Quản trị Doanh Nghiệp (Tham khảo thêm)

0
6404
Khoa học quản lý
Khoa học quản lý
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Câu hỏi ôn tập môn Quản trị Doanh nghiệp

Về quan điểm cá nhân, đây là một đề cương rất dài, mang tính chất tham khảo. Các bạn sinh nên tìm và chỉnh sửa nhiều thì mới có thể áp dụng cho thi được. Ngoài ra, Hỗ Trơ Ôn Tập đã từng chia sẻ một đề cương môn Quản Trị Doanh Nghiệp khác. Các bạn tham khảo thêm tại đây! Click link dưới 

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Câu hỏi ôn tập môn Quản trị Doanh nghiệp

Quảng Cáo

Chương 1 : Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp

Câu 1: Kinh doanh là gì? Hoạt động kinh doanh? Bản chất và vai trò của kinh doanh?

a/Kinh doanh là gì ?

Là thực hiện 1 số hay tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, đầu tư đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.

b/ Hoạt động kinh doanh là gì ?

Là hoạt động của cá nhân hay các tổ chức nhằm thỏa mãn nhu cầu của  con người thông qua việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên thị trường để theo đuổi mục đích tìm kiếm lợi nhuận và những hoạt động đó phải phù hợp và nằm trong khuôn khổ pháp luật.

c/ Bản chất và vai trò của kinh doanh ?

Doanh nghiệp tiếp nhận các nhập lượng và hoạt động trong những điều kiện đặc thù tùy theo loại hình kinh doanh. Tuy nhiên có điểm chung là các yếu tố nhập lượng chỉ có giới hạn hay được gọi là khan hiếm đối với bất kỳ doanh nghiệp nào

Doanh nghiệp sử dụng các nhập lượng theo cách thức hiệu quả nhất.

Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu và xã hội.

Câu 2: Doanh nghiệp là gì? Nhà DN là gì? Phân loại doanh nghiệp?

a/ Doanh nghiệp là gì ?

Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế  quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội

b/ Nhà doanh nghiệp là gì ?

c/ Phân loại doanh nghiệp ?

 • Căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp:
 • Doanh nghiệp nhà nước:

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội do nhà nước giao.

 • Doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mà trong đó, tài sản của nó là thuộc sở hữu một cá nhân duy nhất.

 • Doanh nghiệp chung vốn hay Công ty:

Đây là loại hình doanh nghiệp mà các thành viên sẽ cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty. Có 02 hình thức công ty chính là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Ngoài ra còn có một hình thức công ty khác là công ty dự phần. Công ty loại này không có tài sản riêng, không có trụ sở riêng và thông thường hoạt động của nó dựa và tư cách pháp nhân của một một trong các thành viên.

 • Hợp tác xã:

Hợp tác xã là 01 tổ chức kinh tế tự chủ do người lao động có nhu cầu và lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn đầu tư, góp sức lập ra theo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp nông nghiệp:
 • Doanh nghiệp công nghiệp:
 • Doanh nghiệp thương mại:
 • Doanh nghiệp dịch vụ :

– Căn cứ vào qui mô của doanh nghiêp:

 • Doanh nghiệp có qui mô lớn
 • Doanh nghiệp có qui mô nhỏ
 • Doanh nghiệp có qui mô vừa

Câu 3: Các yếu tố tạo lập và vận hành doanh nghiệp, giải thích trong đó yếu tố nào quyết định ?

 • Yếu tố tổ chức
 • Yếu tố sản xuất
 • Yếu tố trao đổi
 • Yếu tố phân phối
  Trong đó yếu tố tổ chức là quan trọng nhất và quyết định , nó chi phối tất cả các yếu tố khác nhằm thực hiện chức năng quản lý và đạt được mục tiêu.

Câu 4: Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất thì điều gì cần phải được chú trọng để xem xét? Ý nghĩa?

-Các doanh nghiệp dù hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau điều có điểm giống nhau:

 • Có phương tiện sản xuất, nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật, bí quyết.
 • Mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, thiết bị máy móc của người cung ứng.
 • Sản xuất ra của cải hoặc dịch vụ để bán cho khách hàng hoặc cung cấp cho xã hội.
 • Doanh nghiệp phải biết kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất để sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ ( yếu tố đầu vào) sao cho chi phí thấp nhất để tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

– Ý nghĩa :

 • Bản thân DN : giúp DN tồn tại và có nhiều lợi nhuận.
 • Địa phương: nâng cao mức sống ở địa phương đó đồng thời cũng đóng góp cho xã hội.
 • Đất nước :mang lại sự phồn vinh, giàu mạnh, hạnh phúc góp phần ổn định cho xã hội.

Câu 5: Nêu ý nghĩa DN – đơn vị phân phối? Ý nghĩa?

-Phân phối là 1 khâu của quá trình sản xuất  nhằm giúp cho DN hoạt động tuần hoàn. Tiền thu được do bán sản phẩm, dịch vụ thì DN phải:

 • Mua nguyên vật liệu, thiết bị, dịch vụ (nhà cung cấp)
 • Trả lương (người lao động)
 • Trả nợ vay ( chủ nợ)
 • Lợi nhuận (DN)
 • Cổ tức ( cổ đông)

DN cần phải cân đối các khoản thu, chi để hoạt động sản xuất của DN không ngừng phát triển.

– Ý nghĩa :

Từ việc sử dụng các yếu tố đầu vào =>sản xuất hàng hóa, dịch vụ sau khi xác định giá bán =>trừ đi các chi phí trung gian =>giá trị gia tăng của 1 DN . Một DN càng tạo ra nhiều giá trị gia tăng =>DN càng phát triển =>sự giàu mạnh cho quốc gia.

Câu 6: Dựa vào những điểm đã nêu, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế, DN cần phải làm gì?

– Phải linh hoạt trong chiến lược kinh doanh

– Đi sâu khai thác phát triển ngành nghề kinh doanh chính

– Đa dạng hóa hình thức huy động vốn

-Duy trì nguồn lao động có tay nghề..

– Nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật

– Xây dựng bầu văn hóa DN

– Phải biết khai thác sức mạnh truyền thống của doanh nghiệp minh.

Câu 7: Nêu các cách thành lập DN?Hiểu thế nào là nguồn lực của DN? Trong DN có những nguồn lực nào? Nguồn lực nào quan trọng nhất vì sao?

 • Các cách thành lập DN :
 • Thành lập DN mới
 • Doanh nghiệp được mua lại
 • Đại lý đặc quyền- nhượng quyền kinh doanh (franchising).
 • Định nghĩa nguồn lực cuả DN:

Là tất cả những gì thuộc sở hữu của DN hoặc DN đang có quyền kiểm soát về nó.

 • Trong DN có các nguồn lực:
 • Nhân lực
 • Tài lực
 • Vật lực
 • Thông tin

Trong đó nguồn nhân lực là quan trọng nhất vì:

Nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên sống duy nhất( con người) có thể sử dụng và kiểm soát  các nguồn lực khác , có thế khai thác tốt nhất khả năng, năng suất và hiệu quả của chúng. Vì vậy, nếu khả năng và năng lực của người lao động được nâng cao hay phát triển thì doanh nghiệp cũng ngày càng phát triển hơn, tiềm năng hơn, lớn mạnh hơn và ngược lại.

Câu 8: Thế nào là ý tưởng kinh doanh tốt ?

Một ý tưởng kinh doanh tốt phải đáp ứng 2 khía cạnh :mở ra cơ hội kinh doanh  và phải có kỹ năng,các nguồn lực để tận dụng cơ hội.

– Phải xác định các cơ hội ngay nơi mà bạn thực hiện ý tưởng kinh doanh

– Phải có kỹ năng để nắm bắt được cơ hội

– thu thập thông tin :

+ sản phẩm, dịch vụ cần cung cấp

+quan điểm của khách hàng

– lập kế hoạch kinh doanh

Câu 9: Một doanh nghiệp mới thành lập để phát triển cần phải làm những gì?

 • Tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm : mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng…
 • Xây dựng nguồn nhân lực thật tốt và đoàn kết
 • Duy trì mối quan hệ với các nguồn cung cấp tài chính, nguyên vật liệu cho DN
 • Tăng nguồn đầu từ cho thông tin
 • Xây dựng hệ thống kế toán- tài chính tốt
 • Xây dựng chiến lược marketing phù hợp và tiết kiệm
 • Chủ động xây dựng mô hình quản trị và điều hành doanh nghiêp mạnh, có hiệu quả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here