Công Pháp và Tư Pháp (Phần 1)

0
4475
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Câu 21. So sánh trách nhiệm pháp lý chủ quan và trách nhiệm pháp lý khách quan

Khái niệm trách nhiệm pháp lý :
Trách nhiệm pháp lý quốc tế chủ quan là hậu quả pháp lý quốc tế phát sinh với chủ thể của luật quốc tế từ hành vi trái pháp luật gây ra các thiệt hại cho các chủ thể khác của luật quốc tế, bao gồm: nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại bằng vật chất hay phi vật chất và nghĩa vụ gánh chịu những chế tài nhất định do cộng đồng quốc tế thực hiện trong từng trường hợp cụ thể nhất định.

Trách nhiệm PL quốc tế khách quan là trách nhiệm vật chất đối với thiệt hại gây ra bởi hành vi luật quốc tế không cấm

– Giống:

+ bao gồm nghĩa vụ đền bù thiệt hại

+ mục đích: bảo vệ lợi ích hợp pháp của bên bị hại

– Khác:

Tiêu chí TNPL khách quan TNPL chủ quan
Căn cứ truy cứu Pháp lý Có quy phạm pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ tương ứng trong điều ước quốc tế chuyên biệt các quy phạm pháp luật về hành vi do chủ thể thực hiện bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế; ghi nhận trong các văn bản pháp lý quốc tế
Thực tiễn – có sự kiện làm phát sinh hiệu lực áp dụng

 

– có thiệt hại

– có mối quan hệ nhân quả giữa sự kiện pháp lý và thiệt hại vật chất

– có hành vi trái pháp luật

 

– có thiệt hại

– có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả

Hình thức thực hiện Trách nhiệm vật chất

 

+ đền bù (tương xứng và toàn bộ)

+ chuyển giao những đối tượng tương ứng về ý nghĩa và giá trị

– Trách nhiệm phi vật chất

 

+ đáp ứng yêu cầu

+ trả đũa

+ trừng phạt

– Trách nhiệm vật chất

+ khôi phục nguyên trạng

+ đền bù thiệt hại


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phíTải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here