Phác Đồ Dùng Botilium Toxin A Điều Trị Co Giật Nửa Mặt Và Co Quắp Mí Vô Căn

0
1849
Phác Đồ Dùng Botilium Toxin A Điều Trị Co Giật Nửa Mặt Và Co Quắp Mí Vô Căn
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Phác Đồ Dùng Botilium Toxin A Điều Trị Co Giật Nửa Mặt Và Co Quắp Mí Vô Căn

I. TRIỆU CHỨNG

 1. Khó mở mắt,
 2. Co giật mí và miệng không tự ý

II. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

❖ Nháy mắt do tâm lí

❖ Rung cơ vòng thoảng qua

III. Nguyên nhân

Loạn trương lực cơ

IV. Cận lâm sàng: không

V. Điều trị

Tiêu chuẩn chọn bệnh

❖ Tuổi từ 18 trở lên

❖ Độ co giật gây ảnh hưởng mỹ quan và trở ngại công việc

❖ Bệnh nhân chấp nhận được tiêm thuốc sau khi thông báo đầy đủ

Quảng Cáo

❖ Không mắc bệnh nhược cơ hay nghi ngờ có bệnh nhược cơ

Lieu va vị trí tiem:

Co quắp mi vô căn : theo F. LAVENANT Marseille-2002

Phác Đồ Dùng Botilium Toxin A Điều Trị Co Giật Nửa Mặt Và Co Quắp Mí Vô Căn

Co giật nửa mặt: theo Moshe Snir – Israel , AJO-3/2003

Phác Đồ Dùng Botilium Toxin A Điều Trị Co Giật Nửa Mặt Và Co Quắp Mí Vô Căn

VI. THEO DÕI

Tiêu chuẩn đánh giá

Co quắp mi vô căn

♦ Tốt : Mở mắt tự nhiên,hết co quắp mí

♦ Hài lòng: Mở mắt được nhưng còn cố gắng co quắp mí thỉnh thoảng

♦ Chưa đạt: Mở mắt còn khó khăn mặc dù co quắp mí có giảm

Co giật nửa mặt

♦ Tốt : Hết động tác giật

♦ Hài lòng : Động tác giật giảm nhiều, mí vẫn còn máy nhẹ, tần số thưa thớt

♦ Chưa đạt : Động tác giật có giảm về cương độ và tần số nhưng người khác vẫn thấy được.

Biến chứng

♦ Sụp mí

♦ Hở mí

♦ Song thị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Holds JB, White GL Jr, Thiese SM, Anderson RL. Facial dystonia, essential blepharospasm and hemifacial spasm. Am Fam Physician. 1991 ;43(6):2113-20.
 2. Patrinely JR, Anderson RL. Essential blepharospasm: A review. Geriatr Ophthalmol. Jul/Aug  1986:27-33.
 3. Jankovic J, Hallett M. Therapy with botulinum toxin. New York, Hong Kong: Marcel  Dekker;1994:191-7.
 4. Siatkowski RM, Tyutyunikov A, Biglon AW, et al.Serum antibody production to botulinum A toxin. Ophthalmology. 1993;100:1861-6.
 5. Dutton JJ, Buckley EG. Botulinum toxin in the management of blepharospasm.  Arch  Neurol.  1986;43:380-2.
 6. Wilkins RH, Hemifacial spasm: A review. Surg Neurol. 1991;36:251-77.
Chữ ký Người soạn thảo Người kiểm tra Người kiểm tra Người phê duyệt
Họ và tên BS. Ng.Tr. Thúy Hằng BS. Ng.Tr. Thúy Hằng BS

Bùi Thị Thu Hương

PGS.TSBS.. TRẦN ANH TUẤN
Chức danh Bs. Phó Trường Khoa Bs. Phó Trường Khoa Trưởng phòng

khTh

GIÁM ĐỐC

Phác Đồ Dùng Botilium Toxin A Điều Trị Co Giật Nửa Mặt Và Co Quắp Mí Vô Căn

Xem thêm Phác đồ điều Trị Bệnh Viện Mắt Hồ Chí Minh

 1. Phác Đồ Điều Trị Viêm Loét Giác Mạc Do Nấm
 2. Phác Đồ Điều Trị Áp Xe Túi Lệ
 3. Phác Đồ Điều Trị Tạo Cùng Đồ Ghép Da Mỡ
 4. Phác Đồ Điều Trị Sụp Mi Và Liệt Vận Nhãn ( Do Nhược Cơ)
 5. Phác Đồ Điều Trị Châm Cứu Bệnh Nhân Sụp Mí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here