Tài liệu ôn tập Bảo hiểm

0
2034
Tài liệu ôn tập Bảo hiểm
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Tài liệu ôn tập Bảo hiểm

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN BẢO HIỂM


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Tài liệu ôn tập Bảo hiểm

Tài liệu ôn tập Bảo hiểm

Kết cấu bài thi bảo hiểm gồm 2 câu lý thuyết và 1 bài tập

Lý thuyết

Câu 1: So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm xã hội là tổng thể những mối quan hệ kinh tế – xã hội giữa nhà nước với người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ.Khi ngừơi lao động gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm dẫn tới bị giảm hoặc mất thu nhập, từ đó đảm bảo an sinh xã hội

Bảo hiểm thương mại là quá trình lập quỹ dự trữ bằng tiền do những người cùng có khả năng gặp 1 loại rủi ro nào đó lập nên và từ đó dùng để bồi thừong hoặc chi trả cho người tham gia. Khi đối tượng tham gia bh gặp phải rủi ro bất ngờ gây hậu quả thiệt hại và đáp ứng 1 só nhu cầu khác của họ

So sánh:

 • Giống nhau:

+ về mục đích: đều nhằm mục đích ổn định cuộc sống, ổn định kd, tù đó góp phần đẩm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của ngừoi dân.

+ Vai trò: giống nhau là

Đều kích thích hoạt động đầu tư

Huy động vốn đầu tư

Phát triển kinh tế xã hội

Tạo thểm nhiều công ăn việc làm…

+ Bảo hiểm XH và BHTM đều áp dụng nguyên tắc số đông bù số ít

 • Khác nhau:
Nội dung BHXH BHTM
1.Đối tượng Là thu nhập của ngừoi lao động Tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng, sức khỏe, tuổi thọ và những vấn đề liên quan tới con người
2. Đối tượng tham gia Người lao động, người sử dụng lao động Tất cả các cá nhân tổ chức trong xã hội
3.Nguồn hình thành quỹ Từ 3 nguồn: ngừoi lao đọng, người sử dụng lao đọng, và Nhà nước bù thểm và 1số nguồn khác như lãi từ hoạt động đầu tư, quỹ nhàn rỗi… Từ sự đóng góp từ phí bảo hiểm của các đối tượng tham gia tạo nên và được bổ sung 1 phần do quỹ nhàn rỗi, quỹ dự phòng nghiệp vụ….
4.Mục đích sử dụng quỹ Chi cho 3 mục đích:

–          Chi trả trợ cấp theo các chế độ bhxh mà quốc gia đó đang áp dụng. đây là mục đích chính nhất

–          Chi quản lý sự nghiệp BHXH

–          Chi cho dự phòng và chi cho hoạt động đầu tư

Chi cho 5 mục đích:

–          Để bồi thường hoặc chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng khi đối tượng tham gia bảo hiểm gặp rủi ro gây tổn thất

–          Dự trữ, dự phòng

–          Đề phòng hạn chế tổn thất

–          Nộp ngân sách nhà nước dười hình thức thuế

–          Chi phí quản lý và có lãi

5. Cơ chế quản lý quỹ Quản lý theo cơ chế cân bằng thu chi không vì mục tiều lợi nhuận Được quản lý theo cơ chế hoạt động kinh doanh có lãi. Vì mục tiêu lợi nhuận
6.Phí bảo hiểm Thường được xác định bằng số tương đối và căn cứ chủ yếu vào tiền lương của ngừoi lao động  hoặc quỹ lương của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hôi Được xác định chính xác bằng số tuyệt đối trên cơ sở xác suất rủi ro của đối tượng bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm. số tiền bảo hiểm , GTBH
7. Tính chất và mức độ Có tính xã hội hóa cao Chủ yếu mang tính chất kinh tế
8. Cơ quan quản lý -Cơ quan quản lý Nhà nước: Thừong do bộ lao động thương bình xã hội

– Cơ quan quản lý sự nghiệp: Cơ quản bảo hiểm xã họi việt nam

– Cơ quan quản lý nhà nước:Bộ tài chính và ngân hàng đảm nhận

– Doanh nghiep quản lý sự nghiệp : là các doanh nghiệp bảo hiểm thuơng mai: Là ngừoi trục tiếp kinh doanh hoạt động này theo luật pháp của nhà nước (có thể là các công ty, các tap doàn bảo hiểm trong và ngòai nuớc…)

Câu 2: Trình bầy đối tượng, phạm vi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Câu 3: Trình bầy đối tượng, phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3

Câu 4: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm con người

Câu 5: Tác dụng của bảo hiểm con người

Câu 6: Khái niệm và một số đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ

Câu 7: Bảo hiểm con người phi nhân thọ, một số đặc điểm của bảo hiểm con người phi nhân thọ

Câu 8: So sánh bảo hiểm nhân thọ với bảo hiểm con người phi nhân thọ

ĐỊnh nghía Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm con ngừoi phi nhân thọ

So sánh

 • Giống nhau: mục đích là đảm bảo cuộc sống…
 • Khác nhau
Nôi dung BHNT BHcon nguời phi nhân thọ
1. Đối tưong    
2. Đối tượng tham gia    
3. Thời hạn bảo hiểm    
4. Nguyên tắc quản lý quỹ    
5. Hình thức bảo hiểm Tự nguyên Bắt buộc và tự nguyện
6. Phí bảo hiểm    
7. Tính chất Vừa có tính tiết kiệm vừa có tính rủi ro Chỉ có tính rủi ro
8. Dự phòng phí    

Bài tập:

Bỏ bài tập ở chương 7 Bảo hiểm con nguời

Chú ý 5 bài tập ở trong tờ bài tập

 1. Ở phần bảo hiểm hàng hóa xnk, thân tàu, tnds chủ tầu chú ý bài tập 1 (ở ngày trang đầu tiên)phân bổ tổn thất chung, tổn thất riêng, các điều kiện loại A,B, C

Bài tập 5 và 6. Giải quyết theo trách nhiệm chéo và trách nhiệm đơn

2.Ở bảo hiểm xe cơ giới  bài 3 và bài 4. Chú ý hạn mức trách nhiệm bồi thường.

Hết

 

Ch­¬ng 7: Bảo hiểm con người

I.Tổng quan về bảo hiểm con người:

 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm con người

– Trong mọi thời đại, mọi chế độ xã hội con người luôn được coi là nhân tố quyết định đến sự phát triển xã hội, là mục tiêu trung tâm của tất cả các nước trên thế giới cũng như toàn thể nhân loại. Chính vì vậy, phát triển nguồn nhân lực con người trước hết phải đảm bảo được 2 vấn đề cốt lõi:

+ Đảm bảo cuộc sống cho họ về mặt thu nhập

+ Đảm bảo an toàn cho họ, bởi vì nhu cầu cuộc sống  thiết yếu và nhu cầu an toàn  mỗi người là những nhu cầu vĩnh cửu.

Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất con ngừoi luôn gặp phải rủi ro: ốm đau,tai nạn, bệnh tật,tử vong

Mặc dù, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng là loại bảo hiểm cho con người, tuy nhiên các loại bảo hiểm này có một số hạn chế như:

 • Đối tượng tham gia và thụ hưởng còn rất hẹp
 • Phạm vi bảo hiểm còn bó hẹp trong 9 chế độ
 • Mức thụ hửong còn thấp…

Chính vì vậy, bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại ra đời là một tất yếu khách quan và thậm chí nó ra đời sớm hơn rất nhìeu so với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y té.Nhưng đặc biệt khi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ra đời thì các loại hình bảo hiểm con người trong bảo  hiểm thương mại lại càng phát triển hơn bao giờ hết.Mặc dù vậy, các loại hình bảo hiểm này hòan tòan không mâu thuẫn với nhau mà nó còn bổ sung cho nhau để đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu tham gia của ngừoi tham gia bảo hiểm.

 • Tính tất yếu khách quan cuả bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại thể hiện ở chỗ:

+ Trong mỗi gia đình  nếu không may những người trụ cột trong gia đình bị ốm đau, bệnh tật, tử vong thì một loạt những vấn đề  phát sinh làm cho con người phải tìm đến các loại hình bảo hiểm.

+ Mỗi người khi về già đều phải tự lo cuộc sống của mình mặc dù họ được hưởng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội nhưng mức trợ cấp thấp không đủ sống. Vì vậy, để giám gánh nặng phụ thuộc vào con cái và phúc lợi xã hội họ đã tìm đến các loại hình bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại

+ Các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong điệu kiện hiện nay muốn giữ chân những người trụ chốt, muốn tạo lập mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp, họ đã tìm mọi cách để tăng thêm những quyền lợi cho họ, tạo cơ hội thăng tiến cho họ .(một trong những quyền lợi đó là mua bảo hiểm)

Từ những lý do nêu trên mà bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại ngày càng phát triển với tốc độ cao trên phạm vi toàn thế giới.

 1. Vai trò của bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại

– Cùng với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thỏa mãn ngày càng đa dạng, khách quan đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội

– Vì đối tượng tham gia bảo hiểm rất rộng, đặc biệt là được phép bảo hiểm trùng cho nên đối tượng tham gia đã rộng nhưng được nhân lên gấp bội. Đây là kênh huy động vốn rất hữu hiệu cho các công ty bảo hiểm cũng như cho toàn bộ nền kinh tế.

– Xét về mặt xã hội thì bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại ra đời còn tạo thêm công ăn việc làm, thực hành tiết kiệm, chống lạm phát

– Giúp một số tổ chức kinh tế xã hội có điều kiện tham gia hợp đồng bảo hiểm nhóm cho người lao động để từ đó không những tăng thêm quyền lợi cho người lao động mà còn giải quyết được một loạt vấn đề liên quan đến các tổ chức kinh tế xã hội (đề phòng hạn chế tổn thất, giảm thiểu rủi ro, hạn chế những tình trạng khiếu kiện, khiếu nại không cần thiết liên quan đến luật pháp, đến trách nhiệm dân sự…)

 1. Nguyên tắc khóan trong bảo hiểm con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự áp dụng quy tắc bồi thường thiệt hại và thế quyền hợp pháp nhưng trong bảo hiểm con người người ta lại phải áp dụng nguyên tắc khóan vì đối tượng của bảo hiểm con người có liên quan đến tính mạng, sức khỏe, tuổi thọ.Với đối tượng này người ta không thể lượng hóa được bằng tiền vì nó là vô giá, cho nên khi triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại các doanh nghiệp bảo hiểm thường đưa ra các hạng mức số tiền bảo hiểm khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người tham gia. Tham gia bảo hiểm với số tiền nào thì mức phí sẽ tương ứng  với số tiền đó cho nên thực chất đây là một số tiền được khóan trước cho các nhà bảo hiểm. Đổi lại nhà bảo hiểm sẽ nhận được mức phí tương ứng với số tiền đó. Số tiền bảo hiểm mà người tham gia lựa chọn khi ký kết hợp đồng bảo hiểm thường phụ thuộc vào 2 yếu tố chủ yếu:

 • Khả năng tài chính của họ
 • Nhu cầu của họ trong tương lai

Đây là 2 vấn đề rất lớn mà các tư vấn viên bảo hiểm (đại lý bảo hiểm) phải nắm bắt được thong qua quá trình tiếp xúc với khách hàng, tư vấn và gợi mở cho họ

Mặc dù bảo hiểm con người trong bảo hiểm thương mại áp dụng nguyên tắc khoán song vẫn còn có một nghiệp vụ áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại như nghiệp vụ bảo hiểm nằm viện phẫu thuật, bảo hiểm chi phí y tế…

 1. Phân loại bảo hiểm con người
 2. Căn cứ vào thời gian bảo hiểm:

Chia bảo hiểm thành 2 loại

Bảo hiểm ngắn hạn và bảo hiểm dài hạn

Bảo hiểm ngắn hạn  thường dười 1 năm

Bảo hiểm dài hạn thường trên 1 năm

– Cách phân loại này sẽ giúp người tham gia bảo hiểm xác định đúng nhu cầu tham gia của mình để dễ dàng lựa chọn loại hình bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giúp họ soạn thảo được các quy tắc bảo hiểm đúng đắn phù hợp với từng loại khách hàng đồng thời còn giúp các tư vấn viên bảo hiểm cung cấp chính xác các thông tin về hợp đồng bảo hiểm

 1. Căn cứ vào hình thức bảo hiểm: người ta chia bảo hiểm con người ra làm 2 loại:

Bảo hiểm con người bắt buộc

Và bảo hiểm con người tự nguyện

Trong đó bảo hiểm con người tự nguyện là chủ yếu song cũng có một số nghiệp vụ thực hiện bắt buộc

Cách phân loại này:

 • Giúp khách hàng ý thức được việc chấp hành luật pháp của mình
 • Giúp doanh nghiệp bảo hiểm có định hướng triển khai từng nghiệp vụ
 • Giúp các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm và các cơ quan khác có liên quan ban hành được những chính sách đúng đắn và kiểm tra việc thực hiện chính sách về bảo hiểm đồng thời góp phần thực hiện công tác xã hội hóa về bảo hiểm
 1. Căn cứ vào việc quản lý quỹ người ta chía bảo hiểm con người ra làm 2 loại:

Loại 1: Bảo hiểm con người quản lý theo kỹ thuật phân chia nghĩa là phí bảo hiểm thu được hình thành nên quỹ và nguồn phí này lại được phân chia ra các quỹ thành phần để quản lý. Mỗi loại quỹ đều được cân đối ngay trong  năm tài chính

Loại 2: Bảo hiểm con người quản lý theo kỹ thuật tồn tích nghĩa là phí bảo hiểm thu được đem tồn tích lại qua nhiều năm, nhà bảo hiểm không được chi dùng hết mà phải dùng trong nhiều năm

Cách phân loại này giúp các doanh nghiệp bảo hiểm trích lập được quỹ dự phòng nghiệp vụ chính xác theo đúng pháp luật đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm kiểm tra giám sát chặt chẽ việc quản lý quỹ của tất cả loại hình kinh doanh rủi ro

 1. Căn cứ vào tính chất của rủi ro: Người ta chía bảo hiểm con người ra làm 2 loại:

Loại 1: Bảo hiểm nhân thọ

Loại 2 : Bảo hiểm Phi nhân thọ

Cách phân loại này gíup:

 • Giúp các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm hoạch định các chính sách về bảo hiểm và tổ chức thực hiện chính sách , đặc biệt là giúp phân định và quản lý tốt về thị trường bảo hiểm cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại.
 • Giúp các doanh nghiệp hoạch định được chiến lược kinh doanh của mình, xây dựng được các quy tắc thiết kế các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với từng loại hình bảo hiểm
 • Đối với khách hàng cách phân loại này cũng có ý nghĩa rất lớn là giúp họ nhận biết được từng loại hình bảo hiểm, từng loại sản phẩm bảo hiểm mà mình cần mua.

II. Bảo hiểm con người phi nhân thọ

 1. Đặc điểm

Các lọai hình bảo hiểm phi nhân thọ chỉ có tính rủi ro chứ không có tính tiết kiệm bởi vậy mà các mức phí của loại hình bảo hiểm này thường rất thấp và nó rất phù hợp với loại hình bảo hiểm nhóm

 • Thời hạn bảo hiểm thường ngắn (thông thường dưới 1 năm, chính vì vậy các doanh nghiệp bảo hiểm quản lý theo kỹ thuật phân chia nghĩa là sau khi thu phí bảo hiểm hình thành quỹ và quỹ này được chia thành các loại quỹ khác nhau như quỹ bồi thường chi trả…Cuối mỗi năm nghiệp vụ có thể thanh toán được ngay mức độ lỗ (lãi)
 • Hình thức bảo hiểm có thể bắt buộc hoặc tự nguyện nhưng chủ yếu là tự nguyện
 • Các nghĩa vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ thường ra đời trước bảo hiểm nhân thọ
 • Các nghĩa vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ thường được làm điều khoản bổ sung cho bảo hiểm nhân thọ
 1. Các nghiệp vụ bảo hiểm con ngừoi phi nhân thọ
 2. Bảo hiểm sinh mạng cá nhân: đây là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ra đời sớm nhất.

Mục đích: Góp phần ổn định cuộc sống của gia đình và người thân sau cái chết của người được bảo hiểm

– Đối tượng tham gia: Thường bảo hiểm tất cả những người từ 18 đến 60 tuổi. Tuy nhiên, những người từ 61 đến 65tuổi muốn tham gia thì phải tham gia liên tục 1 số năm trước đó nhất định.

Tuy nhiên những trường hợp sau không được tham gia: Những người mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật hoặc đang điều trị trong bệnh viện, chiến tranh, nội chiến, khủng bố…

 • Thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm
 • Số tiền bảo hiểm: thường được quy định ở các mức khác nhau cho phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người tham gia.
 • Phí bảo hiểm : P= f+d

Phi b¶o hiÓm phụ thuộc chủ yếu vào số tiền bảo hiểm  và độ tuổi, ngành nghề công tác.

 • Nếu người tham gia bảo hiểm bị chết trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thì số tiền chi trả bằng số tiền bảo hiểm
 1. Bảo hiểm tai nạn 24/24

– Mục đích: giúp các cơ quan doanh nghiệp (người lao động) làm việc ở những ngành nghề, những lĩnh vực công tác dễ xảy ra tai nạn tham gia bảo hiểm. Từ đó góp phần ổn định cuộc sống cho bản thân cũng như gia đình họ.

– Đối tượng: thường bao gồm tất cả người từ 18 đến 60 t

Những trường hợp bị tàn tật, những người đang điều trị trong bệnh viện …thì không tham gia bảo hiểm

 • Phạm vi bảo hiểm thường được quy định như sau:

+ Bị tai nạn do các nguyên nhân khác nhau như: những người tự thương hoặc cố tình gây tai nạn, vi phạm pháp luật, nhà bảo hiểm không tiến hành bồi thường.

– Thời hạn bảo hiểm: dưới 1 năm và trong  1 ngày 24/24

– Số tiền bảo hiểm: Được quy định ở các mức khác nhau để người tham gia dễ lựa chọn

– Phí bảo hiểm : p= f +d

 • Việc tiến hành bồi thường được tính như sau:

+ Nếu bị tại nạn sau đó bị chết thì số tiền bt= số tiền bảo hiểm

+ Nếu bị tai nạn phải nằm viện điều trị phẫu thuật thì số tiền bồi thường= số tiền bảo hiểm * tỷ lệ thương tật (thông qua giám định y khoa)

+ Nếu bị tai nạn, nhà bảo hiểm đã bồi thường nhưng sau đó bị chết trong vòng 1 năm  kể từ ngày tham gia bảo hiểm, nhà bảo hiểm chi trả nốt phần chênh lệch ( giữa số tiền bảo hiểm với số tiền đã bồi thường)

 1. Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật

– Mục đích: giúp người dân có điều kiện tham gia bảo hiểm để tiếp cận được  với những dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại  nhằm đảm bảo cuộc sống cho họ để từ đó góp phần đảm bảo công bằng trong xã hội

– Đối tượng tham gia: Bao gồm tất cả những người từ tròn 1 – 65t. Tuy nhiên những người mắc bệnh hiểm nghèo, những người tàn tật suy giảm 50% sức khỏe trở lên, nằm viện điều trị …thì không được bảo hiểm.

– Phạm vi bảo hiểm: bị ốm đau, bệnh tật, nằm viện điều trị hoặc phẫu thuật

Tuy nhiên những trường hợp sau không được bảo hiểm:

+ Điều trị bệnh bẩm sinh

+ Điều dưỡng, an dưỡng, chỉnh hình, thẩm mỹ

+ Những người điều trị phục hồi chức năng hoặc kế hoạch hóa gia đình

 • Thời hạn bảo hiểm:1 năm
 • Số tiền bảo hiểm được quy định ở các mức khác nhau để người tham gia dễ lựa chọn
 • Phí bảo hiểm: P=f+d
 • Nghiệp vụ bảo hiểm này nhà bảo hiểm áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại chứ không áp dụng nguyên tắc khoán. Chính vì vậy, việc chi trả bồi thường được tiến hành như sau:

+ Nếu người tham gia bảo hiểm phải nằm viện điều trị. Nhà bảo hiểm chi trả tòan bộ những chi phí liên quan

+ Nếu người tham gia bảo hiểm phải phẫu thuật, nhà bảo hiểm căn cứ  vào phác đồ điều trị  phẫu thuật để bồi thường

+ Những người tham gia bảo hiểm không may bị chết nhà bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí mai tang…

Đương nhiên số tiền bảo hiểm không bao giờ vượt quá số tiền bảo hiểm

 • Chú ý: 3 nghiệp vụ bảo hiểm nói trên hiện nay đã được triển khai ở Việt Nam đồng thời tất cả các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đều tiến hành triển khai kết hợp và được gọi chung là bảo hiểm kết hợp con người (bảo hiểm hỗn hợp con người ). Hiện nay, loại hình bảo hiểm tòan diện học sinh cũng được triển khai kết hợp  giống như bảo hiểm kết hợp con người.
 1. Bảo hiểm tai nạn hành khách: Đây cũng là một trong những loại hình bảo hiểm phi nhân thọ rất điển hình ở Việt Nam cũng như trên thế giới và đều quy định bắt buộc .
 • Mục đích:

+ Góp phần ổn định cuộc sống cho gia đình hành khách không may bị tai nạn

+ Giúp chính quyền các địa phương nơi xảy ra tai nạn kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

+ Nghiệp vụ này góp phần đảm bảo an sinh giáo dục.

 • Đối tượng tham gia: Tất cả các hành khách đi trên các phương tiện giao thông công cộng có vé hoặc được miễn giảm gía vé.
 • Phạm vi bảo hiểm: Bị tai nạn do các nguyên nhân khác nhau trừ các trường hợp sau đây:

+ Bị trúng gió, ngộ độc thức

+ Vi phạm pháp luật

 • Số tiền bảo hiểm: cũng được quyết định thống nhất ở một mức nhất định trong 1 thời kỳ nhất định, riêng hành khách đi bằng máy bay chính phủ phải quyết định bằng hạn mức tối thiểu quốc tế (20000$/1 hành khách)
 • Thời hạn bảo hiểm: tính từ lúc hành khách bước lên các phương tiện đến khi xuống bến, sân ga, sân bay cuối cùng ghi trên vé.

5 loại giao thông công cộng: taù hỏa, tàu thủy,máy bay, ôtô, phà…

Vì đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc nên phí bảo hiểm tính ngay vào giá vé.

– Phí bảo hiểm :P=f+d

 • Việc tiến hành bồi thường chi trả

+ Nếu hành khách bị tai nạn sau đó chết thì số tiền bồi thừơng= số tiền bảo hiểm

+ Nếu hành khách bị tai nạn phải nằm viện phẫu thuật thì số tiền bồi thừong= số tiền bảo hiểm* tỷ lệ thương tật(qua giám định y khoa)

+ Nếu bị tai nạn, nhà bảo hiểm đã bồi thường nhưng sau đó bị chết thì nhà bảo hiểm bồi thường nốt phần chênh lệch  giữa số tiền bảo hiểm và số tiền đã bồi thường.

 1. Bảo hiểm du lịch

Đặc điểm của ngành du lịch tác động đến việc triển khai bảo hiểm

 • Du lịch là 1 trong những ngành dịch vụ phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển và mức thu nhập của người dân ngày càng cao thì nhu cầu đi du lịch của người dân ngày càng tăng lên nhanh chóng.
 • Nhìn chung, khách du lịch kế cả trong nước và nước ngòai là một bộ phận dân cư có mức thu nhập từ khá trở lên. Cho nên nếu hoạt động du lịch và những ngành có liên quan đến nó phát triến sẽ kích cầu khách tham gia du lịch.
 • Xét về mặt tâm lý: Người dân hoặc khách nước ngòai đi tham quan du lịch thì nhu cầu của họ là muốn thuận tiện, an tòan còn vấn đề tiền bạc không là vấn đề lớn
 • Nếu các cơ sở, địa phương có hoạt động du lịch cung như ngành du lịch biết phát huy lợi thế là phối hợp giữa tất cả các ngành, các lĩnh vực thì sẽ phát huy được tối đa tiềm năng du lịch của mình kéo theo đó sẽ làm cho tất cả các ngành dịch vụ khác phát triển. Bởi vậy, tất cả các nước trên thế giới hiện nay đã có phong trào tòan dân làm du lịch.
 • Kinh nghiệm của các nước trên thế giới làm du lịch hiện nay thì các công ty lữ hành bao giờ cũng phối hợp rất chặt chẽ với các ngành bảo hiểm, vận tải, ngân hàng, tài chính và chính quyền địa phương nơi có địa điểm du lịch trong đó bảo hiêm là lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ nhất với ngành du lịch

* Nội dung của nghiệp vụ bảo hiểm du lịch

– Hiện nay các công ty bảo hiểm ở việt nam khi triển khai nghiệp vụ này đều chia ra 2 nhóm bảo hiểm khách du lịch trong nước và bảo hiểm người nước ngoài đến việt nam du lịch.

– Đối tượng và phạm vi bảo hiểm:

+  Là người dân trong nước đi du lịch trong nước hoặc du lịch nước ngoài

+ Người nước ngoài đi du lịch ở việt nam (tham quan, hội thao, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao) ăn nghỉ tại khách sạn (đối tượng tham gia bảo hiểm)

Còn thực chất đối tượng bảo hiểm là tính mạng, tình trạng sức khỏe của các đối tượng tham gia nói trên. Ngoài ra, nghiệp vụ này còn có 1 đặc điểm nói riêng là bảo hiểm tài sản cho khách du lịch

 • Thời hạn bảo hiểm thường bắt đầu từ khi khởi hành chuyến đi đến khi chuyến đi hoàn tất theo địa điểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm:
 • Đối với người dân trong nước : phạm vi bảo hiểm là các rủi ro gây thương tật thân thể, chết do ốm đau bệnh tật bất ngờ hoặc hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước và của người dân.
 • Đối với khách nước ngoài đến việt nam du lịch, phạm vi bảo hiểm giống như trên. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm việt nam còn mở rộng thêm phạm vi bảohiểm bao gồm: Mất mát hành lý, vật dụng cá nhân mang theo người, mất nguyên kiện hành lý gửi theo chuyến hành trình

Những trường hợp sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm:

+ Vi phạm pháp luật và nội quy của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi du lịch

+ Bị tai nạn do ảnh hưởng của rượu bia, ma túy

+ Mất tiền, vàng bạc, đá quý, hộ chiếu, séc

 • Quyền lợi bảo hiểm:
 • Đối với người dân trong nước nếu chết do tai nạn, nhà bảohiểm chi trả tòan bộ số tiền bảo hiểm

Nếu chết do ốm đau, bệnh tật, nhà bảo hiểm chi trả 50% số tiền bảo hiểm

Nếu bị thương tật do tai nạn, nhà bảo hiểm chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật(do bản thân các công ty xây dựng)

 • Đối với người nước ngòai đến du lịch ở việt nam nếu bị thương tật toàn bộ và bị tai nạn chết nhà bảo hiểm chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

Nếu bị chết không do tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả chi phí mai táng, hồi hương

Nếu bị ốm đau do tai nạn phải điều trị doanh nghiệp bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí phát sinh

Đối với tài sản hành lý bị mất. Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả theo giá thực tế tại thời điểm bị mất,

Nếu bị hư hỏng thanh toán chi phí  thay thế và sửa chữa

Riêng về hành lý và tài sản cá nhân, doanh nghiệp chi trả tối đa 20% số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

 • Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm
 • Số tiền bảo hiểm do bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm quy định ở các mức khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người tham gia.Kinh nghiệm của các nước cho thấy khi xác định số tiền bảo hiểm trong nghiệp vụ này cần tính đến 3 yếu tố sau:

+ Điều kiện kinh tế xã hội và mức trách nhiệm của mỗi người dân trong mỗi thời kỳ

+ Loại hình du lịch(tham quan, hội nghị, nghỉ ngơi, an táng, thi đấu thể thao)

+ Thời gian du lịch (thời hạn bảo hiểm)

– Phí bảo hiểm du lịch phụ thuộc chủ yếu vào số tiền bảo hiểm, vào loại hình bảo hiểm du lịch và thời gian tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, xác định chính xác mức phí thuần cần phải căn cứ vào tài liệu thống kê về số tiền bồi thường 1 số năm trước  đó, từng loại hình bảo hiểm, từng loại du khách và từng hạn mức số tiền bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm tài sản của du khách thì số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị thực tế

* Thủ tục giải quyết bồi thường

Khi rủi ro xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm thì người tham gia bảo hiểm hoặc người đại diện cần thông báo ngay cho doanh nghiệp biết và doanh nghiệp  phải có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng làm thủ tục. Vấn đề này doanh nghiệp bảo hiểm cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan du lịch  hoặc khách sạn, nhà nghỉ…

 • Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người do ốm đau, tai nạn cần phải có biên bản, thủ tục, các chứng từ y tế có liên quan
 • Nếu thiệt hại về hành lý và vật dụng cá nhân cần phải có bằng chứng bị mất và biên bản kê khai chi tiết, với khách nước ngòai cần phải có giấy tờ hải quan

–      Đối với khách nước ngòai, nếu hành lý bị thiệt hại do cháy nổ, phương tiện đâm va, lật chìm, rơi, bị mất nguyên kiện hàng trên chuyến hành trình nhà bảo hiểm cần lưu ý các nghiệp vụ khác có liên quan để giải quyết cho du khách 1 cách nhanh chóng, thuận lợi;

 • Đối với tài sản và hành lý, nhà bảo hiểm thường quy định mức miễn thường là 10$

Mặc dù bảo hiểm du lịch cũng là 1 loại hình bảo hiểm con người phi nhân thọ nhưng lại được kết hợp với loại hình bảo hiểm tài sản. Bởi vậy, khi xây dựng quy tắc bảo hiểm giải quyết quyền lợi và thủ tục bảo hiểm, nhà bảo hiểm dứt khoát phải có một quy tắc riêng cho nghiệp vụ này, đồng thêi ph¶I tham chiÕu c¸c ®iÒu luËt kh¸c cã liªn quan. Cã nh­ vËy, míi h¹n chÕ ®ùoc t×nh tr¹ng khiÕu kiÖn kh«ng cÇn thiªt

III. Bảo hiểm nhân thọ

 1. Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm bảo hiểm cho 2 sự kiện trái ngược nhau đó là sống và chết

Hoặc: Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa 2 bên mà trong đó một bên đồng ý chi trả tiền bảo hiểm cho bên kia khi có các sự kiện xảy ra đối với người được bảo hiểm. Đổi lại họ sẽ nhận được mức phí tương ứng theo như quy định trong hợp đồng

Hoặc: Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm liên quan trực tiếp đến tuổi thọ của con người. Bảo hiểm nhân thọ là một trong những loại hình bảo hiểm thương mại ra đời rất sớm

 • Người mua bảo hiểm nhân thọ đầu tiên vào năm 1583: là một công dân nước anh mua với số tiền bảo hiểm 45 bảng anh.
 • Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ra đời năm 1759
 • 1762 , một công ty bảo hiểm nhân thọ ra đời đầu tiên ở nước anh và bán bảo hiểm cho mọi người dân trong xã hội.Đây là mốc thời gian quan trọng đánh dấu sự ra đời 1 ngành nghề đó là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Ở Việt nam bảo hiểm nhân thọ đựoc triển khai từ tháng 8 năm 1996. Bảo hiểm nhân thọ có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế:

+ Làm cho thị trường bảo hiểm phát triển toàn diện

+ Đối với mỗi cá nhân và gia đình trong xã hội  bảo hiểm nhân thọ ra đời đã giúp họ tiết kiệm được chi tiêu từ ngân sách gia đình để tạo lập các quỹ có liên quan như quỹ an sinh giáo dục, đầu tư mua sắm, trả nợ…Đặc biệt, tiết  kiệm khi mua bảo hiểm nhân thọ là loại hình tiết kiệm ngay trong nội bộ ngân sách của mỗi gia đình, mỗi cá nhân cho nên đây là loại hình tiết kiệm rất hiệu quả. Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ ra đời còn tạo lập một nếp sống văn minh, lành mạnh, giúp mọi người quan tâm đến nhau hơn

+ Đối với các cơ quan doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ra đời cũng có tác dụng về mặt giữ chân cán bộ chủ chốt và tạo lập mối quan hệ gắn bó hơn giữa các doanh nghiệp  và người lao động thông qua hợp đồng bảo hiểm nhóm.

+ Đối với xã hội: Bảo hiểm nhân thọ ra đời là loại hình tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất cho xã hội đổng thời nó góp phần tiết kiệm chống lạm phát và cũng là  loại hình bảo hiểm hỗ trợ đắc lực cho an sinh xã hội (hỗ trợ cho tuổi già, những hòan cảnh éo le, bất hạnh khi những người chủ chốt bị chết…)

 1. Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ

– Bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố tiết kiệm vừa có yếu tố rủi ro. Bởi vậy khi nền kinh tế phát triển ổn định lạm phát một con số thì nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng tăng nhanh

– Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm đa mục đích nghĩa là nó đáp ứng được những mục đích khác nhau của người tham gia bảo hiểm: GĐ con cái, khởi nghiệp kinh doanh, mua sắm tài sản, trả nợ. Cho nên khách hàng của bảo hiểm nhân thọ ngày càng đông đảo

– Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng rất đa dạng, phong phú do đó hợpđồng bảo hiểm nhân thọ cũng bao gồm rất nhiều loại khác nhau. Chính vì vậy, việc quản lý hợp đồng là rất khó khăn phức tạp.

– Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm dài hạn; tối thiểu 5 năm trở lên, cho nên việc tính phí bảo hiểm nhân thọcung rất khó khăn phức tạp, đồng thời phải dựa vào một số giả định cần thiết  khi tính phí ( như lạm phát một con số, dòng tiền tệ trong nền kinh tế luân chuyển ổn định,  cơ sở hạ tầng phát triển, chính trị xã hội ổn định…)

– bảo hiểm nhân thọ chỉ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định ( ví dụ cơ sở hạ tầng phải phát triển, nền kinh tế phải có tốc độ phát triển nhanh và ổn định, trình độ dân trí về bảo hiểm phải tương đối cao…)

 1. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ:
 2. Bảo hiểm nhân thọ tử vong: chia làm 2 loại

* Loại 1: Bảo hiểm tử kỳ

– Mục đích tham gia bảo hiểm tử kỳ

Góp phần ổn định cuộc sống của gia đình và người thân sau cái chết của người được bảo hiểm

– Đặc điểm:

+ Thời hạn bảo hiểm luôn luôn xác định, phí bảo hiểm thường rất thấp nên phù hợp với hợp đồng bảo hiểm nhỏ và phí thường nôp một lần  ngay sau khi ký hợp đồng.

+ Số tiền bảo hiểm được trả 1 lần khi người được bảo hiểm bị chết trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng. Nếu không chết không được chi trả gì

– Bảo hiểm từ kỳ bao gồm 7 loại chính sau:

+ Bảo hiểm tử kỳ cố định: nghĩa là phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cố định không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng.

+ Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi: nghĩa là bên tham gia có quyền chuyển đổi từ loại này sang loại khác và nhà bảo hiểm vẫn chấp nhận để đáp ứng nhu cầu của bên tham gia.

+ Bảo hiểm tử kỳ có một bộ phận số tiền bảo hiểm giảm dần mục đích là để mua hàng trả góp, mua tài sản trả góp.

+ bảo hiểm tử kỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần theo thời gian mục đích là khắc phục tình trạng lạm phát của đồng tiền.

+ Bảo hiểm thu nhập gia đình: mục đích là ổn định cuộc sống gia đình sau khi người tạo ra thu nhập chết.

+ bảo hiểm thu nhập gia đình có số tiền bảo hiểm tăng dần theo thời gian nhằm 2 mục đích

 • Khắc phục tình trạng lạm phát
 • Đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mỗi gia đình

+ Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện nghĩa là bên tham gia bảo hiểm có quyền đặt ra các điều kiện đối với các nhà bảo hiểm  và nhà bảo hiểm vẫn chấp nhận, điều kiện bảo hiểm ở đây thường  là người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm phải còn sống hoặc ở nước khác hoặc là một tập thể  hoặc người thụ hưởng phải được sắp xếp  theo trật tự ưu tiên…

* Loại 2

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời:

– Mục đích:

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là một trong những loại hình  bảo hiểm cổ điển nhất, lâu đời nhất. Bởi vậy, cho đến nay mục đích của loại hình bảo hiểm này  được người ta khẳng định:

+ Góp phần ổn định cuộc sống của gia đình và người thân sau cái chết của người được bảo hiểm

+ Mua sắm tài sản và giữ gìn tài sản cho thế hệ sau

+ Khởi nghiệp kinh doanh

+ Trả nợ và vay thế chấp

– Đặc điểm

+ Thời hạn bảo hiểm không xác định

+  Số tiền bảo hiểm được trả bất cứ khi nào khi người được bảo hiểm bị chết

+ Phí bảo hiểm thường khá cao vì người được bảo hiểm chắc chắn chết

+ bảo hiểm nhân thọ trọn đời cũng có thể nộp phí một lần hoặc nộp phí liên tục cho đến khi chết

Loại hình bảo hiêm nhân thọ trọn đời cũng có thể nộp phí 1 lần là loại hình bảo hiểm cổ điển nhất, mức phí rất cao.

Bảo hiểm trọn đời bao gồm các loại sau:

 • Bảo hiểm nhân thọ trọn đời có tham gia chia lãi
 • Bảo hiểm nhân thọ trọn đời không tham gia chia lãi
 • Bảo hiểm nhân thọ trọn đời phí nộp một lần
 • Bảo hiểm nhân thọ trọn đời phí nộp liên tục. Loại này nhà bảo hiểm nhân thọ thiết kế phí nộp liên tục định kỳ theo tháng, quý, năm hoặc phí nộp liên tục theo 1 khoảng cách thời gian nhất định (5 năm, 10 năm) hoặc đóng phí đến một độ tuổi nhất định, qua độ tuổi đó nếu còn sống không phải nộp phí nữa nhưng vẫn đựợc bảo hiểm đến khi chết…
 1. Bảo hiểm sinh kỳ

là loại hình bảo hiểm trong trường hợp sống, loại này cũng được chia thành 2 loại khác nhau

* bảo hiểm sinh kỳ thuần túy: Loại này hòan toàn giống gửi tiền tiết kiệm cho nên cho đến nay hầu như các nhà bảo hiểm không triển khai nghiệp vụ bảo hiểm này nữa

* Bảo hiểm trợ cấp định kỳ: (H­u trÝ)

– Mục đích

+ Đảm bảo ổn định cuộc sống khi về già

+ Giảm nhẹ gánh nặng phụ thuộc vào con cái và phúc lợi xã hội

– Đặc điểm

+ Loại hình bảo hiểm này rất phù hợp với những ngừoi về hưu hoặc đến độ tuổi về hưu

+ Phí bảo hiểm thường đóng một lần khi ký hợp đồng

+ Số tiền bảo hiểm được trợ cấp định kỳ (tháng, qúy, năm) nên mỗi lần trợ cấp không thay đổi  và người bảo hiểm bị chết thì cũng hết trợ cấp

+ Thời hạn bảo hiểm có thể xác định hoặc không xác định

 • Nếu xác định người ta gọi là bảo hiểm niên kim nhân thọ tạm thời
 • Nếu không xác định người ta gọi là bảo hiểm niên kim nhân thọ trọn đời
 1. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

– Mục đích:

+ Góp phần ổn định cuộc sống và người thân sau cái chết của người được bảo hiểm

+ Tiết kiệm để tạo lập quỹ giáo dục con cái mua sắm tài sản, vay thế chấp, khởi nghiệp kinh doanh, cứoi xin…

– Đặc điểm

+ Phí bảo hiểm có thể nộp một lần hoặc định kỳ

+ Thời hạn bảo hiểm luôn luôn xác định

+ Số tiền bảo hiểm được trả bất cứ khi nào khi người được bảo hiểm bị chết hoặc khi đáo hạn hợp đồng người được bảo hiểm còn sống.

+ Đây là loại hình bảo hiểm vừa có tính tiết kiệm vừa có tính rủi ro bởi vậy phí bảo hiểm thường khá cao

+ Loại hình bảo hiểm này là loại hình bảo hiểm nhân thọ rất cơ bản và bất kỳ quốc gia nào khi đã triển khai bảo hiểm nhân thọ thì đều triển khai loại hình này. Đặc biệt là loại hình bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là loại hình rất dễ dàng đa dạng hóa sản phẩm

 1. Các điều khoản bổ sung

Khi tiến hành đa dạng hóa các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để thực hiện cạnh tranh, để tạo ra những nét mới và sự khác biệt với đối thủ, nhà bảo hiểm nhân thọ còn sử dụng các điều khỏan bổ sung một cách hết sức linh hoạt. Thông thường, có một số điều khoản bổ sung sau đây được sử dụng

 • Bảo hiểm tai nạn
 • Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Nếu đứng một mình thì các điều khoản bổ sung nói trên có mức phí rất thấp bởi vì chúng chỉ thuần túy có tính rủi ro , nhưng khi được kết hợp với các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản mức phí tăng lên  không đáng bao nhiêu nhưng khách hàng cảm giác quyền lợi của mình được tăng lên rất nhiều. Ngày nay, các công ty bảo hiểm nhân thọ còn sử dụng các điều khoản bổ sung khác mang tính văn hóa giáo dục nhiều hơn.

 1. Phí bảo hiểm nhân thọ
 2. a. Nguyên tắc định phí bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình vừa có tính tiết kiệm, vừa có tính rủi ro, thời hạn bảo hiểm lại rất dài, bởi vậy việc định phí bảo hiểm nhân thọ là vô cùng khó khăn, phức tạp cho nên trước hết  tòan bộ quá trình định phí phải tuân thủ 4 nguyên tắc cơ bản

 • Phí bảo hiểm nhân thọ phải xác định sao cho nhà bảo hiểm có số thu đủ bù đắp số chi đồng thời phải có mức lãi hợp lý
 • Phí bảo hiểm nhân thọ khi xác định phải dựa vào những cơ sở khoa học nhất định mà cơ sở khoa học ở đây chủ yếu là bảng tỷ lệ tử vong và luật số lớn trong thống kê toán. Nếu không đảm bảo được những cơ sở khoa học này thì về lâu dài chắc chắn sẽ xảy ra 2 trường hợp:

+ Công ty không đảm bảo yếu tố cạnh tranh

+ Sẽ gặp khó khăn vè tài chính khi cân đối quyết toán hàng năm và những năm sau nữa.

 • Khi xây dựng phí bảo hiểm nhân thọ cần phải chọn lựa 1 số giả định sau đây

+ Bảng tỷ lệ tử vong lựa chọn để định phí phải sát thực tế

+ Lạm phát một con số và dòng tiền tệ luân chuyển ổn định

+ Tình hình chính trị và xã hội ổn định

+ Không có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị hủy bỏ

Sở dĩ phải giả định những yếu tố đó là vì thời hạn của mỗi hợp đồng, mỗi sản phẩm rất dài cho nên không thể tránh khỏi sự tác động của các nhân tố đó

 • Phí bảo hiểm phải xác định sao cho bảo đảm yếu tố cạnh tranh cho công ty qua mỗi thời kỳ phát triển của thị trường bảo hiểm. Đây là một nguyên tắc rất nhạy cảm và cần phải năng động  khi vận dụng.

Phải chăng trong thời kỳ đầu có thể hạ phí để thu hút khách hàng (thậm chí nhà bảo hiểm có thể thua lỗ)?

Phải chăng phải tăng phí bởi vì thị trường chưa có đối thủ cạnh tranh hoặc đối thủ cạnh tranh ít, yếu?

Phải chăng phải hạ phí  và tăng phí cho từng loại sản phẩm cho phù hợp để đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh?

 1. Bảng tỷ lệ tử vong
 • Là một hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình tử vong của từng độ tuổi. Xét về bản chất nếu chúng ta quan sát một người ở một độ tuổi nào đó chúng ta không thể biết được là họ bị chết khi nào nhưng nếu ta quan sát một tập hợp người đủ lớn ở một độ tuổi nào đó người ta có thể xác định chắc chắn rằng xác suất chết của những người ở độ tuổi đó là bao nhiêu. Bởi vậy, đây là cơ sở rất quan trọng để xây dựng bảng tỷ lệ tử vong.

Thực chất, người ta vận dụng quy luật số lớn trong thống kê để xây dựng bảng tỷ lệ tử vọng.

 • Tỷ lệ tử vong là tỷ số giữa số người chết trong một khoảng thời gian nào đó ( thường là 1 năm) chia cho số người sống tại điểm khởi đầu của khoảng thời gian đó.

Nếu quan sát 1 hệ thống bảng tỷ lệ tử vong người ta có thể rút ra được 5 tính chất quy luật sau:

 • Tỷ lệ tử vong của nam bao giờ cũng cao hơn nữ
 • Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh là khá cao sau đó giảm dần, tỷ vong của những người từ 15 đến 24 tuổi bao giờ cũng thấp nhất sau đó tăng dần và ngày càng tăng lên nhanh chóng
 • Bảng tỷ lệ tử vong lập sau bao giờ cũng chính xác hơn bảng tỷ lệ tử vong lập trước đó.
 • Bảng tỷ lệ tử vong cảu các nước, các vùng miền, các dân tộc khác nhau là khác nhau.
 • Độ tuổi của người dân ngày 1 tăng cao.

Về mặt hình thức có 2 loại bảng tỷ lệ tử vong

Loại 1: Bảng tỷ lệ tử vong dân số: được lập trong các cuộc điều tra dân số và nhân khẩu học

Loại 2: Bảng tỷ lệ tử vong kinh nghiệm được lập bởi các nhà bảo hiểm nhân thọ kinh doanh được nhiều năm

Nên sử dụng loại 2 vì bảng 1 thì những người chêt ngòai đối tượng được bảo hiểm cũng được đưa vào còn bảng 2 thì loại ra sau đó mới tính

Hình thức của bảng bao giờ cũng bao gồm các chỉ tiêu thể hiện ở các cột sau

Độ tuổi Số sống Số chết Xác suất sống  Xác suất chểt
x lx dx px qx
0 100000 137 0,9983 0,00137
1 99863      

Độ tuổi ban đầu được chọn để lập bảng tỷ lệ tử vong bao giờ cũng là 0 tuổi; số người được chọn để lập bao giờ cũng là chẵn

Về mặt nội dung: Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong bảng được thể hiện như sau:

Lx= Lx+1+ dx

Dx=Lx – Lx+1

Lx+1=Lx- dx

Qx= dx/lx= 1- px

Px= Lx+1/Lx= 1- qx

Với nội dung trên, nhà bảo hiểm nhân thọ hòan toàn có đầy đủ cơ sở khoa học để định phí bảo hiểm cho từng độ tuổi theo tất cả các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản

 1. Lãi suất trong bảo hiểm nhân thọ

– hoạt động kinh doanh trong bảo hiểm nhân thọ có đặc điểm lớn nhất  đó là thời hạn hợp đồng dài và phí bảo hiểm thu trước, số tiền bảo hiểm chi trả sau. Bởi vậy, sau khi thu phí của khách hàng nhà bảo hiểm đem tồn tích lại thành 1 quỹ; khi chưa sử dụng đến thì quỹ này phải được đem đi đầu tư để thu lãi. Chính vì vậy, lãi suất và lãi suất đầu tư thu được là một yếu tố rất cơ bản để giảm phí bảo hiểm nhân thọ

– Liên quan đến lãi suất và tiền lãi cần phải thống nhất 1 số khái niệm sau đây:

+ Lãi suất là tỷ lệ % giữa tiền lãi thu được so với số tiền ban đầu ( quỹ đầu tư ban đầu)

+ Tiền lãi giữa tiền lãi thu đựoc so với số tiền gốc trong một thời gian đầu tư nhất định

Tiền lãi bao gồm 2 loại

 • Loại 1: lãi đơn là tiền lãi thu được trong các thời kỳ đều đặn và không được đem đi tái đầu tư; nghĩa là tiền lãi chỉ tính trên khoản tiền gốc ban đầu

Lãi đơn= tiền gốc* lãi suất* thời kỳ đầu tư

 • Loại 2: lãi gộp là tiền lãi thu được phải được đem tái đầu tư sinh lời giống như tiền gốc

Tiền gốc + tiền lãi gộp = TG(1+lãi suất) tkđt

TiÒn l·I gép= TG (1+l·I suÊt)TK§T+TG

T×Òn l·I gép= TG((1+l/s)TK§T-1)

Trong ®ã: K lµ tiÒn gèc, i lµ l·I suÊt, n lµ thêi kú ®Çu t­, I lµ tiÒn l·i

I=k*i*n

I=k*((1+i)n-1)

Trong nền kinh tế có rất nhiều loại lãi suất khác nhau (lãi có kỳ hạn, không kỳ hạn, lãi suất trái phiếu, cổ phiếu, ngân hàng…)

Nhà bảo hiểm sẽ sử dụng loại lãi suất kỹ thuật để tính phí .Loại lãi suất này được tính trên cơ sở bình quân của tất cả các loại lãi suất trong nền kinh tế mà Nhà nước quy định.

 1. Giá trị hiện tại, gía trị đáo hạn và giá trị giải ước trong bảo hiểm nhân thọ
 • Giá trị hiện tại là giá trị cần có tại thời điểm hiện tại để đem đi đầu tư nhằm thu được một giá trị nào đó trong tương lai

Ví dụ: Tính số tiền đầu tư cần thiết ở thời điểm hiện tại để thu được 100tr vào cuối năm thứ 10 với lãi suất 5%/năm

100triệu (tương lai) ;n=10;i= 5%,GTHT?

GTHT=100tr*1/(1+0.05*10) (l·I ®¬n)

GTHT= 100tr*1/(1+0,05)10 (l·I gép)

VËy c«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i= GTTS*1/(1+l·I suÊt)TK§T

 • Giá trị đáo hạn là giá trị thu được sau một thời gian nhất định từ quỹ đầu tư tại thời điểm hiện tại
 • Giá trị giải ước:

Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhưng có thể vì 1 lý do nào đó khách hàng xin hủy bỏ hợp đồng. Khi đó, nhà bảo hiểm có thể hòan lại cho khách hàng 1 số tiền nhất định. Số tiền này được gọi là giá trị giải ước hợp đồng.

Với bảo hiểm tử kỳ thì nhà bảo hiểm không bao giờ hòan lại

GT giải ước= dự phòng phí – phí giải ước

 1. Tính phí bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm nhân thọ được tính theo công thức tổng quát sau đây:

P= f + h

Trong đó:

+ H là phí hoạt động: thường bao gồm 3 bộ phận sau: Chi phÝ khai th¸c hîp ®ång míi, chi phÝ cho viÖc thu phÝ b¶o hiÓm, chi phÝ cho viÖc qu¶n lý hîp ®ång b¶o hiÓm

+ f lµ phÝ thuÇn:

VÒ nguyªn t¾c khi x¸c ®Þnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm nh©n thä ph¶I ¸p dông nguyªn t¾c c©n b»ng thu chi(sè thu= sè chi)

Khi tÝnh tãan phÝ thuÇn ph¶I dùa vµo b¶ng tû lÖ tö vong, l·I kü thuËt ®Ó tÝnh phÝ b¶o hiÓm nh©n thä, sè tiÒn b¶o hiÓm tö vong…

C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm nh©n thä

 • TÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm tö kú (phÝ nép 1 lÇn)

F1 =

Trong ®ã: Sb lµ sè tiÓn b¶o hiÓm, lx lµ sè ng­êi sèng ë ®é tuæi x tham gia b¶o hiÓm, i lµ l·I suÊt kü thuËt, n lµ thêi h¹n b¶o hiÓm

 • TÝnh phÝ phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm tö kú phÝ nép hµng n¨m

F2=

 • iÒu kiÖn:

PhÝ b¶o hiÓm nép hµng n¨m

Sè tiÒn b¶o hiÓm tr¶ 1 lÇn khi ng­êi ®ùoc b¶o hiÓm chÕt trong thêi h¹n b¶o hiÓm

 • TÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm nh©n thä trän ®êi phÝ nép 1 lÇn

F3 =

Trong ®ã: m lµ ®é tuæi cuèi cïng trong b¶ng tû lÖ tö vong

 • iÒu kiÖn:

+ PhÝ b¶o hiÓm nép 1 lÇn khi ký hîp ®ång

+ STBH tr¶ 1 lÇn khi c¸I chÕt x¶y ra bÊt cø lóc nµo ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm

 • TÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm nh©n thä trän ®êi phÝ ®ãng hµng n¨m

F4=

k lµ n¨m cuèi cïng cña thêi h¹n ®ãng phÝ

 • TÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm trî cÊp ®Þnh kú

+ PhÝ thuÇn cho b¶o hiÓm niªn kim nh©n thä t¹m thêi

F5=

+ PhÝ thuÇn cho b¶o hiÓm niªn kim nh©n thä trän ®êi(kh¸c nhau ë sè chi cßn sè thu lµ gièng nhau

F6 =

 • TÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm sinh kú thuÇn tóy phÝ ®ãng 1 lÇn

F7=

 • TÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm sinh kú thuÇn tóy phÝ ®ãng hµng n¨m

F8=

 • TÝnh phÝ thuÇn trong b¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp phÝ nép 1 lÇn

F9=f1+f7

 1. Dự phòng toán học trong bảo hiểm nhân thọ

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phí bảo hiểm được các nhà bảo hiểm thiết kế, xây dựng theo phương pháp thu phí định kỳ (tháng, năm, quý…) và mức phí thu mỗi lần là đều bằng nhau. Thực chất, đây là mức phí bình quân cho mỗi lần thu trong suốt thời hạn hợp đồng. Nhưng trong thực tế độ tuổi càng cao thì xác suất tử vong càng lớn. Cho nên đáng lẽ nhà bảo hiểm phải thu phí tăng dần theo thời gian thì mới đảm bảo cân bằng thu chi trong mọi thời điểm nhưng nếu làm như vậy sẽ gây khó khăn bất lợi cho người tham gia bảo hiểm bởi lẽ độ tuổi càng cao khả năng nộp phí càng cao khả năng nộp phí càng khó khăn cho nên hơn 100năm nay người ta đã chứng minh được thu phí bình quân là phù hợp nhất đồng thời vẫn đảm bảo được tính khoa học, bởi vì nửa thời gian đầu của hợp đồng số phí bảo hiểm > số tiền bảo hiểm phải chi trả, phần dư thừa này được nhà bảo hiểm tồn tích lại để dùng cho nửa cuối của hợp đồng, bởi vì nửa cuối của hợp đồng số tiền bảo hiểm thu được thấp hơn số phải chi.Chênh lệch giữa số phải chi và số phải thu là dấu âm. Phần chênh lệch dương của nửa đầu hợp đồng được dùng bù đắp cho chênh lệch âm cuối hợp đồng nhằm đảm bảo cân bằng thu chi với mọi thời điểm.

Toàn bộ những vấn đề vừa đặt ra nhà bảo hiểm nhân thọ gọi là dự phòng toán học trong bảo hiểm nhân thọ.Nhưng phí hoạt động bao giờ cũng được các nhà bảo hiểm kế hoạch hóa được từ trước 1 cách rất đơn giản cho nên thực chất ở đây là dự  phòng phí thuần trong bảo hiểm nhân thọ. Để xác định được dự phòng phí thuần trong bảo hiểm nhân thọ từ trước đền nay nhà bảo hiểm áp dụng 2 cách tính

Phương pháp 1: Phương pháp quá khứ

Phương pháp 2: Phương pháp tương lai

 1. Phân chia lãi trong bảo hiểm nhân thọ

– Khi khách hàng ký hợp đồng tham gia bảo hiểm nhân thọ có một số hợp đồng  liên quan đến 1 số loại sản phẩm mà 2 bên thỏa thuận với nhau là có tham gia chia lãi ( ví dụ: hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, hợp đồng bảo hiểm trọn đời)

– Số lãi được chia như thế nào còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà trước hết là 2 yếu tố cơ bản

+ chênh lệch giữa chi phí bảo hiểm dự tính với chi phí thực tế

+ Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiêm nhân thọ

 • Tuy nhiên trong thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ lãi chia bao nhiêu và chia như thế nào còn phụ thuộc vào thực tế, vào khả năng cạnh tranh của công ty. Tuy nhiên, việc chia lãi phải tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản

+ Nguyên tắc công bằng: đây là nguyên tắc quan trọng số 1 với nhà bảo hiểm nhân thọ bởi vì bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm tự nguyện và có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu phần lãi chia không đảm bảo tính công bằng thì khách hàng sẽ có thể từ bỏ nhà bảo hiểm bằng cách hủy bỏ hợp đồng sau khi đáo hạn hợp đồng họ sẽ chuyển sang nhà bảo hiểm khác.

+ Nguyên tắc hợp lý đây là nguyên tắc giúp nhà bảo hiểm ổn định kinh doanh, bởi vì lãi thu được bao nhiêu phụ thuộc rất nhiều vào kết quả kinh doanh và khả năng thanh toán  của nhà bảo hiểm trong từng năm tài chính. Thậm chí nó phụ thuộc vào từng loại hình, từng sản phẩm bảo hiểm với mức độ lãi cho công ty.

+ Nguyên tắc thực tế thông thường lợi nhuận chia theo tỷ lệ phần trăm so với số tiền bảo hiểm của từng hợp đồng tham gia đóng góp trong tổng số những hợp đồng có tham gia chia lãi. Thực tế này không những đảm bảo tính công bằng mà còn đảm bảo được sự hợp lý cho nhà bảo hiểm. Cụ thể nhà bảo hiểm phải xác định những loại hợp đồng nào, những sản phẩm nào có tham gia chia lãi, tổng số tiền bảo hiểm của những sản phẩm, những hợp đồng đó là bao nhiêu, tổng mức lãi thu được trong năm tài chính là bao nhiêu, trên cơ sở  đó mới tính ra mức lãi của từng hợp đồng  hay từng sản phẩm

Hiện nay, các công ty bảo hiểm trên thế giới có 3 phương thức chia lãi:

+ Phương thức 1: Lãi chia hàng năm, phương thức này có ưu và nhược điểm sau:

 • Ưu điểm:

Khách hàng cảm thấy nhà bảo hiểm rất quan tâm tới mình

Quyền lợi bảo hiểm thể hiện rất rõ

Tạo lập mối quan hệ gắn bó giữa 2 bên từ đó làm cho khách hàng yên tâm hơn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

 • Nhược điểm:

Nếu mức lãi chia hàng năm không ổn định khách hàng rất dễ nghi ngờ nhà bảo hiểm

Nếu lãi chia hàng năm thì nhà bảo hiểm sẽ gặp những rủi ro hơn nếu như kết quả kinh doanh không ổn định.

+ Phương thức 2: Khi đáo hạn hợp đồng chia lãi luôn 1 thể

 • Ưu điểm

+ Luôn đảm bảo ổn định cho nhà bảo hiểm trong mọi  tình huống kể cả những tình huống xấu nhất

+ Khả năng chia lãi về sau sẽ lớn hơn rất nhiều

 • Nhược điểm:

+ Mối quan hệ gắn bó giữa khách hàng và nhà bảo hiểm hầu như rất lỏng lẻo  đặc biệt là trên thị trường  có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ  khác chia lãi hàng năm.

+ Không phù hợp với tâm lý của khách hàng trong thời buổi ngày nay ( thời buổi mà các công ty bảo hiểm nhân thọ  cạnh tranh quyết liệt bằng mọi biện pháp)

+ Phương thức 3: Để dung hòa 2 cách phân chia lãi nói trên các nhà bảo hiểm còn áp dụng phương pháp 3 là giành ra một khoản lãi nhất định  chia cho các hợp đồng hàng năm còn 1 phần để đến khi đáo hạn hợp đồng thì chia nốt.

 1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:
 2. Khái niệm: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa 2 bên mà trong đó bên nhận bảo hiểm có trách nhiệm và nghĩa vụ chi trả cho bên tham gia bảo hiểm khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra. Còn bên tham gia bảo hiểm có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp phí theo như thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, khi giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần chú ý 3 vấn đề sau:

 • Sư kiện bảo hiểm: Ở đây rất đa dạng có thể là những rủi ro liên quan đến đối tượng được bảo hiểm hoặc người tham gia bảo hiểm hoặc cũng có thể là khi đáo hạn hợp đồng hoặc cũng có thể là những sự kiện mà 2 bên tự thỏa thuận với nhau về 1 loạt các vấn đề như: khám chữa bệnh, đi học, vay thế chấp, mua hàng trả góp…
 • Trong mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thực chất là có 2 bên giống như các hợp đồng kinh tế khác:

Bên 1: Gọi là bên nhận bảo hiểm (DNBHNT), DNBHNT sau khi đã giao kết hợp đồng không có quyền hủy  bỏ hợp đồng hoặc thay đổi những điều khoản  trong hợp đồng nếu như không được pháp luật cho phép hoặc không có sự thỏa thuận trước với bên tham gia bảo hiểm. Bên nhận bảo hiểm cũng không có quyền trùy đòi phí bảo hiểm (hay không có quyền khiếu nại đòi phí bảo hiểm)

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có quyền tự động tính toán số tiền bảo hiểm giảm đi trong 1 số trường hợp đã được chứng minh rõ ràng như: tuổi của người được bảo hiểm cao hơn tuổi thực tế khi ký kết hợp đồng.

Bên 2: Bên tham gia bảo hiểm có thể có 3 người sau đây:

+ Người được bảo hiểm : là người mà tính mạng, tình trạng sức khỏe và những sự kiện có liện quan đến tuổi thọ được bảo hiểm hoặc là người giao tên tuổi của mình cho người khác đi ký kết hợp đồng bảo hiểm.

 • Người tham gia bảo hiểm: là người trực tiếp đứng ra ký kết hợp đồng và nộp phí bảo hiểm, người tham gia phải có đủ năng lực, hành vi pháp lý.
 • Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm: là người do người tham gia chỉ định, họ là người được hưởng mọi quyền lợi từ hợp đồng bảo hiểm. Trong mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể có 1 hoặc có nhiều người thụ hưởng thậm chí từ hợp đồng bảo hiểm, trong mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể có 1 hoặc có nhiều người thụ hưởng thậm chí người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm còn được sắp xếp theo 1 trật tự ưu tiên.
 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể được thay đổi tùy theo sự thỏa thuận giữa bên tham gia với nhà bảo hiểm (thay đổi về điều khỏan, số tiền bảo hiểm, phương thức nộp phí…). Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể dùng làm vật thế chấp để vay vốn hoặc mua hàng trả góp

Ngòai 3 điểm lưu ý cơ bản trên, khi ký kết hợp đồng bên tham gia còn quan tâm đến khía cạnh hủy bỏ hợp đồng.

Hủy bỏ hợp đồng nhà bảo hiểm có thể hòan trả bên tham gia 1 số tiền nhất định gọi là giá trị giải ước hợp đồng với điều kiện:

.+ Hợp đồng có 1 phần dự phòng phí đủ lớn mà nhà bảo hiểm đã tính tóan trước, đương nhiên có 1 số loại hợp đồng bảo hiểm từ kỳ thì việc hòan phí không bao giờ được đặt ra trong quá trình ký kết hợp đồng.

Nhìn chung hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chủ yếu đáp ứng được yêu cầu của các cá nhân trong xã hộicòn các hợp đồng bảo hiểm nhóm thì rất ít.

 1. Một số vấn đề có liên quan trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

– Tuổi của người được bảo hiểm: Ảnh hưởng trực tiếp đến mức phí phải nộp, bởi vậy phải xác định chính xác khi đặt bút ký hợp đồng. Trên thế giới từ trước đến nay có 2 cách tính tuổi khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

+ C1: Xác định tuổi gần với ngày sinh nhật (cách này chỉ được thực hiện trong giai đoạn đầu triển khai bảo hiểm nhân thọ )

+ C2: tính tuổi sau ngày sinh nhật, tuy nhiên thực tiễn để hạn chế tối đa sự sai sót của các đại lý đi khai thác bảo hiểm, nhà bảo hiểm chỉ quy định lấy năm bảo hiểm trừ đi năm sinh. Nhà bảo hiểm có thể chỉ tính 1 biểu phí của nam hoặc nữ sau đó tíen hành điều tra xem chênh lệch tuổi thọ bình quân của nam  – nữ  là bao nhiêu để thể hiện trong bảng phí bảo hiểm nhân thọ…

– Phương thưc nộp phí: hòan tòan do bên tham gia thỏa thuận với các đại lý bảo hiểm. Cụ thể, nộp theo tháng, quý,năm…

Địa điểm nộp phí, thời gian nộp phí:

+ Hợp đồng bảo hiểm nhóm: Nếu muốn tham gia hợp đồng bảo hiểm nhóm thì trong nhóm người đó phải có 1 người đại diện, người đại diện dứt khoát phải có liên quan đến tất cả mọi người trong nhóm (ví dụ: phó giám đốc, chủ tịch công đoàn…)

Phải nộp danh sách của nhóm theo các tiêu chí nhà bảo hiểm yêu cầu, mọi giao dịch, nhà bảo hiểm chỉ làm việc với người trưởng nhóm

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nhóm người đó có vấn đề gì xảy ra trưởng nhóm phải thông báo bằng văn bản và trực tiếp làm việc với nhà bảo hiểm

 1. Đánh giá rủi ro khi ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

– về nguyên tắc: Khi tham gia bảo hiểm nhà bảo hiểm phải tíên hành đánh giá rủi ro đối với người được bảo hiểm cũng như tham gia bảo hiểm. Nhà bảo hiểm thực hiện đánh giá rủi ro theo các bước sau đây:

B1: Phát giấy yêu cầu bảo hiểm và bên tham gia ghi rõ đầy đủ

B2: Nhà bảo hiểm tíen hành phân cấp để đánh giá rủi ro (có thể phân cấp theo số tiền bảo hiểm hoặc tình trạng sức khỏe)

B3: Tiến hành đánh giá rủi ro: Ở đây nhà bảo hiểm không chỉ đánh giá rủi ro về mặt sức khỏe mà cả về mặt tài chính.

B4: Thẩm định lại kết quả: Nếu đảm bảo yêu cầu nhà bảo hiểm sẽ tiến hành ký hợp đồng, ngược lại nhà bảo hiểm có thể tư vấn hoặc giải thích rõ để bên tham gia hiểu


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here