Phác Đồ Điều Trị Võng Mạc Tiểu Đường

0
1716
Phác Đồ Điều Trị Võng Mạc Tiểu Đường
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Phác Đồ Điều Trị Võng Mạc Tiểu Đường

Tn thương VM Đánh giá Láser Theo dõi
FA Hinh màu Tái chỗ Quang đông Tháng
Không TS nhẹ
• Không phù HĐ Không Thỉnh thỏang Không Không 12
• Phù HĐ Thỉnh thỏang Chụp Không Không 4-6
• Phù HĐ rõ Chụp Chụp Không 2 – 4
Không TS T-B
• Không phù HĐ
• Phù HĐ Thỉnh thỏang Chụp Không Không 6-8
• Phù HĐ rõ Chụp Chụp Không 2-4
Không TS nặng
• Không phù HĐ Không Chụp Không Hiểm 3-4
• Phù HĐ Thỉnh thoảng Chụp Cô thể Có thể sau khi đt phù HĐ 2-3
• Phù HĐ rõ Chụp Chụp Có thể sau khi đt phù HĐ 2-3
TS nhẹ và T-B
• Không phù HĐ Không Chụp Không Thỉnh thoảng 2-3
• Phù HĐ Thỉnh thoảng Chụp Thỉnh thỏang Có thể sau khi đt phù HĐ 2-3
• phù HĐ rõ Chụp Chụp Laser Có thể sau khi đt phù HĐ 2-3
TS cõ nguy cơ cao
• Không phù HĐ Không Chụp Không Laser 2-3
• phù HĐ Chụp Chụp Laser Laser 1-2
• phù HĐ rõ Chụp Laser Laser 1-2

 

Chữ ký Người soạn thảo Người kiểm tra Người giám sát Người phê duyệt
Họ và tên BS Trần Huy Hoàng BS. Trần Huy Hoàng BS. Bùi.t.Thu Hương BS. Trần Anh Tuấn
Chức danh BS Trưởng Khoa BS Trưởng khoa TP.KHTH GIÁM ĐỐC

Phác Đồ Điều Trị Võng Mạc Tiểu Đường

Xem thêm Phác đồ điều Trị Bệnh Viện Mắt Hồ Chí Minh

  1. Phác Đồ Điều Trị Đục – Vỡ Thể Thủy Tinh Sau Vết Thương Xuyên
  2. Phác Đồ Điều Trị Rách Kết Mạc
  3. Phác Đồ Điều Trị Xuất Huyết Tiền Phòng Do Chấn Thương
  4. Phác Đồ Điều Trị Dị Vật Giác Mạc Và Vòng Rỉ Sét
  5. Phác Đồ Điều Trị Viêm Mủ Nội Nhãn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here