Đề Cương Lý Thuyết Môn Kỹ Thuật Vi Điều Khiên

0
1016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quanBài Tập Môn Kinh Tế Lượng Cơ Bản


Nhóm câu 9.

 1. Vai trò của thanh ghi SBUF trong truyền thông nối tiếp với 8051?

Byte dữ liệu được truyền qua đường TXD thì cần đặt dữ liệu trong thanh ghi, SBUF tương tự SBUF bằng 1 byte khi nó nhận

 1. Vai trò của thanh ghi SCON trong truyền thông nối tiếp với 8051?

Bit trong trạng thái: Chỉ ra sự kết thúc thu, phát 1 ký tự

Bit ĐK: thiết lập chế độ hoạt động cho part nối tiếp

 1. Vai trò của bit TI trong truyền thông nối tiếp với 8051?

Cờ ngắt phát, cờ này set ngay sau khi kết thúc 1 việc phát ký tự, xóa bởi phần mềm

 1. Vai trò của bit RI trong truyền thông nối tiếp với 8051?

Cờ ngắt thu, cờ này được set ngay khi kết thúc việc thứ 1 ký tự, xóa bởi phần mềm

 1. Tốc độ truyền thông nối tiếp được tạo ra như thế nào?

Tốc độ truyền thông nối tiếp được tạo ra bởi tốc độ tràn của bộ định thời 1. Còn ở 8052 được thiết lập bởi bộ định thời 1 hoặc bộ định thời 2 hoặc tổ hợp cả 2

 1. Viết các lệnh thiết lập tốc độ baud 600?
 2. Viết các lệnh thiết lập tốc độ baud 4800?

28800/4800=6 suy ra -6=FA nạp cho TH1: MOV TH1, #FAH

 1. Viết các lệnh thiết lập tốc độ baud 19200?

Nhóm câu 10.

 1. Giới thiệu về bảng vector ngắt của 8051?

Độ rộng tối đa của chương trình con xử lý ngắt Reset 3 byte: 0,1,2

 1. Theo bảng vector ngắt thì độ rộng tối đa của chương trình con xử lý ngắt Reset là bao nhiêu bytes?
 2. Theo bảng vector ngắt thì độ rộng tối đa của chương trình con xử lý ngắt Timer0 là bao nhiêu bytes?

Độ rộng tối đa Timer 0 (TF0) là 8 bytes: 000BH->0012H

 1. Theo bảng vector ngắt thì độ rộng tối đa của chương trình con xử lý ngắt External-0 là bao nhiêu bytes?

10 bytes 0003H->0013H

 1. Theo bảng vector ngắt thì độ rộng tối đa của chương trình con xử lý ngắt Serial COM là bao nhiêu bytes?

8 bytes 0023H->001BH

 1. Việc cho phép hay cấm ngắt được thực hiện như thế nào?
 2. Viết đoạn lệnh cho phép tất cả các ngắt?

SETB IE.7

 1. Viết đoạn lệnh cho phép các ngắt Timer?

SETB IE.1

SETB IE.3

 1. Viết đoạn lệnh cho phép các ngắt External?

SETB IE.2

 1. Viết đoạn lệnh cho phép các ngắt Serial COM?

SETB IE.4

 1. Sự khác nhau khi sử dụng lệnh RET và RETI trong chương trình ngắt?

RET: lệnh trở về từ chương trình con

RETI: trờ về từ chương trình phục vụ ngắt

 • Lấy 2 bytes trên ngăn xếp nạp vào PC
 • Xóa cờ ngắt tương ứng
 1. Viết đoạn lệnh để biết ngắt Serial COM là ngắt truyền hay ngắt nhận?
COM ngắt truyền khi bị ngắt trong thanh nghi IE được phép RI,TI bật lên thì 8051 nhận được ngắt nhảy đến địa chỉ trình phục vụ

Kiểm tra cờ RI,TI để xem cờ nào gây ra ngắt

Com ngắt nhận khi tại điểm 1 byte ghi vào SBUF thì byte này được đinh khung và truyền đi nối tiếp -> byte cuối được truyền đi thì TI được bật cao lên và gây ra ngắt

Kiểm tra TI,Ri vì cả 2 có thể gọi ngắt mà chỉ có 1 ngắt chung

 

 1. Nếu hai sự kiện ngắt cùng xảy ra thì xử lý như thế nào?

Ngắt có mức ưu tiên cao hơn sẽ có thể ngắt 1 ngắt có mức ưu tiên thấp hơn. Đây còn gọi là ngắt 1 ngắt hay ngắt trong ngắt. Ở 8051 ngắt ưu tiên thấp hơn có thể bị ngắt bởi ngắt cao hơn chứ không xảy ra ngược lại được

 • Lệnh ngắt SERIALCOM trước ngắt TIMER0 : SETB IP.4
 • Lệnh thiết lập mức ưu tiên cho ngắt TF1 là mức cao nhất và phân tích thứ tự xử lý ngắt khi xảy ra đồng thời INT0 , INT1 , TF1 :

Lệnh : SETB IP.3

Thứ tự ngắt từ cao xuống thấp: TF1 , INT0 ,INT1

 • Sau lệnh : Mov IP,00000111B thì trình tự xử lý ngắt sẽ như sau : INTO,TF0,INT1,TF1,RI/TI
 1. Viết lệnh thiết lập mức ưu tiên cho Ngắt Serial COM ở mức cao hơn Ngắt Timer0?
 2. Viết lệnh thiết lập mức ưu tiên cho Ngắt TF1 ở mức cao nhất và phân tích thứ tự xử lý khi xảy ra đồng thời INT0, INT1, TF1?
 3. Sau lệnh MOV IP, #00000111B thì trình tự xử lý ngắt như thế nào?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here