐÍCH: - Xoa bóp tim ngoài lồng ngực nhằm thiết lập lại tuần hoàn trong cơ...
Tổ Chức Một Đơn Vị Thực Hành Thông Khí Không Xâm Lấn (Tkkxl)

Tổ Chức Một Đơn Vị Thực Hành Thông Khí Không Xâm Lấn (Tkkxl)

Tổ Chức Một Đơn Vị Thực Hành Thông Khí Không Xâm Lấn (Tkkxl) - Có thể thực hiện tại khoa SSTC hoặc phòng bệnh nặng...
Thở Áp Lực Dương Liên Tục Qua Mũi (Ncpap)

Thở Áp Lực Dương Liên Tục Qua Mũi (Ncpap)

Thở Áp Lực Dương Liên Tục Qua Mũi (Ncpap) I. MỤC ĐÍCH: Thở áp lực dương liên tục qua mũi (Nasal Continuous Positive Airway Pressure: NCPAP)...
Thổi Ngạt

Thổi Ngạt

Thổi Ngạt MỤC ĐÍCH: Thổi một lượng khí thở ra của bác sĩ hay điều dưỡng vào phổi nạn nhân hay người bệnh bằng cách áp...
Thông Khí Không Xâm Lấn Áp Lực Dương Trong Suy Hô Hấp Mạn

Thông Khí Không Xâm Lấn Áp Lực Dương Trong Suy Hô Hấp Mạn

Thông Khí Không Xâm Lấn Áp Lực Dương Trong Suy Hô Hấp Mạn I. MỤC ĐÍCH Thông khí không xâm lấn áp lực dương ở bệnh nhân...

Facebook FanPage

9,283FansLike