Ngân hàng đề thi toán cao cấp A1

0
4820
Ngân hàng đề thi toán cao cấp A1
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Ngân hàng đề thi toán cao cấp A1

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Giải chi tiết đề thi hoá khối A năm 2009 (hay)


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Ngân hàng đề thi toán cao cấp A1

 

NGÂN HÀNG  ĐỀ THI

Môn: TOÁN CAO CẤP A1

Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày      /04/2006

 

PHẦN A

DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA  NGÀNH  QTKD

THỜI GIAN : 120 phút

MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)

 

 1. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I).
 2. Tính đạo hàm của hàm số: .
 3. Tính đạo hàm của hàm số: .
 4. Tính đạo hàm của hàm số: .
 5. Tính đạo hàm của hàm số: .
 6. Tính đạo hàm của hàm số: .
 7. Tính đạo hàm của hàm số: .
 8. Tính vi phân của hàm số: , a là hằng số.
 9. Tính vi phân của hàm số: .
 10. Tính vi phân của hàm số: .
 11. Tính vi phân của hàm số:

 

 1. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II)
 2. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Chứng minh rằng và   là các vô cùng bé

tương đương khi .

 1. Cho hàm số

Tìm hằng số  a để hàm số liên tục tại x = 0.

 1. Tìm giới hạn sau .
 2. Cho hàm số

Tìm hằng số  c  để hàm số liên tục tại  x = 0  .

 1. Tìm giới hạn sau

III. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III).

 1. Cho hàm số
 2. Tính vi phân tại x = e với  .

b.Tìm cực trị của hàm số.

 1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng

giới hạn bởi các đường

và  quanh trục ox.

 1. Cho hàm số
 1. Tính  dy tại x = 0.
 2. Tính  .
 3. Cho tích phân suy rộng
 1. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.
 2. Tính tích phân đó.
 3. Cho tích phân suy rộng
 1. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.
 2. Tính tích phân đã cho.
 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

,      và   .

7.Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng

giới hạn bởi đường cong

quanh trục Ox.

 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng

giới hạn bởi các đường

và   quanh trục Ox.

 1. Xét sự hội của tích phân suy rộng
 1. Cho hàm số
 1.    Tính dy tại  x=1
 2. Tìm cực trị của hàm số.

 

 1. CÂU HỎI LOẠI 4 ĐIỂM (V.IV).
 2. a. Tính tích phân: .
 3. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .
 4. a. Tính tích phân: .
 5. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .
 6. a. Tính tích phân:  .                                                                              b. Xét sự hội tụ của chuỗi số      .
 7. a. Tính tích phân: .
 8. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .
 9. a. Tính tích phân:
 10. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa
 11. a. Tính tích phân: .
 12. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa    .
 13. a. Tính tích phân: .
 14. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa    .
 15. a. Tính tích phân: .
 16. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .
 17. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

, và  x – y + 4 = 0.

 1. Xét sự hội tụ của chuỗi số .
 2. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

y = x, và y = 2x.

 1. Xét sự hội tụ của chuỗi số .

PHẦN B

DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA  NGÀNH  ĐTVT VÀ CNTT

THỜI GIAN : 120 phút

MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)

 

I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I)

 1. Tính tích phân sau

.

 1. Tính tích phân sau

.

 1. Tính tích phân sau

                                                    .

 1. Tính tích phân sau

.

 1. Tính tích phân sau

.

 1.    Tính tích phân sau

.

 1. Tính tích phân sau

.

 1. Tính tích phân sau

.

 1. Tính tích phân sau

.

 1. Tính tích phân sau

.

 

II. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II)

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Tính giới hạn sau

.

 1. Chứng minh rằng  và   là các vô cùng bé

tương đương khi .

 1. Cho hàm số

Tìm hằng số  a để hàm số liên tục tại x = 0.

 1. Tìm giới hạn sau                 .
 2. Cho hàm số

Tìm hằng số  c  để hàm số liên tục tại  x = 0  .

 1. Tìm giới hạn sau                                        .

III. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III)

 1. Cho hàm số  
 2. Tính vi phân tại x = e với  .

b.Tìm cực trị của hàm số.

 1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng

giới hạn bởi các đường

và  quanh trục ox.

 1. Cho hàm số
 1.           Tính  dy tại x = 0.
 2.                 Tính  .
 3.                      Cho tích phân suy rộng
 1. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.
 2. Tính tích phân đó.
 3. Cho tích phân suy rộng
 1. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.
 2. Tính tích phân đã cho.
 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

,      và   .

7.Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng

giới hạn bởi đường cong

quanh trục Ox.

 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng

giới hạn bởi các đường

và   quanh trục Ox.

 1. Xét sự hội của tích phân suy rộng
 1. Cho hàm số
 1. Tính dy tại  x=1
 2.   Tìm cực trị của hàm số.

IV. LOẠI CÂU HỎI  4  ĐIỂM (V.IV)

                1.

 1. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát

.

 1. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa   .
 2.  
 3. Xét sự hội tụ của chuỗi số  .
 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .
 5.  
 6. Xét sự hội tụ của chuỗi số    .
 7. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa  .
 8.  
 9. Xét sự hội tụ của chuỗi số .
 10. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa   .
 11.  
 12. Xét sự hội tụ của chuỗi số .
 13. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa   .
 14. Chứng minh rằng .Từ đó hãy tính tổng   .
 15. Cho hàm số  với  .
 16. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier.
 17. Từ đó hãy tính tổng .
 18. 8. Cho hàm số với
 19. Khai triển hàm số đã cho theo các hàm số sin.
 20. Tính tổng .
 21. Cho hàm số  với  .
 22. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier.
 23. Tính tổng .
 24. Cho hàm số .
 25. Khai triển hàm số thành chuỗi các luỹ thừa của (x+1).
 26. Tính tổng .

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here