Mẫu hội thoại Tiếng Anh thông dụng cho người mới học

0
870
Mẫu hội thoại Tiếng Anh thông dụng cho người mới học
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Mẫu hội thoại Tiếng Anh thông dụng cho người mới học

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Bài tập lớn Đại số tuyến tính


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Mẫu hội thoại Tiếng Anh thông dụng cho người mới học

Một số mẫu câu thông dụng cho người mới học

1.

Hello! chào bạn
Good morning! chào chúc buổi sáng,

Good afternoon! chúc buổi trưa

Good evening! chào chúc buổi chiều tối

Goodnight! chúc ngủ ngon…

How are you?… I am fìne bạn khỏe?… tôi khỏe bình thường

How are you? bạn khỏe không? Bạn thì thế nào?

I am fìne… tôi thì tốt, bình thường…

I am o.k tôi thì bình thường, tạm tốt

How is your day? Is are was were Ngày của bạn thế nào?

Did you have a good day? Bạn đã có một ngày tốt đẹp không?

I have a good day Tôi có một ngày tốt

What is your name? your full name? Nguyên tên của bạn là gì?

What is your first name? Tên đầu của bạn là gì?

What is your last name? Tên họ của bạn là gì?

1a.

My name is ….Adam Smith Tôi tên là …Adam Smith

My First name is … Tên đầu là ….

My Last name is … Tên họ là …

This is Mr. …. Mister Đây là ông….

This is Mrs… Missis Đây là bà…

This is Miss… Đây là cô…

2.

Where do you live? Bạn ở đâu? bạn sống ở đâu?

What is your address Number? Địa chỉ của bạn là số mấy?

What is your street Name? Đường gì? Tên gì?

What area? What district? Trong khu nào?

What county? Quận nào?

What city? Country? Thành phố nào?

2a.

I live in the city, outside of the city

Tôi sống trong thành phố ở ngoại ô

I live in the country side,.. in the farm ở thôn quê,… nông trại

I live in the hotel tôi sống trong khách sạn

I stay at the hotel tôi ở tại nơi khách sạn

I work at the restaurant tôi làm việc tại nhà hàng

I amstanding right at thecorner tôi đang đứng ngay tại góc đường

I live near Ben Thanh markẹt tôi sống ở gần chợ Bến Thành

My address is….Địa chỉ của tôi là: Số nhà là 123/10 123 trên 10

the address number is:123 over 10 one, two, three, four, five, six, seven 1 2 3 4 5 6 7

eight, nine, ten, eleven, twelve 8 9 10 11 12

twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy 20, 30, 40, 50, 60, 70

one-hundred, one-thousand, one-million 1 trăm, 1 ngàn, 1 triệu

thirteen, fourteen,…

the street name is … Tên đường là…

section …. district… phường …

county …. quận ..

city Ho Chi Minh thành phố Hố Chí Minh

is it near by?..is it far from here? Nó thì ở gần đây?..nó thì ở xa?

is it over here?… Nó thì ở đây?

or is it over there?……hay là nó ở đằng kia?…

It is here!… here it is….! Nó (thì) ở đây rồi…! nó thì đây rồi…!

there it is!… Nó kìa!…

Is this your house? Is that your bike? Cái nầy là nhà của bạn?

Cái đó là xe đạp bạn?

Is this your car? Đây là xe của bạn?

What color is it? Nó thì màu gì vậy?

Are these your children Những người nầy là những đứa con bạn?

Are those your friends and neighbor? Những người kia là bạn

bè và hàng xóm?

This is my company Đây là cơ quan của tôi

This is my friend… Đây là bạn của tôi….

This is my best friend Đây là bạn thân nhất của tôi

This is my buddy bồ tèo của tôi

These are my friends… Đây là những người bạn của tôi…

These are my propertìes Những vật nầy là những của cải sở

hửu của tôi

That is his worker-assistant Đó là nhân viên phụ tá

Those are his tools and equipments Những cái đó là đồ nghề,

máy móc của hắn

this or that? cái nầy hay cái kia?

these or those? những cái nầy hay những cái kia?

not these not those Không phải những cái nầy

không phải những cái kia

choose either this or that?…chọn một là cái nầy hay cái kia?

Neither one… không chọn cả hai…

Either these or those chọn một trong những cái nầy

hay những cái kia?

Neither one… không phải cả hai…

Neither this..nor that không phải cái nầy

và cũng không phải cái kia…

Rather choose this than that…thà là chọn cái nầy còn hơn là chọn

cái kia…

I rather stay home..than to go with him tôi thà là ở nhà…

còn hơn là phải đi với hắn…

I rather stop than to continue…tôi thà là ngưng làm còn hơn là

tiếp tuc

3.

Who do you live with? bạn ở với ai?

With your parents? với cha me của bạn?

Or with his parents? hay ở với cha mẹ của anh ấy?

With her parents? ở với cha mẹ của cô ấy?

Do you live with your family? bạn ở với gia đình của bạn?

You live with your husband or your wife?

bạn sống với chồng hay với vợ?

You live with your children? bạn sống với các con của bạn?

You live with your friends? bạn sống chung với bạn bè?

Do you live with your girlfriend? bạn sống với bạn gái?

Do you live with your boyfriend? bạn sống với bạn trai?

4.

I live with my family tôi sống với gia đình của tôi

We live with our family chúng tôi sống với gia đình của chúng tôi

he lives with his family anh ấy sống với gia đình của anh ấy

they are living with our family họ đang sống với gia đình của

chúng tôi

I live by myself tôi tự sống một mình

we live by ourselves chúng tôi sống tự túc

We live with our children chúng tôi sống với con của chúng tôi

He lives with his wife and children Anh ấy sống với vợ và các con

She lives with her husbànd and children Cô ấy sống với chồng va

các con của cô ấy

He lives with his girlfriend anh ấy sống với bạn gái của anh ta

He lives with his lover anh ấy sống với người yêu / tình nhân của

anh

She lives with her boyfriend cô ấy sống với bạn trai của cô ta

They live with othèr family họ sống chung với những giađình khác

This is my wife, children, son, daughter Đây là vợ tôi, các con,

con trai, con gái

Husband, niece, nephew, grand parents Chồng, cháu gái,

cháu trai, ông bà nội/ngoại

Grand-father, grand-mother, relative, ông nội/ngoại, bà nội/ngoại,

liên hệ bà con

brother, sister,…older, younger anh, chị, người lớn hơn,

người trẻ hơn

aunt, uncle, friend, cousin, neighbor, dì, cậu, bạn, anh em bà con,

hàng xóm

man, woman, boy, girl, baby, infant đàn ông, đàng bà, nam, girl,

trẻ con, nhi đồng

old friend, new friend, acquaintance bạn củ, bạn mới,

bạn quen sơ sài

5.

Do you live near your work place? bạn sống gần chổ làm việc

của bạn không?

Do you travel far to work place? bạn phải đi xa đến chổ làm?

How far are you from work place? bạn ở xa chổ làm bao xa?

Do you take the bus to visit your relative? bạn có lấy xe đò để

đi thăm bà con?

Which bus do you take? bạn lấy chuyến xe đò nào?

Which plane do you take? bạn lấy chuyến máy bay nào?

Do you live near the market? bạn ở gần chợ không?

Do you live far from the post office? bạn ở xa bưu điện?

Do you live near the bus station? bạn ở gần trạm xe đò?

Do you live far from the airport? bạn ở xa phi trường?

Do you go to school by motorbike? bạn lái motor đến trường?

motorcycle

How is the traffic today? traffic jam? lưu thông hôm nay thế nào? có kẹt xe không?

The traffic is good today / bad traffic lưu thông thì tốt hôm nay /

kẹt xe hôm nay

The traffic is very poluted today lưu thông rất là ô nhiễm hôm nay

The traffic is jam up today lưu thông bị nghẻn hôm nay

How is the weather? was, were thời tiết hôm nay thế nào?

Is it hot? Cold? Sunny? Cloudy? Nó nóng? lạnh? nắng sáng?

âm u?

Is it humid? Windy? Raining? Nó ẩm ướt? nhiều gió? Mưa?

Is it raining today? yes, it is raining? trời có mưa hôm nay?

vâng, nó đang mưa

Will it rain today? yes, it will rain today nó sẽ mưa hôm nay?

vâng,nó sẽ mưa hôm nay

6.

Whạt school do you go to? bạn học ở trường nào?

Where is it? My school is in the city ở đâu? trường tôi thì trong

thành phố

What do you study? bạn học môn gì? học cái gì?

What grade are you in? bạn đang học lớp mấy?

I go to the school ìn the city tôi học trong trường tại thành phố

I am studying in the city tôi đang học trong thành phố

I study computer, business,economic

tôi học vi tính, kinh doanh,thương mại, kinh tế

I am in twelve grade tôi đang học lớp 12

I am at second year in college tôi đang học năm thứ 2 đại học

First, second, third, fourth, fifth đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư,

thứ năm

Freshman, Sophomore,Junior,Senior năm đầu tiên, thứ hai,

thứ ba, thứ tư

7.

How long did you study? Work? bạn đã học bao lâu rồi? bạn đã

làm bao lâu?

When will you be finished? khi nào thì bạn sẽ học xong?

làm xong?

I studied for 4 years Tôi đã học 4 năm

I worked for 2 years Tôi đã làm việc 2 năm

I will finish my study in 2 years. tôi sẽ xong việc học của tôi trong

2 năm

I will be continue working tôi thì sẽ tiếp tục làm việc

8.

What kind of work do you do? Bạn làm loại công việc nào?

(nghề nghiệp?)

What is it? Nó là cái gì vậy? (số ích, trong hiện tại)

What was It? Nó đã là cái gì vậy? (số ích, trong quá khứ)

What are they? Chúng nó là những cái gì vậy?

(số nhiều, trong hiện tại)

What were they? Chúng nó đã là những cái vậy?

(số nhiều, trong quá khứ)

What kind of work would you like? bạn thích ứng làm những loại

việc gì?

What is your occupation? bạn làm nghề gì?

When will you go home? khi nào bạn sẽ về nhà?

Where do you work? bạn làm ở đâu?

Where did you work? bạn đã làm ở đâu?

I will go home at 8 pm / am tôi sẽ về nhà lúc 8 giờ chiều / sáng

I work at the clothing factory tôi làm tại công xưởng may áo quần

I work in the hotel tôi làm trong khách sạn

9.

What work do you do? bạn làm việc gì?

What is your job? việc giao thác cho bạn là phải làm gì?

What is your position? bạn làm chức vụ gì? điạ vị gì?

What is your responsibility? trách nhiệm của bạn là gì?

I am an employee tôi là nhân viên trong công ty

I am a technician tôi là chuyên viên kỹ thuật

I am a mechanic tôi là người thợ máy

I am a manager, a supervisor tôi là quản lý điều hành

I am a secretary, an assistant tôi là thư ký, người phụ tá I am a businessman/ businesswoman

tôi là người buôn bán, kinh doanh, thương mại

I am a housewife tôi là người nội trợ / vợ

I am a servant, helper tôi là người hầu, người giúp đở

I am a waiter tôi là người hầu bàn

10.

Do you like your study? Your school? bạn có thích việc học

không? trường học?

Do you like your work? bạn thích việc làm của bạn không?

Yes, I like my study. vâng, tôi thích ngành học của tôi

I also like my school and my company tôi cũng thích trường của

tôi và công ty của tôi

11.

Who is your teacher? Ai là thầy của bạn?

Who is your employer ? Cơ quan chủ nhân của bạn là gì? Là ai?

Who is your manager? Ai là người xếp điều hành của bạn?

My teacher is …. Thầy tôi là …

What is his name? Tên của ông ta là gi?

What is her name? Tên của bà ta la gi?

12.

My employer is Mr. Tam of International Computer LLC.

Chủ công ty của tôi là ông Tâm của công ty International Computer LLC.

I work for him Tôi làm cho ông ta

I worked for him for 2 years Tôi đã làm cho ông ta 2 năm

I will continue to work for him for 1 more year

Tôi sẽ tiếp tục làm cho ông ta thêm 1năm nữa

How many teacher do you have at your school?

bạn có mấy người thầy trong trường?

I have 5 teachers at my school

tôi có 5 người thầy tại trường học của tôi

About how many employee do you have in your company?

khoản bao nhiêu nhân viên làm việc trong công ty của bạn?

there are about 50 employees working in my company

Có khoảng 50 nhân viên đang làm việc trong công ty của tôi.

13.

What is your home phone number?

điện thoại nhà của bạn là số mấy? work phone

My phone number is ….số điện của tôi là…..

What is your cell phone number?

số điện thoại di động của bạn là số mấy?

My cell number is…. số di động của tôi là….

I need help. tôi cần được giúp đở

Would you help me? bạn vui lòng sẳn sàng giúp tôi?

Could you help me?bạn có thuận tiện và khả năng giúp tôikhông?

What could I do for you? cái gì tôi có thể thuận tiện làm được

cho bạn?

What can I do for you? chuyện gì tôi có khả năng làm được

cho bạn?

Could I help you? tôi có thể tiện giúp cho bạn được gì không?

May I help you? xin phép cho tôi giúp bạn được không?

How may I help you? bạn cho phép tôi giúp bạn những gì?

Cách nào?

13a.

Cọuld you call a taxi bạn có thể gọi dùm taxi được không?

Could you call a doctor? bạn có thể gọi dùm bác sỉ?

an ambulance? xe cấp cứu?

I am calling Henry….. tôi đang gọi Henry…(người nào)

Who is calling, please?

xin phép, ai đang nói chuyện ở đầu dây vậy?

Who am I speaking to?

bạn là ai? Tôi đang nói chuyện với ai vậy?

This is John.. calling … from work

đây là John gọi từ sở làm (đang gọi…)

To whom do you want to speak with?

bạn muốn nói chuyện với ai?

Please hold for a moment… Làm ơn cầm máy trong giây lát

Please wait for a moment… làm ơn đợi trong giây lát

One moment please… làm ơn đợi trong giây lát

I would like to speak to Mr. Bill

tôi muốn được phép nói chuyện với ông Bill

Sorry.You have the wrong number xin lổi bạn đã gọi sai số rồi…

The person is not here rìght now

người nầy không có tại đây trong hiện tại

There is no one here by that name

không có người nào tên đó tại đây

There is no answer… không có ai trả lời điện thoại bên kia cả…

Please call back later xin vui lòng gọi lại khi khác…

Good-bye…. Good day to you!

Chào bạn… chúc bạn một ngày tốt lành!

14.

Are you hungry? Yes, I am hungry

bạn đói bụng không? Vâng, tôi đói bụng

Are you thirsty? Yes, I am thirsty

bạn khát nước? Vâng, tôi khác nước

Are you tired? Yes, I am tired, very

bạn có mệt không? Vâng, tôi mệt, rất

Are you happy? Yes, I am happy

bạn có vui không? Vâng, tôi vui

Are you strong and healthy or weak?

bạn mạnh và khỏe…hay yếu đuối?

Are you big or small? bạn là người to hay nhỏ?

Are you tall or short? bạn là người cao hay thấp?

Are you a hard worker? hot bạn là người làm việc siêng năng?

Yes, I am a hard worker?

vâng, tôi là người chụi khó làm việc nặng nhọc

Do you work late hour? bạn làm giờ khuya?

Do you work late today? bạn làm trể, (nhiều giờ) hôm nay?

Will you come home late today? bạn sẽ về trể hôm nay?

I will come home late today tôi sẽ về trể hôm nay

I will be late …. a bit late tôi sẽ bị trể, đến trể…. trể một tí

I will be early…. a bit early tôi sẽ đến sớm… sớm một tí

I will be there on time tôi sẽ đến đó đúng giờ

15.

My child is sick con tôi thì bị bệnh

My children are sick những đứa con tôi bị bệnh

My wife is sick / My husband.. vợ tôi bị bệnh / chồng tôi thì bệnh

My mother / My father is sick mẹ tôi/ cha tôi bị bệnh

My sister, my brother em gái, em trai

16.

I don’t feel very well today

tôi cãm thấy không được khỏe hôm nay

I am very tired today tôi thì rất mệt hôm nay

I am very weak today tôi thì rất yếu hôm nay

I am very sad today tôi thì rất buồn hôm nay

I am very happy today tôi thì rất vui hôm nay

I am very please today tôi cãm thấy rất hài lòng hôm nay

I am very angry.. I am very upset tôi thì rất giận… bực giận

I am very frustrated tôi thì rất bực bội, khó chụi

I am cold call tôi bị lạnh

I am sick … I have a cold tôi bị bệnh, … tôi bị cãm lạnh

I am very sick of him tôi chán hắn lắm

I have a fever tôi bị nóng sốt, nhiệt cao

I have a headache tôi bị nhức đầu

I have a stomachache aching tôi bị đau bụng

I have a toothache tôi bị nhức răng

I am healthy… very healthy tôi thì khỏe mạnh…rất khỏe mạnh

I am strong… very strong tôi thì có nhiều sức mạnh..rất mạnh

I am weak… very weak tôi thì yếu đuối… rất yếu

I am normal tôi thì bình thường

I hate him…. I like him tôi ghét hắn…. tôi thích hắn

I am enjoying talking with him

tôi đang thích (hứng thú) nói chuyện với hắn

I am enjoying spend time with him

tôi đang thích bỏ giờ vui chơi, hợp bạn với hắn

18.

Did you understand the man? Bạn có hiểu ông ấy nói gì không?

I don’t understand what you said Tôi không hiểu bạn đã nói gì

I did not understand what he said

Tôi đã không hiểu những gì ông ta đã nói

Please, speak more slowly xin bạn làm ơn nói chậm chập lại

Please, speak slower xin bạn làm ơn nói chậm hơn

Please, repeat that again

xin bạn làm ơn lập lại cái đó một lần nửa

Please, say that again làm ơn nói lại một lần nữa

Please, repeat whạt you just have said

xin bạn làm ơn lập lại cái gì bạn mới vừa nói

19.

What’s that word means? Chử đó nghĩa là gì vậy?

Would you explain the meaning to me?

Xin bạn vui lòng giải nghĩa nó cho tôi?

What would (did) you meant by that?

Ý của bạn, đã muốn nói gì qua câu nói đó?

Could you explain it to me that word?

Bạn có thể giải nghĩa chử đó cho tôi được không?

20.

How is your family? gia đình của bạn thế nào, có khỏe không?

How are your parents? ba mẹ của bạn thế nào, có khỏe không?

How do you feel? bạn cãm thấy thế nào?

Are you hungry? Are you thristy? bạn đói bụng? Khát nước?

Did you eat? Did you finish? bạn đã ăn chưa? bạn đã ăn hết?

Did you try it before? bạn đã thử nó qua trước đây chưa?

Are you finished? bạn đã ăn xong rồi?

Are you done? bạn làm xong rồi chưa?

I am done? toi an xong roi?

How do you like it? bạn thích nó thế nào?

Do you like it? bạn thích nó không?

Would you like to try it again?

bạn muốn thử nó thêm một lần nữa không?

21.

Do (Did) you eat breakfast, lunch, dinnèr?

bạn có (đã) ăn sáng, ăn trưa, ăn tối?

Would you like to have breakfast? bạn muốn dùm điểm tâm?

Would you like to have lunch with me?

bạn muốn dùm cơm trưa với tôi?

I want to eat (have) breakfast, lunch, dinner

tôi muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối

I want to drink, rest, sleep, play tôi muốn uống, nghĩ mệt, ngũ,chơi

Excuse me… Please, excuse me xin cáo lổi, xin cãm phiền…

I am sorry, I am apologized tôi xin lổi, tôi xin được tha lổi

Please, forgive me… xin tha lổi cho tôi, xin bạn bỏ qua cho tôi

22.

I want to go to the super market tôi muốn đi chợ

Post office, the library, the book store

bưu điện, thư viện, tiệm sách

The air port, bus station, train station

phi trường, trạm xe đò, trạm xe lửa

I want to go out… tôi muốn đi chơi, tôi muốn đi ra ngoài…

Would you like to go out? bạn muốn đi chơi không?

Go to the restaurant? Shopping?

bạn muốn đi ăn nhà hàng?… đi mua sắm?

The Movie theater? To picnic?To the pạrk?

rạp chiếu bóng?… cấm trại?… công viên?

See a film?…. barbecue? xem phim? … nấu nướng thịt?

Watch TV?… listen to music? xem TV? … nghe nhạc?

I want to take a break Tôi muốn tạm nghỉ giải lao

I would like to take a vacation Tôi muốn đi giải khơi, nghĩ mát, lể

I would like to use the restroom Tôi muốn xử dụng phòng vệ sinh

I must go to the restroom / bathroom

Tôi cần phải đi phòng vệ sinh / nhà tắm

(toilet, men’s room, lady’s room. John’s)

(phòng vệ sinh, cho quí ông, cho quí bà)

22a.

I need rest… I am tired tôi cần nghĩ ngơi … tôi mệt mỏi

I need sleep…I am sleepy tôi cần ngũ.. . I buồn ngũ

I need food… I am hungry tôi cần thức ăn .. tôi đói bụng

I need water… I am thirsty tôi cần nước… tôi khát nước

I need warm cloths.I am cold /cool tôi cần quần áo ấm… tôi lạnh

I need money…I am poor tôi cần tiền… tôi nghèo

I need work.. I have bills to pay

tôi cần việc làm …tôi có nhiều chi phí

I need more work hours..I have family

tôi cần làm nhiều giờ…tôi phải lo cho gia đình

I need friend… I am sạd tôi cần bạn… tôi buồn

I need love…I am lonesome, lonely

tôi cần tình thương…tôi hiêu quạnh, cô đơn

I need help… I have a lot ọf wórk

tôi cần giúp đở… tôi có nhiều việc cần làm

I need to study…I am lack of skill

tôi cần học bài… tôi thiếu năng khiếu

I need to learn… I am lack of knowledge

tôi cần trao dồi kiến thức…tôi thiếu kiến thức

I need to buy food…I ran out of food

tôi cần mua thức ăn…tôi đã hết thức ăn

I need to go to the market, no more food at home

tôi cần đi chợ.. nhà không còn đồ ăn

I need to turn on the fan, I am too hot

tôi cần mở quạt.. tôi nóng quá

I need the raincoat… it is raining

tôi cần áo mưa… trời đang mưa

I need the umbrella…it is too hot tôi cần cây dù… trới quá nóng

I need to buy cookie and candy tôi cần mua bánh và kẹo

I need to buy toy for my children tôi cần mua đồ chơi cho con tôi

I need to buy gift for my friend tôi cần mua quà cho bạn tôi

I need to buy flower for my girlfriend tôi cần hoa cho bạn gái của tôi

I need to go shopping… tôi cần đi sấm đồ…

Shirt, pant, blouse, jacket, sweater

áo semi, quần, áo phụ nữ, áo choàng, áo ấm

T-Shirt, panty, underwear

áo thung, quần và đồ lót, đồ mặc bên trong

Hat, sun-glasses, …nón, kính mát,…

Where is the supermarket? The bus station? The school? The post office?

Khu chợ ở đâu? trạm xe đò? trường học? bưu điện?

23.

I had an accident tôi đã bị tai nạn

I saw an accident tôi đã thấy một tai nạn xảy ra

I saw a big crowd tôi đã thấy một đám đông người

I saw many people tôi đã thấy rất nhiều người

I saw someone got hurt tôi đã thấy vài người bị thương

I was robbed (we were) tôi đã bị người ta cướp

I lost my key tôi đã làm mất chìa khóa

My motorcycle (car) broke down xe moto của tôi đã bị hư

I gọt caught in slow traffic tôi đã bị kẹt xe

I got caught in the rain tôi đã bị kẹt trong cơn mưa

I need a taxi tôi cần xe taxi

I need tôi cần người chở tôi

I need a doctor tôi cần đi bác sỉ

I need to buy an airplane ticket tôi cần mua vé máy bay

I need to visit my family /friend tôi cần thăm viếng gia đình / bạn

I need to call my family tôi cần gọi già đình của tôi

I need to call my relàtìve tôi cần gọi bà con thân nhân của tôi

24.

I was late because…. .. tôi bị trể bởi vì…..

I was absent because….. tôi vắng mặt bởi vì…

I could not come because… tôi không tiện đến được bởi vì…

I did not come because…. tôi đã không đến bởi vì….

I got sick because…. tôi đã bị bệnh bởi vì…..

I am healthy because…. tôi thì khỏe mạnh bởi vì…

I am happy because…. tôi thì vui bởi vì…

I am please because… tôi thì hài lòng bởi vì…

I am sad because…. tôi thì buồn vì…

I am upset because… tôi thì bực bội vì….

I am angry because…. tôi thì nổi giạn vì…

I am rich (wealthy) because… tôi giàu có vì…(dư dã)

I am poor because… tôi nghèo vì…

24a.

I could not do it because… tôi không tiện làm được việc bởi vì…

I did not do it because… tôi đã không làm nó được bởi vì….

I can not do it because… tôi không có khả năng làm được bởi vì

I am unable to do it because… tôi không thể làm được bởi vì…

I don’t know how to do it because… tôi không biết cách làm vì…

I did not want to go because… tôi đã không muốn đi bởi vì…

I don’t want to eat because… tôi không muốn ăn bởi vì…

I don’t want to say it because… tôi không muốn nói bởi vì…

I do not want to talk because tôi không muốn nói chuyện bởi vì

I did not want to see because… tôi đã không muốn thấy vì…

I did not want to look because… tôi đã không muốn nhìn bởi vì…

I did not want to search because tôi đã không muốn tìm bởi vì…

I did not find it because… tôi đã không tìm được nó bởi vì…

I could not find it because… tôi không tiện tìm nó được bởi vì…

I will not find it because… tôi sẽ không tìm nó được bởi vì…

I would not find it because tôi sẽ không sẳn sàng tìm nó bởi vì…

25.

When do you have free time? Khi nào bạn có giời rảnh rổi?

When are you available? Khi nào bạn có điều kiện rảnh rổi?

When could we meet? Khi nào thuân tiện cho chúngta gập nhau?

When could I see you? Khi nào thuân tiện cho tôi gập bạn?

When could I call you? Khi nào thuân tiện cho tôi gọi bạn?

Would you read it to me?

bạn vui lòng đọc cho tôi nghe được không?

Would you read it to him again?

bạn vui lòng đọc lại cho ông ta được không?

Would you like to go to the restaurant?

bạn vui lòng đi ăn nhà hàng với tôi?

Would you like to go karoke? bạn vui lòng đi karokee với tôi?

Would you like to sing for me? bạn vui lòng hát cho tôi nghe?

25a.

Do you like to sing? bạn thích hát không?

Do you like music? bạn thích nhạc không?

Do you like to listen to music? bạn thích nghe nhạc không?

Would you like to go out? To coffe shop?

bạn vui lòng đi chơi với tôi? đi quán càfe?

Would you like to go to the market? bạn vui lòng đi ra chợ với tôi?

Would you buy me a drink? bạn vui lòng mua tôi một thức uống?

Would you like to take me to the restaurant?

bạn vui lòng dắt tôi đi nhà hàng ăn?

Would you please buy me a ticket?

bạn vui lòng mua dùm tôi một vé xe?

Would you get me a napkin?

bạn vui lòng lấy dùm tôi một khăn giấy?

Could we go to the cafeteria?

chúng ta có tiện đi vào phòng ăn được không?

Could we go outside for awhìle?

chúng ta có tiện đi ra ngoài một chút được không?

Could we stop for a drink? chúng ta có tiện ngừng uống giải lao?

Could we try to play this game?

chúng ta tiện thử chơi trò chơi nầy được không?

I like soup, noddle, bread, meat

tôi thích canh cháu, bún, bánh mì, thịt

beef, chicken, egg, shrim, crab thịt bò, thịt gà, trứng, tôm, cua

fish, fruit, vegetable, rice, sandwitch

cá, trái cây, rau cải, cơm, bánh mì thịt…

I like sweet, salty, sour, tasty

tôi thích thức ăn ngọt, mặn, đồ chua,nhiều giác vị

26.

What day is today? Monday? Hôm nay là ngày thứ mấy? thứ hai?

Tuesday? Wednesday?Thursday? thứ ba? thứ tư? thứ năm?

Friday, Satuday, Sunday thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật

What date is today? Hôm nay là ngày mấy tây?

What is this month? Bây giờ là tháng mấy?

When is the holiday? Khi nào là ngày lể?

When is your parents’ aniversary?

Khi nào là ngày tất niên của cha mẹ bạn?

When is your parents’ memorial?

Khi nào là ngày giổ cha mẹ bạn?

When is your birthday? Khi nào là ngày sinh nhật của bạn?

When is your appointment? Khi nào là buổi hẹn của bạn?

When is your meeting? Khi nào là buổi hợp của bạn?

When is your lunch? Dinner?

Khi nào là giờ ăn trưa của bạn? ăn tối?

When is your flight? Khi nào đến giờ máy bay của bạn?

When is your bus? Khi nào đến giờ xe đò của bạn?

What time the plane will take off? Mấy giờ máy bay sẽ cất cánh?

What time the bus will leave? Mấy giờ xe đò sẽ rời bến?

26a

When will you go home? Khi nào bạn về nhà?

When did you come home? Khi nào bạn đã về nhà?

When will you return? Khi nào bạn sẽ trở lại?

When will you arrive? Khi nào bạn sẽ đến nơi?

When will you come to my house? Khi nào bạn sẽ đến nhà tôi?

When will you visit my friend? Khi nào bạn sẽ ghé thăm bạn tôi?

When will you get pay? Khi nào bạn sẽ được trả lương?

When will you buy? Khi nào bạn sẽ mua?

When will you pay? Khi nào bạn sẽ trả tiền?

When will you celebrate? Khi nào bạn sẽ ăn mừng?

When will you be busy? Khi nào bạn sẽ bận rộn?

When will you be free? Khi nào bạn sẽ được rảnh rổi?

When will you have free time? Khi nào bạn sẽ có giờ rảnh?

later, today, yesterday, tomorrow

lát nữa, hôm nay, hôm qua, ngày mai

this morning, tomorrow morning sáng hôm nay, sáng mai

last night,…. this afternoon tối hôm qua,… trưa nay

this evening… tonight… chiều nay… tối nay…

some other time… khi khác…

It is early… còn sớm…

It is very early … late, very late còn rất sớm,… trể, quá trể

I am late…I am early, very early tôi bị trể… tôi đến sớm, rất sớm

too late!…. too early!… qua trể! … quá sớm!…

26b

It is too late Nó thì quá trể

It is too early Nó thì quá sớm

It is too far Nó thì quá xa

It is too close Nó thì quá gần kề (quá sát)

It is too heavy Nó thì quá nặng

It is too light lie liar Nó thì quá nhẹ

It is too diffucult Nó thì quá khó khăn

It is too easy Nó thì quá dể dàng

It is too much Nó thì quá nhiều

It is too little Nó thì quá ít

It is too expensive Nó thì quá mắc

It is inexpensve Nó thì không mắc

It is too cheap Nó thì quá rẻ (thấp kém)

It is too big Nó thì quá to

26c

It is too small Nó thì quá nhỏ

It is too bright Nó thì quá sáng (chói mắt)

It is too shinny see she Nó thì quá bóng láng, chói sáng

It is too dark Nó thì quá tối

It is too blurry Nó thì quá mờ

It is too tight Nó thì quá chật, bó quá

It is too loose Nó thì quá rộng

It is too spacious Nó thì quá trống trải

It is too wasteful Nó thì quá phung phí

It is too generous Nó thì quá lòng rộng rải

It is too stingy cheap Nó thì quá keo kẹt

It is too luxurious Nó thì quá sang trọng

It is too full fool Nó thì quá đầy

It is too empty Nó thì quá cạn, trống

It is too soft Nó thì quá mềm

It is too hard Nó thì quá cứng / quá khó

26d

It is too careful be careful! Nó thì quá cẩn thận

It is too careless Nó thì quá bất cẩn

It is too clumsy Nó thì quá vụng về

It is too clumbersum Nó thì quá lẩm cẩm

It is too skillful Nó thì quá tài nghệ

It is too clever Nó thì quá khôn khéo

It is too scamy scam Nó thì quá nhiều lừa đảo

It is too tricky trick or treat ! Nó thì quá nhiều cạm bẩy

It is too challenge Nó thì quá thử thách

It is too slow Nó thì quá chậm chạp

It is too fast Nó thì quá nhanh

It is too quick Nó thì quá ngắn ngủi, nhanh, vội vả

It is too smart Nó thì quá thông minh / khôn

It is too ignorant (dumb) Nó thì quá tối trí (ngu quá)

It is too naive Nó thì quá ngây thơ, khờ dại

It is too honest onesst Nó thì quá thật thà

It is too dishonest Nó thì quá gian dối, thiếu thật thà

It is too violent Nó thì quá bạo tàn

It is too agressive Nó thì quá hung hăng, mạnh bạo

26e

It is too scary carry Nó thì quá sợ sệt

It is too frighten (chicken) Nó thì quá nhút nhát (như gà)

It is too hesitant Nó thì quá do dự

It is too undecisive Nó thì quá thiếu quả quyết

It is too decisive Nó thì quá quả quyết

It is too determìne

Nó thì quá nhất quyết,quả quyết,nhẩn nhục,kiên trì

It is too passionate Nó thì quá nhiệt huyết

It is too dramatic, drama

Nó thì quá diển cảnh hóa,trầm trọng vấn đề quá lố

It is too exaggerate

Nó thì quá phỏng tượng hóa, bành trướng quá lố

It is too noisy Nó thì quá ồn ào

It is too quiet Nó thì quá yên tịnh

It is too gentle Nó thì quá dụi dàng

It is too rough Nó thì quá mạnh tay

It is too bitter Nó thì quá đắng (cay đắng)

It is too sweet Nó thì quá ngọt (chất đường) (dụi dàng tình cảm)

It is too hot Nó thì quá nóng

It is too cold Nó thì quá lạnh

It is too moist Nó thì quá ẩm ướt

It is too dry Nó thì quá khô

It is too wet Nó thì quá ướt

It is too sour Nó thì quá chua

26f

It is too sad Nó thì quá buồn

It is too tragic Nó thì quá đau thương, sầu não

It is too heart broken Nó thì quá đau buồn

It is too heart stricken Nó thì quá nặng tim, nhói tim

It is too absurd Nó thì quá phi lý, khó tin

It is too stereotype Nó thì quá a dua, hay bắt chướt, kỳ thị tập thể

It is too general Nó thì quá tổng quát

It is too specific Nó thì quá gò bó chi tiết

It is too abstract Nó thì quá trù tượng

It is too conventional Nó thì quá thông thường,

quy định chung do xả hội

It is too unconventional Nó thì quá sáng tạo đặc biệt, khác biệt

It is too unique Nó thì quá khác biệt, đặc biệt, duy nhất

It is too common Nó thì quá thông thường

It is too different Nó thì quá khác thường

It is too strange Nó thì quá lạ lùng

It is too smelly Nó thì quá nặng mùi…

It is too comfortable Nó thì quá êm ái

It is too relaxe Nó thì quá thoải mái

It is too pleasant Nó thì quá tốt lành, yên tâm

It is too painful Nó thì quá đau đớn

It is too stressful Nó thì quá đè nén

It is too doubtful Nó thì quá đáng nghi ngờ

It is too thankful Nó thì quá đáng cám ơn

26g.

What month is this? This month is…bây giờ là tháng mấy?

January, february, tháng giêng, hai,

March, April, May, June tháng ba, tháng tư, tháng năm

July, August, September tháng bảy, tháng tám, tháng chín

October, November, December tháng mưới, mười một, mười hai

What happened? chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã xảy ra?

How did it happen? Nó đã xảy ra như thế nào?

How do you do it? Bạn làm cách nào? .. làm thế nào?

Hòw well did you do? Bạn đã làm khá (giỏi) đến thế nào?

mức độ nào?

How much is it? Giá bao nhiêu tiền?

How much was it? Nó đã trị giá bao nhiêu?

How much would you sell me? Bạn sẹ có thể sẳn sàng bán tôi

bao nhiêu?

How much would you give me? Bạn sẽ vui lòng cho tôi bao

nhiêu?

When did it happen? Nó đã xảy ra lúc nào? khi nào?

Where did it happen? Nó đã xảy ra nơi nào?… tại đâu?

Why did it happen? Tại sao nó đã xảy ra? … lý do? Nguyên do?

Who were there? Ai là những người đã có mặt ở đó?

Who did it? Ai đã làm? ..ai đã tạo ra? người nào đã gây ra?

26h.

Who helped you? Ai đã giúp bạn?

Who will help you? Ai sẽ giúp bạn?

Do you need help? Bạn cần giúp đở không?

Who need help? Ai cần giúp đở?

Could you get some help?

Bạn có thuận tiện tìm người giúp không?

Would you help me? bạn vui lòng giúp tôi?

I would help you tôi sẳn sàng giúp bạn

I am willing… tôi thì sẳn sàng…

I am capable of helping you… tôi thì có tài lực để giúp bạn…

I can help you… tôi có khả năng để giúp bạn…

I could help you… tôi có đủ thuận tiện (điều kiện) để giúp bạn…

I know how to help you… tôi biết cách để giúp bạn…

27.

Do you have the time? bạn có đồng hồ?.bạn biết mấy giờ hông?

What time is it? mấy giờ rồi vậy?

It is 10 o’clock in the morning… nó thì 10 giờ sáng…

4 o’clock in the afternoon 4 giờ chiều

7 o’clock at night 7 giờ chiều tối

It is 7:15, 7:30, 7:45… nó thì 7giờ 15, 7giờ 30, 7giờ 45…

It is twelve noon.. midnight…. 12 giờ trưa… 12 giờ khuya

28.

What color is it? Nó thì màu gì vậy?

Which color do you like? bạn thích màu nào?

White, black, red, yellow, green? Màu trắng, đen, đỏ, vàng,

xanh lá cây?

Brown, orange, pink, purple, blue? Màu nâu, cam, hồng, tím,

xanh da trời?

Dark, light, or bright color? Màu đậm, màu lợt,

hay màu sáng chói?

29.

Go forward đi tới

Go straight đi thẳng

Go backward đi thối lùi

Go sideway đi qua một bên

Go across đi ngang

Turn left quẹo trái

Turn right quẹo phải

Back up đi lui lại

30.

Is that true? Is it true? Sự thật có phải vậy không?

Nó thiệt vậy không?

Is that right? Is it right? The vậy sao?

Nó đúng như vậy sao?

Did you have a good flight? bạn đã đi được thoải mái trong

chuyến bay?

Who would you like to see? bạn thích gặp ai?

Who did you speak to last time you came?

bạn đã nói chuyển với ai lần trước?

Who recommended this particular hotel?

ai đã đề nghị khách sạn nầy?

Are you travelling alone? bạn đang du hành một mình?

How long are you planning to stay?

bạn đang dự định ở lại bao lâu?

Has your husband been here before?

chồng của chị đã đến đây thời trước?

When would you like to see around the factory?

Khi nào bạn muốn quan sát vòng quanh công ty?

31.

_ I believe you have met Mr. Johnson

Tôi tin rằng bạn đã gặp ông Johnson

_You have met Mr. Johnson, haven’t you?

bạn đã gặp ông Johnson, hay là không?

_Do you think it would be best to send them a reminder?

bạn nghĩ điều tốt nhất là gởi họ một lời để nhắc nhở họ?

_It would be best to send them a reminder, wouldn’t it? Is it?

tốt nhất là nên gởi một người để nhắc họ, hay là không?

_I don’t think they normally pay up on time, Is that right?

Tôi không nghĩ họ sẽ thường hay trả đúng giờ, phải vậy không?

_They don’t normally pay up immediately, do they?

Pay up right away! Right now!

Thông thường họ không trả ngay lập tức, hay là họ trả ngay?

_You are waiting to see Miss. Gilbert, that is right, isn’t it?

( is that right? Is it true? )

bạn đang đợi để gập cô Gilbert, đúng vậy, hay là không?

_You are waiting to see Miss Gilbert, aren’t you?

( is that right? Is it true? )

bạn đang đợi để gập cô Gilbert, hay là không?

_ As far as I know, Mr. Hilton does not arrive until tomorrow.

(Come?)

Theo như tôi biết, thì ông Hilton sẽ không về đến ngày mai,

phải vậy không?

_ Mr. Hilton is not arriving until tomorrow, is he?

Ông Hilton thì không sẽ không về ngày mai, phải vậy không? 1.

Hello! chào bạn
Good morning! chào chúc buổi sáng,

Good afternoon! chúc buổi trưa

Good evening! chào chúc buổi chiều tối

Goodnight! chúc ngủ ngon…

How are you?… I am fìne bạn khỏe?… tôi khỏe bình thường

How are you? bạn khỏe không? Bạn thì thế nào?

I am fìne… tôi thì tốt, bình thường…

I am o.k tôi thì bình thường, tạm tốt

How is your day? Is are was were Ngày của bạn thế nào?

Did you have a good day? Bạn đã có một ngày tốt đẹp không?

I have a good day Tôi có một ngày tốt

What is your name? your full name? Nguyên tên của bạn là gì?

What is your first name? Tên đầu của bạn là gì?

What is your last name? Tên họ của bạn là gì?

1a.

My name is ….Adam Smith Tôi tên là …Adam Smith

My First name is … Tên đầu là ….

My Last name is … Tên họ là …

This is Mr. …. Mister Đây là ông….

This is Mrs… Missis Đây là bà…

This is Miss… Đây là cô…

2.

Where do you live? Bạn ở đâu? bạn sống ở đâu?

What is your address Number? Địa chỉ của bạn là số mấy?

What is your street Name? Đường gì? Tên gì?

What area? What district? Trong khu nào?

What county? Quận nào?

What city? Country? Thành phố nào?

2a.

I live in the city, outside of the city

Tôi sống trong thành phố ở ngoại ô

I live in the country side,.. in the farm ở thôn quê,… nông trại

I live in the hotel tôi sống trong khách sạn

I stay at the hotel tôi ở tại nơi khách sạn

I work at the restaurant tôi làm việc tại nhà hàng

I amstanding right at thecorner tôi đang đứng ngay tại góc đường

I live near Ben Thanh markẹt tôi sống ở gần chợ Bến Thành

My address is….Địa chỉ của tôi là: Số nhà là 123/10 123 trên 10

the address number is:123 over 10 one, two, three, four, five, six, seven 1 2 3 4 5 6 7

eight, nine, ten, eleven, twelve 8 9 10 11 12

twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy 20, 30, 40, 50, 60, 70

one-hundred, one-thousand, one-million 1 trăm, 1 ngàn, 1 triệu

thirteen, fourteen,…

the street name is … Tên đường là…

section …. district… phường …

county …. quận ..

city Ho Chi Minh thành phố Hố Chí Minh

is it near by?..is it far from here? Nó thì ở gần đây?..nó thì ở xa?

is it over here?… Nó thì ở đây?

or is it over there?……hay là nó ở đằng kia?…

It is here!… here it is….! Nó (thì) ở đây rồi…! nó thì đây rồi…!

there it is!… Nó kìa!…

Is this your house? Is that your bike? Cái nầy là nhà của bạn?

Cái đó là xe đạp bạn?

Is this your car? Đây là xe của bạn?

What color is it? Nó thì màu gì vậy?

Are these your children Những người nầy là những đứa con bạn?

Are those your friends and neighbor? Những người kia là bạn

bè và hàng xóm?

This is my company Đây là cơ quan của tôi

This is my friend… Đây là bạn của tôi….

This is my best friend Đây là bạn thân nhất của tôi

This is my buddy bồ tèo của tôi

These are my friends… Đây là những người bạn của tôi…

These are my propertìes Những vật nầy là những của cải sở

hửu của tôi

That is his worker-assistant Đó là nhân viên phụ tá

Those are his tools and equipments Những cái đó là đồ nghề,

máy móc của hắn

this or that? cái nầy hay cái kia?

these or those? những cái nầy hay những cái kia?

not these not those Không phải những cái nầy

không phải những cái kia

choose either this or that?…chọn một là cái nầy hay cái kia?

Neither one… không chọn cả hai…

Either these or those chọn một trong những cái nầy

hay những cái kia?

Neither one… không phải cả hai…

Neither this..nor that không phải cái nầy

và cũng không phải cái kia…

Rather choose this than that…thà là chọn cái nầy còn hơn là chọn

cái kia…

I rather stay home..than to go with him tôi thà là ở nhà…

còn hơn là phải đi với hắn…

I rather stop than to continue…tôi thà là ngưng làm còn hơn là

tiếp tuc

3.

Who do you live with? bạn ở với ai?

With your parents? với cha me của bạn?

Or with his parents? hay ở với cha mẹ của anh ấy?

With her parents? ở với cha mẹ của cô ấy?

Do you live with your family? bạn ở với gia đình của bạn?

You live with your husband or your wife?

bạn sống với chồng hay với vợ?

You live with your children? bạn sống với các con của bạn?

You live with your friends? bạn sống chung với bạn bè?

Do you live with your girlfriend? bạn sống với bạn gái?

Do you live with your boyfriend? bạn sống với bạn trai?

4.

I live with my family tôi sống với gia đình của tôi

We live with our family chúng tôi sống với gia đình của chúng tôi

he lives with his family anh ấy sống với gia đình của anh ấy

they are living with our family họ đang sống với gia đình của

chúng tôi

I live by myself tôi tự sống một mình

we live by ourselves chúng tôi sống tự túc

We live with our children chúng tôi sống với con của chúng tôi

He lives with his wife and children Anh ấy sống với vợ và các con

She lives with her husbànd and children Cô ấy sống với chồng va

các con của cô ấy

He lives with his girlfriend anh ấy sống với bạn gái của anh ta

He lives with his lover anh ấy sống với người yêu / tình nhân của

anh

She lives with her boyfriend cô ấy sống với bạn trai của cô ta

They live with othèr family họ sống chung với những giađình khác

This is my wife, children, son, daughter Đây là vợ tôi, các con,

con trai, con gái

Husband, niece, nephew, grand parents Chồng, cháu gái,

cháu trai, ông bà nội/ngoại

Grand-father, grand-mother, relative, ông nội/ngoại, bà nội/ngoại,

liên hệ bà con

brother, sister,…older, younger anh, chị, người lớn hơn,

người trẻ hơn

aunt, uncle, friend, cousin, neighbor, dì, cậu, bạn, anh em bà con,

hàng xóm

man, woman, boy, girl, baby, infant đàn ông, đàng bà, nam, girl,

trẻ con, nhi đồng

old friend, new friend, acquaintance bạn củ, bạn mới,

bạn quen sơ sài

5.

Do you live near your work place? bạn sống gần chổ làm việc

của bạn không?

Do you travel far to work place? bạn phải đi xa đến chổ làm?

How far are you from work place? bạn ở xa chổ làm bao xa?

Do you take the bus to visit your relative? bạn có lấy xe đò để

đi thăm bà con?

Which bus do you take? bạn lấy chuyến xe đò nào?

Which plane do you take? bạn lấy chuyến máy bay nào?

Do you live near the market? bạn ở gần chợ không?

Do you live far from the post office? bạn ở xa bưu điện?

Do you live near the bus station? bạn ở gần trạm xe đò?

Do you live far from the airport? bạn ở xa phi trường?

Do you go to school by motorbike? bạn lái motor đến trường?

motorcycle

How is the traffic today? traffic jam? lưu thông hôm nay thế nào? có kẹt xe không?

The traffic is good today / bad traffic lưu thông thì tốt hôm nay /

kẹt xe hôm nay

The traffic is very poluted today lưu thông rất là ô nhiễm hôm nay

The traffic is jam up today lưu thông bị nghẻn hôm nay

How is the weather? was, were thời tiết hôm nay thế nào?

Is it hot? Cold? Sunny? Cloudy? Nó nóng? lạnh? nắng sáng?

âm u?

Is it humid? Windy? Raining? Nó ẩm ướt? nhiều gió? Mưa?

Is it raining today? yes, it is raining? trời có mưa hôm nay?

vâng, nó đang mưa

Will it rain today? yes, it will rain today nó sẽ mưa hôm nay?

vâng,nó sẽ mưa hôm nay

6.

Whạt school do you go to? bạn học ở trường nào?

Where is it? My school is in the city ở đâu? trường tôi thì trong

thành phố

What do you study? bạn học môn gì? học cái gì?

What grade are you in? bạn đang học lớp mấy?

I go to the school ìn the city tôi học trong trường tại thành phố

I am studying in the city tôi đang học trong thành phố

I study computer, business,economic

tôi học vi tính, kinh doanh,thương mại, kinh tế

I am in twelve grade tôi đang học lớp 12

I am at second year in college tôi đang học năm thứ 2 đại học

First, second, third, fourth, fifth đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư,

thứ năm

Freshman, Sophomore,Junior,Senior năm đầu tiên, thứ hai,

thứ ba, thứ tư

7.

How long did you study? Work? bạn đã học bao lâu rồi? bạn đã

làm bao lâu?

When will you be finished? khi nào thì bạn sẽ học xong?

làm xong?

I studied for 4 years Tôi đã học 4 năm

I worked for 2 years Tôi đã làm việc 2 năm

I will finish my study in 2 years. tôi sẽ xong việc học của tôi trong

2 năm

I will be continue working tôi thì sẽ tiếp tục làm việc

8.

What kind of work do you do? Bạn làm loại công việc nào?

(nghề nghiệp?)

What is it? Nó là cái gì vậy? (số ích, trong hiện tại)

What was It? Nó đã là cái gì vậy? (số ích, trong quá khứ)

What are they? Chúng nó là những cái gì vậy?

(số nhiều, trong hiện tại)

What were they? Chúng nó đã là những cái vậy?

(số nhiều, trong quá khứ)

What kind of work would you like? bạn thích ứng làm những loại

việc gì?

What is your occupation? bạn làm nghề gì?

When will you go home? khi nào bạn sẽ về nhà?

Where do you work? bạn làm ở đâu?

Where did you work? bạn đã làm ở đâu?

I will go home at 8 pm / am tôi sẽ về nhà lúc 8 giờ chiều / sáng

I work at the clothing factory tôi làm tại công xưởng may áo quần

I work in the hotel tôi làm trong khách sạn

9.

What work do you do? bạn làm việc gì?

What is your job? việc giao thác cho bạn là phải làm gì?

What is your position? bạn làm chức vụ gì? điạ vị gì?

What is your responsibility? trách nhiệm của bạn là gì?

I am an employee tôi là nhân viên trong công ty

I am a technician tôi là chuyên viên kỹ thuật

I am a mechanic tôi là người thợ máy

I am a manager, a supervisor tôi là quản lý điều hành

I am a secretary, an assistant tôi là thư ký, người phụ tá I am a businessman/ businesswoman

tôi là người buôn bán, kinh doanh, thương mại

I am a housewife tôi là người nội trợ / vợ

I am a servant, helper tôi là người hầu, người giúp đở

I am a waiter tôi là người hầu bàn

10.

Do you like your study? Your school? bạn có thích việc học

không? trường học?

Do you like your work? bạn thích việc làm của bạn không?

Yes, I like my study. vâng, tôi thích ngành học của tôi

I also like my school and my company tôi cũng thích trường của

tôi và công ty của tôi

11.

Who is your teacher? Ai là thầy của bạn?

Who is your employer ? Cơ quan chủ nhân của bạn là gì? Là ai?

Who is your manager? Ai là người xếp điều hành của bạn?

My teacher is …. Thầy tôi là …

What is his name? Tên của ông ta là gi?

What is her name? Tên của bà ta la gi?

12.

My employer is Mr. Tam of International Computer LLC.

Chủ công ty của tôi là ông Tâm của công ty International Computer LLC.

I work for him Tôi làm cho ông ta

I worked for him for 2 years Tôi đã làm cho ông ta 2 năm

I will continue to work for him for 1 more year

Tôi sẽ tiếp tục làm cho ông ta thêm 1năm nữa

How many teacher do you have at your school?

bạn có mấy người thầy trong trường?

I have 5 teachers at my school

tôi có 5 người thầy tại trường học của tôi

About how many employee do you have in your company?

khoản bao nhiêu nhân viên làm việc trong công ty của bạn?

there are about 50 employees working in my company

Có khoảng 50 nhân viên đang làm việc trong công ty của tôi.

13.

What is your home phone number?

điện thoại nhà của bạn là số mấy? work phone

My phone number is ….số điện của tôi là…..

What is your cell phone number?

số điện thoại di động của bạn là số mấy?

My cell number is…. số di động của tôi là….

I need help. tôi cần được giúp đở

Would you help me? bạn vui lòng sẳn sàng giúp tôi?

Could you help me?bạn có thuận tiện và khả năng giúp tôikhông?

What could I do for you? cái gì tôi có thể thuận tiện làm được

cho bạn?

What can I do for you? chuyện gì tôi có khả năng làm được

cho bạn?

Could I help you? tôi có thể tiện giúp cho bạn được gì không?

May I help you? xin phép cho tôi giúp bạn được không?

How may I help you? bạn cho phép tôi giúp bạn những gì?

Cách nào?

13a.

Cọuld you call a taxi bạn có thể gọi dùm taxi được không?

Could you call a doctor? bạn có thể gọi dùm bác sỉ?

an ambulance? xe cấp cứu?

I am calling Henry….. tôi đang gọi Henry…(người nào)

Who is calling, please?

xin phép, ai đang nói chuyện ở đầu dây vậy?

Who am I speaking to?

bạn là ai? Tôi đang nói chuyện với ai vậy?

This is John.. calling … from work

đây là John gọi từ sở làm (đang gọi…)

To whom do you want to speak with?

bạn muốn nói chuyện với ai?

Please hold for a moment… Làm ơn cầm máy trong giây lát

Please wait for a moment… làm ơn đợi trong giây lát

One moment please… làm ơn đợi trong giây lát

I would like to speak to Mr. Bill

tôi muốn được phép nói chuyện với ông Bill

Sorry.You have the wrong number xin lổi bạn đã gọi sai số rồi…

The person is not here rìght now

người nầy không có tại đây trong hiện tại

There is no one here by that name

không có người nào tên đó tại đây

There is no answer… không có ai trả lời điện thoại bên kia cả…

Please call back later xin vui lòng gọi lại khi khác…

Good-bye…. Good day to you!

Chào bạn… chúc bạn một ngày tốt lành!

14.

Are you hungry? Yes, I am hungry

bạn đói bụng không? Vâng, tôi đói bụng

Are you thirsty? Yes, I am thirsty

bạn khát nước? Vâng, tôi khác nước

Are you tired? Yes, I am tired, very

bạn có mệt không? Vâng, tôi mệt, rất

Are you happy? Yes, I am happy

bạn có vui không? Vâng, tôi vui

Are you strong and healthy or weak?

bạn mạnh và khỏe…hay yếu đuối?

Are you big or small? bạn là người to hay nhỏ?

Are you tall or short? bạn là người cao hay thấp?

Are you a hard worker? hot bạn là người làm việc siêng năng?

Yes, I am a hard worker?

vâng, tôi là người chụi khó làm việc nặng nhọc

Do you work late hour? bạn làm giờ khuya?

Do you work late today? bạn làm trể, (nhiều giờ) hôm nay?

Will you come home late today? bạn sẽ về trể hôm nay?

I will come home late today tôi sẽ về trể hôm nay

I will be late …. a bit late tôi sẽ bị trể, đến trể…. trể một tí

I will be early…. a bit early tôi sẽ đến sớm… sớm một tí

I will be there on time tôi sẽ đến đó đúng giờ

15.

My child is sick con tôi thì bị bệnh

My children are sick những đứa con tôi bị bệnh

My wife is sick / My husband.. vợ tôi bị bệnh / chồng tôi thì bệnh

My mother / My father is sick mẹ tôi/ cha tôi bị bệnh

My sister, my brother em gái, em trai

16.

I don’t feel very well today

tôi cãm thấy không được khỏe hôm nay

I am very tired today tôi thì rất mệt hôm nay

I am very weak today tôi thì rất yếu hôm nay

I am very sad today tôi thì rất buồn hôm nay

I am very happy today tôi thì rất vui hôm nay

I am very please today tôi cãm thấy rất hài lòng hôm nay

I am very angry.. I am very upset tôi thì rất giận… bực giận

I am very frustrated tôi thì rất bực bội, khó chụi

I am cold call tôi bị lạnh

I am sick … I have a cold tôi bị bệnh, … tôi bị cãm lạnh

I am very sick of him tôi chán hắn lắm

I have a fever tôi bị nóng sốt, nhiệt cao

I have a headache tôi bị nhức đầu

I have a stomachache aching tôi bị đau bụng

I have a toothache tôi bị nhức răng

I am healthy… very healthy tôi thì khỏe mạnh…rất khỏe mạnh

I am strong… very strong tôi thì có nhiều sức mạnh..rất mạnh

I am weak… very weak tôi thì yếu đuối… rất yếu

I am normal tôi thì bình thường

I hate him…. I like him tôi ghét hắn…. tôi thích hắn

I am enjoying talking with him

tôi đang thích (hứng thú) nói chuyện với hắn

I am enjoying spend time with him

tôi đang thích bỏ giờ vui chơi, hợp bạn với hắn

18.

Did you understand the man? Bạn có hiểu ông ấy nói gì không?

I don’t understand what you said Tôi không hiểu bạn đã nói gì

I did not understand what he said

Tôi đã không hiểu những gì ông ta đã nói

Please, speak more slowly xin bạn làm ơn nói chậm chập lại

Please, speak slower xin bạn làm ơn nói chậm hơn

Please, repeat that again

xin bạn làm ơn lập lại cái đó một lần nửa

Please, say that again làm ơn nói lại một lần nữa

Please, repeat whạt you just have said

xin bạn làm ơn lập lại cái gì bạn mới vừa nói

19.

What’s that word means? Chử đó nghĩa là gì vậy?

Would you explain the meaning to me?

Xin bạn vui lòng giải nghĩa nó cho tôi?

What would (did) you meant by that?

Ý của bạn, đã muốn nói gì qua câu nói đó?

Could you explain it to me that word?

Bạn có thể giải nghĩa chử đó cho tôi được không?

20.

How is your family? gia đình của bạn thế nào, có khỏe không?

How are your parents? ba mẹ của bạn thế nào, có khỏe không?

How do you feel? bạn cãm thấy thế nào?

Are you hungry? Are you thristy? bạn đói bụng? Khát nước?

Did you eat? Did you finish? bạn đã ăn chưa? bạn đã ăn hết?

Did you try it before? bạn đã thử nó qua trước đây chưa?

Are you finished? bạn đã ăn xong rồi?

Are you done? bạn làm xong rồi chưa?

I am done? toi an xong roi?

How do you like it? bạn thích nó thế nào?

Do you like it? bạn thích nó không?

Would you like to try it again?

bạn muốn thử nó thêm một lần nữa không?

21.

Do (Did) you eat breakfast, lunch, dinnèr?

bạn có (đã) ăn sáng, ăn trưa, ăn tối?

Would you like to have breakfast? bạn muốn dùm điểm tâm?

Would you like to have lunch with me?

bạn muốn dùm cơm trưa với tôi?

I want to eat (have) breakfast, lunch, dinner

tôi muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối

I want to drink, rest, sleep, play tôi muốn uống, nghĩ mệt, ngũ,chơi

Excuse me… Please, excuse me xin cáo lổi, xin cãm phiền…

I am sorry, I am apologized tôi xin lổi, tôi xin được tha lổi

Please, forgive me… xin tha lổi cho tôi, xin bạn bỏ qua cho tôi

22.

I want to go to the super market tôi muốn đi chợ

Post office, the library, the book store

bưu điện, thư viện, tiệm sách

The air port, bus station, train station

phi trường, trạm xe đò, trạm xe lửa

I want to go out… tôi muốn đi chơi, tôi muốn đi ra ngoài…

Would you like to go out? bạn muốn đi chơi không?

Go to the restaurant? Shopping?

bạn muốn đi ăn nhà hàng?… đi mua sắm?

The Movie theater? To picnic?To the pạrk?

rạp chiếu bóng?… cấm trại?… công viên?

See a film?…. barbecue? xem phim? … nấu nướng thịt?

Watch TV?… listen to music? xem TV? … nghe nhạc?

I want to take a break Tôi muốn tạm nghỉ giải lao

I would like to take a vacation Tôi muốn đi giải khơi, nghĩ mát, lể

I would like to use the restroom Tôi muốn xử dụng phòng vệ sinh

I must go to the restroom / bathroom

Tôi cần phải đi phòng vệ sinh / nhà tắm

(toilet, men’s room, lady’s room. John’s)

(phòng vệ sinh, cho quí ông, cho quí bà)

22a.

I need rest… I am tired tôi cần nghĩ ngơi … tôi mệt mỏi

I need sleep…I am sleepy tôi cần ngũ.. . I buồn ngũ

I need food… I am hungry tôi cần thức ăn .. tôi đói bụng

I need water… I am thirsty tôi cần nước… tôi khát nước

I need warm cloths.I am cold /cool tôi cần quần áo ấm… tôi lạnh

I need money…I am poor tôi cần tiền… tôi nghèo

I need work.. I have bills to pay

tôi cần việc làm …tôi có nhiều chi phí

I need more work hours..I have family

tôi cần làm nhiều giờ…tôi phải lo cho gia đình

I need friend… I am sạd tôi cần bạn… tôi buồn

I need love…I am lonesome, lonely

tôi cần tình thương…tôi hiêu quạnh, cô đơn

I need help… I have a lot ọf wórk

tôi cần giúp đở… tôi có nhiều việc cần làm

I need to study…I am lack of skill

tôi cần học bài… tôi thiếu năng khiếu

I need to learn… I am lack of knowledge

tôi cần trao dồi kiến thức…tôi thiếu kiến thức

I need to buy food…I ran out of food

tôi cần mua thức ăn…tôi đã hết thức ăn

I need to go to the market, no more food at home

tôi cần đi chợ.. nhà không còn đồ ăn

I need to turn on the fan, I am too hot

tôi cần mở quạt.. tôi nóng quá

I need the raincoat… it is raining

tôi cần áo mưa… trời đang mưa

I need the umbrella…it is too hot tôi cần cây dù… trới quá nóng

I need to buy cookie and candy tôi cần mua bánh và kẹo

I need to buy toy for my children tôi cần mua đồ chơi cho con tôi

I need to buy gift for my friend tôi cần mua quà cho bạn tôi

I need to buy flower for my girlfriend tôi cần hoa cho bạn gái của tôi

I need to go shopping… tôi cần đi sấm đồ…

Shirt, pant, blouse, jacket, sweater

áo semi, quần, áo phụ nữ, áo choàng, áo ấm

T-Shirt, panty, underwear

áo thung, quần và đồ lót, đồ mặc bên trong

Hat, sun-glasses, …nón, kính mát,…

Where is the supermarket? The bus station? The school? The post office?

Khu chợ ở đâu? trạm xe đò? trường học? bưu điện?

23.

I had an accident tôi đã bị tai nạn

I saw an accident tôi đã thấy một tai nạn xảy ra

I saw a big crowd tôi đã thấy một đám đông người

I saw many people tôi đã thấy rất nhiều người

I saw someone got hurt tôi đã thấy vài người bị thương

I was robbed (we were) tôi đã bị người ta cướp

I lost my key tôi đã làm mất chìa khóa

My motorcycle (car) broke down xe moto của tôi đã bị hư

I gọt caught in slow traffic tôi đã bị kẹt xe

I got caught in the rain tôi đã bị kẹt trong cơn mưa

I need a taxi tôi cần xe taxi

I need tôi cần người chở tôi

I need a doctor tôi cần đi bác sỉ

I need to buy an airplane ticket tôi cần mua vé máy bay

I need to visit my family /friend tôi cần thăm viếng gia đình / bạn

I need to call my family tôi cần gọi già đình của tôi

I need to call my relàtìve tôi cần gọi bà con thân nhân của tôi

24.

I was late because…. .. tôi bị trể bởi vì…..

I was absent because….. tôi vắng mặt bởi vì…

I could not come because… tôi không tiện đến được bởi vì…

I did not come because…. tôi đã không đến bởi vì….

I got sick because…. tôi đã bị bệnh bởi vì…..

I am healthy because…. tôi thì khỏe mạnh bởi vì…

I am happy because…. tôi thì vui bởi vì…

I am please because… tôi thì hài lòng bởi vì…

I am sad because…. tôi thì buồn vì…

I am upset because… tôi thì bực bội vì….

I am angry because…. tôi thì nổi giạn vì…

I am rich (wealthy) because… tôi giàu có vì…(dư dã)

I am poor because… tôi nghèo vì…

24a.

I could not do it because… tôi không tiện làm được việc bởi vì…

I did not do it because… tôi đã không làm nó được bởi vì….

I can not do it because… tôi không có khả năng làm được bởi vì

I am unable to do it because… tôi không thể làm được bởi vì…

I don’t know how to do it because… tôi không biết cách làm vì…

I did not want to go because… tôi đã không muốn đi bởi vì…

I don’t want to eat because… tôi không muốn ăn bởi vì…

I don’t want to say it because… tôi không muốn nói bởi vì…

I do not want to talk because tôi không muốn nói chuyện bởi vì

I did not want to see because… tôi đã không muốn thấy vì…

I did not want to look because… tôi đã không muốn nhìn bởi vì…

I did not want to search because tôi đã không muốn tìm bởi vì…

I did not find it because… tôi đã không tìm được nó bởi vì…

I could not find it because… tôi không tiện tìm nó được bởi vì…

I will not find it because… tôi sẽ không tìm nó được bởi vì…

I would not find it because tôi sẽ không sẳn sàng tìm nó bởi vì…

25.

When do you have free time? Khi nào bạn có giời rảnh rổi?

When are you available? Khi nào bạn có điều kiện rảnh rổi?

When could we meet? Khi nào thuân tiện cho chúngta gập nhau?

When could I see you? Khi nào thuân tiện cho tôi gập bạn?

When could I call you? Khi nào thuân tiện cho tôi gọi bạn?

Would you read it to me?

bạn vui lòng đọc cho tôi nghe được không?

Would you read it to him again?

bạn vui lòng đọc lại cho ông ta được không?

Would you like to go to the restaurant?

bạn vui lòng đi ăn nhà hàng với tôi?

Would you like to go karoke? bạn vui lòng đi karokee với tôi?

Would you like to sing for me? bạn vui lòng hát cho tôi nghe?

25a.

Do you like to sing? bạn thích hát không?

Do you like music? bạn thích nhạc không?

Do you like to listen to music? bạn thích nghe nhạc không?

Would you like to go out? To coffe shop?

bạn vui lòng đi chơi với tôi? đi quán càfe?

Would you like to go to the market? bạn vui lòng đi ra chợ với tôi?

Would you buy me a drink? bạn vui lòng mua tôi một thức uống?

Would you like to take me to the restaurant?

bạn vui lòng dắt tôi đi nhà hàng ăn?

Would you please buy me a ticket?

bạn vui lòng mua dùm tôi một vé xe?

Would you get me a napkin?

bạn vui lòng lấy dùm tôi một khăn giấy?

Could we go to the cafeteria?

chúng ta có tiện đi vào phòng ăn được không?

Could we go outside for awhìle?

chúng ta có tiện đi ra ngoài một chút được không?

Could we stop for a drink? chúng ta có tiện ngừng uống giải lao?

Could we try to play this game?

chúng ta tiện thử chơi trò chơi nầy được không?

I like soup, noddle, bread, meat

tôi thích canh cháu, bún, bánh mì, thịt

beef, chicken, egg, shrim, crab thịt bò, thịt gà, trứng, tôm, cua

fish, fruit, vegetable, rice, sandwitch

cá, trái cây, rau cải, cơm, bánh mì thịt…

I like sweet, salty, sour, tasty

tôi thích thức ăn ngọt, mặn, đồ chua,nhiều giác vị

26.

What day is today? Monday? Hôm nay là ngày thứ mấy? thứ hai?

Tuesday? Wednesday?Thursday? thứ ba? thứ tư? thứ năm?

Friday, Satuday, Sunday thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật

What date is today? Hôm nay là ngày mấy tây?

What is this month? Bây giờ là tháng mấy?

When is the holiday? Khi nào là ngày lể?

When is your parents’ aniversary?

Khi nào là ngày tất niên của cha mẹ bạn?

When is your parents’ memorial?

Khi nào là ngày giổ cha mẹ bạn?

When is your birthday? Khi nào là ngày sinh nhật của bạn?

When is your appointment? Khi nào là buổi hẹn của bạn?

When is your meeting? Khi nào là buổi hợp của bạn?

When is your lunch? Dinner?

Khi nào là giờ ăn trưa của bạn? ăn tối?

When is your flight? Khi nào đến giờ máy bay của bạn?

When is your bus? Khi nào đến giờ xe đò của bạn?

What time the plane will take off? Mấy giờ máy bay sẽ cất cánh?

What time the bus will leave? Mấy giờ xe đò sẽ rời bến?

26a

When will you go home? Khi nào bạn về nhà?

When did you come home? Khi nào bạn đã về nhà?

When will you return? Khi nào bạn sẽ trở lại?

When will you arrive? Khi nào bạn sẽ đến nơi?

When will you come to my house? Khi nào bạn sẽ đến nhà tôi?

When will you visit my friend? Khi nào bạn sẽ ghé thăm bạn tôi?

When will you get pay? Khi nào bạn sẽ được trả lương?

When will you buy? Khi nào bạn sẽ mua?

When will you pay? Khi nào bạn sẽ trả tiền?

When will you celebrate? Khi nào bạn sẽ ăn mừng?

When will you be busy? Khi nào bạn sẽ bận rộn?

When will you be free? Khi nào bạn sẽ được rảnh rổi?

When will you have free time? Khi nào bạn sẽ có giờ rảnh?

later, today, yesterday, tomorrow

lát nữa, hôm nay, hôm qua, ngày mai

this morning, tomorrow morning sáng hôm nay, sáng mai

last night,…. this afternoon tối hôm qua,… trưa nay

this evening… tonight… chiều nay… tối nay…

some other time… khi khác…

It is early… còn sớm…

It is very early … late, very late còn rất sớm,… trể, quá trể

I am late…I am early, very early tôi bị trể… tôi đến sớm, rất sớm

too late!…. too early!… qua trể! … quá sớm!…

26b

It is too late Nó thì quá trể

It is too early Nó thì quá sớm

It is too far Nó thì quá xa

It is too close Nó thì quá gần kề (quá sát)

It is too heavy Nó thì quá nặng

It is too light lie liar Nó thì quá nhẹ

It is too diffucult Nó thì quá khó khăn

It is too easy Nó thì quá dể dàng

It is too much Nó thì quá nhiều

It is too little Nó thì quá ít

It is too expensive Nó thì quá mắc

It is inexpensve Nó thì không mắc

It is too cheap Nó thì quá rẻ (thấp kém)

It is too big Nó thì quá to

26c

It is too small Nó thì quá nhỏ

It is too bright Nó thì quá sáng (chói mắt)

It is too shinny see she Nó thì quá bóng láng, chói sáng

It is too dark Nó thì quá tối

It is too blurry Nó thì quá mờ

It is too tight Nó thì quá chật, bó quá

It is too loose Nó thì quá rộng

It is too spacious Nó thì quá trống trải

It is too wasteful Nó thì quá phung phí

It is too generous Nó thì quá lòng rộng rải

It is too stingy cheap Nó thì quá keo kẹt

It is too luxurious Nó thì quá sang trọng

It is too full fool Nó thì quá đầy

It is too empty Nó thì quá cạn, trống

It is too soft Nó thì quá mềm

It is too hard Nó thì quá cứng / quá khó

26d

It is too careful be careful! Nó thì quá cẩn thận

It is too careless Nó thì quá bất cẩn

It is too clumsy Nó thì quá vụng về

It is too clumbersum Nó thì quá lẩm cẩm

It is too skillful Nó thì quá tài nghệ

It is too clever Nó thì quá khôn khéo

It is too scamy scam Nó thì quá nhiều lừa đảo

It is too tricky trick or treat ! Nó thì quá nhiều cạm bẩy

It is too challenge Nó thì quá thử thách

It is too slow Nó thì quá chậm chạp

It is too fast Nó thì quá nhanh

It is too quick Nó thì quá ngắn ngủi, nhanh, vội vả

It is too smart Nó thì quá thông minh / khôn

It is too ignorant (dumb) Nó thì quá tối trí (ngu quá)

It is too naive Nó thì quá ngây thơ, khờ dại

It is too honest onesst Nó thì quá thật thà

It is too dishonest Nó thì quá gian dối, thiếu thật thà

It is too violent Nó thì quá bạo tàn

It is too agressive Nó thì quá hung hăng, mạnh bạo

26e

It is too scary carry Nó thì quá sợ sệt

It is too frighten (chicken) Nó thì quá nhút nhát (như gà)

It is too hesitant Nó thì quá do dự

It is too undecisive Nó thì quá thiếu quả quyết

It is too decisive Nó thì quá quả quyết

It is too determìne

Nó thì quá nhất quyết,quả quyết,nhẩn nhục,kiên trì

It is too passionate Nó thì quá nhiệt huyết

It is too dramatic, drama

Nó thì quá diển cảnh hóa,trầm trọng vấn đề quá lố

It is too exaggerate

Nó thì quá phỏng tượng hóa, bành trướng quá lố

It is too noisy Nó thì quá ồn ào

It is too quiet Nó thì quá yên tịnh

It is too gentle Nó thì quá dụi dàng

It is too rough Nó thì quá mạnh tay

It is too bitter Nó thì quá đắng (cay đắng)

It is too sweet Nó thì quá ngọt (chất đường) (dụi dàng tình cảm)

It is too hot Nó thì quá nóng

It is too cold Nó thì quá lạnh

It is too moist Nó thì quá ẩm ướt

It is too dry Nó thì quá khô

It is too wet Nó thì quá ướt

It is too sour Nó thì quá chua

26f

It is too sad Nó thì quá buồn

It is too tragic Nó thì quá đau thương, sầu não

It is too heart broken Nó thì quá đau buồn

It is too heart stricken Nó thì quá nặng tim, nhói tim

It is too absurd Nó thì quá phi lý, khó tin

It is too stereotype Nó thì quá a dua, hay bắt chướt, kỳ thị tập thể

It is too general Nó thì quá tổng quát

It is too specific Nó thì quá gò bó chi tiết

It is too abstract Nó thì quá trù tượng

It is too conventional Nó thì quá thông thường,

quy định chung do xả hội

It is too unconventional Nó thì quá sáng tạo đặc biệt, khác biệt

It is too unique Nó thì quá khác biệt, đặc biệt, duy nhất

It is too common Nó thì quá thông thường

It is too different Nó thì quá khác thường

It is too strange Nó thì quá lạ lùng

It is too smelly Nó thì quá nặng mùi…

It is too comfortable Nó thì quá êm ái

It is too relaxe Nó thì quá thoải mái

It is too pleasant Nó thì quá tốt lành, yên tâm

It is too painful Nó thì quá đau đớn

It is too stressful Nó thì quá đè nén

It is too doubtful Nó thì quá đáng nghi ngờ

It is too thankful Nó thì quá đáng cám ơn

26g.

What month is this? This month is…bây giờ là tháng mấy?

January, february, tháng giêng, hai,

March, April, May, June tháng ba, tháng tư, tháng năm

July, August, September tháng bảy, tháng tám, tháng chín

October, November, December tháng mưới, mười một, mười hai

What happened? chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã xảy ra?

How did it happen? Nó đã xảy ra như thế nào?

How do you do it? Bạn làm cách nào? .. làm thế nào?

Hòw well did you do? Bạn đã làm khá (giỏi) đến thế nào?

mức độ nào?

How much is it? Giá bao nhiêu tiền?

How much was it? Nó đã trị giá bao nhiêu?

How much would you sell me? Bạn sẹ có thể sẳn sàng bán tôi

bao nhiêu?

How much would you give me? Bạn sẽ vui lòng cho tôi bao

nhiêu?

When did it happen? Nó đã xảy ra lúc nào? khi nào?

Where did it happen? Nó đã xảy ra nơi nào?… tại đâu?

Why did it happen? Tại sao nó đã xảy ra? … lý do? Nguyên do?

Who were there? Ai là những người đã có mặt ở đó?

Who did it? Ai đã làm? ..ai đã tạo ra? người nào đã gây ra?

26h.

Who helped you? Ai đã giúp bạn?

Who will help you? Ai sẽ giúp bạn?

Do you need help? Bạn cần giúp đở không?

Who need help? Ai cần giúp đở?

Could you get some help?

Bạn có thuận tiện tìm người giúp không?

Would you help me? bạn vui lòng giúp tôi?

I would help you tôi sẳn sàng giúp bạn

I am willing… tôi thì sẳn sàng…

I am capable of helping you… tôi thì có tài lực để giúp bạn…

I can help you… tôi có khả năng để giúp bạn…

I could help you… tôi có đủ thuận tiện (điều kiện) để giúp bạn…

I know how to help you… tôi biết cách để giúp bạn…

27.

Do you have the time? bạn có đồng hồ?.bạn biết mấy giờ hông?

What time is it? mấy giờ rồi vậy?

It is 10 o’clock in the morning… nó thì 10 giờ sáng…

4 o’clock in the afternoon 4 giờ chiều

7 o’clock at night 7 giờ chiều tối

It is 7:15, 7:30, 7:45… nó thì 7giờ 15, 7giờ 30, 7giờ 45…

It is twelve noon.. midnight…. 12 giờ trưa… 12 giờ khuya

28.

What color is it? Nó thì màu gì vậy?

Which color do you like? bạn thích màu nào?

White, black, red, yellow, green? Màu trắng, đen, đỏ, vàng,

xanh lá cây?

Brown, orange, pink, purple, blue? Màu nâu, cam, hồng, tím,

xanh da trời?

Dark, light, or bright color? Màu đậm, màu lợt,

hay màu sáng chói?

29.

Go forward đi tới

Go straight đi thẳng

Go backward đi thối lùi

Go sideway đi qua một bên

Go across đi ngang

Turn left quẹo trái

Turn right quẹo phải

Back up đi lui lại

30.

Is that true? Is it true? Sự thật có phải vậy không?

Nó thiệt vậy không?

Is that right? Is it right? The vậy sao?

Nó đúng như vậy sao?

Did you have a good flight? bạn đã đi được thoải mái trong

chuyến bay?

Who would you like to see? bạn thích gặp ai?

Who did you speak to last time you came?

bạn đã nói chuyển với ai lần trước?

Who recommended this particular hotel?

ai đã đề nghị khách sạn nầy?

Are you travelling alone? bạn đang du hành một mình?

How long are you planning to stay?

bạn đang dự định ở lại bao lâu?

Has your husband been here before?

chồng của chị đã đến đây thời trước?

When would you like to see around the factory?

Khi nào bạn muốn quan sát vòng quanh công ty?

31.

_ I believe you have met Mr. Johnson

Tôi tin rằng bạn đã gặp ông Johnson

_You have met Mr. Johnson, haven’t you?

bạn đã gặp ông Johnson, hay là không?

_Do you think it would be best to send them a reminder?

bạn nghĩ điều tốt nhất là gởi họ một lời để nhắc nhở họ?

_It would be best to send them a reminder, wouldn’t it? Is it?

tốt nhất là nên gởi một người để nhắc họ, hay là không?

_I don’t think they normally pay up on time, Is that right?

Tôi không nghĩ họ sẽ thường hay trả đúng giờ, phải vậy không?

_They don’t normally pay up immediately, do they?

Pay up right away! Right now!

Thông thường họ không trả ngay lập tức, hay là họ trả ngay?

_You are waiting to see Miss. Gilbert, that is right, isn’t it?

( is that right? Is it true? )

bạn đang đợi để gập cô Gilbert, đúng vậy, hay là không?

_You are waiting to see Miss Gilbert, aren’t you?

( is that right? Is it true? )

bạn đang đợi để gập cô Gilbert, hay là không?

_ As far as I know, Mr. Hilton does not arrive until tomorrow.

(Come?)

Theo như tôi biết, thì ông Hilton sẽ không về đến ngày mai,

phải vậy không?

_ Mr. Hilton is not arriving until tomorrow, is he?

Ông Hilton thì không sẽ không về ngày mai, phải vậy không?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here