Phác Đồ Điều Trị Lao Siêu Kháng Thuốc

0
2128
Phác Đồ Điều Trị Lao Siêu Kháng Thuốc
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Phác Đồ Điều Trị Lao Siêu Kháng Thuốc

I. ĐỊNH NGHĨA:

Lao phổi kháng đa thuốc kèm kháng với 01 thuốc lao nhóm Quinolones và 01 thuốc lao tiêm hàng hai (Kanamycin, Amikacin, Capreomycin).

II. CHẨN ĐOÁN:

Chẩn đoán bệnh lao siêu kháng thuốc dựa vào kháng sinh đồ thuốc lao hàng hai cổ điển.

III. ĐIỀU TRỊ

3.1. Phác đồ điều trị:

 Thông thường trên kháng sinh đồ của những bệnh nhân lao siêu kháng thuốc ngoài việc có kháng với các thuốc Quinolones và các thuốc lao tiêm (như trong định nghĩa) còn kháng với những thuốc lao hàng hai khác như Eto,Cs, PAS…

 Do vậy, phác đồ điều trị bệnh lao siêu kháng thuốc phải là phác đồ điều trị cá nhân. Phác đồ điều trị được thiết kế tùy vào kết quả kháng sinh đồ và tiền sử điều trị thuốc lao hàng hai của bệnh nhân trước đó.

3.2. Nguyên tắc thiết kế phác đồ điều trị :

-Sử dụng thuốc nhóm 1 nào có thể còn hiệu quả .

-Sử dụng thuốc tiêm nào mà còn thụ cảm và có thể sử dụng đến 12 tháng .Nếu đề kháng tất cả các thuốc tiêm , có thể sử dụng thuốc nào mà trước đó bệnh nhân chưa sử dụng .

Quảng Cáo

– Sử dụng thuốc lao nhóm Quinolones thế hệ mới.

– Sử dụng các thuốc lao nhóm 4 nào trước đó chưa sử dụng hoặc thụ cảm theo kết quả kháng sinh đồ

– Sử dụng thêm 2 hay nhiều hơn thuộc thuốc lao nhóm 5 theo phân lọai củaWHO: Clofazimine(Cfz), Amoxicillin/clavulanate (Amx/Clv),Linezolid,(Lzd),Thioacetazone (Thz),

Clarithromycin( Clr), Imipenem (Ipm).

-Cân nhắc sử dụng Isoniazide liều cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. WHO, The global MDR-TB & XDR-TB response plan 2007-2008.
  2. WHO, Guidelines for the management of drug resistant tuberculosis, Geneva, 2010.
  3. WHO, Guidelines for the management of drug resistant tuberculosis, Geneva, 2011.

Phác Đồ Điều Trị Lao Siêu Kháng Thuốc

Xem thêm Phác đồ điều Trị Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch

  1. Phác Đồ Xử Trí Suy Hô Hấp
  2. Phác Đồ Xử Trí Điều Trị Phù Phổi Cấp
  3. Phác Đồ Điều Trị Choáng Giảm Thể Tích
  4. Phác Đồ Điều Trị Lao Màng Bụng
  5. Phác Đồ Điều Trị Lao Màng Ngoài Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here