Hệ thống quỹ hưu bổng trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển

0
915
Luận văn Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Hệ thống quỹ hưu bổng trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan:Hoàn thiện công tác bảo hiểm tài sản công Việt Nam hiện nay

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Hệ thống quỹ hưu bổng trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển

Quảng Cáo

Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến hệ thống quỹ hưu bổng tại một số nước trên thế giới và xu hướng phát triển hiện nay cho thấy vai trò cũng như sự cần thiết của hệ thống này đối với an sinh xã hội tại mỗi quốc gia.

Vấn đề thiết kế chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là chế độ hưu bổng, luôn chiếm một vị trí quan trọng trong thiết kế chính sách An sinh xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu xã hội của các Chính phủ, phù hợp với hoàn cảnh và trình độ phát triển của từng quốc gia. Đối với đại đa số người lao động ở các nước đang phát triển cũng như kém phát triển, hưu trí cơ bản là nguồn thu nhập duy nhất. Trong khi đó, ở hầu hết các nước phát triển như tại Pháp, hưu trí cơ bản chiếm 20-25% và 58% ở Mỹ và hưu trí bổ sung chiếm 55-60% ở Pháp và 30% ở Mỹ. Với hình thức hưu trí tự nguyện thông qua quỹ hưu bổng (Superannuation Fund), người lao động có cơ hội gia tăng thu nhập hưởng thụ sau khi về hưu. Đây cũng chính là xu hướng phát triển tại các nước hiện nay nhằm hoàn thiện và phát triển bền vững hệ thống hưu trí quốc gia. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến hệ thống quỹ hưu bổng tại một số nước trên thế giới và xu hướng phát triển hiện nay cho thấy vai trò cũng như sự cần thiết của hệ thống này đối với an sinh xã hội tại mỗi quốc gia.

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here