Quản Trị Dự Án Đầu Tư

0
7607
quan tri du an dau tu
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề Cương Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected] 

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quanĐề Cương Môn Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề Cương Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Câu 1: Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư

-Khái niệm: là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất nhằm duy trì tiềm lức sản xuất sẵn có và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho sản xuất kinh doanh dịch vụ

-Vai trò:

Đối với các cơ sở sxkd lần đầu tiên được hình thành, tiền này được dùng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, trả lương cho người lao động trong chu kì sản xuất kinh doanh đầu tiên

Đối với các cơ sỏ sxkd đang hoạt động tiền này dùng để mua sắm thêm máy móc, thiết bị, xd nhà xưởng và tăng thêm vốn lưu động

Số tiền cần cho hđ đầu tư thường rất lớn, ko thể trích ra cùng 1 lúc từ các khoản chi tiêu thuog xuyên của các cơ sở, của xh vì sẽ làm xáo trộn mọi hđ bình thường của hđ sxkd và sinh hoạt xh. Do đó, tiền này chỉ có thể là tiền tích lũy của xh, của cơ sở sxkd, tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động nc ngoài

Câu 2: Phân loại các hoạt động đầu tư

a/Theo góc độ sxkd

*Phân loại theo nội dung kinh tế

-Đầu tư xdcb: nhằm tạo ra hoặc nâng cao mức hiện đại của tscđ qua việc xd cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nghệ, bằng phát minh sáng  chế..

-Đầu tư vào tài sản lưu động: đó là tư liệu sx, nvl, tiền tệ phục vụ quá trình sxkd của d.nghiệp

-Đầu tư vào lực lượng lđ: nhằm tăng về sl và ch.lượng lđ qua việc tuyển dụng, thuê mướn , đào tạo…

*Phân loại theo mục tiêu đầu tư

-Đầu tư chiến lược: là đầu tư để tạo ra những thay đổi cb có tính chất lâu dài vs quá trình sxkd như thay đổi, cải tiến hoặc tạp ra sp mới

-Đầu tư mở rộng: là đầu tư để xd mới hoặc nâng cấp mở rộng 1 công trình, quy mô sx

-Đầu tư thay thế: là hđ đầu tư để mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ mới

b/Theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu tư

-Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư mà người đầu tư và chủ sd vốn là 1 chủ thể hay chủ đầu tư trực tiếp tham gia việc quản lý sd cũng như việc thu hồi vốn phải bỏ ra

-Đầu tư gián tiếp: là hình thức mà chủ đầu tư sẽ ko trực tiếp tham gia quá trình quản lý và sd vốn đã bỏ ra của mình

c/Theo góc độ quản lý đầu tư

Theo chủ đầu tư

-Là nhà nc: đầu tư vào các công trình phục vụ công cộng như xd cơ sở hạ tầng phục vụ nền kinh tế và nâng cao đời sống của nh.dân

-Là cá nhân, chủ thể kinh tế

Theo nguồn vốn đầu tư

-Vốn ngân sah nhà nc

-Vốn hỗ trợ từ các tổ chức q.tế

-Vốn hợp tác liên doanh

-Vốn tín dụng thương mại

-Vốn đầu tư của các d.nghiệp

-Vốn huy động từ nh.dân

Câu 3: Phân tích khái niệm dự án đầu tư và các thành phần của dự án đầu tư

*K.niệm: dự án đầu tư có thể đc xem xét ở nhiều góc độ

-Về mặt hình thức: dự án đầu tư là 1 tập hồ sơ tài liệu trình bày 1 cách chi tiết, có hệ thống các hđ và chi phí theo 1 k.hoạch nhằm đạt đc kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai

-Theo góc độ quản lý: dự án đầu tư là 1 công cụ q.lý việc sd vốn, vật tư, lđ để tạo kết quả tài chính, ktxh trong thời gian dài

-Theo góc độ kế hoạch: dự án đầu tư là 1 công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết 1 công cuộc đầu tư sxkd làm tiền đề cho quyết định đầu tư và tài trợ

-Về mặt nội dung: dự án đầu tư là 1 tập hợp các hđ có liên quan vs nhau đc kế hoạch hóa nhằm đạt mục tiêu bằng việc tạo ra kết quả cụ thể trong 1 thời gian nhất định

*Thành phần của dự án đầu tư bao gồm

-Mục tiêu của dự án đầu tư

-Các hđ để thực hiện mục tiêu: Là những hành động hoặc nhiệm vụ cần thiết cần thực hiện nhằm tạo ra kết quả nhất định

-Các nguồn lực cần thiết để thực hiện hđ của dự án : tài chính, nhân lực, thông tin..

-Các sp và dv đc tạo ra của dự án

Câu 4: Trình bày các giai đoạn của chu kì dự án đầu tư

Chu kì dự án trải qua 3 giai đoạn lớn là: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành kết quả cho đến khi dự án chấm dứt

a/Chuẩn bị đầu tư

Giai đoạn này là tiền đề và mang tính quyết định sự thành bại của 2 giai đoạn sau. Chẳng hạn 1 dự án sx có thể gây ô nhiễm môi trg lại đặt ở khu dân cư đôg đúc, đến lúc hoạt động phải xử lý ô nhiễm quá tốn kém..tổng chi phí trog giai đoạn này thường chiếm 5-15% vốn đầu tư

Nội dung bao gồm các công việc sau

-Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư

-Nghiên cứu tiền khả thi

-Nghiên cứu khả thi

-Thẩm định dự án đầu tư

Làm tốt công tác cb sẽ tạo tiền đề cho việc sd có hiệu quả vốn đầu tư ở giai đoạn sau. Đồng thời tạo cơ sở cho quá trình hđ của dự án đc thuận lợi, thu hồi vốn nhanh chog, phát huy đc hết năng lực dự kiến

b/Thực hiện dự án đầu tư

Trong gđoạn này khoảng 85-95% vốn đầu tư đc chi ra và nằm khê đọng trong suốt nhg năm thực hiện

Nội dung thực hiện dự án đầu tư bao gồm

-Đàm phán và kí kết hợp đồng

-Thiết kế và lập dự toán thi công xây lắp công trình

-Thi công xây lắp công trình

-Chạy thử và nghiệm thu sử dụng

c/Vận hành và khai thác sd

Mục tiêu chính của gđoạn này là thu hồi vốn đầu tư và có lãi. Hoạt động quản lý tập trung vào việc tổ chức và diều phối mọi hoạt động sx kinh doanh nhằm đạt đc mục tiêu của dự án

Nội dung bao gồm

-Sd chưa hết công suất

-Sd tối đa công suất

-Giảm công suất và thanh lý

Câu 5: Trình bày nd nghiên cứu tiền khả thi của dự án đầu tư

-Những căn cứ, sự cần thiết phải đầu tư

-Xác định phương án sản phẩm

-Hình thức đầu tư và năng lực sx

-Xác định địa điểm dự án

-Giải pháp về kĩ thuật công nghệ

-Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào

-Phân tích tài chính

-Phân tích ktxh của dự án

-Tổ chức thực hiện và quản lý dự án

-Kết luận và kiến nghị

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here