Tài Chính Tiền Tệ

0
7965
de cuong tai chinh tien te Tài Chính Tiền Tệ

Đề Cương Tài Chính Tiền Tệ 

Các bạn có thể tải Full đề cương bản pdf tại link sau: Tài Chính Tiền Tệ 

Đề cương có 9 chương, Mỗi trang là một chương. Kéo xuống cuối để chuyển trang. Đáp án có sẵn tại bản pdf phía trên!

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Đề cương liên quan: Kinh tế Ngoại Thương – Luật hành chính Việt Nam


Mục Lục Các Chương:

 • Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ
 • Chương 2: Thị trường tài chính
 • Chương 3: Ngân sách Nhà nước
 • Chương 4: Tài chính doanh nghiệp
 • Chương 5: Tín dụng và lãi suất tín dụng
 • Chương 6: Tổ chức tài chính trung gian
 • Chương 7: Ngân hàng thương mại
 • Chương 8: Ngân hàng trung ương
 • Chương 9: Cung ứng tiền tệ

(Kéo xuống cuối để chuyển trang, mỗi trang là một chương)


Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ

Câu 1: Tiền tệ ra đời nhằm mục đích

 1. Giúp nhà nước có công cụ để quản lý vĩ mô nền kinh tế
 2. Giúp quá trình trao đổi hàng hóa diễn ra dễ dàng hơn
 3. Giúp giai cấp thống trị đàn áp giai cấp bị trị
 4. Tất cả các ý trên

Câu 2: Tính đến thời điểm hiện tại, sự phát triển các hình thái tiền tệ lần lượt là:

 1. Hóa tệ, bút tệ, tiền điện tử, tín tệ
 2. Tín tệ, hóa tệ, bút tệ, tiền điện tử
 3. Tiền điện tử, bút tệ, tín tệ, hóa tệ
 4. Hóa tệ, tín tệ, bút tệ, tiền điện tử

Câu 3: Trong các nhược điểm sau, đâu không phải là nhược điểm của tín tệ

 1. Tính đồng nhất không cao
 2. Tốn kém chi phí cho xã hội trong việc in ấn
 3. Mất thời gian kiểm đếm
 4. Khó khăn trong vận chuyển với quy mô lớn

Câu 4: Việc trao đổi trực tiếp hàng – hàng gặp khó khăn vì yếu tố:

 1. Không gian
 2. Thời gian
 3. Nhu cầu trao đổi
 4. Tất cả các ý trên

Câu 5: Ưu điểm của tiền điện tử là:

 1. Chi phí in ấn cho xã hội lớn
 2. Giới hạn về trữ lượng
 3. Mua bán không cần tiền mặt đặc biệt là giao dịch trực tuyến
 4. Khó cất trữ

Câu 6: Đâu không phải là chức năng của tiền tệ?

 1. Là thước đo giá trị
 2. Tiết kiệm thời gian mua bán
 3. Làm phương tiện dự trữ giá trị
 4. Làm phương tiện trao đổi thanh toán

Câu 7: Loại tiền phổ biến nhất đang được sử dụng tại Việt Nam là

 1. Tín tệ B. Hóa tệ kim loại C. Bút tệ D. Tiền điện tử

Câu 8: Tín tệ là một loại tiền tệ mà bản thân nó không có giá trị song nhờ có sự tín nghiệm của mọi người mà nó có giá trị trao đổi và được sử dụng trong lưu thông

 1. Tiền tệ B. Hóa tệ C. Tín tệ D. Bút tệ

Câu 9: Các yếu tố để tín tệ được sử dụng là:

 1. Sự tin tưởng của con người
 2. Sự thừa nhận và bảo vệ của pháp luật
 3. Sự phát triển của nhu cầu trao đổi hàng hóa
 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 10:Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân và của cải xã hội

 1. tiền tệ B. tài chính C. hóa tệ D. tín tệ

Câu 11: Chức năng của tài chính là

 1. Chức năng phân phối lại
 2. Chức năng phân phân phối và chức năng giám đốc
 3. Chức năng phân phối
 4. Chức năng phân phân phối lần đầu

Câu 12: Bản chất của tài chính một phần được thể hiện bởi các quan hệ KT

 1. Mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các tổ chức khác
 2. Quyền quản lý ngân sách của Nhà nước
 3. Nền kinh tế hàng hóa – thị trường
 4. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 13: Quá trình phân phối tài chính gồm

 1. Quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại
 2. Quá trình phân phối lần thứ hai và lần thứ 3
 3. Quá trình phân phối trong nước và ngoài nước
 4. Tất cả các ý đều sai

Câu 14: Ví dụ nào sau đây không phải là quan hệ tài chính

 1. Nhà nước cấp phát, hỗ trợ vốn hoặc góp vốn cho doanh nghiệp
 2. Doanh nghiệp trả lương và trả công cho nhân viên
 3. Doanh nghiệp dùng vốn để mua sắm các nguyên vật liệu
 4. Doanh nghiệp thưởng quà Tết cho nhân viên

Câu 16: Các quỹ tiền tệ của các tổ chức xã hội hình thành từ

 1. Vay nước ngoài B. Thuế C. Vay ngân hàng trong nước D. Đóng góp hội phí

Câu 17: Nhờ vào chức năng … của tài chính mà việc kiểm tra bằng đồng tiền được thực hiện đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính.

 1. phân phối B. quản lý C. giám đốc D. kiểm soát

Câu 18: Con người nhận thức và vận dụng chức năng … của tài chính để tổ chức việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

 1. phân phối B. quản lý C. giám đốc D. kiểm soát

Câu 19: Đâu là nguồn tài chính vô hình

 1. Tiền tệ B. Nhà đất C. Sáng chế D. Rừng

Câu 20: Đâu là nguồn tài chính hữu hình

 1. Vàng, bạc, ngoại tệ, bí quyết kỹ thuật
 2. Phát minh, quyền sở hữu âm nhạc
 3. Vàng, sáng chế, nhà đất
 4. Nhà, đất canh tác, tiền

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here