Mẫu Nhật ký thi công xây dựng công trình

0
1472
Mẫu Nhật ký thi công xây dựng công trình
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Mẫu Nhật ký thi công xây dựng công trình

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Nội dung lập dự án đầu tư xây dựng công trình


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Mẫu Nhật ký thi công xây dựng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ VUI   

139B Pasteur, Phường 6, Quân 4, Tp.HCM

Tel:    08. 39434392- Fax: 08. 39434390

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

QUYỂN SỐ: …/NKCT-NV

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHỦ ĐẦU TƯ:            

 

ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ VUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline        : ………………………………..

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYỂN SỐ: /NKCT-NV

 1. Tên công trình (hạng mục công trình):
 2. Địa điểm xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Chủ đầu tư:

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

Họ và tên kỹ sư giám sát: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ VUI

Họ và tên chỉ huy trưởng công trường: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tên nhà thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên kiến trúc sư chủ trì: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên kỹ sư chủ trì: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Khởi công theo hợp đồng ngày…………………………………………………………………..Thực tế…………………………………………………………………..

Bàn giao theo hợp đồng ngày………………………………………………………………………..Thực tế………………………………………………………………….

Sổ này gồm: 33 trang, đánh số thứ tự từ 01 đến số 33

đóng dấu giáp lai và chữ ký của ông: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên, chữ  ký ng­ười phụ trách thi công công trình và quản lý quyển nhật ký :

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….. CHỮ KÝ: ………………………………………………………………………………………

Họ tên, chữ ký ng­ười phụ trách giám sát thi công của Chủ đầu tư:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….. CHỮ KÝ: ………………………………………………………………………………………

                                                                   Ngày ………… tháng ………… năm …………

                                                                       CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XD NHÀ VUI

                                                                                                    Giám đốc

 

BẢNG DANH SÁCH CÁN BỘ CHỈ HUY VÀCÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRƯỜNG

Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ Điện thoại Ghi chú
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

 1. THỜI TIẾT

                               Bình thường                          Mưa                                   Nắng

 1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

   
       
   
   
              2.1   THIẾT BỊ:  
   
   
              2.2   NHÂN CÔNG:  
   
   
3.        NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:  
              3.1  CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
               
             3.2  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
   
              3.3  Ý KIẾN KHÁC:    
   
   
   
     
     
     
4.        Ý KIẾN TIẾP THU  CỦA NHÀ THẦU:    
     
     
     
     
     
     
     
                 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT                              CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THI CÔNG

hoặc CHỦ ĐẦU TƯ                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

 1. THỜI TIẾT

                               Bình thường                          Mưa                                   Nắng

 1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

   
       
   
   
              2.1   THIẾT BỊ:  
   
   
              2.2   NHÂN CÔNG:  
   
   
3.        NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:  
              3.1  CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
               
             3.2  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
   
              3.3  Ý KIẾN KHÁC:    
   
   
   
     
     
     
4.        Ý KIẾN TIẾP THU  CỦA NHÀ THẦU:    
     
     
     
     
     
     
     
                 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT                              CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THI CÔNG

hoặc CHỦ ĐẦU TƯ                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

 1. THỜI TIẾT

                               Bình thường                          Mưa                                   Nắng

 1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

   
       
   
   
              2.1   THIẾT BỊ:  
   
   
              2.2   NHÂN CÔNG:  
   
   
3.        NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:  
              3.1  CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
               
             3.2  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
   
              3.3  Ý KIẾN KHÁC:    
   
   
   
     
     
     
4.        Ý KIẾN TIẾP THU  CỦA NHÀ THẦU:    
     
     
     
     
     
     
     
                 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT                              CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THI CÔNG

hoặc CHỦ ĐẦU TƯ                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

 1. THỜI TIẾT

                               Bình thường                          Mưa                                   Nắng

 1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

   
       
   
   
              2.1   THIẾT BỊ:  
   
   
              2.2   NHÂN CÔNG:  
   
   
3.        NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:  
              3.1  CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
               
             3.2  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
   
              3.3  Ý KIẾN KHÁC:    
   
   
   
     
     
     
4.        Ý KIẾN TIẾP THU  CỦA NHÀ THẦU:    
     
     
     
     
     
     
     
                 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT                              CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THI CÔNG

hoặc CHỦ ĐẦU TƯ                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

 1. THỜI TIẾT

                               Bình thường                          Mưa                                   Nắng

 1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

   
       
   
   
              2.1   THIẾT BỊ:  
   
   
              2.2   NHÂN CÔNG:  
   
   
3.        NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:  
              3.1  CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
               
             3.2  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
   
              3.3  Ý KIẾN KHÁC:    
   
   
   
     
     
     
4.        Ý KIẾN TIẾP THU  CỦA NHÀ THẦU:    
     
     
     
     
     
     
     
                 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT                              CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THI CÔNG

hoặc CHỦ ĐẦU TƯ                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

 1. THỜI TIẾT

                               Bình thường                          Mưa                                   Nắng

 1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

   
       
   
   
              2.1   THIẾT BỊ:  
   
   
              2.2   NHÂN CÔNG:  
   
   
3.        NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:  
              3.1  CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
               
             3.2  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
   
              3.3  Ý KIẾN KHÁC:    
   
   
   
     
     
     
4.        Ý KIẾN TIẾP THU  CỦA NHÀ THẦU:    
     
     
     
     
     
     
     
                 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT                              CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THI CÔNG

hoặc CHỦ ĐẦU TƯ                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

 1. THỜI TIẾT

                               Bình thường                          Mưa                                   Nắng

 1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

   
       
   
   
              2.1   THIẾT BỊ:  
   
   
              2.2   NHÂN CÔNG:  
   
   
3.        NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:  
              3.1  CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
               
             3.2  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TỐT   BÌNH THƯỜNG   KÉM    
   
              3.3  Ý KIẾN KHÁC:    
   
   
   
     
     
     
4.        Ý KIẾN TIẾP THU  CỦA NHÀ THẦU:    
     
     
     
     
     
     
     
                 

 

 

CÁN BỘ GIÁM SÁT                              CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THI CÔNG

hoặc CHỦ ĐẦU TƯ                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here