Đề ôn thi đại học môn Vật Lý

0
739
Đề ôn thi đại học môn Vật Lý
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề ôn thi đại học môn Vật Lý

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề ôn thi đại học môn văn 2019 khối C


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề ôn thi đại học môn Vật Lý

 

ĐỀ OÂN THI ĐẠI HỌC

MÔN  : VẬT LÝ

CÂU HỎI

Câu 1: Hạt nhân  phân rã  với chu kỳ bán rã là 15 giờ, tạo thành hạt nhân X. Sau thời gian bao lâu một mẫu chất phóng xạ  nguyên chất lúc đầu sẽ có tỉ số  số nguyên tử của X và của Na có trong mẫu bằng 0,75?

 1. 24,2h B. 12,1h                                   C. 8,6h                                     D. 10,1h

Câu 2: Ba  vạch quang phổ đầu tiên của dãy Banme của nguyên tử hiđrô có bước sóng lần lượt là 656,3nm; 486,1nm; 434,0nm. Khi nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho electron nhảy lên quỹ đạo O, thì các vạch quang phổ trong dãy Pasen mà nguyên tử này phát ra có bước sóng là

 1. 1,2813m và 1,8744m B. 1,2813m và 4,3404m C. 1,0903m và 1,1424m        D. 0,1702m và 0,2223m

Câu 3: Một cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể, được mắc vào mạng điện xoay chiều 110V; 50Hz. Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là 5,0A. Độ tự cảm của cuộn dây là:

 1. 220mH B. 70mH                                  C. 99mH                                  D. 49,5mH

Câu 4: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân . Biết độ hụt khối của hạt nhân D và X lần lượt là 0,0024u và 0,0083u. Phản ứng trên tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

 1. tỏa 3,26 MeV B. thu 3,49MeV  C. tỏa 3,49MeV   D. không tính được vì không biết khối lượng các hạt.

Câu 5: Định nghĩa nào sau đây về sóng cơ là đúng nhất? Sóng cơ là

 1. những dao động điều hòa lan truyền trong không gian theo thời gian.
 2. những dao động trong mooi trường rắn hoặc lỏng lan truyền theo thời gian trong không gian.
 3. quá trình lan truyền của dao động cơ điều hòa trong môi trường đàn hồi.
 4. những dao động cơ lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất.

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young (a = 0,5mm ;  D = 2m).Khoảng cách giữa vân tối thứ 3 ở bên phải vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 ở bên trái vân sáng trung tâm là 15mm.Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

 1. λ = 600 nm B. λ = 0,5 µm            C. λ = 0,55 .10-3 mm    D. λ = 650 nm.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về máy phát điện xoay chiều một pha là sai?

A.Phần cảm hoặc phần ứng có thể là bộ phận đứng yên và được gọi là stato.

 1. Phần cảm hoặc phần ứng có thể là bộ phận chuyển động và được gọi là roto.
 2. Với máy phát điện xoay chiều một pha công suất nhỏ có phần ứng là roto thì phải dùng bộ góp để lấy điện ra mạch ngoài.
 3. Với máy phát điện xoay chiều một pha công suất lớn phần ứng luôn là roto.

Câu 8: Số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thế lý tưởng tương ứng bằng 2640 vòng và 144 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều 220V thì đo được hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:

 1. 24V B.18V C. 12V                                     D. 9,6V

Câu 9: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos()mm. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở thời điểm t = 2 s là

 1. uM =5 mm B. uM =0 mm C. uM =5 cm     D. uM =2.5 cm

Câu 10: Lần lượt chiếu vào catốt của 1 tế bào quang điện 2 bức xạ đơn sắc f và 1,5f thì động năng ban đầu cưc đạicủa các electron quang điện hơn kém nhau 3 lần .Bước sóng giới hạn của kim loại làm catốt có giá trị

 1. B. C.       D.

Câu 11: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L= 12,5H. Điện trở thuần của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của hiệu điện thế trên cuộn dây là

Xác định giá trị điện tích lớn nhất của tụ điện:

 1. 12,5.106C. B. 1,25.106C.                          C. 2.10-7C.                               D. 8.10-7C.

Câu 12: Trong mạch dao động điện từ tự do, năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc:

 1. B.                          C.                           D.

Câu 13: Chọn phát biểu sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ:

 1. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ trên một nền tối.
 2. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng, vị trí vạch, độ sáng tỉ đối của các vạch đó.
 3. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch tối trên nền quang phổ liên tục.
 4. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó.

Câu 14: Ký hiệu mp, mn lần lượt là khối lượng của proton và nơtron. Một hạt nhân chứa proton và N nơtron, có năng lượng liên kết riêng . Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Khối lượng m(Z,N) của hạt nhân nói trên là:

 1. B.
 2. D.

Câu 15: Trong trạng thái dừng của nguyên tử thì:

 1. hạt nhân nguyên tử không dao động. B. nguyên tử không bức xạ.
 2. electron không chuyển động quanh hạt nhân.
 3. eclectron chuyển động trên quỹ đạo dừng với bán kính lớn nhất có thể có.

Câu 16: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng   thì khoảng cách từ vân tối bậc 2 đến vân sáng bậc 4 gần nhau nhất là 3mm. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm bao nhiêu?

 1. 7,2mm B. 6,0mm C. 5,5mm                                 D. 4,4mm

Câu 17: Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa các phần tử R,L,C, phát biểu nào sau đây là đúng ? Công suất điện (trung bình) tiêu thụ trên cả đoạn mạch:

 1. chỉ phụ thuộc vào giá trị điện trở thuần R của đoạn mạch.
 2. luôn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các điện trở thuần. C. không phụ thuộc gì vào L và C.
 3. không thay đổi nếu ta mắc thêm vào đoạn mạch một tụ điện hay cuộn dây thuần cảm.

Câu 18: Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa  hai bản tụ C bằng 96V . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa  hai đầu điện trở R bằng:

 1. 24V             B. 48V                         C. 72V.                        D. không xác định được

Câu 19: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = – A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là:

 1. 1/3 (s). B. 3 (s).                    C. 2 (s).                                 D. 6(s).

Câu 20: Khi chiếu lần lượt vào catốt của một tế bào quang điện hai bức xạ có bước sóng là và thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện tương ứng là .Công thoát electron của kim loại làm catốt là

 1. 4,35.10-19J B. 3,20.10-18J C. 1,72eV                                D. 2,0eV

Câu 21: Trong chuyển động dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian

 1. lực, vận tốc, năng lượng toàn phần. B. biên độ, tần số góc, gia tốc.
 2. biên độ, tần số góc, năng lượng toàn phần. D. động năng, tần số góc, lực,

Câu 22: Hai dao động thành phần có biên độ là 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị:

 1. 48cm. B. 3 cm             C. 4cm             D. 9 cm

Câu 23: 15 gam  có độ phóng xạ bằng 15Ci. Chu kỳ bán rã của bằng bao nhiêu năm? Lấy 1 năm bằng 365 ngày.    A. 728 năm                  B. 1250 năm                            C. 1583 năm                            D.3600 năm

Câu 24: Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L= 50mH và tụ điện có C= 5. Biết giá trị cực của hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là U0=12V. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn dây bằng uL=8V thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch tương ứng bằng:

 1. 2,0.10-4J và1,6.10-4J B. 2,5.10-4J và1,1.10-4J              C. 1,6.10-4J và2,0.10-4J               D. 0,6.10-4J và 3,0.10-4J

Câu 25: Phương trình dao động cơ điều hòa của một chất điểm, khối lượng m, là . Động năng của nó biến thiên theo thời gian theo phương trình:

 1. B.
 2. D.

Câu 26: Khi cho chùm tia sáng trắng, hẹp đi qua một lăng kính, chùm tia ló gồm nhiều tia sáng đơn sắc. Chọn câu đúng.

 1. Góc lệch như nhau đối với mọi tia đơn sắc. B. Góc lệch giảm dần từ tia đỏ đến tia tím.
 2. Góc lệch tăng dần từ tia đỏ đến tia tím. D. Sự biến thiên của góc lệch không theo quy luật nào.

Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng giao thao ánh sáng, trên một đoạn MN của màn quan sát, khi dùng ánh sáng màu vàng có bước sóng 0,60thì quan sát được 17 vân sáng ( tại 2 đầu MN là các vân sáng). Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,48 thì số vân sáng quan sát được sẽ là

 1. 33 B. 17                                        C. 25                                        D. 21

Câu 28: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l=1,6m dao động điều hòa với chu kì T. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn l1=0,7m thì chu kì dao động bây giờ là T1=3s. Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa l2=0,5m thì chu kì dao động bây giờ T2 bằng bao nhiêu?

 1. 1s B. 2s C. 3s                                        D. 1,5s

Câu 29: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước. Sóng âm đó ở hai môi trường có:

 1. Cùng bước sóng B. Cùng vận tốc truyền C. Cùng tần số               D. Cùng biên độ

Câu 30: Trong một mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên bất kì phần tử.
 2. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R.
 3. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử.
 4. Cường độ dòng điện luôn trẽ pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, biết D = 1m, a = 1mm. khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân sáng thứ 9 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6mm. Tính bước sóng ánh sáng.

 1. A. 0,60mm B. 0,58mm C. 0,44mm                      D. 0,52mm

Câu 32: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ 4cm thì tốc ®é là 30p (cm/s), còn khi vật có li độ 3cm thì vận tốc là 40p (cm/s). Biên độ và tần số của dao động là:

 1. A = 5cm, f = 5Hz .B. A = 12cm, f = 12Hz. C. A = 12cm, f = 10Hz.    D. A = 10cm, f = 10Hz

Câu 33: Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự do thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ :

 1. Vuông pha B. Ngược pha C. Cùng pha          D. Lệch pha góc /4

Câu 34 Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa.Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là

 1. 4 cm.. B. 16cm.          C. 4cm.     D. 10 cm.

Câu 35: Một vật nhỏ khối lượng m = 200g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k. Kích thích để con lắc dao động điều hòa ( bỏ qua các lực ma sát) với gia tốc cực đại bằng 16m/s2 và cơ năng bằng 6,4.10-2J. Độ cứng của lò xo và vận tốc cực đại của vật lần lượt là

 1. 40N/m; 1,6m/s B. 40N/m; 1,6cm/s C. 80N/m; 8m/s                       D. 80N/m; 80cm/s

Câu 36: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha 220V. Hiệu điện thế pha bằng bao nhiêu?

 1. 127V B. 220V C. 311V                                   D. 381V

Câu 37: Trong hệ thống truyền tải điện năng đi xa theo cách mắc hình sao thì:

 1. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn giữa một dây pha và một dây trung hòa.
 2. Cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa bằng tổng cường độ hiệu dụng trong các dây pha.
 3. Cường độ dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng không.
 4. Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha so với hiệu điện thế giữa dây đó và dây trung hòa.

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động .
 2. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.
 3. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu.
 4. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.

Câu 39: Một con lắc đơn dao động điều hòa, với biên độ (dài ) xm. Khi thế năng bằng một nửa của cơ năng dao động toàn phần thì li độ bằng:

 1. B. C.                        D.

Câu 40: : Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4pt + p/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian Dt = 1/6 (s).

 1. 4cm       B. 3 cm            C.  cm       D. 2 cm

 

Câu 41: Thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí và sau đó thực trong nước. Khoảng vân khi đó sẽ

 1. giảm B.tăng                          C. không thay đổi                    D. có thể tăng hoặc giảm

Câu 42: Hai dao động điều hòa cùng phương, biên độ A bằng nhau, chu kì T bằng nhau  và có hiệu pha ban đầu . Dao động tổng hợp của hai dao động đó sẽ có biên độ bằng :

 1. 2A B. A             C. 0      D. không thể xác định được vì phụ thuộc giá trị cụ thể của  và

Câu 43: Khi đặt vào hai đầu A,B của mạch chỉnh lưu ở hình bên, một hiệu điện thế xoay chiều thì dòng điện qua điện trở R là

 1. dòng điện xoay chiều không liên tục. B. dòng điện một chiều có cường độ không đổi.
 2. dòng điện một chiều có cường độ thay đổi và nhấp nháy( gián đoạn)
 3. dòng điện một chiều có cường độ thay đổi và liên tục.

Câu 44: Cho n1, n2, n3 là chiết suất của nước lần lượt đối với các tia tím, tia đỏ, tia lam. Chọn đáp án đúng:

 1. n1 > n3 > n2 B. n3 > n2 > n1              C. n1 > n2 > n3              D. n3 > n1 > n2

Câu 45: Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi:

 1. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ                          B. lực cản, ma sát của môi trường nhỏ
 2. tần số của lực cưỡng bức lớn D. độ nhớt của môi trường càng lớn

Câu 46: Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø baèng khoâng khi

 1. Vaät ôû vò trí coù li ñoä cöïc ñaïi. B. Vaän toác cuûa vaät ñaït cöïc tieåu.
 2. Vaät ôû vò trí coù li ñoä baèng khoâng. D. Vaät ôû vò trí coù pha dao ñoäng cöïc ñaïi.

Câu 47: Hai dao ñoäng ñieàu hoaø naøo sau ñaây ñöôïc goïi laø cuøng pha ?

 1. . B. .
 2. . D. .

Câu 48: Moät soùng aâm coù taàn soá 450Hz lan truyeàn vôùi vaän toác 360 m/s trong khoâng khí. Ñoä leäch pha giöõa hai ñieåm caùch nhau 1m treân moät phöông truyeàn soùng laø

 1. (rad).           B.  (rad).                  C.  (rad).                 D.  (rad).

Câu 49: Ñaàu O cuûa moät sôïi daây ñaøn hoài naèm ngang dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông thaèng ñöùng vôùi bieân ñoä 3 cm vôùi taàn soá 0,5Hz. Sau 2 s soùng truyeàn ñöôïc 2m. Choïn goác thôøi gian laø luùc ñieåm O ñi qua VTCB theo chieàu döông. Li ñoä cuûa ñieåm M caùch O moät khoaûng 2 m  taïi thôøi ñieåm 2s laø

 1. xM = 0 cm B. xM = 3 cm                           C. xM = -3 cm                          D. xM = 1,5 cm

Câu 50: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng ? Trong maïch ñieän xoay chieàu khoâng phaân nhaùnh khi ñieän dung cuûa tuï ñieän thay ñoåi vaø thoaû maõn ñieàu kieän  thì

 1. Cöôøng ñoä dao ñoäng cuøng pha vôùi hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch.
 2. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch cöïc ñai.
 3. Coâng suaát tieâu thuï trung bình trong maïch ñaït cöïc ñaïi .
 4. Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu tuï ñieän ñaït cöïc ñaïi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here