Bài Tập Môn Kinh Tế Lượng Cơ Bản

0
7476
bai tap kinh te luong
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài Tập Môn Kinh Tế Lượng Cơ Bản

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quanĐề Cương Môn Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế

Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài Tập Môn Kinh Tế Lượng Cơ Bản

Chương I. Hàm hồi qui đơn

 1. Kết quà ước lượng được có phù hợp với lí thuyết kinh tế hay không?

Khi thu nhập tàng thì nhu cầu tàng. Mô hình phù hợp với lí thuyết kinh tế.

 1. Cho biết ý nghĩa của …
 2. Khi thu nhập tăng 000 đồng (10 đơn vị) thì nhu cầu (trung bình) tăng ít nhất bao nhiêu?
 3. Hãy ước lượng mức tăng nhu cầu về bia băng khoảng tin cậy 95% khi thu nhập tăng 000 đồng (10 đơn vị).
 4. Có ý kiên cho rằng thu nhập không ảnh hưởng đến nhu cẩu Theo bạn điều đó có đúng không? Tại sao?
 5. Có thể cho rằng khi thu nhập tăng 1 đơn vị thì nhu cầu tăng 0,6 đơn vị đúng không?
 6. Thu nhập tăng có làm nhu cầu vè bia tăng thực sự không?
 7. Khi thu nhập tăng 1 đơn vị thì nhu cầu tăng tối đa là 0,6 đơn vị?
 8. Thu nhập tăng 1 đơn vị thì nhu cẩu tăng dưới 0.6 đơn vị?
 9. Có ý kiến cho răng mô hình đưa ra để phân tích nhu cầu về bia là không có ý nghĩa. Theo bạn điêu đó có đúng không. Ngoài yếu tố thu nhập, còn có yếu tó nào ảnh hường đến nhu cầu vẻ bia nữa không? Hãy cho ví dụ.
 10. Hãy dự báo (ước lượng) nhu cầu trung bình vè bia khi thu nhập là 1 triệu đồng bằng khoảng tin cậy 95%.
 11. Kiếm định hiện tượng tự tương quan
 12. Kiểm định dạng hàm hồi qui
 13. Kiểm định tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên
 14. Kiếm định phưong sai sai só thay đổi.

Chương II. Hàm hồi qui bội

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here