Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

0
728
Cuộc thi ý tưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một sân chơi mới, tạo cơ hội phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân lao động tại địa phương
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam nghiên cứu điển hình tại thành phố Hà Nội

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Quảng Cáo

Nghiên cứu này nhằm chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam để đề xuất các hàm ý quản trị cho các DNBHPNT nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

1. Giới thiệu

Trong nền kinh tế thị trường, việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ nhằm tạo ra sự hài lòng cho khách hàng được thừa nhận như những biện pháp hiệu quả để tạo ra lợi thế cạnh tranh và phát triển cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu nhằm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào phân tích các chính sách vĩ mô, phân tích dữ liệu thứ cấp của ngành để đưa ra những đánh giá về thực trạng hoạt động hơn là hướng tới tìm hiểu sự mong đợi của người tham gia bảo hiểm nhằm đáp ứng để mang lại sự hài lòng cho họ. Do đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng sự hài lòng đối với người tham gia bảo hiểm là một yêu cầu cấp bách của các DNBHPNT. Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL và tiến hành khảo sát các khách hàng của một số DNBHPNT ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng đã phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Mô hình này sẽ có ý nghĩa thực tiễn đối với kinh doanh của các DNBHPNT ở Việt Nam nhằm khai thác tiềm năng của thị trường

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here