Văn mẫu Cảm nghĩ về bản sắc văn hóa Việt Nam

0
785
Văn mẫu Cảm nghĩ về bản sắc văn hóa Việt Nam
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Văn mẫu Cảm nghĩ về bản sắc văn hóa Việt Nam

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Văn mẫu Cảm nghĩ về bản sắc văn hóa Việt Nam

Văn mẫu lớp 9

Cảm nghĩ về bản sắc văn hóa Việt Nam

BÀI LÀM

Văn hóa Việt Nam, văn hóa Bác Hồ là văn hóa của con người, do con người, vì

con người. Đó là sự chắt lọc, kế thừa và tiếp kiến liên tục trong dòng thời gian vô

tận; văn hóa là sáng tạo, chỉ có sáng tạo mới trở thành văn hóa. Giá trị văn hóa đích

thực bao giờ cũng có sức thu hút và cảm hóa mạnh mẽ con người hướng về cái

chân, thiện, mỹ, dù chính kiến hay niềm tin có khác nhau.

Sức mạnh văn hóa Việt Nam-Văn hóa Bác Hồ đã đem lại cho dân tộc sức sống

mãnh liệt.

Trải qua một nghìn năm bị đô hộ không những không bị đồng hóa mà còn tích lũy

và phát triển trở thành lực lượng vô tận vùng lên giành lại độc lập cho đất nước.

Đó là nhờ dân ta đã giữ vững được nền văn hóa của dân tộc.

Chúng ta đánh thắng những kẻ địch xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần.

Đó là nhờ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của nền văn hóa Việt Nam,

của chủ nghĩa anh hùng kết hợp với trí thông minh, sáng tạo. Sự nghiệp đổi mới

giành thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử càng chứng tỏ sự bền vững, sức sống, sáng

tạo của nền văn hóa Việt Nam-Hồ Chí Minh.

Trong tình hình hiện nay đặt ra cho chúng ta phải xây dựng đời sống xã hội “nền

văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Trong điều kiện sống đầy đủ, người Việt Nam vẫn tiết kiệm, khiêm tốn trong chi

tiêu, hưởng thụ. Trong quan hệ xã hội người Việt Nam “Tôn sư trọng đạo”, tôn

trọng người có công với dân tộc làm đầu. Giao lưu, đối thoại với các nền văn hóa

thế giới, người Việt Nam luôn thể hiện bản lĩnh văn hiến dân tộc, giữ danh dự tâm

hồn trong sáng. Tinh thần khiêm tốn học hỏi, cầu thị vì sự tiến bộ và phát triển đất

nước, con người trước quan hệ quốc tế luôn được đề cao.

Trong quan hệ giữa các dân tộc, giữa các tầng lớp dân cư, các nhóm cộng đồng và

cá nhân, thái độ “đói cho sạch, rách cho thơm”, tinh thần “Thương người như thể

thương thân” luôn là bản sắc văn hóa trong cuộc sống, ứng xử của người Việt

Nam.

Hiện nay đồng tiền đang chi phối mạnh mẽ đến suy nghĩ và hành vi đối xử của con

người, nó đang góp phần làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống nhân văn

của nhân dân ta.

Điều đáng nói là, nhiều nếp sống thể hiện thuần phong mỹ tục truyền thống của

dân tộc ta bị thương mại hóa. Đời sống tinh thần, tâm linh của lễ giáo, nơi tôn

nghiêm của các lễ hội cũng trở thành nơi kinh doanh trục lợi của không ít cá nhân

và tập thể.

Cưới xin là lễ tục truyền thống vô cùng thiêng liêng của mỗi đời người giờ đây

cũng trở thành dịp tính toán lời lãi. Người ta đến đám cưới không phải là đến với

tình cảm, bạn bè mà là để biếu xén, trả công, trả nợ nhau. Lễ sinh nhật, lễ mừng

thọ không còn là ngày kỷ niệm những mốc trưởng thành và hạnh phúc lâu bền, lại

là dịp tâng bốc nhau, thực hiện những mục đích đã định.

Kinh tế phát triển, cuộc sống sung túc đem lại một không khí giao tiếp, ứng xử văn

minh, lịch sự. Đó là nền tảng và điều kiện cho sự phát triển từng bước vững chắc ở

các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của đất nước. Xã hội ta ngày càng

trở nên văn minh, con người ngày càng có được dân chủ với tư cách cá nhân, cũng

như với tư cách tập thể. Tất cả những điều đó làm cho mọi hoạt động, mọi quan hệ

xã hội ta ngày càng trở nên lành mạnh, song nơi này nơi kia chúng ta thấy nền kinh

tế thị trường đang làm nảy sinh quan hệ chủ tớ và ngày càng nặng nề.

Không thiếu hiện tượng thủ trưởng dùng quyền hành để áp đặt công việc và cả

hành vi cho cán bộ, nhân viên, bắt nhân viên tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối của

mình. Tình trạng mất dân chủ không chỉ xuất hiện trong công tác mà cả trong quan

hệ cá nhân còn rất trầm trọng.

Dân chủ nhiều nơi, nhiều lúc chỉ là hình thức.

Ở nhiều địa phương tiếp dân không chu đáo.

Những ý kiến, kiến nghị của dân không được giải quyết, còn vòng vo đùn đẩy lên

cấp trên. Có nơi còn trù dập cán bộ dưới quyền, hách dịch nhân dân, trù dập những

người dũng cảm dám phát hiện, tố cáo, đấu tranh với những hiện tượng và hành vi

sai trái của cán bộ lãnh đạo.

Mỗi cấp, mỗi ngành trong tỉnh cùng toàn Đảng, toàn dân “Học tập và làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh” hình thành đạo đức tốt đẹp trong giao tiếp, ứng xử.

Đẩy mạnh công tác tư tưởng, văn hóa xây dựng nhân cách, nhân văn cao đẹp trong

mỗi người, trong tập thể và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here