Các yếu tố liên quan đến tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân phường Tân Quý, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

0
677
de cuong mon bao hiem
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Các yếu tố liên quan đến tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân phường Tân Quý, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Các yếu tố liên quan đến tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân phường Tân Quý, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Quảng Cáo

Bài viết trình bày việc xác định mối liên quan giữa tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện với các yếu tố tác động, với kiến thức và cảm nhận về BHYT của người dân dân từ 18 tuổi trở lên tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, năm 2013.

 

Mục tiêu:

Xác định mối liên quan giữa tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện với các yếu tố tác động, với kiến thức và cảm nhận về BHYT của người dân dân từ 18 tuổi trở lên tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, năm 2013.

Đối tượng

– Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh chứng được thực hiện trên 400 đối tượng trên địa bàn phường Tân Quý, quận Tân Phú. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn.

Kết quả:

Người tham gia BHYT tự nguyện có người trong gia đình dùng BHYT (78,0%), có kiến thức đúng về mức hưởng BHYT (65,0%), cảm nhận tốt về giá mua thẻ (81,0%) và chất lượng khám chữa bệnh BHYT (73,5%). Khả năng có người trong gia đình khám chữa bệnh (KCB) bằng thẻ BHYT ở nhóm có tham gia BHYT tự nguyện cao gấp 2,27 lần (p<0,001) so với nhóm không tham gia. Kiến thức về mức hưởng BHYT, cảm nhận tốt về chất lượng KCB, và về việc tham gia BHYT tự nguyện ở nhóm có tham gia cao hơn nhóm không tham gia BHYT tự nguyện (p<0,05). 

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here