Thursday, May 30, 2024
Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán...

Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm...
Kiểm toán hoạt động dự án PPP tại một số quốc gia trên thế giới

Kiểm toán hoạt động dự án PPP tại một số quốc gia trên thế...

Kiểm toán hoạt động dự án PPP tại một số quốc gia trên thế giới Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư:...
Chiến lược và tài chính với hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc

Chiến lược và tài chính với hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc

Chiến lược và tài chính với hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected] Tổng...
Lựa chọn đối tượng kiểm soát của kiểm toán nội bộ dựa trên đánh giá rủi ro kiểm soát

Lựa chọn đối tượng kiểm soát của kiểm toán nội bộ dựa trên đánh...

Lựa chọn đối tượng kiểm soát của kiểm toán nội bộ dựa trên đánh giá rủi ro kiểm soát Mọi ý kiến đóng góp xin...
Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài chính công vào đánh giá quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài...

Cần sớm triển khai khung đánh giá hiệu quả thực hiện quản lý tài chính công vào đánh giá quản lý các quỹ tài...
Ảnh hưởng của dữ liệu lớn đến nghề nghiệp kế toán

Ảnh hưởng của dữ liệu lớn đến nghề nghiệp kế toán

Ảnh hưởng của dữ liệu lớn đến nghề nghiệp kế toán Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected] Kéo xuống để Tải...
Hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường ở nước ta hiện nay và vai trò của kiểm toán nhà nước

Hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường ở nước ta hiện...

Hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường ở nước ta hiện nay và vai trò của kiểm toán nhà nước Mọi ý...
Xu hướng kiểm toán và dịch vụ đảm bảo đối với lưu trữ dữ liệu trên đám mây và kinh nghiệm cho Việt Nam

Xu hướng kiểm toán và dịch vụ đảm bảo đối với lưu trữ dữ...

Xu hướng kiểm toán và dịch vụ đảm bảo đối với lưu trữ dữ liệu trên đám mây và kinh nghiệm cho Việt Nam Mọi...
Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với kiểm toán nhà nước

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với kiểm...

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đặt ra đối với kiểm toán nhà nước Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào...
Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra với kiểm toán viên nhà nước

Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra với kiểm toán viên nhà...

Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra với kiểm toán viên nhà nước Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư:...

Facebook FanPage

9,283FansLike