Cẩm nang Kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials

0
3500
Cẩm nang Kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bộ sách nổi tiếng “Cẩm nang Kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials” đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, kinh doanh của trường đại học danh tiếng nhất thế giới với bề dày hoạt động trên 370 năm.

Bộ sách không chỉ rất cần thiết và hữu ích cho các nhà quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức để tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức, quản lý và kinh doanh mà còn dành cho tất cả mọi người đang làm kinh doanh cũng như với những sinh viên chuyên ngành hay bất cứ ai quan tâm đến đề tài này.

(Sưu Tầm)

Bà con nhớ bỏ qua 5s quảng cáo ở bên góc phải màn hình nhé! 

Ô comment ở dưới, có gì cứ chém nhiệt tình vào nhé! Mình sẽ lưu ý để sửa đổi. :p

1. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Các kỹ năng quản lý hiệu quả

[Xem thêm và tải ebook Các kỹ năng quản lý hiệu quả MIỄN PHÍ]

Quảng Cáo

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

2. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả

[Xem thêm và tải ebook Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

3. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Chiến lược kinh doanh hiệu quả

[Xem thêm và tải ebook  MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

4. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Giao tiếp thương mại

[Xem thêm và tải ebook Giao tiếp thương mại MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

5. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Giao tiếp và truyền kinh nghiệm

[Xem thêm và tải ebook Giao tiếp và truyền kinh nghiệm MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

 

6. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Kỹ năng thương lượng

[Xem thêm và tải ebook Kỹ năng thương lượng MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

7. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý dự án lớn và nhỏ

[Xem thêm và tải ebook Quản lý dự án lớn và nhỏ MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

8. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

[Xem thêm và tải ebook Quản lý hiệu suất làm việc MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

9. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý khủng hoảng

[Xem thêm và tải ebook Quản lý khủng hoảng MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

10. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

[Xem thêm và tải ebook Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

11. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý tính sáng tạo và đổi mới

[Xem thêm và tải ebook Quản lý tính sáng tạo và đổi mới MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

12. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý thời gian

[Xem thêm và tải ebook Quản lý thời gian MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

13. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

[Xem thêm và tải ebook Quyền lực, tầm ảnh hưởng MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

14. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Tài chính dành cho người quản lý

[Xem thêm và tải ebook Tài chính dành cho người quản lý MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

15. Cẩm nang kinh doanh Harvard – Tuyển dụng và đãi ngộ người tài

[Xem thêm và tải ebook Tuyển dụng và đãi ngộ người tài MIỄN PHÍ]

Cam-nang-kinh-doanh-harvard-1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here