Bộ Đề Thi Và Lời Giải Môn Xác Suất Thống Kê

0
9974
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ


Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

Đề cương liên quan: Bài Tập Chỉ Số Trong Thống Kê

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ


ĐỀ SỐ 1

Quảng Cáo
  1. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

N (µ = 250mm;σ 2  = 25mm2 ) . Trục máy được gọi là hợp quy cách nếu đường kính từ

245mm đến 255mm. Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để:

  1. a. Có 50 trục hợp quy các
  2. Có không quá 80 trục hợp quy cách.
  3. Quan sát một mẫu (người) , ta có bảng thống kê chiều cao X(cm), trọng lượng Y(kg):
X

Y

150-155 155-160 160-165 165-170 170-175
50 5        
55 2 11      
60   3 15 4  
65     8 17  
70     10 6 7
75         12
  1. a. Ước lượng chiều cao trung bình với độ tin cậy γ = 95%  .
  2. Những người cao từ 170cm trở lên gọi là quá cao. Ước lượng trọng lượng trung bình những người quá cao với độ tin cậy 99%.
  1. c. Một tài liệu thống kê cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng ( ≥ 70kg

kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa α = 10% .

  1. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X.

I GIẢI

  1. Gọi D là đường kính trục máy thì

∈ N (µ = 250mm;σ 2  = 25mm2 )

Xác suất trục hợp quy cách là:

p = p[245 ≤ D ≤ 255] = Φ( 255 − 250 ) − Φ( 245 − 250 ) = Φ(1) − Φ(−1) 2

5                       5

= 2Φ(1) −1 = 2.0, 8413 −1 = 0, 6826 .

  1. a. Gọi E là số trục máy hợp quy cách trong 100 trục,

E ∈ B(n = 100; p = 0, 6826) ≈ N (µ = np = 68, 26;σ 2  = npq = 21, 67)

xac suat thong ke

xac suat thong ke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here