Đề thi trắc nghiệm quản trị học 2019

0
6114
Đề thi trắc nghiệm quản trị học 2019
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề thi trắc nghiệm quản trị học 2019

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: 5 đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 và đáp án


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề thi trắc nghiệm quản trị học 2019

Đề thi trắc nghiệm quản trị học 2019

1. Các tổ chức ở nước Nhật thường có khuynh hướng sử dụng chế độ tuyển dụng suốt đời vì:

 1. Để nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động
 2. Để có biên chế ổn định
 3. Để giảm thiểu chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên
 4. Để tạo bầu không khí tâm lý tập thể, lành mạnh, tin tưởng trong nhân viên

2. Tại sao các tổ chức ở Mỹ, Châu Âu có khuynh hướng chỉ tuyển dụng ngắn hạn?

 1. Để đổi mới nhân viên B. Để giảm thiểu chi phí khi doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngưng hoạt động
 2. Để tạo động lực thúc đẩy nhân viên cố gắng làm tốt công việc D. Cả ba đáp áp trên đều sai

3. Tại sao các tổ chức Mỹ áp dụng chế độ “Cá nhân quyết định và chịu trách nhiệm”?

 1. Vì người Mỹ thường ít sợ trách nhiệm B. Vì tập quán của người Mỹ
 2. Vì họ coi trọng yếu tố cá nhân trong tập thể D. Để gắn chặt giữa quyền hạn và trách nhiệm

4. Vì sao các tổ chức người Nhật (và cả các tổ chức Việt Nam) thường đề bạt cán bộ chậm?

 1. Vì tập quán người Nhật (và Việt Nam)
 2. Vì để đảm bảo sự chắc chắn
 3. Vì họ (và cả Việt Nam) thừa cán bộ
 4. Vì họ (và cả Việt Nam) tuyển dụng nhân viên làm việc suốt đời nên không cần đề bạt nhanh

 

5. Phương pháp động viên theo lý thuyết của Taylor không đề cập đến:

xA. Dạy công nhân cách làm việc tốt nhất   

 1. Đôn đốc theo dõi công nhân làm việc
 2. Gợi ý để công nhân tự suy nghĩ ra cách làm việc
 3. Kích thích kinh tế bằng tiền lương, tiền thưởng
 1. Ở Việt Nam, trong thời kỳ bao cấp, hầu như người ta quản trị mà chẳng quan tâm đến hiệu quả, đó là vì:
 2. Năng suất lao động của chúng ta quá cao, không cần phải quan tâm đến các chi phí nữa
 3. Mọi người đều làm chủ tập thể, nên hiển nhiên đạt hiệu quả cao
 4. Người ta chưa được học quản trị nên không biết hiệu quả là gì

xD. Mọi ngưồn lực cho đầu vào và việc giải quyết đầu ra hầu như đã được nhà nước lo liệu rất đầy đủ

7. Nói về cấp bậc quản trị, người ta chia ra:

 1. Hai cấp: cấp quản trị và cấp thừa hành
 2. Ba cấp: cấp lãnh đạo, cấp điều hành, và cấp thực hiện

xC. Ba cấp: cấp cao, cấp trung, cấp cơ sở

 1. Bốn cấp: cấp cao, cấp giữa, cấp cơ sở và cấp thấp

8. Phát biểu nào sau đây không chính xác khi nói về kỹ năng của người quản trị:

 1. Kỹ năng kỹ thuật là những khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể; nói cách khác, là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị
 2. Kỹ năng nhân sự là khả năng cùng làm việc, động viên, điều khiển con người và tập thể trong tổ chức, dù đó là thuộc cấp, đồng nghiệp ngang hàng, hay cấp trên
 3. Kỹ năng tư duy là khả năng hiểu rõ mức độ phức tạp của môi trường, và biết cách giảm thiểu sự phức tạp đó xuống một mức độ có thể đối phó được

xD. Đã là người quản trị, ở bất cứ vị trí nào, loại hình tổ chức hay doanh nghiệp nào, thì tất yếu phải có cả ba kỹ năng kỹ thuật, nhân sự và tư duy như nhau

 

9. Phát biểu nào sau đây là chính xác khi nói về các kỹ năng trong một tổ chức:

 1. Ông Giám đốc bệnh viện cần phải giỏi về chuyên môn hơn ông bác sĩ trưởng khoa thần kinh thì mới chỉ huy được khoa này

xB. Ông Trưởng Phòng Hành chánh cần nhận ra những điểm chưa chuẩn xác trong lối soạn thảo văn bản của nhân viên soan thảo văn thư

 1. Ông Trưởng Phòng KD cần có kỹ năng giao tế nhân sự tốt hơn ông Trưởng Phòng Kỹ thuật vì phải tiếp xúc với khách hàng mỗi ngày
 2. Ông giám đốc tài chính không cần biết về nghiệp vụ kế tốn vì đã có nhân viên kế tốn dưới quyền lo về việc sổ sách kế tốn

 

10. Hành động sau đây của một người thư ký mang tính chất là một công việc hoạch định:

 1. Soạn thảo văn bản

xB. Sắp xếp lịch làm việc, tiếp khách tuần sau cho Giám đốc

 1. Đánh máy bản kế hoạch cho ông Giám đốc
 2. Chép lại những mục tiêu và biện pháp thực hiện trong năm tới tư băng ghi âm do ông Giám đốc đọc

 

11. Nguồn gốc của uy tín lãnh đạo không thể là:

 1. Do quyền lực hợp pháp B. Do phẩm chất cá nhân lãnh đạo
 2. Do khả năng của người lãnh đạo D. Do sự tuyên bố của người lãnh đạo

 

12. Uy tín thật và uy tín giả của người lãnh đạo có điểm chung là:

 1. Cùng xuất phát từ quyền lực và chức vụ hợp pháp của người lãnh đạo

xB. Cùng là một sự ảnh hưởng đến người khác                                

 1. Cùng gây sự tôn trọng và kính trọng nơi người khác
 2. Cùng do phẩm chất và giá trị cá nhân của người lãnh đạo quyết định nên

 

13. Trong các yếu tố môi trường vĩ mô sau đây, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến một tổ chức?

 1. Các yếu tố kinh tế B. Các yếu tố chính trị và chính phủ
 2. Các yếu tố khác A và B xD. Tùy theo mỗi tổ chức

 

14. Có phải kiểu cơ cấu tổ chức hỗn hợp (Trực tuyến – Chức năng) là hợp lý nhất cho mọi tổ chức?

 1. Phải B. Không xC. Tùy theo mỗi tổ chức                         D. Cả ba đều sai

15. Chức năng kiểm tra trong quản trị sẽ mang lại tác dụng là:

xA. Đánh giá được tồn bộ quá trình quản trị và có những giải pháp thích hợp

 1. Làm nhẹ gánh nặng cho cấp chỉ huy, dồn việc xuống cho cấp dưới
 2. Qui trách nhiệm được những người sai sót
 3. Cấp dưới sẽ tự nâng cao trách nhiệm hơn vì sợ bị kiểm tra và bị phát hiện ra các bê bối

 

16. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về Tầm hạn quản trị:

 1. Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào năng lực nhà quản trị, trình độ nhân viên, độ ổn định của công việc
 2. Tầm hạn quản trị là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên dưới quyền mà nhà QT có thể điều khiển một cách tốt nhất
 3. Tầm hạn quản trị có liên quan mật thiết đến số lượng các tầng nấc trung gian trong một doanh nghiệp

xD. Tầm hạn quản trị là số lượng nhân viên dưới quyền (kể cả những người trực thuộc những người này, nếu có) mà nhà QT có thể điều khiển một cách tốt nhất

 

17. Phân cấp quản trị là:

 1. Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành của nhà quản trị cấp trên cho các nhà quản trị cấp dưới
 2. Duy trì quyền hạn của những nhà quản trị cấp trên C. Giao hết cho các cấp dưới quyền hạn của mình

xD. Sự chia đều quyền hạn giữa các nhà quản trị với nhau

 

18. Cơ sở để thiết kế bộ máy tổ chức sẽ không nhất thiết đòi hỏi phải là:

 1. Mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp B. Môi trường vĩ mô, vi mô và công nghệ của doanh nghiệp
 2. Các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực

xD. Tuân thủ tiến trình của chức năng tổ chức ở những tổ chức khác tương tự với mình

 

19. Hoạch định chiến lược và HĐ tác nghiệp khác nhau ở những yếu tố sau đây, ngoại trừ một yếu tố không thật chính xác, đó là:

xA. Con người thực hiện           B. Thời hạn                           C. Khuôn khổ, phạm vi                      D. Mục tiêu

 

20. Phát biểu nào sau đây liên quan với các kỹ năng của người quản trị là không chính xác:

 1. Ông Giám đốc Công ty hiểu biết về nghiệp vụ tài chính kế tốn thì ta gọi đó là kỹ năng kỹ thuật của ông ta
 2. Ông Trưởng Phòng Hành chánh có quan hệ tốt với mọi người trong công ty và được mọi người yếu mến thì ta gọi đó là kỹ năng nhân sự của ông ta

xC. Ông Trưởng Phòng kinh doanh có nhận định đúng đắn và kịp thời về việc không thể tổ chức đưa hàng đến bán ở Nha Trang trong dịp hè năm nay như đãdự kiến thì ta gọi đó là kỹ năng kỹ thuật của ông ta

 1. Chị Tổ trưởng Tổ thư ký đã kịp thời nhận thấy có vấn đề gì đó bất thường trong cách soạn thảo một văn bản của nhân viên đười quyền thì ta gọi đó là kỹ năng tư duy của chị ta

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here