GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

0
2059
GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Đồ án tốt nghiệp Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển bằng container của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận chuyển thương mại Siêu Ký


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

Chương I: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

I. Khái quát chung về vận tải đường biển

  1. Ðặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển
  2. Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế
  3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển

II. Các phương thức thuê tàu chuyên chở hàng hoá

  1. Phương thức thuê tàu chợ
  2. Phương thức thuê tàu chuyến

III. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

  1. Khái quát chung về giao nhận
  2. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng

IV. Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển

  1. Chứng từ sử dụng với hàng xuất khẩu
  2. Chứng từ sử dụng với hàng nhập khẩu

Chương II: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG CONTAINER

I. Container

  1. Khái niệm
  2. Tiêu chuẩn hoá container
  3. Phân loại

II. Nghiệp vụ chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container

  1. Kỹ thuật đóng hàng vào container
  2. Phương pháp gửi hàng bằng container
  3. Chứng từ vận chuyển hàng hoá bằng container
  4. Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hoá
  5.Cước phí trong chuyên chở hàng hoá bằng container

Chương III: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

I. Khái quát về vận tải đa phương thức

  1. Khái niệm
  2. Ðặc điểm vận tải đa phương thức quốc tế
  3. Các hình thức vận tải đa phương thức trên thế giới

II. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong vận tải đa phương thức quốc tế

  1. Các phương thức vận tải trong vận tải đa phương thức
  2. Các đầu mối chyển tiếp và thông tin trong vận tải đa phương thức
  3. Thủ tục hải quan trong vận tải đa phương thức

III. Tổ chức chuyên chở hàng hoá bằng vận tải đa phương thức quốc tế

  1. Nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phương thức
  2. Người kinh doanh vận tải đa phương thức
  3. Chứng từ vận tải đa phương thức
  4. Trách nhiệm của MTO đối với hàng hoá

Chương IV: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

I. Khái quát về vận tải hàng không

  1. Khái niệm và đặc điểm vận tải hàng không
  2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không

II. Vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không

  1. Cơ sở pháp lý của vận tải hàng không
  2. Vận đơn hàng không
  3. Khiếu nại và kiện tụng người chuyên chở hàng không
  4. Cước hàng không

III. Giao nhận hàng hoá bằng đường hàng không

  1. Giao hàng xuất khẩu
  2. Nhận hàng nhập khẩu

Chương V: BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

I. Những vấn đề cơ bản trong bảo hiểm

  1. Bảo hiểm
  2. Người bảo hiểm
  3. Người được bảo hiểm
  4. Ðối tượng bảo hiểm
  5. Giá trị bảo hiểm
  6. Số tiển bảo hiểm
  7. Phí bảo hiểm
  8. Tỷ lệ phí bảo hiểm
  9. Rủi ro
  10. Tổn thất

II. Bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển

  1. Sự cần thiết phải bảo hiểm
  2. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hải
  3. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải
  4. Các điều kiện bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển trên thị trường bảo hiểm

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here