ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUNG CẤP ĐIỆN

0
3620
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUNG CẤP ĐIỆN
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUNG CẤP ĐIỆN

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Báo cáo thực tập một số khó khăn của Tổng Công ty may Đồng Nai


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUNG CẤP ĐIỆN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUNG CẤP ĐIỆN

I. CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN

1. Cách 1 : lựa chọn theo jkt

+ bước 1 : tính dòng điện định mức.

Iđm =

+ Bước 2 : tính tiết diện dây

– Trong đó jkt tra bảng sau : (jkt = f(Tmax))

          Loại dây        3000h-5000h  
Dây đồng 2,5 2,1 1,8
Dây A,AC 1,3 1,1 1
Cáp đồng 3,5 3,1 2,7
Cáp nhôm 1,6 1,4 1,2

+ Trường hợp mạch có nhiều phụ tải:

+ Bước 3 : sau khi tính chọn thì kiểm tra các điều kiện :

– Thường thì  : ΔU% < 5 là tốt

VD : Chọn cáp cho mạng điện có sơ đồ như sau :

Với : Tmax = 4500h

( Chú ý : trong bài toán chọn dây dẫn thường chọn dây A,AC)

Giải : + dòng điện định mức :

+ Chọn dây AC với Tmax=4500h Tra bảng ta được : Jkt=1,1

+ Vậy F = 49,5/1,1 = 45mm2

+ Chọn dây AC-50 Tra bảng ta được : Z0= 0,65+j0,392
+ Kiểm tra lại điện áp phần trăm ta được :

– Vậy : ΔU% =  Thoả mãn yêu cầ bài toán

VD2 : Chọn cáp cho mạng điện có sơ đồ như sau :

+  Với : Tmax = 4500h

Giải : + dòng điện định mức :

+ Chọn dây AC với Tmax=4500h Tra bảng ta được : Jkt=1,1

+ Vậy F = 49,5/1,1 = 45mm2

+ Chọn dây AC-50 Tra bảng ta được : Z0= 0,65+j0,392 Ω/km
+ Kiểm tra tổn thất điện áp :

– Vậy : ΔU% =  nên chọn lại :Chọn dây AC70 tra bảng ta được :

Z0 = 0,46+j0,382 Ω/km

– Vậy : ΔU% =  Thoả mãn yêu cầu bài toán

VD3: Chọn cáp cho mạng điện có sơ đồ như sau:

T1max = 5200h , T2max = 100h

+  Hãy xác định tiết diện cho cáp

GIẢI :

+ Xác định thời gian cực đại :

+ Chọn loại dây AC : j­kt = 1,1

+    Vậy :

+ Ta chọn dây AC95 cho đoạn dây AS1

+

→ FA2  = 23,6 mm2  → Chọn loại dây AC50

* Kiểm tra tổn thất điện áp :

+ Điện trở của các loại dây : AC95 : Z0 = 0,33 + j0,371 Ω/km

AC50 : Z0= 0,65+j0,392 Ω/km

+ AC95 :

– Vậy : ΔU1% =  phù hợp

+ AC50 :

– Vậy : ΔU2% =  phù hợp

→ Lựa chọn hai loại dây cho hai đoạn trên với tiết diện trên là hợp lý.

2. Cách 2: Lựa chọn tiết diện dây theo tổn thất điện áp cho phép

+      với :

+ Chú ý : Điện kháng đường dây thường chọn : X0 = 0,38 hoặc 0,4 Ω/km

+ Nhiệm vụ : Tính ∆U’ = ∆Ucp – ∆U’’

+ Trong đó :

+ Và :   + Với : γ Là điện dẫn suất .

+ Thường lấy : (AC,A=32Ωm/mm2 , M = 54Ωm/mm2)

VD1 : Cho mạng điện có sơ đồ như sau :

+ Tổn thất điện áp cho phép : ∆Ucp = 10%

+ GIẢI : + Chọn X0  = 0,38Ω/km Suy ra :         ∆Ucp = 10%Udm = 40V

+

→ = 40-21,85 = 18,5 V = 18,5.10-3 kV

+ Trong đó : γ = 32 Ωm/mm2 (AC,A)  → Ta chọn dây A_120

Z0 = 0,27+j0,327Ω/km

* Kiểm tra lại :

+ Do ΔU < 40V Thoả mãn điều kiện bài toán.

VD2 : Cho mạng điện có sơ đồ như hình vẽ : Udm = 35kV

+ Chọn tiết diện dây dẫn vớiTổn thất điện áp cho phép : ∆Ucp = 5%

GIẢI

+ Chọn X0  = 0,4Ω/km

+ Ta có :

→ ΔU’’ =   ΔU’’OA  + ΔU’’AB = 230,9 V

( Chú ý : đối với tổn thất điện áp thì tổn thất ở nhánh nào lớn hợn thì ta lấy tổn thất ở nhánh đó )

+ Với Ucp = 5%.35000 = 1750 V   →  = 1750 -230,9 = 1519,1 V

+ Đối với hai nhánh song song khi tính tiết dện cáp ta chỉ lấy công suất của nhánh nào có công suất lớn hơn

+ Lấy Pmax = Pc = 500kVA ( Do nhánh AC có công suất phản kháng lớn hơn)

+ Trong đó : γ = 32 Ωm/mm2

+ Chọn dây AC_16 với : Z0 = 1,98 + j0,391 Ω/km

+ Tính lại : + Do : ΔU < Ucp  nên thoã mãn điều kiện bài toán.

            II. TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN ÁP TỔN THẤT CÔNG SUẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY.

1. Tính tổn thất công suất

                       

2. Tổn thất điện áp

                         Và :

Chú ý : Có hai trương hợp : + Bài toán cho công suất trên đương dây

+ Bài toán cho công suất trên tải

+ Đối với bài toán cho công suất trên đường dây thì điện trở là tính cho từng đoạn

+ Đối với bài toán cho công suất trên tài thì điện trở được xác định từ đầu nguồn đến đoạn cần tính.

VD1 : (đơn giản nhất) Cho mạng điện có sơ đồ như sau :

Với :  Z0 = 0,45 + j0,42 Ω/km Xác định tổn thất công suất và điện áp trên đường dây

GIẢI

+ Z = l.Z0 = 4,5 + j4,2 Ω

* Tổn thất công suất :

        = 103,1 + j96,23 kVA

* Tổn thất điện áp :

 

 

 

 

 

 

 

VD2 : Cho mạng điện có sơ đồ như hình vẽ :

Biết : Z0AB = 0,4+j0,38  ; Z0BC = 0,5 + j0,4

Udm = 22kV

 1. Xác định tổn thất công suất
 2. Biết UA = 23kV tính UB và UC trong hai trường hợp :

+ Bỏ qua tổn hao công suất

+ Tính cả tổn thất công suất

GIẢI

 1. Xác định tổn thất điện áp

+ Ta có : ZAB  = Z0AB.lAB = 8 + j7,6 Ω

ZBC  = Z0BC.lBC = 8 + j6,4 Ω

Suy ra : SAB  = SB + SC  + ΔSBC = 6669 + j6135,5 kVA

ΔS = ΔSAB + ΔSBC = 1526,72 + j1424,9 kVA

 1. + Trường hợp bỏ qua tổn thất công suất :

+

UB = UA – ΔUAB = 23 – 4,44 = 18,56 kV

+

UC = UB – ΔUBC   = 18,56 – 1,49 = 17,07 kV

+ Trường hợp không bỏ qua tổn thất công suất.

+

UB = UA – ΔUAB = 23 – 4,54 = 18,46 kV

+

UC = UB – ΔUBC   = 18,46 – 1,49 = 16,97 kV

VD3 : Cho mạng điện có sơ đồ như sau :

Z0 = 0,65 + j0,38 Ω

 1. Xác định tổn thất điện áp , tổn thất công suất của mạng.
 2. Biết UA = 23kV tính điện áp tại các điểm còn lại(tính cả tổn hao công suất)

GIẢI

+ Điện trở trên các đoạn :

+  ZAB  = Z0.lAB = 9,75 + j5,7 Ω

+ ZBC  = Z0.lBC = 6,5 + j3,8 Ω

+  ZBD  = Z0.lBD = 7,8 + j4,65 Ω

a.+  Tổn thất công suất.

* Trên đoạn BC

            * Trên đoạn BD

            * Trên đoạn AB

+ Công suất đoạn AB là : SAB  = SB + SC  + SD + ΔSBC + ΔSBD = 3424,6 + j2614,4 kVA

ΔS = ΔSAB + ΔSBC  + ΔSBD = 398,5 + j233 kVA

+ Tổn thất điện áp :

+ Đoạn AB

+ Đoạn BC

 

 

 

+ Đoạn BD

Vậy : Tổn thất điện áp của mạng là :

ΔU = ΔUAB +  ΔUBD   = 2,2+0,41 = 2,61 kV

 1. Điện áp tại các điểm

+  UB = UA – ΔUAB = 23 – 2,2 = 20,8 kV

+ UC = UB – ΔUBC   = 20,8 – 0,264 = 20,536 kV

+ UD = UB – ΔUBD   = 20,8 – 0,41 = 20,39 Kv

III. TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP

1. tổn thất công suất trên máy bién áp

                 ;

+ Trong đó : P0,Q0 là tổn thất công suất không tải

Pn,Qn là tổn hao ngắn mạch

+      và

+ Trường hợp có n MBA làm việc song song

     ;

2. Tổn thất điện năng trên MBA và trên đường dây

            + Trên MBA

                  

            – Có n MBA làm việc song song

            – Trong đó : t = 8760h là thời gian của một năm

+ Trên đường dây

                                     Với τ tính ở trên

VD1. Cho mạng điện có sơ đồ như sau :

Đuờng dây dùng dây AC có : Z0= 0,65+j0,409 Ω/km

MBA : S =320 kVA ; U1/U2 = 22/0,4 kV

+ ΔP0 = 0,7 kW , ΔPn = 3,67 kW ; i0% = 1,6 : Un% = 4

 1. Vẽ sơ đồ thay thế và xác định các thông số.
 2. Xác định tổn thất công suất trong mạng
 3. Biết UA = 23 kV xác định UB,UC
 4. Với Tmax = 3500h xác định tổn thất điện năng trong 1năm

GIẢI

 1. Sơ đồ thay thế :

+ Ta có : Zd = l.Z0 = 5.(0,65+j0,409) = 3,25 + j2,045 Ω

+ ZBA = RBA + jXBA

+ Trong đó : RBA  =

+ XBA =

Vậy : + ZBA = 17,4 + j60,5Ω

+ Hệ số :

 1. + Tổn thất công suất trên máy biến áp :

+ Ta có :

+

            +  Trong đó :

            Và :

 Vậy : ΔSBA = ΔP + jΔQ = 2,32 + j10,8 kVA

+ Tổn thất công suất trên đoạn AB.

+ Ta có : SAB = SB + SC  + ΔSBA = 352,32 + j310,8 kVA

 

Tổn thất công suất của toàn mạng : ΔS = ΔSAB + ΔSBA = 3,8 + j11,73 kVA

 1. Với UA = 23kV ta có :

→ UB = UA – ΔUAB = 23 – 0,081 = 22,919 kV

            →

            →

 1. Với Tmax = 3500h tổn thất điện năng trong 1năm :

+ Trên đoạn AB :

 

            Với :

            + Trên MBA :

+ Trên toàn mạng :

VD2 : Cho mạng điện có sơ đồ như sau :

Với :  Z0AB= 0,33+j0,4 Ω/km

Z0CD= 0,65+j0,38 Ω/km

Máy biến áp :  2500kVA , 35/0,4kV , Un = 4% , i0 = 2% , P0 = 0,67 kW , Pn = 2,8kW

 1. Vẽ sơ đồ thay thế và xác định các thông số.
 2. Xác định tổn thất công suất trong mạng
 3. Biết UA = 37 kV xác định UB,UC,UD
 4. Với Tmax = 3500h xác định tổn thất điện năng trong 1năm

GIẢI

 1. Sơ đồ thay thế :

+ ZAB = Z0AB.l = 6,6 + j8 Ω

+ ZCD = Z0CD.l = 3,25 + j1,9 Ω

+ ZBA = RBA + jXBA

+ Trong đó : RBA  =

+ XBA =

Vậy : + ZBA = 0,55 + j19,6Ω

+ Hệ số :

b.* Tổn thất công suất trên đoạn CD.

+ Ta có :

* Tổn thất công suất trên máy biến áp :

+ Ta có : : SBA = SC + SD  + ΔSCD

Và :

+

            +  Trong đó :

            Và :

 Vậy : ΔSBA = ΔP + jΔQ = 1,82 + j91 kVA

* Tổn thất công suất trên đoạn AB.

+ Ta có : SAB = SB + SBA  + ΔSBA = 4821,82 + j3711 kVA

Tổn thất công suất của toàn mạng : ΔS = ΔSAB + ΔSBA + ΔSCD= 201,3 + j332,8 kVA

 1. Với UA = 23kV ta có :

+

→ UB = UA – ΔUAB = 37 – 1,76 = 35,24 kV

+

            →

            →

                        +

            + Do ∆UCD rất nhỏ nên :

 1. Với Tmax = 3500h tổn thất điện năng trong 1năm :

* Trên đoạn AB :

 

            Với :

            * Trên đoạn CD :

            * Trên MBA :

* Trên toàn mạng :

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here