Vận Tải Đa Phương Thức Và Logistics

0
6200
Vận Tải Đa Phương Thức Và Logistics
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru)

Một số phần cần thiết trong môn này ad sẽ note lại cho các bạn trong ĐHHH nói riêng và sinh viên nói chung tham khảo.

Ad sẽ đăng các phần thầy (cô) yêu cầu tìm, bài powerpoint của thầy (cô)

Lưu ý: Sinh viên VIMARU khoa chất lượng cao theo dõi bài post nhé!


Một số văn bản cần thiết 

Nghị định số 87/2009 về vận tải đa phương thức của chính phủ:

Click HERE (bỏ qua quảng cáo)

Quảng Cáo

Công ước của liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980

Click HERE (bỏ qua quảng cáo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here