Saturday, August 24, 2019
Vận Tải Đa Phương Thức Và Logistics

Vận Tải Đa Phương Thức Và Logistics

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Một số phần cần thiết trong môn này ad sẽ note lại cho các bạn trong ĐHHH nói...
quản trị doanh nghiệp

Quản Trị Doanh Nghiệp

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các...
Quốc Phòng An Ninh

Quốc Phòng An Ninh

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru)
Nguyên Lý Kế Toán

Nguyên Lý Kế Toán (Hệ Chất Lượng Cao)

Một số phần cần thiết trong môn này ad sẽ note lại cho các bạn trong ĐHHH nói riêng và sinh viên nói chung...
Khoa học quản lý

Khoa Học Quản Lý

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại...
Hàng Hoá Vận Tải Biển

Hàng Hoá Vận Tải Biển

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Hiện tại, bên mình còn có khá nhiều đề cương. Nếu gõ lại toàn bộ và chi tiết...
Nguyên Lý Thống Kê

Nguyên Lý Thống Kê

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Phần 1: Bài Tập Các dạng bài tập môn Nguyên Lý Thống Kê: Nhấp vào đây để tải xuống   Hướng...
Đường Lối Quân Sự

Đường Lối Quân Sự

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại...
dia-ly-van-tai-bien

Địa Lý Vận Tải Biển

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com Tổng hợp các đề cương hiện có của Đại...
Đê cương logistics Tổng Quan Logistics

Tổng Quan Logistics

Đề cương Đại Học Hàng Hải (Vimaru) Đề cương được soạn dựa trên tài liệu Logistics này. Nhấp để xem  Mọi ý kiến đóng góp xin...

Facebook FanPage

5,279FansLike