Các yếu tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

0
746
Luận văn Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Các yếu tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan: Nhận diện những bất cập và giải pháp cho thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây:

Quảng Cáo

Tóm tắt

Bài viết này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp GLS, MLE và Bayes để kiểm định các giả thuyết từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2010 – 2016.

Kết quả nghiên cứu cho thấy đòn bẩy tài chính, quy mô, năng suất lao động và kết cấu tài sản có tác động đến gánh nặng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp nêu trên. Chính vì thế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần thiết phải củng cố quy mô và gia tăng năng suất lao động để đảm bảo khả năng vừa thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội vừa tối ưu hóa lợi ích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here