Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

0
6543
Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Thị trường tiền tệ


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệMÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BÀI 1:  Những vấn đề cơ bản về tiền tệ

1.1.              Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ

1.2.              Lịch sử phát triển của tiền tệ

1.3.              Các chức năng của tiền tệ

1.4.              Vai trò của tiền tệ

BÀI 2:  Ngân sách nhà nước

2.1.              Tổng quan về Ngân sách Nhà nước

2.2.              Thu Ngân sách Nhà nước

2.3.              Chi Ngân sách Nhà nước

2.4.              Thâm hụt Ngân sách Nhà nước

BÀI 3: Tài chính doanh nghiệp

3.1.              Nguồn vốn của doanh nghiệp

3.2.              Hoạt động tài chính của doanh nghiệp

BÀI 4: Tín dụng và lãi suất

4.1.              Các loại hình tín dụng

4.2.              Bản chất và vai trò của lãi suất

4.3.              Một số phân biệt về lãi suất

4.4.              Các loại lãi suất

4.5.              Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất trong nền kinh tế thị trường

BÀI 5: Thị trường tài chính

5.1.              Khái niệm và chức năng của thị trường tài chính

5.2.              Cấu trúc của thị trường tài chính

5.3.              Công cụ của thị trường tài chính

BÀI 6: Các tổ chức tài chính trung gian

6.1.              Chức năng và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian

6.2.              Các loại hình tổ chức tài chính trung gian

6.3.              Sự khác nhau cơ bản giữa NHTM và các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng

BÀI 7:  Ngân hàng thương mại

7.1.              Chức năng của ngân hàng thương mại

FIN602_De cuongLTTCTT_v1.0012102201

1

 

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ

7.2.              Bảng cân đối tài sản của NHTM

7.3.              Các hoạt động cơ bản của NHTM

7.4.              Vai trò của tiền dự trữ trong hoạt động NHTM

BÀI 8: Quá trình cung ứng tiền tệ

8.1.              Lượng tiền cung ứng và các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền

8.2.              Ngân hàng Trung ương và cơ số tiền tệ

8.3.              Quá trình tạo tiền gửi của hệ thống NHTM

BÀI 9: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

9.1.              Tổng quan về Ngân hàng Trung ương

9.2.              Chức năng của Ngân hàng Trung ương

9.3.              Chính sách tiền tệ quốc gia

BÀI 10:  Lạm phát tiền tệ

10.1.            Các quan điểm về lạm phát

10.2.            Phân loại lạm phát

10.3.            Nguyên nhân lạm phát

10.4.            Tác động của lạm phát

10.5.            Các giải pháp khắc phục lạm phát

2                                                                                                                                                                  FIN602_De cuongLTTCTT_ v1.0012102201

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài liệu ôn tập

  1. TS. Nguyễn Hữu Tài, 2011, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Thống kê.

 

  1. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

 

  1. Các trang Web về các ngân hàng và các tổ chức tài chính.

 

  1. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng.

FIN602_De cuongLTTCTT_v1.0012102201

3


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here