Tuesday, February 20, 2018
Điều Kiện DDP (DELIVERED DUTY PAID)

Điều Kiện DDP (DELIVERED DUTY PAID) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DDP (DELIVERED DUTY PAID) trong Incoterms 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải...
thuong mai dien tu

Đề Cương Thương Mại Điện Tử

Đề Cương Thương Mại Điện Tử Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại Học...
quan-ly khai thac cang

Đề Cương Quản Lý Khai Thác Cảng

Đề Cương Quản Lý Khai Thác Cảng Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại Học...
Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phuơng thức vận tải...
Điều Kiện DAP

Điều Kiện DAP (DELIVERED AT PLACE) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DAP (DELIVERED AT PLACE) trong Incoterms 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải...
Điều Kiện CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) trong Incoterms 2010

Điều Kiện CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) trong Incoterms 2010

Điều Kiện CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) trong Incoterms 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức...
Điều Kiện CPT

Điều Kiện CPT (CARRIAGE PAID TO) trong Incoterms 2010

Điều Kiện CPT (CARRIAGE PAID TO) trong Incoterms 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải...
Điều Kiện FCA

Điều Kiện FCA (Free Carrier) trong Incoterms 2010

Điều Kiện FCA (Free Carrier) trong Incoterms 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tài và...
Điều Kiện EXW (EX WORKS) trong Incoterm 2010

Điều Kiện EXW (EX WORKS) trong Incoterms 2010

Điều Kiện EXW (EX WORKS) trong Incoterm 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện EXW có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và...
Điều Khoản Incoterm

Tóm Tắt Các Điều Khoản Incoterms

Tóm Tắt Các Điều Khoản Incoterms Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tải ngay bảng so sánh ngắn gọn (cực nét) tại...

Facebook FanPage

4,598FansLike