Đề Cương Môn Bảo Hiểm

0
10966
de cuong mon bao hiem
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề Cương Bảo Hiểm

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected] 

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quanLUẬT BẢO HIỂM


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề Cương Bảo Hiểm

Câu 1:Khái niệm về bảo hiểm?

Bảo hiểm là phương sách xử lý rủi ro, nhờ đó việc chuyển giao, phân tán rủi ro trong từng nhóm người được thực hiện qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các tổ chức bảo hiểm.
Trong đó: Kinh doanh bảo hiểm là việc người bảo hiểm tìm kiếm lợi ích kinh tế trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm mà theo đó, đổi lấy phí bảo hiểm, người bảo hiểm cam kết thực hiện bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Câu 2: Nêu các chức năng của bảo hiểm?

* Chức năng phân phối: Quá trình phân phối được quyết định bởi sự tham gia của người được bảo hiểm trong việc xây dựng hình thành quỹ. Chức năng phân phối có những đặc điểm sau:
– Vừa mang tính bồi hoàn, vừa mang tính không bồi hoàn cho người tham gia bảo hiểm.
Tính bồi hoàn thể hiện có đóng góp xây dựng quỹ thì sẽ được tham gia phân phối khi có thiệt hại do rủi ro được bảo hiểm gây ra. Quá trình phân phối được thực hiện một cách tập trung có lợi cho những người cần thiết sử dụng quỹ.
Tính không bồi hoàn thể hiện ở chỗ mặc dù có tham gia xây dựng quỹ, nhưng không có thiệt hại xảy ra thì không được phân phối quỹ.
– Mức độ và thời gian phân phối không biết trước.
– Chức năng phân phối của bảo hiểm hoàn toàn khác với phân phối tài chính.
* Chức năng Giám đốc: Thông qua việc tham gia bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm có thể xác định tương đối chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xét ở góc độ quản lý Nhà nước, thông qua tổ chức bảo hiểm có thể giám sát sự chấp hành đường lối, chính sách của các tổ chức SXKD, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu.

Câu 3: Nêu các tác dụng của bảo hiểm?

– Bồi thường: là tác dụng lớn nhất của bảo hiểm, giúp cho các thành viên tham gia bảo hiểm có thể tiến hành hoạt động SXKD của mình một cách thường xuyên liên tục.
– Đề phòng, ngăn ngừa, hạn chế bớt tổn thất.
– Tập trung vốn để phát triển sản xuất.
-Tạo việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.
– Góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội.

Câu 5: Hãy giải thích tác dụng ngăn ngừa, đề phòng hạn chế tổn thất của bảo hiểm?

– Mặc dù khi tham gia bảo hiểm người đc bảo hiểm đc hưởng quyền lợi nh họ phải có nghĩa vụ ngăn ngừa và hạn chế tổn thất. Khi tổn thất xảy ra , ng đc bảo hiểm phải thông báo ngay cho DN bảo hiểm làm các công tác giám định.
– Đối với ng bảo hiểm: thông qua tình hình tham gia bảo hiểm của ng bảo hiểm, DN bảo hiểm sẽ thống kê đc ng nhân tổn thất để có khuyến cáo, thông báo với ng dân và đưa ra biện pháp khắc phục.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here