Friday, December 15, 2017

Bài Viết Mới

Đề Cương Đại Học Hàng Hải

Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010

Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL) trong Incoterms 2010 HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phuơng thức vận tải...

Đề Cương Đại Học Hải Phòng

Tâm Lý Học Đại Cương

Câu 1 (1đ): Tâm lý là gì? Nêu các chức năng của tâm lý. * Theo quan niệm của DVBC : tâm lí là thuộc tính...
Luật Bảo Hiểm

Luật Bảo Hiểm

thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Kiến Thức khác

26 công thức EXCEL dành cho nhân sự

Các hàm xử lý chuỗi  Hàm LEFT Cú pháp: LEFT(Text,n) Text: là chuỗi ban đầu; n: Số ký tự cần cắt; Công dụng: Cắt n ký tự tính từ...

Facebook FanPage

4,346FansLike