Thursday, February 21, 2019
nguyen-ly-co-ban-mac-leinin2

Nguyên lý cơ bản 2 (Triết học)

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại...
Kinh te vi mo

Tổng Hợp Các Công Thức Kinh Tế Vi Mô

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có...
Điều Kiện FOB (FREE ON BOARD) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FOB (FREE ON BOARD) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FOB (FREE ON BOARD) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện...
kho hang

Kho hàng

Đề cương môn Kho Hàng   Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Kho hàng  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi...
Điều Kiện CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) trong Incoterms 2010

Điều Kiện CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) trong Incoterms 2010

Điều Kiện CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ...
Điều Kiện FCA

Điều Kiện FCA (Free Carrier) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FCA (Free Carrier) trong Incoterms 2010 (Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterms 2010 do ICC phát hành) HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này...
Luật Bảo hiểm

Luật bảo hiểm

Đề cương môn LUẬT BẢO HIỂM Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại Học...
đề cương kinh tế ngoại thương

Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh (Ngành Kinh Tế Ngoại Thương)

Đề Cương Môn Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương...
Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Hàng Hải

Các Dạng Toán Kinh Tế

Các Dạng Toán Kinh Tế Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại Học Hàng...
quan tri tai chinh

Quản Trị Tài Chính

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Quản Trị Tài Chính Mọi...

Facebook FanPage

5,248FansLike