Phác Đồ Xử Trí Loạn Tâm Thần Do Rượu, Các Chất Dạng Thuốc Phiện Và Ma Túy Tổng Hợp

0
1706
Phác Đồ Xử Trí Loạn Tâm Thần Do Rượu, Các Chất Dạng Thuốc Phiện Và Ma Túy Tổng Hợp
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Phác Đồ Xử Trí Loạn Tâm Thần Do Rượu, Các Chất Dạng Thuốc Phiện Và Ma Túy Tổng Hợp

1. Xử Trí Chung:

Dùng thuốc chống loạn thần :

– Nếu bệnh nhân kích động và không hợp tác thì có thể sử dụng đường tiêm với các thuốc haloperidol 5mg tiêm bắp và/hoặc chlorpromazine 25mg

1- 2 ống tiêm bắp. Nếu vẫn không kiểm soát được thì có thể sử dụng thêm diazepam 10mg 1 ống tiêm bắp.

– Thuốc diazepam

– Khi bệnh nhân có đáp ứng và hợp tác thì cần chuyển sang thuốc chống loạn thần dạng uống: Risperidone 2-6mg/ngày hoặc olanzapine 10-20mg/ngày, hoặc các thuốc chống loạn thần khác thuộc thế hệ 2 như: quetiapine, ziprasidone, aripiprazole…

2. Xử Trí Chuyên Biệt

2.1 Loạn Thần Do Rượu:

– Benzodiazepine như: diazepam 5-60mg/ngày, bromazepam 6-12mg/ngày, alprazolam 0,5-4mg/ngày, lorazepam 2-6mg/ngày, clonazepam 0,5-4mg/ngày. (xem liều dùng)

Quảng Cáo

– Vitamine nhóm B, đặc biệt là B1 200-300mg/ngày

– Có thể sử dụng thêm thuốc chống loạn thần thế hệ 2 như: risperidone 2-4mg/ngày, olanzapine 10-20mg/ngày, quetiapine 200-400mg/ngày, ziprasidone 20-60mg/ngày, aripiprazole 10-30mg/ngày…

2.2 Loạn Thần Do Sử Dụng Nhóm Thuốc Phiện:

– Benzodiazepine như: diazepam 5-20mg/ngày, bromazepam 6-12mg/ngày, alprazolam 0,5-4mg/ngày, lorazepam 2-6mg/ngày, clonazepam 0,5-4mg/ngày.

– Các thuốc chống loạn thần thế hệ 2 như: risperidone 2-4mg/ngày, olanzapine 10-20mg/ngày, quetiapine 200-400mg/ngày, ziprasidone 20-60mg/ngày, aripiprazole 10-30mg/ngày…

– Có thể sử dụng thêm buprenorphine 0,1-0,4mg/ngày(nhất là trong giai đoạn có hội chứng cai nhằm làm giảm các triệu chứng của hội chứng cai)

2.3 Loạn Thần Do Sử Dụng Ma Túy Tổng Hợp (Amphetamine Và Các Dẫn Xuất)

– Các thuốc chống loạn thần thế hệ 2 như: risperidone 2-4mg/ngày, olanzapine 10-20mg/ngày, quetiapine 200-400mg/ngày, ziprasidone 20-60mg/ngày, aripiprazole 10-30mg/ngày…

-Các thuốc nhóm benzodiazepine …và/hoặc các thuốc ngủ nhóm “Z” … nếu bệnh nhân có tình trang mất ngủ sau khi sử dụng nhóm ma túy tổng hợp

– Các thuốc chống trầm cảm vì các bệnh nhân này thường rơi vào trạng thái trầm cảm sau sử dụng ma túy tổng hợp. Thuốc chống trầm cảm chỉ nên sử dụng trên nhóm bệnh nhân này với khoảng cách an toàn là 14 ngày kể từ liều cuối cùng sử dụng ma túy tổng hợp Bao gồm nhóm 3 vòng ., ức chế tái hấp thu serotonine (SSRI), ức chế tái hấp thu serotonine-noradrenaline (SNRI). Trong đó nhóm SSRI và SNRI được ưu tiên chọn lựa vì độ an toàn cao hơn nhóm 3 vòng. Không nên sử dụng nhóm MAOI vì có thể gây tương tác thuốc

Liệt kê thuốc và liều sử dụng theo bảng phụ lục

Phác Đồ Xử Trí Loạn Tâm Thần Do Rượu, Các Chất Dạng Thuốc Phiện Và Ma Túy Tổng Hợp

Xem thêm Phác đồ điều Trị Bệnh Viện Tâm Thần (Hồ Chí Minh):

  1. Phác Đồ Điều Trị Sảng Run
  2. Phác Đồ Điều Trị Sảng
  3. Phác Đồ Điều Trị Tâm Thần Phân Liệt
  4. Phác Đồ Điều Trị Động Kinh Liên Tục
  5. Phác Đồ Điều Trị Động Kinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here