Tổng Hợp Các Công Thức Kinh Tế Vi Mô

1
27271
Kinh te vi mo
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ


Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương hiện có hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ

Quảng Cáo

Để có thể giúp mọi người dễ học , tôi xin hệ thống lại toàn bộ các công thức tính, và các ký hiệu trong môn Kinh tế vi mô. Có thiếu sót gì mọi mọi người góp ý .

 • P :  giá của sản phẩm-> PE : Giá cân bằng thị trường
 • I : thu nhập
 • Q : lượng
 • D : cầu về hàng hoá -> QD : Lượng cầu
 • QD = -aP+ b (a> 0) hay PD = -cQ +d (c>0)
 • S : cung về hàng hoá -> Qs : Lượng cung
 • Qs = cP + d(c>0) hay Ps = aQ+b (a>0)
 • ∆P/ ∆Q : hệ số góc
 • Cân bằng thị trường QD = Qs, PD = Ps
 • CS : thặng dư của người tiêu dùng
 • PS : thặng dư của người sản xuất
 • PC : giá trần
 • PS : giá sàn
 • tD : là mức thuế người tiêu dung gánh chịu trên một sản phẩm ->tD = PD1 – Po ( PD1 : gi á  người mua trả sau thuế , Po : giá thị trường cũ)
 • TD : tổng thuế người tiêu dung gánh chịu -> TD = tD . Q1
 • t: là mức thuế người sản xuất gánh chịu ->tS = Po – PS1
 • TS : tổng thuế người sản xuất gánh chịu -> TS = tS. Q1
 • t: thuế chính phủ nhận được trên một sản phẩm -> t = tD + tS
 • T: tổng thuế chính phủ nhận được -> T = t . Q1
 • TR: tổng doanh thu của DN -> TR= P.Q
 • AR : doanh thu bình quân của doanh nghiệp -> AR= TR/Q=P
 • MR : doanh thu tăng thêm của DN( doanh thu biên)-> MR= ∆TR/ ∆Q= (TR)’Q = P
 • TC : tổng phí của doanh nghiệp-> TC=VC+ FC
 • FC : định phí (chi phí cố định)
 • VC ; biến phí (chi phí thay đổi đồng biến với sản lượng)
 • AFC : chi phí cố định bình quân -> AFC = FC/Q
 • AVC : chi phí biến đổi bình quân -> AVC=VC/Q
 • AC : chi phí bình quân -> AC = TC/Q =AVC =AFC
 • MC : chi phí biên -> MC= ∆TC/∆Q= (TC)’Q = ∆VC/∆Q = (VC)’Q
 • Πmax : lợi nhuận tối đa -> Πmax = MR= MC
 • £ : hệ số sức mạnh cạnh tranh của DN (  0 <£ < 1)-> £ =P-MC/P  

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

File Tải Bị Lỗi, Vui Lòng Quay Lại Sau 


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here