bài tập lớn nền móng Tính toán và thiết kế móng nông

0
3677
bài tập lớn nền móng Tính toán và thiết kế móng nông
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


bài tập lớn nền móng Tính toán và thiết kế móng nông

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài tập lớn môn Tiêu chuẩn và lập định mức xây dựng


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: bài tập lớn nền móng Tính toán và thiết kế móng nông

Quảng Cáo

ĐỀ BÀI TẬP LỚN NỀN MÓNG

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG NÔNG

 

Họ và tên sinh viên:……………………………………………………………Lớp:……………….

Mã số sinh viên:………………………………………………………………………………………….

 

A.                       YÊU CẦU CHUNG

  • Mỗi sinh viên làm tất cả 05 vấn đề.
  • Làm trên giấy A4, chép tay.
  • Kẹp tờ đề lên trên cùng khi nộp.

B.CÁC VẤN ĐỀ

Các vấn đề sau sử dụng chung một loại vật liệu:

Bê tông móng dùng bê tông B20 có Rb = 11500 kN/m2; Rbt = 900 kN/m2.

Cốt thép móng sử dụng loại có Rs = 260 MN/m2.

 

Vấn đề 1: Tính toán móng đơn chịu tải thẳng đứng đúng tâm

Thiết kế móng đơn dưới chân cột có kích thước 0,3m x 0,3m, lực dọc tại chân cột Ntc = 48T. Đất nền có g = 1,92T/m3, c = 0T/m2, j=30o.

Mực nước ngầm ở độ sâu 12m kể từ mặt đất tự nhiên.

Kết quả thí nghiệm nén cố kết đất nền như sau:

 

p(T/m2)

0

2.5

5

10

20

40

64

80

e

0.632

0.612

0.591

0.584

0.573

0.56

0.551

0.54

Vấn đề 2a: Móng đơn chịu tải thẳng lệch tâm nhỏ (lệch tâm 1 phương).

Thiết kế móng đơn dưới chân cột có kích thước 0,3mx0,3m, lực dọc tại chân cột Ntc=48T, moment Mxtc=3,6Tm. Đất nền có g=1,92T/m3, c=0T/m2, j=30o.

Mực nước ngầm ở độ sâu 12m kể từ mặt đất tự nhiên.

Kết quả thí nghiệm nén cố kết đất nền như sau:

 

p(T/m2)

0

2.5

5

10

20

40

64

80

e

0.632

0.612

0.591

0.584

0.573

0.56

0.551

0.54

Vấn đề 2: Móng đơn chịu tải thẳng lệch tâm nhỏ (lệch tâm hai phương).

Thiết kế móng đơn dưới chân cột có kích thước 0,3mx0,3m, lực dọc tại chân cột Ntc=50T, moment Mxtc=3,75Tm, moment Mytc=1,25Tm. Đất nền có g=1,89T/m3, c=3,01T/m2, j=20o.

Mực nước ngầm ở độ sâu 11m kể từ mặt đất tự nhiên.

Kết quả thí nghiệm nén cố kết đất nền như sau:

 

p(kG/cm2)

0

0,25

0,5

1

2

4

6,4

8

e

0,719

0,705

0,69

0,673

0,639

0,594

0,54

0,504

 

Vấn đề 3: Móng đơn chịu đồng thời tải đứng, moment và tải ngang.

Thiết kế móng đơn dưới chân cột có kích thước 0,3mx0,3m, lực dọc tại chân cột Ntc=50T, moment Mxtc = 2,5Tm, lực ngang Qytc = 5T. Đất nền có g =1,89T/m3, c = 3,01T/m2, j = 20o.

Mực nước ngầm ở độ sâu 11m kể từ mặt đất tự nhiên.

Kết quả thí nghiệm nén cố kết đất nền như sau:

 

p(kG/cm2)

0

0,25

0,5

1

2

4

6,4

8

e

0,719

0,705

0,69

0,673

0,639

0,594

0,54

0,504

 

Vấn đề 4: Móng băng dưới tường chịu tải trọng thẳng đứng- Phản lực nền phân bố tuyến tính.

Thiết kế móng băng dưới tường dày 300 mm, tiếp nhận một tải đúng tâm Ntc = 300 kN/m dài. Các đặc trưng nền và bê tông móng giống vấn đề 1.

 

Vấn đề 5: Móng băng dưới cột.

Thiết kế móng băng dưới cột như hình sau, tiếp nhận các tải đúng tâm cột 1 và 4: Ntc = 600 kN, cột 2 và 3: Ntc = 1200 kN. Kích thước chân cột là 500 mm x 500 mm.

Các đặc trưng của đất nền và bê tông móng giống vấn đề 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  2. Châu Ngọc Ẩn, Nền móng, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002.
  3. Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Hướng dẫn đồ án Nền và Móng, Nhà xuất bản Xây dựng, 2008.
  4. Phan Hồng Quân, Nền và móng, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

[sociallocker id=”19555″] Tải Xuống Tại Đây [/sociallocker]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here