Đề cương báo cáo thực tập Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

0
997
Đề cương báo cáo thực tập Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương báo cáo thực tập Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ ĐẢNG


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề cương báo cáo thực tập Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

 

ĐỀ TÀI TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG

› & š

Chương 1:Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần chuyển phát nhanh Muôn Phương

  • Lịch sử hình thành và phát triển
  • Chức năng và nhiệm vụ của công ty
  • Đặc điểm sản xuất kinh doanh
  • Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty

1.4.1 Sơ đồ tổ chức

1.4.2 Chức năng,nhiệm vụ của từng phòng ban

  • Tình hình kinh doanh trong giai đoạn hiện nay

1.5.1 Thuận lợi

1.5.2 khó khăn

Chương 2: Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán tại công ty:

2.1 cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

2.1.1 sơ đồ tổ chức bộ máy

2.1.2 chức năng,nhiệm vụ của từng phần hành

2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty

2.2.1  tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.2 tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán,hình thức kế toán

2.3 Áp dụng phương tiện kỹ thuật vào công tác kế toán

Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty chuyển phát nhanh Muôn Phương

3.1 Kế toán tiền lương tại công ty:

3.1.1 Những vấn đề chung

3.1.2 Chứng từ sử dụng

3.1.3 Sổ kế toán

3.1.4 Tài khoản sử dụng

3.1.5 Phương pháp hoạch toán

3.1.6 Ví dụ minh họa

3.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty

3.2.1 Những vấn đề chung

3.2.2 Chứng từ sử dụng

3.2.3 Tài khoản sử dụng

3.2.4 Sổ kế toán

3.2.5 Phương pháp hoạch toán

3.2.6 Sơ đồ hoạch toán

Chương 4: Nhận xét –Kiến nghị

4.1 Nhận xét

4.1.1 Ưu điểm

4.1.2 Nhược điểm

4.2 Một số kiến nghị

4.3 Kết thúc

4.4 Tài liệu tham khảo

4.5 Phụ lục

GVHD:  TRẦN HỒNG VÂN

Sinh viên:CHUNG THỊ MẠO

Lớp:08TKT1


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here