Đề Cương Ôn Tập Phần Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

0
2386
Đề Cương Ôn Tập Phần Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề Cương Ôn Tập Phần Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại nước ta


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề Cương Ôn Tập Phần Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Bài số 1:

Một DN vay vốn theo phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng Thương Mại. Số liệu trong năm 2009 như sau:

      Vay theo HMTD Tiền bán hàng trong tháng (ghi nhận cuối mỗi tháng)
         11/01: 20 tỷ T1: 30 tỷ
         16/02: 20 tỷ T2: 30 tỷ
  T3: 10 tỷ
          01/04: 30 tỷ T4: 10 tỷ
          16/05: 10 tỷ T5: 10 tỷ
          21/06: 30 tỷ T6: 10 tỷ

Yêu cầu:

1) Xác định hạn mức tín dụng còn lại sau mỗi lần vay & cuối mỗi tháng?

2) Tính tiền lãi phải trả hàng tháng biết hạn mức tín dụng 2009 là 100 tỷ.

  – Giả định dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng của DN đến cuối 2008 = 0

  – Lãi suất cho vay theo hạn mức tín dụng là 12%/năm và ổn định 2009.

  – Thời gian tính lãi của 1 tháng là 30 ngày.

  – Hàng tháng DN phải trích 80% tiền thu bán hàng trả nợ gốc.

 

 

GIẢI

1) Hạn mức tín dụng còn lại sau mỗi lần vay & cuối mỗi tháng:

Thời Gian Cho Vay Tiền Bán Hàng Trả Nợ Dư Nợ HMTD còn lại
01/01         100
11/01 20     20 80
30/01   30 20 0 100
16/02 20     20 80
30/02   30 20 0 100
30/03   10 0 0 100
01/04 30     30 70
30/04   10 8 22 78
16/05 10     32 68
30/05   10 8 24 76
21/06 30     54 46
30/06   10 8 46 54

Hạn mức tín dụng còn lại sau mỗi lần vay

Hạn mức tín dụng còn lại cuối mỗi tháng

 

 

 

 

 

 

2) Tính lãi hàng tháng:

Lãi hàng tháng = Số dư nợ * (Số ngày duy trì số dư đó/30 ngày) * LS tháng

 • Lãi T1 = 20 tỷ * (20/30) * (12%/12) = 0.13 tỷ
 • Lãi T2 = 20 tỷ * (15/30) * (12%/12) = 0.1 tỷ
 • Lãi T3 = 0
 • Lãi T4 = 30 tỷ * (30/30) * (12%/12)
 • Lãi T5 = [(22 tỷ * 15/30) + (32 tỷ * 15/30)] * 12%/12 =
 • Lãi T6 = [(24 tỷ * 20/30) + (54 tỷ * 10/30)] * 12%/12 =

Bài số 2:

Một DN có 1 dự án đầu tư mở rộng sản xuất được ngân hàng tài trợ vốn & có các số liệu như sau:

 • Tổng mức vốn đầu tư được phê duyệt là 400 tỷ.
 • Vốn tự có của DN tham gia là 20%.
 • Thời gian thanh lý dự án là 10 năm.
 • Thời gian thi công dự án là 2 năm.
 • Số tiền cho vay được giải ngân đầu năm 1 là 50%. Số còn lại được giải ngân vào đầu năm 2.
 • Lãi suất cho vay la 12%/năm. Ngân hàng thu nợ gốc và nợ lãi mỗi năm 1 lần vào thời điểm cuối năm.
 • Thời gian ân hạn là 2 năm (cả gốc & lãi)
 • Dòng tiền hoàn trả vốn vay như sau:

Khấu hao của dự án đầu tư theo pp khấu hao đường thẳng.

Dòng tiền từ lợi nhuận sau thuế như sau:

Năm 1: 30 tỷ/năm

Năm 2 – Năm 3: 40 tỷ/năm

Năm 4 – Năm 7: 50 tỷ/năm

Năm 8: 40 tỷ/năm

Năm 9: 30 tỷ/năm

Năm 10: 20 tỷ/năm

Yêu cầu:

Xác định thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư & quyết định thời hạn cho vay trong các trường hợp sau:

 1. Lãi trong thời gian ân hạn được nhập vào vốn gốc ngay sau khi dự án đi vào hoạt động.
 2. Lãi trong thời gian thi công được chia đều trong 3 năm đầu khi dự án đi vào hoạt động.

Biết rằng dự án được đưa vào hoạt động ngay sau khi kết thúc công đoạn thi công.

 

 

 

GIẢI

 • Lãi trong thời gian ân hạn được nhập vào vốn gốc ngay sau khi dự án đi vào hoạt động
  • Số tiền cho vay = 400 tỷ – (400 tỷ * 20%) = 320 tỷ
  • Lãi năm 1 (TC) = (320 tỷ * 50%) * 12% = 19.2 tỷ
  • Lãi năm 2 (TC) = 320 tỷ * 12% = 38.4 tỷ
  • Lãi ân hạn = 19.2 tỷ + 38.4 tỷ = 57.6 tỷ
  • Dư nợ tính lãi đầu năm 1 (HĐ) = 320 tỷ + 57.6 tỷ = 377.6 tỷ
  • Khấu hao hằng năm = 400 tỷ / 10 năm = 40 tỷ
  • Lãi năm 1 (HĐ) = 377.6 * 12% = 45.31 tỷ
  • Lãi năm 2 (HĐ) = (377.6 – 24.69) * 12% = 42.35 tỷ
  • Lãi năm 3 (HĐ) = (377.6 – 62.34) * 12% = 37.83 tỷ

Số tháng hoàn trả vốn vay trong năm 7 (HĐ)

= (377.6 – 297.63): 90/12 = 10.66 tháng = 11 tháng

Thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư:

= 2 năm (TC) + 6 năm 11 tháng (HĐ) = 8 năm 11 tháng

Quyết định thời hạn cho vay là 9 năm

 

DÒNG TIỀN HOÀN TRẢ VỐN VAY

Năm KH hàng năm LN sau thuế hàng năm Tổng số Trả nợ lãi Trả nợ gốc
1 40 30 70 45.31 24.69
2 40 40 80 42.35 37.65
3 40 40 80 37.83 42.17
4 40 50 90 32.77 57.23
5 40 50 90 25.90 64.10
6 40 50 90 18.21 71.79
7 40 50 90 9.60 80.40
8 40 40 80    
9 40 30 70    
10 40 20 60    

 

 

 

 

 

 

 

 • Lãi trong thời gian thi công được chia đều trong 3 năm đầu khi dự án đi vào hoạt động
  • Lãi ân hạn phải trả cho từng năm (Năm 1 – Năm 3) = 57.6 tỷ / 3 = 19.2 tỷ
  • Lãi năm 1 (HĐ) = (320 * 12%) + 19.2 = 57.6 tỷ
  • Lãi năm 2 (HĐ) = [(320 – 12.4) * 12% + 19.2 = 56.11 tỷ
  • Lãi năm 3 (HĐ) = [(320 – 36.29) * 12% + 19.2 = 53.25 tỷ
  • Lãi năm 4 (HĐ) = [(320 – 63.04) * 12% = 30.84 tỷ
  • Lãi năm 5 (HĐ) = (320 – 122.20) * 12% = 23.74 tỷ
  • Lãi năm 6 (HĐ) = (320 – 188.46) * 12% = 15.78 tỷ

Số tháng hoàn trả vốn vay trong năm 7 (HĐ)

= (320 – 262.68) : 90/12 = 7.64 tháng = 8 tháng

Thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư:

= 2 năm (TC) + 6 năm 8 tháng (HĐ) = 8 năm 8 tháng

 Quyết định thời hạn cho vay là 9 năm

 

DÒNG TIỀN HOÀN TRẢ VỐN VAY

Năm KH hàng năm LN sau thuế hàng năm Tổng số Trả nợ lãi Trả nợ gốc
1 40 30 70 57.60 12.40
2 40 40 80 56.11 23.89
3 40 40 80 53.25 26.75
4 40 50 90 30.84 59.16
5 40 50 90 23.74 66.26
6 40 50 90 15.78 74.22
7 40 50 90    
8 40 40 80    
9 40 30 70    
10 40 20 60    

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here