Bài tập lớn môn Tiêu chuẩn và lập định mức xây dựng

0
465
Bài tập lớn môn Tiêu chuẩn và lập định mức xây dựng
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài tập lớn môn Tiêu chuẩn và lập định mức xây dựng

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài tập lớn môn học Thiết kế tối ưu – Tối ưu hóa thể tích móng đơn


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài tập lớn môn Tiêu chuẩn và lập định mức xây dựng

BÀI TẬP LỚN MÔN

TIÊU CHUẨN VÀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

ĐỀ BÀI

Để xác định số ca máy định mức trong năm đối với máy ủi có công suất 100 mã lực (CV), tiến hành thu số liệu tại một Công ty cơ giới xây dựng trong năm 2011 như sau:

– Số giờ ngừng việc ngẫu nhiên của từng tháng do nguyên nhân mưa bão gây ra:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số giờ ngừng việc

0

8

15

10

8

16

40

20

11

8

5

0

– Số giờ ngừng việc ngẫu nhiên của từng tháng do nguyên nhân ngừng đột xuất:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số giờ ngừng việc

10

4

8

10

6

8

0

10

12

12

6

10

– Số giờ ngừng việc ngẫu nhiên của từng tháng do nguyên nhân công nhân điều khiển máy nghỉ do ốm đau đột xuất. Sau khi thu thập số liệu đã mô phỏng tính toán được. Cụ thể đã xác định được số giờ ngừng việc bình quân hàng năm do công nhân điều khiển máy ốm đau đột xuất là 87h/năm.

Yêu cầu:

 1. Mỗi nguyên nhân ngẫu nhiên ở trên thực hiện 5 lần mô phỏng và rút ra kết luận về số ngày (mỗi ngày 1 ca) phải ngừng việc trong năm.
 2. Các thời gian ngừng nghỉ khác như sau:
 • Số ngày nghỉ theo chế độ trong năm (Tết, lễ, Chủ nhật…) theo quy định của Luật Lao động Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Số ngày ngừng việc để sửa chữa bảo trì bình quân định kỳ trong năm là 40 ngày/năm.
 • Số ngày máy ngừng việc bình quân trong năm để di chuyển máy giữa các công trường là 12 ngày/năm.

Yêu cầu xác định số ca máy hoạt động trong năm đối với máy ủi có công suất 100CV. Cho biết hệ số sử dụng K bình quân trong năm: K­ca2 = 0,35 và K­­­­ca3 = 0,1.

 

 

 

 

 

 

BÀI LÀM

 1. Mô phỏng và kết luận về số ngày máy ngừng phải ngừng việc trong năm
  • Máy ngừng việc ngẫu nhiên do nguyên nhân mưa bão
 • Lập bảng xác định tần suất của ngừng việc do nguyên nhân mưa bão

Bảng 1:  Xác định tần suất ngừng việc do mưa bão

Hàng m                     (m=1÷9)

Số giờ ngừng việc do nguyên nhân mưa bão

Tần suất xuất hiện (ni)

Tần suất tương đối (ni/n)

Tần suất cộng dồn

Nhân cột (5) với 104

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

0

2

2/12 =

0,1667

0,1667

1667

2

5

1

1/12 =

0,0833

0,2500

2500

3

8

3

3/12 =

0,2500

0,5000

5000

4

10

1

1/12 =

0,0833

0,5833

5833

5

11

1

1/12 =

0,0833

0,6666

6666

6

15

1

1/12 =

0,0833

0,7499

7499

7

16

1

1/12 =

0,0833

0,8332

8332

8

20

1

1/12 =

0,0833

0,9165

9165

9

40

1

1/12 =

0,0833

1,0000

10000

   

n = 12

Tổng =

1,0000

   

 

 1. Xác định mối liên hệ giữa đại lượng ngẫu nhiên đang khảo sát (số giờ ngừng việc do nguyên nhân mưa bão) với đại lượng ngẫu nhiên Y phân bố đều trong khoảng [0;1].

Bảng 2: Tập hợp số ngẫu nhiên phân bố gần đều trong khoảng [0;1]

                                                        (Trích)

1502

6926

3971

6441

2875

0745

6126

6362

4525

2597

9400

6289

2040

1141

2226

0266

6717

4637

1741

1989

5568

0789

9934

9026

0710

9866

4040

7158

4033

7017

6167

5903

8927

845

4648

4369

0195

9811

7721

4737

9753

4667

7314

0304

0837

8314

1295

7090

4109

8847

3904

6920

6058

6130

7947

1749

2027

2198

9812

2450

8934

0812

1102

7152

0473

9924

3166

8630

9483

2727

0918

8018

2816

1084

3574

3486

8464

2218

7661

0595

0500

6800

7682

8062

8917

1802

1119

6919

9399

7923

5550

5963

2649

2432

1475

1699

2746

4684

9772

0811

1443

5045

567

4261

9502

3287

8572

7055

1452

8374

4250

3257

1550

5654

0544

1252

2955

5496

1918

6540

6121

5548

6496

8683

2322

2157

8981

7828

4672

3815

3386

1804

4351

9691

2325

8308

7205

5561

8825

7255

4915

4098

4641

5923

8679

0711

1881

6328

3649

1669

1905

6470

6913

7317

2864

6356

0123

1323

2051

9086

 

 • Mối liên hệ được xác định theo định lý điều kiện cần và đủ để xuất hiện hiện tượng Am của quá trình ngẫu nhiên X:

Định lý: Hiện tượng Am xuất hiện khi và chỉ khi thỏa mãn điều kiện sau:

Lm-1 < Rj ≤ Lm  (1)

Trong đó:

      + Lm-1; Lm: lần lượt là tần suất cộng dồn đến hàng (m-1) và đến hàng m.

+ Rj (j=1¸n) là các số ngẫu nhiên phân bố đều trong khoảng [0;1] được chọn bất kỳ theo bảng số ngẫu nhiên, lấy liên tiếp theo cột hoặc theo hàng, j là số lượng cần lấy để mô phỏng rồi gán kiểm tra điều kiện (1), hiện tượng Am xảy ra với tháng nào thì ghi kết quả cho tháng ấy.

 • Thực hiện mô phỏng 5 lần, theo đề bài cho 12 tháng nên mỗi lần mô phỏng ta chọn 12 số ngẫu nhiên Rj liên tiếp cho 1 lần mô phỏng (ở đây chọn 12 số liên tiếp theo cột hoặc hàng) và gán cho từng tháng.

                        Mô phỏng lần 1: Số ngày máy ngừng việc do mưa bão (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

 

+ Số

4109

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

2027

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

0473

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

2816

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

0500

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

9399

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

2746

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

9502

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

1550

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

6121

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

4672

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 
 

+ Số

7205

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 
             

 

              Mô phỏng lần 2: Số ngày máy ngừng việc do mưa bão (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

8847

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

2198

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

9924

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

1084

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

6800

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

7923

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

4684

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A8 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

3287

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

5654

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

5548

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

3815

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

5561

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

              Mô phỏng lần 3: Số ngày máy ngừng việc do mưa bão (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

3904

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

9812

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

3166

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

3574

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

7682

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

5550

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A8 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

9772

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

8572

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

0554

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

6496

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

3386

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

8825

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

              Mô phỏng lần 4: Số ngày máy ngừng việc do mưa bão (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

6920

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

2450

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

8630

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

3486

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

8062

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

5963

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A8 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

0811

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

7055

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

1252

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

8683

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

1804

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

7255

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

              Mô phỏng lần 5: Số ngày máy ngừng việc do mưa bão (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

6058

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

8934

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

9483

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

8464

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

8917

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

2649

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A9 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

1443

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

1452

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

2955

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

2322

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

4351

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

4915

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

                                                       Bảng 3: Kết quả 5 lần mô phỏng và xác định trị số trung bình của chỉ tiêu

 

Tháng

 

Kết quả

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MF1

8

6

0

6

0

12

6

12

4

10

8

10

MF2

12

6

12

4

10

10

8

6

10

10

8

10

MF3

8

12

6

8

10

10

12

12

0

10

8

12

MF4

10

6

12

8

10

10

0

10

4

12

6

10

MF5

10

12

12

12

12

6

4

4

6

6

8

8

Trung bình

9,6

8,4

8,4

7,6

8,4

6,0

8,8

6,4

4,8

9,6

7,6

10,0

 • Số giờ ngừng việc bình quân trong 1 năm do nguyên nhân mưa bão:

T1= 9,6 + 8,4 + 8,4 + 7,6 + 8,4 + 6,0 + 8,8 + 6,4 + 4,8 + 9,6 + 7,6 + 10,0

              = 98,8 (giờ/năm)

 • Máy ngừng việc ngẫu nhiên do nguyên nhân máy hỏng đột xuất
 • Lập bảng xác định tần suất của ngừng việc do nguyên nhân máy hỏng đột xuất

Bảng 4:  Xác định tần suất ngừng việc do máy hỏng đột xuất

Hàng m                     (m=1÷6)

Số giờ ngừng việc do nguyên nhân mưa bão

Tần suất xuất hiện (ni)

Tần suất tương đối (ni/n)

Tần suất cộng dồn

Nhân cột (5) với 104

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

0

1

1/12=

0,0833

0,0833

833

2

4

1

1/12=

0,0833

0,1666

1666

3

6

2

2/12=

0,1667

0,3333

3333

4

8

2

2/12=

0,1667

0,5000

5000

5

10

4

4/12=

0,3333

0,8333

8333

6

12

2

2/12=

0,1667

1,0000

10000

   

n=12

Tổng =

1,0000

   

 

 1. Xác định mối liên hệ giữa đại lượng ngẫu nhiên đang khảo sát (số giờ ngừng việc do nguyên nhân máy hỏng đột xuất) với đại lượng ngẫu nhiên Y phân bố đều trong khoảng [0;1].

Bảng 2: Tập hợp số ngẫu nhiên phân bố gần đều trong khoảng [0;1]

                                                         (Trích)

1502

6926

3971

6441

2875

0745

6126

6362

4525

2597

9400

6289

2040

1141

2226

0266

6717

4637

1741

1989

5568

0789

9934

9026

0710

9866

4040

7158

4033

7017

6167

5903

8927

845

4648

4369

0195

9811

7721

4737

9753

4667

7314

0304

0837

8314

1295

7090

4109

8847

3904

6920

6058

6130

7947

1749

2027

2198

9812

2450

8934

0812

1102

7152

0473

9924

3166

8630

9483

2727

0918

8018

2816

1084

3574

3486

8464

2218

7661

0595

0500

6800

7682

8062

8917

1802

1119

6919

9399

7923

5550

5963

2649

2432

1475

1699

2746

4684

9772

0811

1443

5045

567

4261

9502

3287

8572

7055

1452

8374

4250

3257

1550

5654

0544

1252

2955

5496

1918

6540

6121

5548

6496

8683

2322

2157

8981

7828

4672

3815

3386

1804

4351

9691

2325

8308

7205

5561

8825

7255

4915

4098

4641

5923

8679

0711

1881

6328

3649

1669

1905

6470

6913

7317

2864

6356

0123

1323

2051

9086

 

 

 • Mối liên hệ được xác định theo định lý điều kiện cần và đủ để xuất hiện hiện tượng Am của quá trình ngẫu nhiên X:

Định lý: Hiện tượng Am xuất hiện khi và chỉ khi thỏa mãn điều kiện sau:

Lm-1 < Rj ≤ Lm  (1)

Trong đó:

        + Lm-1; Lm: lần lượt là tần suất cộng dồn đến hàng (m-1) và đến hàng m.

  + Rj (j=1¸n) là các số ngẫu nhiên phân bố đều trong khoảng [0;1] được chọn bất kỳ theo bảng số ngẫu nhiên, lấy liên tiếp theo cột hoặc theo hàng, j là số lượng cần lấy để mô phỏng rồi gán kiểm tra điều kiện (1), hiện tượng Am xảy ra với tháng nào thì ghi kết quả cho tháng ấy.

 • Thực hiện mô phỏng 5 lần, theo đề bài cho 12 tháng nên mỗi lần mô phỏng ta chọn 12 số ngẫu nhiên Rj liên tiếp cho 1 lần mô phỏng (ở đây chọn 12 số liên tiếp theo cột hoặc hàng) và gán cho từng tháng.

         Mô phỏng lần 1: Số ngày ngừng việc do hỏng máy đột xuất (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

8927

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

9753

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

4109

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

2027

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

0473

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

2816

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

0500

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

9399

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

2746

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

9502

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

1550

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

6121

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

         Mô phỏng lần 2: Số ngày ngừng việc do hỏng máy đột xuất (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

0845

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

4667

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

8847

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

2198

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

9924

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

1084

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

6800

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

7923

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

4684

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

3287

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

5654

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

5548

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

         Mô phỏng lần 3: Số ngày ngừng việc do hỏng máy đột xuất (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

4648

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

7314

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

3904

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

9812

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

3166

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

3574

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

7682

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

5550

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

9772

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

8572

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

0544

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

6496

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

         Mô phỏng lần 4: Số ngày ngừng việc do hỏng máy đột xuất (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

4639

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

0304

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

6920

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

2450

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

8630

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

3486

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

8

giờ ngừng việc

 

+ Số

8062

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

5963

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

0811

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

7055

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

1252

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

8683

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A5 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

          Mô phỏng lần 5: Số ngày ngừng việc do hỏng máy đột xuất (chọn 12 số liên tiếp theo cột)

+ Số

0195

gán cho tháng 1, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

0

giờ ngừng việc

 

+ Số

0837

gán cho tháng 2, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

6058

gán cho tháng 3, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A6 xảy ra:

10

giờ ngừng việc

 

+ Số

8934

gán cho tháng 4, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

9483

gán cho tháng 5, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

8464

gán cho tháng 6, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A2 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

8917

gán cho tháng 7, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

12

giờ ngừng việc

 

+ Số

2649

gán cho tháng 8, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A3 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

1443

gán cho tháng 9, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

1452

gán cho tháng 10, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

4

giờ ngừng việc

 

+ Số

2955

gán cho tháng 11, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A4 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

+ Số

2322

gán cho tháng 12, áp vào điều kiện (1) ta thấy hiện tượng A1 xảy ra:

6

giờ ngừng việc

 

 

                                                       Bảng 5: Kết quả 5 lần mô phỏng và xác định trị số trung bình của chỉ tiêu

 

Tháng

 

Kết quả

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MF1

12

12

8

6

0

6

0

12

6

12

4

10

MF2

4

8

12

6

12

4

10

10

8

6

10

10

MF3

8

10

8

12

6

8

10

10

12

12

0

10

MF4

8

0

10

6

12

8

10

10

0

10

4

12

MF5

0

4

10

12

12

12

12

6

4

4

6

6

Trung bình

6,4

6,8

9,6

8,4

8,4

7,6

8,4

9,6

6,0

8,8

4,8

9,6

 • Số giờ ngừng việc bình quân trong 1 năm do nguyên nhân máy hỏng đột ngột:

T2 = 6,4 + 6,8 + 9,6 + 8,4 + 8,4 + 7,6 + 8,4 + 9,6 + 6,0 + 8,8 + 4,8 + 9,6 = 94,4 (giờ/năm)

 • Theo đề bài sau khi thu số liệu mô phỏng và tính toán đã xác định được số giờ ngừng việc bình quân một năm do nguyên nhân công nhân điều khiển máy ốm đau đột xuất là 87 (giờ/năm) -> T3= 87 (giờ/năm).

Kết luận: Vậy tổng số giờ máy ngừng việc trong năm do các nguyên nhân mưa bão, máy hỏng đột xuất, công nhân điều khiển máy ốm đột xuất là:

T = T = T1 + T2 + T3 = 98,8 + 94,4 + 87 = 280,2 (h/năm) ≈ 35 ngày/năm.

 1. Xác định số ca máy hoạt động trong năm đối với máy ủi có công suất 100CV
 • Số ca máy hoạt động trong năm đối với máy ủi xác định theo công thức sau:

NCMĐM = Nđm x (1+Kca2 + Kca3)

Trong đó:    Kca2 = 0,35

                     Kca3 = 0,1

                     Nđm: Số ngày làm việc thực tế của máy ủi

                 Nđm = 365- (Nnvnn + Nncđ  + Nscbd + Ndc)

Trong đó:

Nnvnn: Số ngày ngừng việc ngẫu nhiên do nguyên nhân mưa bão, máy hỏng đột xuất và công nhân điều khiển máy bị ốm đột xuất.

Theo tính toán ở phần trên  Nnvnn = T/8= 280,2/8 ≈ 35 (ngày/năm)

Nncđ: Số ngày nghỉ theo chế độ trong năm (Tết, lễ, Chủ nhật) theo quy định của Luật Lao động Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Viêt Nam (Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013)

 • Ngày chủ nhật: 52 ngày (tương ứng với 52 tuần trong năm).
 • Tết dương lịch (1/1 dương lịch): nghỉ 01 ngày.
 • Tết âm lịch nghỉ 05 ngày
 • Ngày Giỗ Tô Hùng Vương (10/3 âm lịch): nghỉ 01 ngày.
 • Ngày Giải phòng hoàn toàn miền Nam (30/4): 01 ngày.
 • Ngày quốc tế lao động (1/5): 01 ngày.
 • Ngày Quốc khánh (2/9): 01 ngày.
 • Vậy tổng số ngày nghỉ chế độ theo quy định của Luật lao động:

Nncđ = 52 + 1+ 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 62 (ngày/năm)

   Nscbd : Số ngày nghỉ để sửa chữa bảo dưỡng bình quân định kỳ hàng năm.  Theo đề bài Nscbd = 40 ngày/năm.

Ndc: Số ngày máy ngừng việc bình quân trong năm để di chuyển giữa các công trường. Theo đề bài Ndc = 12 ngày/năm.

 • Vậy số ngày làm việc thực tế của máy ủi:

Nđm = 365 – (35 + 62 + 40 + 12) =  216 (ngày/năm)

 • Vậy số ca máy hoạt động trong năm:

NCMĐM = 216 x (1 + 0,35 + 0,1) = 313,2 ≈ 313 (ca/năm).

Kết luận: Số ca máy hoạt động trong năm đối với máy ủi có công suất 100CV là 313  ca/năm.

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here