Tiểu luận Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

0
2875
Tiểu luận Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Tiểu luận Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Tiểu luận Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây:Tiểu luận Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

Quảng Cáo

A. LỜI MỞ ĐẦU

Tín dụng cho người nghèo là một trong những chính sách quan trọng đối với người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001- 2010. Viêt Nam là một nước đi lên từ sản xuất nông nghiệp, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nên mục tiêu xóa đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ta coi là mục tiêu hàng đầu cần đạt được.

Đời sống bộ phận người dân ở nông thôn những năm gần đây đã có nhiều cải thiện, sinh hoạt của người lao động đã bớt nhiều khó khăn do mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm kinh tế từ nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau, trong đó có nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội việt nam(NHCSXHVN). Tìên thân của NHCSXHVN là Ngân hàng phục vụ người nghèo, là ngân hàng của người nghèo nên nó ra đời xuất phát từ nhu cầu bức thiết của người lao động. Việc giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và là một yêu cầu bức thiết không chỉ mang tính xã hội, tính chất nhân đạo giữa con người với con người mà nó còn mang tính chất kinh tế. Bởi lẽ nền kinh tế khi vẫn còn tồn tại một tỷ lệ không nhỏ nông dân nghèo sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác, nền kinh tế khó có thể phát triển với tốc độ cao và ổn định.

Việc tiếp nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng chính sách là có ý nghĩa to lớn đối với những hộ nghèo đang cần vốn để sản xuất kinh doanh, thay vì phải chấp nhận những nguồn vốn vay đắt đỏ từ những ngân hàng thương mại trong cả nước, khó khăn trong những đIều kiện về tín dụng. Từ khi ngân hàng chính sách xã hội ra đời, họ đã có thể được tiếp cận với một nguồn vốn rẻ hơn, những đIều kiện cho vay dễ dàng hơn, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho người nghèo. Có thể tìm hiểu và nghiên cứu cụ thể về ngân hàng chính sách xã hội và những họat động của nó, vì thế cho nên chúng em quyết định lựa chọn Ngân hàng chính sách xã hội

1

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Việt Nam làm đề tài nghiên cứu và hy vọng qua đề tài này sẽ có thể giúp chúng em hiểu thêm về hoạt động của ngân hàng chính sách và cách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này. Đề tài được hoàn thành có thể có nhều thiếu xót, Chúng em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để hoàn thiện thêm cho nội dung của để tài. chúng em xin chân thành cảm ơn cô giáo-Thạc sĩ Lê hương Lan-giảng viên bộ môn tài chính quốc tế-khoa Ngân hàng tài chính đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em xây dựng đề cương và hoàn thành đề tài này.

2

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

B. NỘI DUNG

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

1.Sự ra đời của NHCSXHVN.

Ngân hàng chính sách xã hội viết tắt là NHCSXH, được thành lập theo quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày mồng 4 tháng 10 năm 2002 của Thủ Tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Ngân hàng phục vụ người nghèo được thành lập năm 1995 và chính thức đI vào hoạt động năm 1996, do hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam làm đại lý giải ngân, với tổng số vốn cho vay hàng ngàn tỉ đồng tới các hộ nghèo ở nông thôn. việc tồn tại bộ phận nông dân nghèo ở nông thôn đã thúc đẩy việc ra đời và hoạt động của ngân hàng phục vụ người nghèo. Có thể tổng kết một số nguyên nhân cơ bản tạo nên bộ phận nông dân nghèo thiếu vốn như sau:

 • thiếu vốn đầu tư vào những ngành nghề cây trồng, vật nuôI có năng suất cao, có giá trị hàng hóa nông sản lớn. Công cụ kĩ thuật canh tác và sản xuất lạc hậu, trình độ sản xuất kinh doanh hạn chế, không có điều kiện, không có khả năng tiếp thụ, tiếp cận khoa học tiên tiến. Từ đó năng suất lao động và chất lượng hàng hóa thấp, hạn chế khả năng cạnh tranh, khả năng tiêu thụ hàng hóa, hạn chế khả năng tích lũy để tiếp tục qúa trình táI sản xuất mở rộng và cảI thiện đời sống cho người nông dân.
 • cơ chế sản xuất công nghiệp và ngành nghề ở nông thôn chưa hợp lý, chưa phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. đối với những vùng thuần nông, thu nhập hộ gia đình còn rất hạn chế. ở những vùng sản xuất phụ thu nhập có khá hơn. Mặc dù trong thời gian qua đã thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôI, đa dạng ngành nghề ở nông thôn để khai thác có hiệu quả tiêm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của nền kinh tế tự phát. Do đó một số sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ. Nhiều hộ gia đình rơI vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

 • nguyên nhân của xã hội như tàn tật, thiếu sức lao động, một số tệ nạn xã hội ngày càng phát sinh như cờ bạc, rượu chè…ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của một số hộ gia đình. Đặc biệt là nạn cho vay nặng lãI với lãI suất cắt cổ đã làm cho những người thiếu vốn đI vào con đường bế tắc… Xuất phát từ những nguyên nhân lớn trên đây cho thấy việc cho ra đời một ngân hàng dành cho các đối tượng trên là hoàn toàn cần thiết và kip

thời.

Ngân hàng phụ vụ người nghèo hoạt động được 6 năm, đến đầu năm 2003 Ngân hàng chính sách được thành lập, thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Việc xây dựng Ngân hàng chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục là hộ nghèo, học sinh, sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giảI quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoàI và các tổ chức cá nhân hộ sản xuất kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa (chương trình 135).

Ngân hàng chính sách được thành lập đã tạo ra một kênh tín dụng riêng, là sự tách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách ra khỏi hoạt động của ngân hàng thương mại; thực hiện đổi mới, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động hệ thống ngân hàng trong quá trình đổi mới- hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng hiện nay.

2. Cơ cấu tổ chức.

Từ khi mới thành lập NHCSXHVN đã thực hiện mô hình cơ cấu tổ chức quản lý như sau:

4

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Tính đến 31/6/2004, toàn hệ thống NHCSXHVN đã hình thành Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 64 chi nhánh cấp tỉnh, 593 phòng giao dịch cấp huyện trực thuộc tỉnh và sở giao dịch của Ngân hàng chính sách trung ương; Bổ nhiệm hàng trăm cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, tiếp nhận và tuyển dụng gần 5.000 CBNV nghiên cứu soạn thảo hàng trăm văn bản về cơ chế quản lý điều hành, cơ chế nghiệp vụ, tổ chức 5 đợt tập huấn cho trên 2.000 cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ, xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm ổn định cho toàn hệ thống.

II.HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ CỦA NHCSXH :

 1. Những họat động chủ yếu : NHCSXH thực hiện các hoạt động sau:

 

 • Tổ chức huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức tầng lớp dân cư, bao gồm: tiền gửi có kì hạn , không kì hạn.Tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.
 • Phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác, vay các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, vay tiết kiệm bưu điện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vay NHNN

5

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

 • Được nhận các nguồn đóng góp tự nguyện không có lãi hoặc không hoàn trả gốc của các cá nhân, tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính tín dụng và các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
 • Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.
 • NHCSXH có hệ thống thanh toán nội bộ và than gia hệ thống liên NH trong nước.
 • NHCSXH được thực hiện các dịch vụ về thanh toán và ngân quỹ :
 • Cung ứng các phương tiện thanh toán
 • Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước
 • Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt
 • Các dịch vụ khác theo quy định của Thống đốc NHNN
 • Cho vay ngắn hạn trung hạn và daì hạn phục vụ cho sản xuất,kinh doanh tạo việc làm cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội
 • Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức Quốc tế, Quốc gia, cá nhân trong nước, ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác.

2.                 Về đối tượng phục vụ:

NHCSXH phục vụ các đối tượng sau:

 • Hộ nghèo
 • Học sinh , sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết

120/HĐBT

 • Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
 • Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất , kinh doanh thuộc hải đảo , thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc chương trình phát triển

6

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

kinh tế –xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi , vùng sâu , vùng xa

 • Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ .

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH QUA CÁC NĂM:

1.                 Những kết quả đạt được của NHCSXH qua qúa trình hoạt động từ khi thành lập cho đến nay:

 

 • Về các hoạt động nghiệp vụ:

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên quan tâm đến vấn đề xoá đói giảm nghèo. Vì vậy Chính phủ đã hình thành một chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo, thực hiện xã hội hoá, đa dạng hoá các kênh huy động vốn và hỗ trợ mọi mặt cho các hộ nghèo.Từ cuối năm 1995, Chính phủ đã quyết định thành lập riêng một định chế tài chính để hỗ trợ vốn tín dụng cho người nghèo , đó là Ngân hang phục vụ người nghèo Việt nam , có mạng lưới chi nhánh ở tất cả 64 tỉnh thành phố trong cả nước .Từ đầu năm 2003 thành lập và đưa vào hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội , thực hiện chức năng của Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đó , tiếp nhận chương trình cho sinh viên vay vốn học tập từ Ngân hàng Công thương Việt Nam chuyển sang , tiếp nhận một số chương trình cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước chuyển sang , triển khai cho vay vốn đi xuất khẩu lao động . NHCSXH ra đời là một hệ quả mang tính tất yếu của quá trình cải cách theo hướng hiện đại hoá ngành ngân hàng nhằm hướng đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế Việt Nam nói nói chung cũng như của ngành ngân hàng nói riêng.Do đó có thể nói cho đến nay Việt nam đã đạt được những tiến bộ lớn, những kết quả quan trọng về xoá đói giảm nghèo , được nhiều tổ chức quốc tế như :UNDP,ADB, IMF…đánh giá cao. tiếp tục triển khai nhiều dự án mới tài trợ cho lĩnh vực này.

7

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Từ khi thành lập đến nay hoạt động huy động vốn và cho vay vốn của định chế tài chính phục vụ cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong các năm được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Huy động và cho vay vốn của Ngân hàng người nghèo và Ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 1996-2003 (Đơn vị :Tỷ đồng )

Chỉ tiêu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                 
1.Tổng lượng 1956 2340 3421 4086 4746 267 6714 8400
                 
Vốn điều lệ 500 500 700 700 700 1015 1015 2200
                 
Vay NHNN 600 600 900 900 900 940 1031 1031
                 
Vay NHTM 432 796 1282 2103 2183 3696 4022 300
                 
Vay nước ngoài 221 221 221 221 221 151 154 154
                 
Nhận vốn DVUT 183 199 289 349 909 413 443 443
                 
Vốn  huy  động 20 24 29 34 54 52 49 4072
khác                
                 
2.Cho vay                
                 
DSCV trong năm 1608 1094 1797 2001 1554 3244 2901 3720
                 
DSTN trong năm 328 606 954 1204 1038 1350 1753 1550
                 
Dư nợ cuối năm 1769 2257 3100 3897 4412 4704 6194 8070
                 
% nợ quá hạn 0,7 1,8 1,44 1,49 1,69 1,7 1,73 2
                 
Số hộ dư nợ 1282 1606 2060 2335 2464 2776 2760 3000
                 

(Nguồn :Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Từ bảng số liệu trên ta có thể rút ra một số nhận xét sau đây:

 • Tổng nguồn vốn của Ngân hàng đến ngày 31/12/2000 đạt 4746 tỷ đồng , tăng 660 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng 13,9%) so với năm 1999. Đến ngày 31/12/2003 ước tính sẽ là 8400 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2002, cụ thể như sau :

+ Vốn điều lệ :Năm 2000 là 700 tỷ đồng chiếm 14% tổng nguồn vốn

 • không tăng so với năm 1999 , năm 2003 là 2200 tỷ đồng, tăng 116% so

8

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

với năm 2002 do được ngân sách Nhà nước bổ sung khi thành lập NHCSXH

 • Vốn vay NHNN: năm 2000 là 900 tỷ đồng, trong đó vay trung hạn 600 tỷ đồng và vay ngắn hạn 300 tỷ đồng, không tăng so với năm 1999.Năm 2003 là 1031, không tăng so với năm 2002.
 • Vốn vay các NHTM NN: Năm 2000 là 2183 tỷ đồng chiếm 46% trong nguồn vốn, đến năm 2002 là 4022 tỷ đồng trong đó chủ yếu là tăng số dư tiền vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

(NHNN&PTNT VN). Cụ thể: đến 31/12/2000 số dư nợ vay NHNN&PTNT VN là 1972 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương Việt Nam là

 • tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 300 tỷ đồng. Nguồn vốn vay các NHTM là chủ yếu, chiếm 58% tổng nguồn vốn và toàn bộ là vốn vay ngắn hạn (thời hạn tối đa là 12 tháng ). Đến năm 2003, nguồn vay từ các NHTM chỉ còn 300 tỷ đồng do NHCSXH sử dụng nguồn vốn tiền gửi tại NHCSXH của các TCTD nhà nước để thanh toán các khoản nợ vay các

NHTMNN.

 • Vốn vay nước ngoài năm 2000 là 6,1 triệu USD (tương đương 88 tỷ đồng).Đây là khoản vay trong Hiệp định vay 10 triệu USD của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) mà ngân hàng Phục vụ người nghèo trước đây đã kí Hiệp định vay vốn phụ với Bộ Tài chính từ tháng 8/1999 nhận vốn vay tháng 9/2000, tăng 100%, đến năm 2003 là 154 tỷ đồng không tăng so với năm 2002.
 • Vốn nhận dịch vụ từ một số tổ chức quốc tế để thực hiện một số dự án :51 tỷ đồng trong đó chủ yếu là dự án IFAD (Tuyên Quang ) 49 tỷ đồng , tăng 21,4%.
 • Nguồn vốn huy động từ cộng đồng người nghèothông qua các dự án: 36 tỷ đồng, tăng 5,8%.
 • Nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang NHNg để cho vay hộ nghèo: 338 tỷ đồng, chiếm 6,7% tổng nguồn vốn, tăng 10%, điển

9

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

hình như các tỉnh: Nghệ An 18,5 tỷ đồng, Hà Tây 17 tỷ đồng, Đắc Lắc 14,8 tỷ đồng, Khánh Hoà 13,7 tỷ đồng, Quảng Trị 8 tỷ, Lạng Sơn 10,9 tỷ, Hải Phòng 10,7 tỷ đồng .

 • Về diễn biến kết quả cho vay vốn tới các hộ nghèo trong cả nước các năm qua như sau:
 • Doanh số cho vay trong năm 2000 là 1554 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay quý IV là 724 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,5% doanh số cho vay cả năm, doanh số cho vay năm 2003 ước đạt 3720 tỷ đồ Doanh số thu nợ đạt năm 2000 là 1038 tỷ đồng, trong đó doanh số thu nợ quý IV là 452 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,5% doanh số thu nợ cả năm, doanh số thu nợ năm 2003 là 1850 tỷ đồng. Đến 31/12/2000 tổng dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 4412 tỷ đồng, tăng 515 tỷ đồng (tăng 13,2%) so với năm 1999, trong đó quý IV tăng 326 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63,3% trong tổng số tăng dư nợ cả năm. Hiện có gần 3 triệu hộ thuộc 208.000 tổ vay vốn dư nợ NHCSXH. Dư nợ bình quân một hộ là 1.880.000 đồng tăng so với năm đầu tiên hoạt động (1996) là 500000 đồng/hộ và tăng so với năm 1999 là 200000đồng/hộ.
 • Dư nợ phân theo thời hạn cho vay như sau:

Dư nợ cho vay ngắn hạn là 1180 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,25% tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay trung hạn là 3519 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 74,8% tổng dư nợ. Như vậy trong tổng dư nợ, tỷ trọng cho vay trung hạn chiếm gần 75% trong khi đó nguồn vốn trung hạn chỉ  chiếm 29% tổng nguồn vốn. Đây là khó khăn của NHCSXH trong công tác kế hoạch hoá và cân đối nguồn vốn cho vay hộ nghèo. Ước tính đến 31/12/2003 tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân chung cho toàn quốc là: vùng khu 4 cũ: 26,1%, duyên hải miền trung 22,6%, đồng bằng sông Hồng: 20,9%, trung du miền núi phía Bắc: 20,6%. Vùng có

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

tốc độ tăng trưởng dư nợ thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ 12,8%, vùng Tây Nguyên 12,3%.

Năm 2000 vốn tín dụng Ngân hàng phục vụ người nghèo (trước đây) tập trung ưu tiên cho các tỉnh có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. So với năm 1999 dư nợ ở những vùng này tăng hơn nhiều và tăng hơn tốc độ chung của toàn quốc, cụ thể:

 • Dư nợ cho vay hộ nghèo vùng 3 là 550 tỷ đồng, tăng 123% (+28,8%) trong đó dư nợ các xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 CP của Chính phủ là 390 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng (974%).
 • Dư nợ cho vay hộ nghèo dân tộc thiểu số là 780 tỷ đồng, tăng 177 tỷ đồng (+29%).
 • Dư nợ phân theo mức cho vay: trên 3 triệu đến 5 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,9% tổng dư nợ, tập trung ở vùng Đông Nam Bộ, vùng duyên hải miền trung. Đến nay có 30/67 chi nhánh có dư nợ loại này, trong đó duy nhất chỉ có Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Phước có dư nợ loại này đạt 14% còn các chi nhánh khác đạt mức từ 4-7% tổng dư nợ là 4.615 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 98,1% tổng dư nợ.

Dư nợ phân theo ngành kinh tế: vốn vay được hộ nghèo đầu tư vào ngành nông nghiệp là chủ yếu, chiếm 88% còn các ngành khác chiếm tỷ trọng nhỏ như: ngư nghiệp 2,4%, tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ 3,2%, ngành nghề khác 6,4%.

Chất lượng tín dụng và kết quả xử lý nợ bị rủi ro bất khả kháng: đến cuối năm 2000 dư nợ quá hạn là 80 tỷ đồng, chiếm 1,7% tổng dư nợ, tăng 0,21% so với năm 1999. Nếu tính 102 tỉ đồng được khoanh và 117 tỷ đồng nợ bị rủi ro bất khả kháng xảy ra năm 1999 đang chờ Chính phủ xử lý thì tổng dư nợ quá hạn là 299 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng dư nợ. Nợ quá hạn đến 180 ngày: 47 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59%. Nợ quá hạn từ 180 ngàyđến 360 ngày: 25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31%. Đến 31/12/2003 tỷ lệ nợ quá hạn ước là 2% so với tỉ lệ nợ quá hạn năm 2002 là 1,7%. Như vậy có thể

11

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

nói bên cạnh các khoản vốn tín dụng cho vay các hộ nghèo và đối tượng chinh sách thông qua các tổ chức tài chính vi mô như: hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, các chương trình quốc tế của các tổ chứcphi chính phủ … hoặc vốn hỗ trợ trực tiếp không hoàn lại cho các hộ nghèo thì nguồn vốn tín dụng thông qua NHCSXH là lớn nhất. Nguồn này được đa dạng hoá từ nhiều nguồn khác nhau trong và ngoài nước, của ngân sách nhà nước và củacác doanh nghiệp.

Bước sang năm 2004 NHCSXH cũng đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Do mới thành lập, cơ sở vật chất kĩ thuật đảm bảo cho hoạt động của NHCSXH còn rất sơ khai và nghèo nàn, từ sau khi có chỉ thị của thủ tướng Chính phủ (chỉ thị 05/2003/CT–TTg ngày 18/3/2003 và chỉ thị 09/2004/CT–TTg ngày 16/3/2004) NHCSXH đã nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện rất lớn từ chính quyền các cấp đặc biệt là việc bố trí trụ sởlàm việc và phương tiện làm việc. Đã có 41 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố và hàng trăm ngân hàng cấp huyện được cấp hoặc cho mượn trụ sở để xử dụng lâu dài. Các tỉnh huyện được cấp trên 70 tỷ đồng để mua sắm công cụ làm việc và phương tiện đi lại.

Sau 5 tháng NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2004, bước đầu đã đạt được một số kết quả:

Về tổ chức màng lưới: Hoàn thành các thủ tục cần thiết để thành lập chi nhánh NHCSXH tại 3 tỉnh mới được chia tách gồm: Lai Châu, Đắk Nông, Hậu Giang, đổi tên 2 chi nhánh NHCSXH Điện Biên và Cần Thơ. Thành lập với 14 phòng giao dịch huyện thuộc tỉnh: Đồng Nai, Cà Mau,Phú Yên, Quảng Ngãi, Bà Rịa–Vũng Tàu, Cần Thơ. Thành lập lại 13 phòng giao dịch huyện thuộc các chi nhánh NHCSXH Điện Biên, Lai Châu, Hậu Giang, Đắk Nông và Cần Thơ.

Về công tác cán bộ, đã bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chi nhánh NHCSXH một số tỉnh, thành phố, trưởng phó các phòng chuyên môn

12

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

nghiệp vụ tại hội sở chính. Đây cũng là quá trình nâng cao năng lực hoạt đọng của NHCSXH và chiển khai thực hiệnchi thị của thủ tướng chính phủ.

Về công tác kiểm tra giám sát, trên cơ sở đề cương và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát đã thực hiện kiểm tra thực tế tại địa phương, thành lập đoàn công tác thẩm địnhbáo cáo tài chính tại hội sở chính và một số chu nhánh tỉnh thành phố.

Về chỉ đạo xử lý những vướng mắc trong hoat động nghiệp vụ. Ban điều hành xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời tiến hành giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng chi nhánh, chỉ đạo các chi nhánh thực hiện tốt công tác giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đi đôi với việc nâng cao chât lượng tín dụng.

Về hoạt động tín dụng đến hết tháng 6 năm 2004: Tổng nguồn vốn đạt 11572 tỷ đồng, tăng 1044 tỷ đồng so với 31/12/2003. Tổng dư nợ đạt 1982 tỷ đồng, tăng 633 tỷ đồng so với 31/12/2003: trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo là 8.742 tỷ đồng chiếm 79,6% tổng dư nợ.

Trong 2 năm NHCSXH đã lỗ lực hết mình để hoàn thiện hệ thống, tập trung và tích tụ các kênh vốn phục vụ cho các đối tượng chính sách còn phân tán ở các tổ chức tín dụng và các đoàn thể quần chúng. Nguồn vốn của NHCSXH tăng nhanh, tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2004 ước đạt 15245 tỷ đồng, tăng 4.741 tỷ đồng so với năm 2003, đạt 116% kế hoạch năm 2004. Trong đó vốn điều lệ ước đạt 1531 tỷ đồng, vốn nhận từ các chương trình ước đạt 2565 tỷ đồng tăng 339 tỷ đồng : vốn nhận tài trợ, uỷ thác từ ngân sách địa phương, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ước đạt 708 tỷ đồng, tăng 164 tỷ đồng so với năm 2003; nguồn vốn tự có huy động ước đạt 3956 tỷ đồng, tăng 2556 tỷ đồng so với năm 2003, đạt 117% kế hoạch năm 2004. Sau 2 năm, vốn hoạt động tăng gần gấp 2 lần và từ một đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo thiếu vốn sản xuất đã tiếp quản các nguồn vốn từ các chương trình quốc gia khác, mở rộng tín dụng ưu đãi tới 6 đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng của chính phủ.

13

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Xuất phát từ phương châm “không vì mục tiêu lợi nhuận” với cơ chế thông thoáng, thuận tiện, có lợi cho người vay, kết hợp với phương châm xã hội hoá hoạt động, trong hai năm qua, vốn đầu tư của NHCSXH tăng mạnh. Tính đến 31/12/2004, tổng dư nợ của NHCSXH đạt 14109 tỷ đồng, tăng 3760 tỷ so với 31/12/2003, đạt 92,3% kế hoạch năm 2004. Trong đó: dư nợ cho vay hộ nghèo ước đạt 11489 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 81,4% tổng dư nợ) tăng 3240 tỷ so với 31/12/2003, đạt 100% kế hoạch năm 2004, dư nợ cho vay giải quyết việc làm ước đạt 2.202 tỷ đồng tăng 238 tỷ đồng so với năm 2003; dư nợ cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ước đạt 133 tỷ đồng tăng 45 tỷ đồng so với năm 2003; các chương trình khác như cho vay đối tượng chính sách xuất khẩu lao động vay trả chậm nhà ở ĐBSCL… Do nhiều lý do khách quan chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng bước đầu đã có những chuyển biến tích cực khẳng định tính ưu việt của kênh tín dụng chính sách trong các chương trình hỗ trợ của chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đặc biệt, từ tháng 10/2004, NHCSXH triển khai chương trình thí điểm cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 10 tỉnh: Sơn La, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Khánh Hoà, Tiền Gíang, Kiên Giang, Đăc Lắc, Bình Thuận theo quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của thủ tướng chính phủ.

Hoạt động hỗ trợ tín dụng ưu đãi từ NHCSXH đã góp phần đáng kể cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm của nước ta trong thời gian qua. Các hộ nghèo thông qua sử dụng tín dụng đầu tư sản xuất , kinh doanh bước đầu đã biết tính toán đầu tư sản xuất chi tiêu gia đình có hiệu quả tiếp cận cách thức sản xuất tiên tiến và thị trường; hộ nghèo tự vươn lên tạo việc làm có thu nhập. Điều đó đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam trong thời gian qua. Từ năm 2001 đến năm 2003, bình quân mỗi năm giảm được 31 vạn hộ nghèo tương ứng 2,06%. Hiện nay có 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; 23 tỉnh thành phố từ 5-dưới 10%; 13

14

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

tỉnh thành phố từ 10-dưới 15%; 16 tỉnh từ 15-dưới 20%; 4 tỉnh tỷ lệ hộ nghèo trên 20%. Dự kiến đến hết năm 2003 có 18 tỉnh và 1 thành phố có khả năng về trứơc kế hoạch 5 năm 2001-2005 (hoàn thành kế hoạch xoá đói giảm nghèo vào năm 2003); 12 quận, huyện và 201 xã phường cơ bản không còn hộ nghèo.

1.2.Các hoạt động khác :

Nhằm xã hội hoá hoạt động, NHCSXH đã ký hợp đồng dịch vụ uỷ thác với 4 tổ chức chính trị xã hội gồm: Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1.2.1. Hoạt động phối hợp giữa hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam với NHCSXH trong việc cung cấp vốn cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách:

Là một tổ chức chính trị –xã hội, hoạt động vì sự bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ Việt Nam, một trong những mục tiêu hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) là giúp phụ nữ xoá đói giảm nghèo. Để thực hiện mục tiêu này hội đã phối hợp với Ngân hàng phục vụ người nghèo (nay là Ngân hàng chính sách xã hội) tín chấp cho phụ nữ thuộc diện hộ nghèo vay vốn .Mối quan hệ này đã được thiêt lập ngay từ khi ngân hàng mới thành lập thông qua dự án do UNFPA tài trợ cho hội LHPNVN 50 ngàn đô la Mỹ để thành lập quỹ bảo lãnh tại ngân hàng cho phụ nữ nghèo vay vốn. Cùng với thời gian mối quan hệ này ngày càng chặt chẽ và phát triển trên khắp cả nước tới cấp cơ sở. Và sự hợp tác này đã được đánh dấu một bước tiến mới bằng việc sau khi NHCSXH chính thức được thành lập, hội LHPNVN đã kí với Văn bản liên tịch về việc tổ chức thực hiện uỷ thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn bảo đảm vốn đến tay người nghèo. Đối

15

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

tượng vay vốn không chỉ bó hẹp trong phạm vi hộ nghèo mà còn mở rộng cho vay giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Sau lễ kí kết liên tịch ở TW, nhiều tỉnh thành phố cũng tổ chức kí văn bản liên tịch: Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Nam Định… Các tỉnh khác chưa kí liên tịch nhưng đã triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:

 • Cho vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm theo NQ 120/HĐBT: đến nay tổng nguồn vốn TW Hội quản lý là 39,5 tỷ đồng, cho vay 175 dự án với 14.592,5 triệu đồng. Hội phụ nữ đã hoàn thành kế hoạch năm 2003 với chỉ tiêu cho vay 4 tỷ đồng vốn mới vay cho vay lại 16 tỷ đồng vốn thu hồi hỗ trợ cho 7.542 lao động có việc làm. Ngoài nguồn vốn TW phân bổ theo thống kê chưa đầy đủ hội phụ nữ các tỉnh thành phố còn quản lý 180 tỷ đồng vốn giải quyết việc làm của các địa phương. Trong đó nhiều nơi còn nhận uỷ thác với NHCSXH (Quảng Trị, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng…).
 • Cho vay hộ nghèo: Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách cho vay các nhóm đối tượng thuộc NHCSXH, lựa chọn đối tượng, hướng dẫn thủ tục, quy chế vay vốn, duy trì và phát triển các tổ nhóm phụ nữ nghèo vay vốn ngân hàng ở 64 tỉnh thành phố.Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có 875.333 hộ nghèo được vay qua nhóm do Hội phụ nữ tổ chức với 1.507 tỷ đồng tiền vốn.

Nhìn chung trong vòng chưa đầy một năm, sự phối hợp giữa Hội LHPNVN và NHCSXH đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận và sử dụng vốn có hiệu quả .

1.2.2. Những kết quả bước đầu qua công tác thí điểm nhận bàn giao vốn uỷ thác từ NHNN &PTNT sang NHCSXH:

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ thí điểm nhận bàn giao vốn uỷ thác cho vay hộ nghèo từ NHNN&PTNT sang NHCSXH tại 9

16

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hải Dương, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Long An, và Tây Ninh theo chỉ đạo tại Văn bản số 1313/VPCP – KTTH ngày 22/3/2004, các tỉnh được chọn làm thí điểm đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch và nội dung chỉ đạo của NHNN cũng như sự thống nhất giữa hai ngân hàng NHNN&PTNT và NHCSXH. Đến ngày 30/4/2004 các số liệu bàn giao đã đựơc hai ngân hàng thống nhất. Từ sau ngày 10/5/2004 công tác bàn giao đã cơ bản hoàn thành. Ngay sau khi nhận bàn giao, chi nhánh NHCSXH các tỉnh đựơc chọn làm thí điểm đã triển khai ngay việc củng cố, kiện toàn lại các tổ tiết kiệm và vay vốn và triển khai cho vay hộ nghèo thông qua các tổ chức chính trị xã hội đảm bảo vốn đến với hộ nghèo không chậm trễ.

Một số chi nhánh NHCSXH được thí điểm nhận bàn giao, sau 3 tháng hoạt động (sau bàn giao) hiệu quả của công tác cho vay thu nợ được thể hiện một cách rõ rệt: tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam doanh số cho vay 3 tháng đạt 23 tỷ đồng, tăng so với cùng kì khi uỷ thác toàn phần qua NHNN&PTNT là 19 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 9,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kì khi uỷ thác là 3,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/7/2004 của chi nhánh đạt 207 tỷ đồng tăng so với cùng kì 41,7 tỷ đồng và so với đầu năm 2004 là 21,7 tỷ đồng.Tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh, sau 3 tháng nhận bàn giao dư nợ cho vay hộ nghèo từ 64,5 tỷ đồng ( 4 tháng đầu năm giảm 1,2 tỷđồng) đã đạt trên 80 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng. Tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An đến 30/6/2004 tổng dư nợ đạt 134 tỷ đồng tăng so với đầu năm 21 tỷ đồng trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 98 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 19 tỷ đồng. Sau khi nhận bàn giao chi nhánh NHCSXH tỉn Long An đã tập trung củng cố lại các tổ nhóm gắn với các đoàn thể, chủ động kí kết hợp đồng uỷ thác với 4 đoàn thể cấp tỉnh (hội Cựu chiến binh, hội Nông dân, hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và đoàn thanh niên); kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động cuẩ các tổ tiết kiệm và cho

17

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

vay vốn (khi nhận bàn giao có 2.563 tổ tiết kiệm vay vốn, các tổ này được kiện toàn và củng cố lại còn 1.633 tổ, giảm 930 tổ).

2.                 Những khó khăn cần giải quyết :

 

 • Vấn đề lãi suất:

 

Hiện nay NHCSXH đang cho vay với nhiều mức lãi suất rất khác

 

nhau:

 

Mức 0,25 %/tháng: áp dụng cho vay trả chậm về nhà ở.

 

Mức 0,35%/thấng: áp dụng trong cho vay giải quyết việc làm và cho thương bệnh binh và người tàn tật.

 

Mức 0,45%/tháng: áp dụng trong cho vay học sinh, sinh viên và cho vay hộ nghèo vùng III, hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135.

 

Mức 0.5%/tháng: áp dụng trong cho vay hộ nghèo, cho vay

giải quyết việc làm thông thường và cho vay xuất khẩu lao động.

Về lãi suất nợ quá hạn tính trên lãi suất khi cho vay cũng có nhiều mức khác nhau: mức 120% được áp dụng trong cho vay học sinh sinh viên, mức 130% được áp dụng trong cho vay hộ nghèo, cho vay xuất khẩu lao động và mức 200% được áp dụng trong cho vay giải quyết việc làm.

Mặc dù có nhiều mức lãi suất cho vay khác nhau như trên nhưng nói chung lãi suất cho vay của NHCSXH đều rất thấp, thấp hơn lãi suất huy động vốn trên thị trường theo bất đẳng thức lãi kép sau: LSCV ưu đãi < LS huy động vốn thị trường < LSCV thị trường.

Do lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn, do đó ngay cả chính quyền cơ sở, ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo cũng có tư tưởng ban phát tín dụng nên dễ xảy ra hiện tượng bình quân chia đều, tiêu cực trong cho vay, nảy sinh nhu cầu gỉa tạo để sử dụng vốn sai mục đích (vay vốn để gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ có giá với lãi suất cao hơn để kiếm lời), mức vay bình quân của hộ nghèo hiện

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

nay là hơn 2 triệu đồng/hộ, như vậy là thấp hơn nhu cầu mức vốn đầu tư của các hộ.

Lãi suất cho vay không dựa trên cơ sở chi phí dịch vụ của ngân hàng, do đó thiếu sức thuyết phục để thu hút các nguồn vốn trong cộng đồng, doanh nghiệp các tổ chức quốc tế, vì các tổ chức tài chính quốc tế nghi ngại tính bền vững của ngân hàng nên hạn chế đầu tư. Vì vậy nguồn vốn của NHCSXH chủ yếu dựa vào “bao cấp” của nhà nước chiếm tỷ trọng lớn, chưa thực hiện được chủ trương xã hội hoá nguồn vốn cho vay đối với người nghèo. Từ trước đến nay, ngân sách nhà nước đã phải bỏ ra hàng trăm tỉ đồng mỗi năm để cấp bù cho các khoản tín dụng ưu đãi. Năm 2003 Ngân sách nhà nước đã cấp bù cho NHCSXH 356 tỷ đồng và kế hoạch năm 2004 sẽ cấp bù cho NHCSXH 450 tỷ đồng. Hiện nay kinh tế nước ta còn rất nhiều khó khăn, rất nhiều chương trình dự án cấc được ngân sách nhà nước hỗ trợ trong khi nguồn này lại quấ eo hẹp. Vì vậy đây là vấn đề còn rất nhiều bất cập cần có biện pháp tháo gỡ .

Hơn nữa lãi suất ưu đãi đối với người nghèo chỉ có thể hỗ trợ trong thời gian có hạn, không thể là công cụ lâu đài giúp cho người nghèo phát triển được. Bởi vì: việc nâng cao đời sống và không ngừng phát triển đi lên đối với người nghèo chỉ có thể dựa vào sự phát triển chung của nền kinh tế, họ phải tự mình nỗ lực phấn đấu, không thể trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của xã hội. Cái chính không phải là việc ưu đãi lãi suất bao nhiêu cho người nghèo mà chính là người nghèo được giúp đỡ về việc làm, văn hoá, kĩ thuật… và họ cần vay bao nhiêu vốn để phất triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập để cải thiện đời sống và trả nợ Ngân hàng.

2.2.Tiêu chí để xácđịnh người nghèo:

Hiện nay có rất nhiều tiêu chí khác nhau của các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá về nghèo đói.Các phương pháp đánh giá tổng hợp điều tra và thống kê cũng khác nhau, do đó con số đưa ra về tỉ lệ nghèo đói ở

19

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

nước ta chưa hoàn toàn trùng khớp nhau. Theo tiêu chí do Bộ Lao động thương binh và Xã hội đưa ra mới đây thì hộ nghèo là hộ có thu nhập dưới 80.000 đồng/tháng (miền núi, hải đảo), dưới 100.000 đồng/tháng (ở nông thôn) và dưới 150.000 đồng/tháng (ở thành thị). Theo Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm, trong giai đoạn 2001-2003, kết quả điều tra ở một số tỉnh nghèo nhất nước ta cho thấy, Lai Châu tỷ lệ hộ nghèo còn 36,84%, Bắc Kạn 26,05%, Sóc Trăng 27,08%, Quảng Trị 17,1%… Tính chung cả nước còn khoảng 2 triệu hộ nghèo. Vì vậy cần phải có cơ chế đánh giá chính xác và công bằng đối với các hộ nghèo để đồng vốn chính sách có thể đến đúng đối tượng cần vay, cần được ưu đãi.

2.3.Vấn đề tái nghèo :

Trong thực tế có nhiều trường hợp người nông dân được vay vốn của ngân hàng để làm kinh tế và có nhiều hộ thoát được đói nghèo nhưng do thời hạn vay vốn không dài nên sau khi trả vốn cho ngân hàng họ lại rơi vào tình trạng nghèo đói. Đây là một thực tế đã xảy ra ở rất nhiều địa phương trong cả nước. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này một phần là do người nghèo chưa sử dụng vốn có hiệu quả, họ chưa hiểu biết nhiều về khoâ học kĩ thuật nên chỉ có thể kinh doanh trên quy mô nhỏ nên hiệu quả đem lại không lớn.

2.4.Vấn đề cho học sinh sinh viên vay vốn:

Đảng và nhà nước ta khẳng định giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực, là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội: “giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Chính vì vậy, trong những năm qua nền giáo dục nước nhà đã được Đảng , nhà nước ta và toàn xã hội đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển, cơ sỏ vật chất và điều kiện học tập của học sinh sinh viên ngày càng được cải thiện. Từ đó chất lượng giáo dục đã được nâng cao lên . Để hỗ trợ cho những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không

20

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí học tập, đặc biệt là học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách, thuộc hộ nghèo, vùng sâu vùng xa… Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như: miễn giảm học phí, thực hiện trợ cấp cho các đối tượng chính sách, ưu tiên về điều kiện tuyển sinh…

trong đó chính sách hỗ trợ tín dụng cho đối tượng này cũng được thực hiện. Ngày 2/3/1998 Thủ tướng chính phủ kí quyết định số 51/1998/QĐ-TTg thành lập quỹ tín dụng đào tạo để cho vay với lãi suất ưu đãi đốivới

học sinh sinh viên đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Quỹ có vốn ban đầu là 160 tỷ đồng bao gồm các nguồn: ngân sách nhà nước, vốn do các ngân hàng thương mại tự nguyện đóng góp và của các tổ chức cá nhân khác…

Ngân hàng Công thương Việt Nam là đơn vị được giao quản lý qũy và cho vay từ khi thành lập, đến ngày 30/6/2003, quỹ tín dụng đào tạo được bàn giao sang Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý và cho vay. Mặc dù đẫ thu được những kết quả bước đầu khá khả quan song trong quá trính cho vay với đối tượng này chúng ta vấn thấy nổi lên một số vấn đề:

Trên thực tế nhiều trường không thông tin kịp thời cho ngân hàng những học sinh chuyển trường, bỏ học, bị kỉ luật, bị xoá tên, bị đình chỉ và buộc thôi học có vay vốn ngân hàng, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc xác định địa chỉ cư trú của học sinh sinh viên do đó nguy cơ mất vốn là rất lớn.

Từ bản thân học sinh,sinh viên, có nhiều học sinh, sinh viên có ý thức trách nhiệm trả nợ kém, nhiều trường hợp coi đây như một khoản hỗ trợ của nhà nước không cần hoàn trả, nhất là sau khi sinh viên ra trừơng ngân hàng không nắm được địa chỉ gây khó khăn cho ngân hàng trong việc theo dõi thu nợ…

Về quy chế cho vay: Theo quy định hiện hành thì ngân hàng tiến hành cho vay và giải ngân trực tiếp tới tay học sinh. Thực tế quy định này

21

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

gây khó khăn cho ngân hàng trong việc theo dõi thu nợ sau khi học sinh ra trường, rủi ro mất vốn là khó tránh khỏi.

Về chi phí hoạt động của quỹ tín dụng đầo tạo, theo quy định hiện hành tại thông tư 97/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ tài chính của quỹ chưa quy định cụ thể về các khoản chi cấn thiết cho hoạt động sơ kết tổng kết hoạt động của quỹ, chi phí cho hoạt động tuyên truyền quảng bá về kết quả và hoạt động của quỹ cũng gây nên khó khăn cho hoạt động triển khai hoạt động của quỹ tại ngân hàng quản lý quỹ.

Về thu nhập của ngân hàng quản lý Quỹ tín dụng đào tạo theo quy định tại thông tư 97 thì phí dịch vụ chi trả cho ngân hàng quản lý tính trên dư nợ cho vay trong hạn là chưa hợp lí vì đâylà hình thức cho vay không áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền mặt, thời hạn trả nợ kéo dài, lại chứa đựng nhiều rủi ro làm ảnh hưởng đến khẳ năng tài chính của ngân hàng quản lí quỹ.

Nguồn vốn dùng để cho vay học sinh sinh viên còn quá hạn hẹp .Nếu đáp ứng đủ nhu cầu vay của các đối tượng thuộc diện ưu đãi thì còn thiếu rất nhiều.

2.5 .Một số vấn đề khác :

Cho vay vốn đối với hộ nghèo còn hạn chế bởi một số cấp chính quyền địa phương, hội, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đến công tác cho vay vốn đối với hộ nghèo. Có nơi còn sợ trách nhiệm không kí xét duyệt cho vay hoặc không hướng dẫn hộ nghèo thành lập tổ vay vốn để tiếp cận vốn vay ngân hàng. Còn nhiều tổ chức cho vay vốn đối với hộ nghèo dẫn đến sự chồng chéo (một hộ nghèo vay ở nhiều nơi) gây khó khăn trong kiêm tra sử dụng vốn và đánh giá hiệu quả vốn. Một số chủ dự án, tổ trưởng tổ vay vốn còn có biểu hiện thu thêm phí của người vay ngoài lãi suất trong hợp đồng tín dụng kí với ngân hàng. Một số ít trường hợp chủ dự án, tổ trưởng tổ vay vốn thu nợ của người vay không trả nợ vào ngân hàng

22

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

hoặc sử dụng vốn vào mụch đích khác. Các khoản nợ quá hạn, nợ khoanh…

đến nay khó có khả năng thu hồi vốn.

IV.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH:

Từ những kết quả đã đạt được có thể thấy: việc triển khai cho vay hộ nghèo thông qua các tổ chức chính trị xã hội đã từng bước góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hoá hoạt động cho vay của NHCSXH, huy động các bộ các cấp các ngành, đặc biệt lầ các hội đoàn thể cùng gắn trách nhiệm với NHCSXH trong suốt quá trình từ khâu thẩm định đến khâu khi giải ngân, thu nợ, thu lãi, đảm bảo đồng vốn ưu đãi kịp thời đến với các đối tượng chính sách và hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống. Việc huy động được một lực lượng đông đảo cán bộ của các hội đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội vào quá trình cho vay và thu nợ đã tạo ra cho NHCSXH một mạng lưới cán bộ không biên chế hết lòng vì người nghèo, được sống trong sự đùm bọc của cộng đồng, bớt đi những mặc cảm xã hội, phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội, các món vay cũng tăng lên (trung bình 4,5 triệu đồng/hộ, cá biệt có hộ được vay tới 10triệu đồng/hộ), chất lượng tín dụng của NHCSXH cũng tăng lên. Nợ quá hạn đến 31/12/2004 ước 493 tỷ đồng, chiếm 3,5% tổng dư nợ, giảm

 • tỷ đồng (-1,5%) so với 31/12/2003. Trong đó nợ quá hạn cho vay hộ nghèo là 369 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động NHCSXH cũng đã gặp phải một số vấn đề cần tháo gỡ. Vì vậy trong thời gian tới để NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình và những nhiệm vụ lớn hơn khi được chính phủ giao, rất cấn sự hỗ trợ của các cấp các ngành và đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp về một số vấn đề sau: củng cố lại các tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao trách nhiệm của ban xoá đói giảm nghèo; xác định lại chuẩn nghèo trên cơ sở chuẩn nghèo do Bộ Lao động –Thương binh xã hội công bố, các địa phương cần tổ chức khảo sát đánh giáchung và

23

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

công bốchuẩn nghèo phù hợp với thực tế địa phương mình, để từ đó có giải pháp giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững, chống tái nghèo; đồng thời từng bước xác định chuẩn nghèo của nứơc ta phù hợp với tiều chí đánh giá của thế giới và các nước trong khu vực.

V. GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH

1. Bài học kinh nghiệm từ NHCSXH Nhật Bản

 

Sau chến tranh thế giới II, Nhật bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Để vượt qua tình trạng đó, Nhật Bản đã huy động nguồn lực trong nước là con người. Do vậy Nhật Bản đã đưa ra một mô hình cho vay thích hợp.

 

* Về mô hình cho vay chính sách của Nhật Bản

 

Huy động tiết kiệm:

 

Trong huy động vốn, chính phủ Nhật khuyến khích phát huy nội lực dưới hình thức tiết kiệm của dân chúng gửi vào ngân hàng từng bước tích luỹ vốn tạo tiền đề cho phát triển kinh tế. Và hình thức huy động hiệu quả nhất được sử dụng đó là “ Tiết kiệm bưu điện”. Bởi đây là tổ chức kiểm soát 1/4 tài sản gia đình ở Nhật Bản.

 

Nhờ áp dụng chính sách tăng cường tiết kiệm trong nước nên tỉ lệ tiết kiệm của Nhật Bản cao hơn nhiều so với các nước Âu–Mỹ. Trong đó tiền tiết kiệm bưu điện chiếm 30% tổng số tiền tiết kiệm quốc nội và 20% trong tổng số tiền tiết kiệm của hộ gia đình.

Cho vay chính sách:

Trong sử dụng vốn, Chính phủ luôn chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết cho tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp, công ty không thể tiếp cận với các vốn vay từ ngân hàng thương mại thì Chính phủ thành lập những cơ quan tài trợ của Chính phủ như: Ngân hàng phát triển Nhật

24

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Bản, Cơ quan tài chính tài trợ doanh nghệp vừa và nhỏ, Cơ quan tài chính hỗ trợ dân sinh (NLFC)… để sử dụng nguồn tiết kiệm Bưu điện và Quỹ bảo hiểm lương hưu để thực hiện cho vay đầu tư tài chính hỗ trợ cho các chương trình kinh tế trọng điểm của Chính phủ như: đầu tư vào lĩnh vực hỗ trợ dân sinh về nhà ở, môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ… theo lãi suất được Nhà nước quy định. Chính phủ sử dụng ngân sách quốc gia để đầu tư vào các công trình như xây dựng cơ sở hạ tầng.

 • Nhật Bản, doanh nghiệp vừa và nhỏ được coi là “bảo vật quốc gia” vì chính các doanh nghiệp này đã tạo nên sự phát triển kỳ diệu của nền kinh tế Nhật Bản. Vì vậy, ở Nhạt Bản đã thành lập riêng một cơ quan chuyên hỗ trợ tài chính cho loại hình doanh nghiệp này có tên gọi “Ngân hàng Tín dụng” (Shinkin Bank), có hình thức tổ chức hoạt động giống như hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở nước ta hiện nay.

Cơ chế hoạt động của NLFC:

Cơ chế tạo lập nguồn vốn: NLFC không có hoạt động huy động vốn, không được phép huy động tiền gửi tiết kiệm của dân chúng, huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức và cá nhân. Do đó, hầu hết nguồn vốn là do Nhà nước cấp 90% và 10% còn lại dưới dạng trái phiếu đầu tư tài chính (quốc trái) hoặc trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ.

Cơ chế cho vay: Tại Nhật Bản, các ngân hàng tư nhân và các tổ chức tín dụng không muốn cho vay các doanh nghiệp cực nhỏ, doanh nghiệp mới khởi lập dù có tài sản thế chấp; do đó, Chính phủ giao cho NLFC đầu tư cho vay. Vì vậy khách hàng vay vốn của NLFC để kinh doanh bao gồm: 30% là những doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ không thể vay được từ ngân hàng thương mại, 70% số khách hàng vay từ ngân hạng thương mại và một phần từ NLFC.

Trong cơ chế cho vay bao gồm: cho vay thường chiếm trên 60% tổng dư nợ; cho vay cải thiện tình hình kinh doanh; cho vay đặc biệt (ví dụ như doanh nghiệp mới khởi lập, ưu tiên đối với chủ doanh nghiệp là doanh

25

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

nghiệp đầu tư thiết bị để tham gia vào lĩnh vực mới…) ; cho vay sinh hoạt; cho vay giáo dục; cho vay bảo đảm bằng tiền lương,với lãi uất ưu đãi bằng lãi suất ngân hàng thương mại. Nhật Bản cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt, cao hơn lãi suất huy động vốn và do Chính phủ quy định từng thời kỳ.

Cơ chế tài chính: Do được bao cấp nên hoạt động của NLFC được phép lỗ theo kế hoạch. Sau hàng chục năm hoạt động, đến năm 2003, NLFC mới đạt được cân bằng thu chi, thoát khỏi tình trạng bao cấp của Chính phủ nhờ tiết kịêm giảm chi phí thông qua hệ thống thông tin quản lý; áp dụng khoa học kỹ thuật và sự thay đổi trong chính sách cho vay vốn của Chính phủ. Hiện nay, NLFC đã có thể trả nợ Bộ Tài chính trước hạn và những lúc cần thiết, NLFC được “vay nóng” của ngân hàng tư nhân với số lượng nhỏ, thời hạn ngắn, cuối năm tất toán hết.

* Những bài học kinh nghiệm đối với NHCSXHVN:

Thứ nhất: là tổ chức tài chính được thành lập với mục đích giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu tạo công ăn việc làm, ổn định kinh tế, chính trị xã hội là chính, không vì mục tiêu lợi nhuận; do vậy, cần phải có những chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội phúc lợi xã hội… thoả đáng cho những đối tượng tham gia trong tổ chức tài chính này để ổn định cuộc sống, an tâm với công việc được giao chứ không nên thuần tuý chỉ thực hiện công tác giáo dục tư tưởng.

Thứ hai: để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển một số lĩnh vực kinh tế hay chính sách quan trọng, nhất thiết phải có sự trợ giúp từ Chính phủ đặc biệt trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc bao cấp chỉ nên thực hiện trong một giai đoạn nhất định, không nên kéo dài mà cần phải từng bước giảm dần, tiến tới tự chủ về tài chính.

26

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Thứ ba: nghiên cứu chỉnh sửa phương thức cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua bố mẹ hoặc người bảo trợ của học sinh, sinh viên để từ đó, mở rộng đầu tư cho vay, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Thứ tư: quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ. Đặc biệt, ngoài việc đào tạo kiến thức chuyên môn cần chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phong cách giao tiếp, tiếp xúc với khách hàng, thực sự coi khách hàng là “thượng đế ”.

2. Giải pháp phát triển cho NHCSXHVN:

Cần phải nhận thức sâu sắc NHCSXH là một ngân hàng, đồng thời là một tổ chức tín dụng của Nhà nước, nhằm tạo một kênh tín dụng ưu đãi một phần lãi suất và các điều kiện tín dụng khác để hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, thu hồi được vốn để tiếp tục cho vay chứ không phải là một tổ chức tài chính tài trợ bao cấp. Vì vậy, NHCSXH phải được tổ chức và hoạt động theo những chuẩn mực của một tổ chức tín dụng có hiệu quả kinh tế – xã hội, an toàn và phát triển đúng hướng.

2.1. Giải pháp về tổ chức, bộ máy NHCSXHVN:

Thứ nhất: NHCSXH và các bộ ngành liên quan cần lập đoàn cán bộ liên ngành để thực hiện kiểm tra, đánh giá lại vốn, tài sản và các khoản nợ đã cho các đối tượng chính sách vay ưu đãi, nay thuộc đối tượng vay vốn của NHCSXH, để xác định rõ số vốn và tài sản đã bị tổn thất; căn cứ vào đó để cân đối tài lực hàng năm trình Chinh phủ các phương án bổ sung vốn điều lệ cho NHCSXH

Thứ hai: NHCSXH cần phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai hệ thống tổ chức bộ máy, nhân sự từ trung ương đến địa phương, đảm bảo việc cho vay hộ nghèo thuận lợi. Đồng thời NHCSXH cần khuyến khích mở tài khoản tiền gửi đối với nhiều tổ chức và doanh nghiệp có vốn tạm thời nhàn rỗi.

27

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Thứ ba: Để đảm bảo an toàn và phục vụ đúng đối tượng, ngoài những quy định của luật pháp và Điều lệ, NHCSXH cần khẩn trương hoàn thiện và mở rộng hệ thống các tổ vay vốn ở cơ sở cho phù hợp với đối tượng vay vốn mới của ngân hàng.

Thứ tư: Chấn chỉnh bổ sung các quy định về tổ chức hoạt đọng của các bộ phận chức năng, nhằm nâng cao quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đồng thời triển khai hoạt động của NHCSXH tại các địa bàn tỉnh, huyện mới, vùng sâu vùng xa chưa có phòng giao dịch.

Thứ năm: Đổi mới công tác quản lý và điều hành trong toàn hệ thống theo hướng phân cấp, phân quyền, giảm cấp trung gian, thực hiện chế dộ quản lý dân chủ từ cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tự chịu trách nhiệm trước Đảng và chính quyền các cấp.

Thứ sáu: Tập trung sức nâng cao năng lực tài chính cho NHCSXH để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng hợp tác quốc tế. Đây là một định hướng quan trọng trong việc tổ chức bộ máy của NHCSXH, bởi đây là một trong những nguồn thu hút các dự án với nhiều loại hình và qui mô khác nhau.

Thứ bảy: Tăng cường cơ sở vật chất cho NHCSXH, bởi đây là điều kiện và phương tiện hoạt động, đảm bảo an toàn và thuận lợi. Vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp hoạt động với NHCSXH lập đề án đầu tư hoàn chỉnh trụ sở làm việc của hệ thống NHCSXH.

2.2 Giải pháp về hoạt động

Thứ nhất: Tăng cường nguồn vốn vay hỗ trợ do nhu cầu vay vốn hiện nay lớn hơn mức cho vay quy định, ví dụ như nâng mức cho vay xuất khẩu lao động tối đa từ 10 triệu lên 20 triệu/1khách hàng, cho vay hộ nghèo lên 10 triệu/1hộ, nâng mức cho vay sinh viên lên cho phù hợp với cuộc sống (tức là trên 300.000/tháng)…

28

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Thứ hai: Chuyển cho vay trực tiếp đối với học sinh, sinh viên sang cho vay thông qua hộ gia đình để đảm bảo khả năng trả nợ. Mặt khác cũng cần điều chỉnh chính sách ưu đãi về lãi suất đối với học sinh, sinh viên đồng bộ với các đối tượng chính sách khác: cho vay theo cùng một mức lãi suất và thu lãi cả trong thời gian ân hạn.

Thứ ba: Có cơ chế xử lý rủi ro triệt để cho người nghèo vay vốn khi gặp rủi ro bất khả kháng. Điều đó có nghĩa khi những đối tượng vay vốn gặp phải thiên tai nặng nề, ốm đau kéo dài, tai nạn lao động, thiệt hại về người… thì Chính phủ nên xoá nợ cho họ tạo điều kiện cho họ tiếp tục vươn lên.

Thứ tư: Điều chỉnh lãi suất cho vay hiện nay đối với các đối tượng lên mức 0,6%/tháng. Với mức đều chỉnh này sẽ làm giảm nhẹ gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước trong việc cân đối nguồn tài chính cấp bù cho tín dụng chính sách.

Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống. Một mặt, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách làm nghiệp vụ ở Hội sở chính và các chi nhánh, mặt khác đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động tại các chi nhánh trong cả nước để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sửa chữa sai sót trong thực tiễn điều hành.

Thứ sáu: NHCSXH cần phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh xã hội chỉ đạo, hướng dẫn phương pháp xác định và nhận diện hộ nghèo; kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện, không nên “khoán trắng” nhiệm vụ này cho UBND cấp xã như thời gian vừa qua ở một số địa phương; đảm bảo nguồn vốn được chuyển tới đúng đối tượng cần vay.

Thứ bảy: Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng; dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong cả nước, khơi dậy và phát huy tiềm lực của toàn dân của mỗi xóm làng… phấn đấu để nhanh chóng xoá đói,

29

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước; góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

30

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

C. KẾT LUẬN

Nghèo đói là điều tất yếu trong sự phát triển của mọi quốc gia. Tuy nhiên, tình trạng nghèo đói ở mỗi quốc gia là khác nhau: có quốc gia chỉ có tình trạng nghèo tương đối so với mức sống bình quân của toàn xã hội, có quốc gia thì có tình trạng nghèo đói thực sự, thiếu ăn và thiếu các điều kiện sinh hoạt cần thiết. Theo tiêu chuẩn đánh giá của Liên hợp quốc, người có thu nhập bình quân một ngày dưới 2$ thì được coi là nghèo đói. Tình trạng nghèo đói ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển chung của nền kinh tế, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết. Nếu giải quyết không tốt nó có thể kéo thụt lùi tốc độ tăng trưởng kinh tế, phân tán các nguồn lực quốc gia, tăng gánh nặng trợ cấp ngân sách quốc gia.

Nhận thức rõ vấn đề quan trọng trên, trong thời kỳ đổi mới Nhà nước ta đã đưa ra một chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo. Từ cuối năm 1995, Chính phủ đã quyết định thành lập riêng một định chế tài chính để hỗ trợ tín dụng cho người nghèo, đó là Ngân hàng Phục vụ Người nghèo Việt Nam có mạng lưới chi nhánh ở tất cả 61 tỉnh thành phố trong cả nước. Đến đầu năm 2003, thành lập và đưa vào hoạt động NHCSXH, thực hiện chức năng của Ngân hàng Phục vụ Người nghèo trước đó, tiếp nhận chương trình cho sinh viên vay vốn từ Ngân hàng Công thương Việt Nam chuyển sang, tiếp nhận một số chương trình cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước chuyển sang, triển khai cho vay vốn đi xuất khẩu lao động.

NHCSXH đã đạt được một số kết quả đáng kể: tính đến ngày 31/12/2004 tổng nguồn vốn ước tính đạt 15.245 tỷ đồng, tăng 4.741 tỷ đồng so với năm 2003, đạt 116% kế hoạch năm 2004. Trong đó vốn điều lệ ước đạt 2.315 tỷ đồng, tăng 800 tỷ so với năm 2003; vốn vay Ngân hàng Nhà nước ước đạt 1.531 tỷ đồng; vốn nhận từ các chương trình ước đạt 2.565 tỷ đồng, tăng 339 tỷ đồng…. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 14.109 tỷ

31

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

đồng, tăng 3.760 tỷ đồng so với cuối năm 2003, đạt 92,3% kế hoạch năm; nợ quá hạn tính đến ngày 31/12/2003 ước đạt 493 tỷ đồng, chiếm 3,5% tổng dư nợ, giảm 7 tỷ đồng (-1,5%) so với cung kỳ năm trước. Trong đó, nợ quá hạn cho vay hộ nghèo là: 369 tỷ đồng…

Mặc dù kết quả hoạt động là như vậy, những hạn chế cần khắc phục vẫn tồn tại. Như chúng ta đã biết, NHCSXH được phép huy động tiền gửi của cá nhân và tổ chức nhưng chủ yếu vẫn là từ nguồn Ngân sách Nhà nước. Nhưng đến nay, nguồn vốn điều lệ được cấp là 1.515 tỷ VND/5.000 tỷ (tính đến thời điểm 31/12/2003, năm 2004 chưa có số liệu chính xác), nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay nước ngoài và các nguồn khác không đổi. Mặt khác, NHCSXH không thực hiện dịch vụ thanh toán nên không thu hút được tiền gửi thanh toán của dân cư và doanh nghiệp. Trong việc xác định đối tượng phục vụ của NHCSXH thì: theo Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, hộ nghèo vay vốn “phải có tên trong danh sách hộ nghèo của được UBND cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động-Thương binh xã hội công bố, được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập thành danh sách có xác nhận của UBND cấp xã”. Vấn đề nhận diện hộ nghèo được giao hoàn toàn cho UBND cấp xã, khi có danh sách NHCSXH theo danh sách đó xét cho vay vốn; do đó không tránh khỏi hiện tượng vốn không đến đúng đối tượng cần vay. Và vấn đề thu nợ, xử lý nợ quá hạn… đều bị vi phạm.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH thì cần có những biện pháp khắc phục. Trong đó có thể kể đến như: đa dạng hoá các hoạt động huy động vốn, nâng mức cho vay với mỗi đối tượng, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng mức lãi xuất cho vay nhằm làm giảm gánh nặng cấp bù cho Ngân sách Nhà nước.

Xoá đói giảm nghèo là sự nghiệp chung của cả nước, của mỗi người dân… Vì vậy cần được quan tâm của tất cả các cấp ngành, của toàn xã hội.

32

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Chúng ta cần xoá bỏ tiêu chi đánh giá hộ nghèo ở nước ta tiến tới tiêu chi hộ nghèo của thế giới.

33

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam

Danh mục tài liệu tham khảo:

 1. “NHCSXH góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Việt Nam” – Tạp chí Ngân hàng- Số chuyên đề 2004.
 1. “Quản trị các định chế tài chính nông thôn và đổi mới hoạt động của NHNN& PTNT” – Tạp chí Ngân hàng – Số chuyên đề 2004.
 2. Tạp chí Ngân hàng các số:

Số 12/2000

Số 6/2001

Số (1+2)/2002

Số 3, 4, 8, 14, 15, (1+2), 9/2003

Số 4, 8, 9, 10, 11/2004

 1. Tạp chí Thị trường tài chính – Tiền tệ các số:

Số (1+2), 8, 16, 19/2004.

34

Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

[sociallocker id=”19555″] Tải Xuống Tại Đây [/sociallocker]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here