Saturday, March 6, 2021
soan van lop 11

[Soạn văn] Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

Soạn văn lớp 11: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) I. Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Những yếu tố tả thực...
soan van lop 11

[Soạn văn] Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

Soạn văn lớp 11: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) I. Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Ý nghĩa của từ Ngất ngưởng trong tác...
soan van lop 11

[Soạn văn] Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

Soạn văn lớp 11: Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương) Câu 1: Các giới thiệu khoa thi năm Đinh Dậu Khoa thi năm Đinh Dậu...
soan van lop 11

[Soạn văn] Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

Soạn văn lớp 11: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) Câu 1: Bài thơ có thể chia thành ba đoạn: - Đoạn 1 (hai câu đầu): Nỗi...
soan van lop 11

[Soạn văn] Thương vợ (Trần Tế Xương)

Soạn văn lớp 11: Thương vợ (Trần Tế Xương) Câu 1: Hình ảnh bà Tú qua bốn câu thơ đầu - Hai câu đầu đã giới...
soan van lop 11

[Soạn văn] Câu cá mùa thu (Thu Điếu – Nguyễn Khuyến)

Soạn văn lớp 11: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến) Câu 1: Điểm nhìn của tác giả Cảnh vật được đón nhận từ...
soan van lop 11

[Soạn Văn] Tự tình 2 – Hồ Xuân Hương

Soạn văn lớp 11: Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương) Câu 1: Hau câu đầu của bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương) - Hai câu...
soan van lop 11

[Soạn văn] Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự – Lê Hữu...

Soạn văn lớp 11: Vào phủ Chúa Trịnh Câu 1: Quang cảnh trong phủ chúa (được miêu tả từ ngoài vào trong, từ bao quát...

Facebook FanPage

9,283FansLike