Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và các yếu tố liên quan tại thành phố Bà Rịa năm 2017

0
624
Xu hướng kiểm toán và dịch vụ đảm bảo đối với lưu trữ dữ liệu trên đám mây và kinh nghiệm cho Việt Nam
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và các yếu tố liên quan tại thành phố Bà Rịa năm 2017

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan: Tỉ lệ và các lý do không sử dụng bảo hiểm y tế của người cận nghèo tại xã Hồ Đắc Kiện huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và các yếu tố liên quan tại thành phố Bà Rịa năm 2017

Quảng Cáo

Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tự nguyện và các yếu tố liên quan tại thành phố Bà Rịa năm 2017.

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Năm 2017, thành phố Bà Rịa được giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế đạt 82,45%,

còn 17,55% tỷ lệ dân số chưa tham gia để đạt được bảo hiểm y tế 100%. Bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

phát triển tốt nếu nhóm đối tượng tự nguyện tích cực tham gia.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tự nguyện và các yếu tố liên

quan tại thành phố Bà Rịa năm 2017.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả với cỡ mẫu 495 người đại diện hộ gia đình thành

phố Bà Rịa năm 2017, hệ số thiết kế cho phương pháp lấy mậu cụm là 2. Thu thập thông tin bằng cách sử

dụng bộ câu hỏi tự điền. Sử dụng thống kê mô tả xác định tỷ lệ, kiểm định giả thiết mối liên quan bằng phép

kiểm chi bình phương, sau đó sử dụng mô hình hồi quy logistic để tìm mối liên quan thực sự trong nghiên

cứu. Dùng phần mềm thống kê Stata 13.0.

Kết quả: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đến tháng 3 năm 2017 là 78,8% trên tổng số 495

người được điều tra. Có mối liên quan giữa mua bảo hiểm y tế và thu nhập bình quân (p=0,02; OR=1,73;

1,08<OR<2,78); giới (p=0,006 OR=2,05 1,22<OR<3,42); tình trạng bệnh mạn tính (p=0,0001; OR=2,40

1,52<OR<3,77).

 

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here