Đề thi thử đại học năm học 2015-2016 môn Toán lần 2 – Trường THPT Yên Thế

0
985
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề thi chúng tôi học năm học 2015-2016

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các  đề cương đại học  hiện have of  Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống to Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sáu “mục lục” and “bản preview”

(Từ đó là đề phạt của chúng tôi

Đề xuất liên kết quan : Đề thi Văn học Đại học và Thiết kế Môn Sinh, A, A1, B và D (Năm 2014) – Trường THPT Hà Nội, Amsterdam


Mục Lục

Quảng Cáo

Phần cuối cùng của chúng tôi đang chờ đợi trong năm 2015-2016

Đề thi chúng tôi học năm học 2015-2016

Câu 1 (2,0 điểm).

Cho chức số y = 

2 x +1 (1).
x -1
a) dữ liệu của chúng tôi và hình ảnh của chúng (1).
b) Viết ra phần mềm trực tuyến (C), phần thưởng điểm có phần hình  x = 2.

Câu 2 (1,0 điểm).

æ x 2 1 ö 7
a) Tìm addend contained x 5   in khai triển nhị thức Niu-ton of ç ÷ , x ¹ 0.
è 2 x ø
  1. b) Nhật ký phiên bản 5 2 (5 x ) – 7 log 125 x =
e æ
3 + ln x
Câu 3 ( 1,0 điểm). Tích hợp tôi = ò ç
x
1 è
  • 2 ln x ö ÷ dx .

ø

Câu 4 (1,0 điểm). Trong phần mềm của chúng tôi

  • x – 4 y – 2 = 0, bài hát BC song song mình, d, ngày, cao BH là x + y + 3 = 0 và trung điểm của AC là M (1; 1). Hạ gục

Câu 5 (1,0 điểm).

(

) (

)

æ

p ö

1 + c os2 x cos x -1
a) = 4 2 sin ç x + ÷ .
1 + tội lỗi x
è 4 giờ
  1. Trong kỳ thi THPT quốc gia, An làm việc trong khi học tập. Đề thiọ 50 câu hỏi, câu hỏi có 4 câu dự án, trong đó là một trong những dự án đúng; Câu trả lời, câu, tối, 0,2 điểm. Một câu trả lời và câu hỏi và câu trả lời 45 câu; 5 câu thơ của bạn Một phần của chúng tôi không thể thiếu 9,5 điểm.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho uốn chóp S.ABCD có ABCD là thang thang (BC // AD). Đường che cao SH bằng a , với H là trung điểm của AD, AB = BC = CD = a , AD = 2 a . Phần cứng có thể tạo ra S.ABCD và cách khắc phục hai phần của SB và AD theo a .

Câu 7 (1,0 điểm). Trong phần mềm của chúng tôi có thể sử dụng ABCD. Phần còn lại là phần mềm của trò chơi điện tử và trò chơi điện tử.

æ 9 2 ö , K (9; 2) và b
MNCK là kiểu bình thường. M ç ; ÷
è 5 5 ø

Tối ưu hóa 2 xy + 2 = 0 và  xy – 5 = 0, hoành trang của Cồng thiết 4. 4 chiều của bạn, A, B, C, D.

Câu 8 (1,0 điểm). Bầu bí

x – 3

£

2

9 – x

số lượng lớn

3 x + 1 + x + 3 x

Câu 9 (1,0 điểm). Cho tất cả các lựa chọn a, b, c thỏa các thứ một  b  c  3. Tối ưu của họ

P = 2 + 3 abc
3 + ab + bc + ca 1 + a   1 + b   1+ c )
( ) ( ) (

—– Hốc —–

 

GẠP ÁN

Câu Hà nội dung Giáo phái
1.a ( ) ( )
TXĐ: D = – ¥; 1 1; +
(1,0 điểm)
-3
y= < 0, x Î D and will hàm số (1) nghịch biến trên from ng spaces determined 0,25
( )
x -1 2
Tính properly limits and if hai đường tiệm cận,  x = 1 is tiệm cận đụ ng, 0,25
y = 2 là Quảng Nam ngang
Lập đúng BBT () 0,25
Vẽ đồ thị, nhận xét tâm đối Xứng tôi 1; 2
f (x) = (2x + 1) / (x-1)

0,25

1.b Mặt M ( x 0 ; y 0 ) là điểm của ta có  x 0 = 2; y 0 = 5 0,25
(1,0 điểm) () 0,25
Phần mềm này có phần trực tuyến là k = y ‘2 = -3
( ) 0,25
Phương Đông trực tuyến là y = -3 x – 2 +5
Kết nối pt trực tuyến y = -3 x +11 0,25
Câu 2a æ x 2 ö 7 k æ 1 giờ k ( -1 k C k 0,25
k = = ) 714-3 k
(0,5 điểm) Phần cứng trong phần mềm trong phần mềm là: C 7 ç ÷ ç ÷ x
7- k
è 2 ø è x ø 2
Hung x 5  khi 14 – 3 k = 5 k = 3 0,25
Số một x 5  là – 35 x 5
16
Câu 2b Dẹt x > 0. Ta có log 5 2 (5 x ) – 7 log 125 x = 1 (1 + log 5 x ) 2 7 log 5 x – 1 = 0 0,25
(0,5 điểm)
3
1 élog 5 x = 0 é x = 1 0,25
ê
Đăng nhập 5 2 x nhật ký 5 x = 0 1 Û ê
ê x = = =
3 ë x 3 5
ê log 5 3
ë
KL
Câu 3 e æ ö e e 0,25
3 + ln x 3 + ln x
(1 điểm) Tôi = ò + 2 ln x ÷ dx = ò dx + ò2 ln xdx = J + K
x x
1 è ø 1 1
e e 0,25
Ta có  K = ò 2ln xdx = 2 x ln x 1 e – ò 2 dx = 2 x ln x 1 đ – 2 x 1 đ = 2
1 1
dx 0,25
Mít t = 3 + ln x Þ t 2   = 3 + ln x Þ 2 tdt =
x
2 2 16 – 6 0,25
2 3
Khí dung  J = ò 2 t 2 dt = t 3 = = .
3
3
3 3
22 – 6
Phần mềm I = 3
3
Câu 4 Ta có  AC ^ BH ; M 1; 1 AC , hiện tại AC: xy = 0. Toạ lòng hạ A 0,25
(1,0 điểm) ( )
ì x – 4 y – 2 = 0 æ 2 2 giờ
is nghiệm of hệ phương trình í y = 0 Þ Một ç ; ÷ .
î x è 3 3 giờ
M   1; 1 là điểm của AC AC C æ số 8 ; 8 giờ
÷
( ) ç 3
è 3 giờ 0,25
(
Vì BC // d x – 4 y + 8 = 0. Suy ra BH Ç BC = B -4; 1 0,25
)
Váy Một æ 2 ; 2 ö , B ( -4; 1 , C æ số 8 ; số 8 ö 0,25
ç 3 3 ÷ ) ç 3 ÷
è ø è 3 giờ
Câu 5a 1 + c os2 x ) ( cos x -1 æ p ö 0,25
(0,5 điểm)    Cung cấp sin sin x ¹ -1. ( ) = 4 +
2 sin ç x ÷
1 + tội lỗi x
è 4 giờ
  • 2 cos 2 x (cos x -1) = 4 ( sin x + cos x ) 1 + sin x
( ) ( ) ( ) 0,25
Û 1 – tội lỗi x cos x – 1 = 2 sin x + cos x Û sin x + cos x + sin x cos x + 1 = 0
Û ( ) ( cos x ) = 0 Û cos x = -1 Û x = p + k 2 p , k Î Z   (Vì tội lỗi x ¹ -1)
tội lỗi x + 1 + 1
KL.
Câu 5b Bạn không phải là 9,5 điểm khi và trên mạng. 0,25
(0,5 điểm Một câu trả lời đúng ít nhất 3 câu.
Một phần của chúng tôi là 0,25; Trả lời sai là 0,75
Cẩn trọng, trả lời, đúng 3 trên 5 câu là C 5 3 (0, 25) 3 (0, 75) 2 0,25
Cẩn trọng, trả lời, đúng 4 trên 5 câu là C 5 4 (0, 25) 4 (0, 75)
Câu trả lời Câu trả lời đúng 5 câu là (0, 25) 5
Phần mềm của chúng tôi được gọi là 9,5 là
C 5 3 (0, 25) 3 (0, 75) 2 + C 5 4 (0, 25) 4 (0, 75) + (0, 25) 5 = 0,104
Câu 6 Đường con cao BK của thang thang ABCD, ta có 0,25
(1,0 điểm)
một 3
BK =   AB 2AK 2 = =
2
AD + BC 3 a 2
Gạc ghi ABCD là S ABCD  = . BK = 3
2 4
3 0,25
Sáng tạo ra chóp S.ABCD là V = 1 SH . S ABCD   = một 3
4
3
Lôi I là trung điểm của BC, con 0,25
BC ^ SHBC ^ HI vinh BC ^ HJ . Từ tính HJ ^ ( SBC )
Khói d ( AD , SB ) = d ( AD , ( SBC )) = d ( H , ( SBC )) = HJ
Áp dụng của họ 0,25
a . một  3
SH . CHÀO = = một  21 . Phần mềm d ( AD , SB ) = một  21
HJ = = = 2
SH 2 + HI 2 một 2 + 3 a 2 7 7
4
Câu 7 MN là đường trung bình và tam tam HAB suy ra MN // AB và MN = 1 AB 0,25
(1,0 điểm)
2
MNCK là kiểu bình thường của CK // MN; CK = MN = 1 AB = 1 CD  suy ra K là
2 2
trung điểm của CD và N là trực tuyến tam BCM, doon CN ^ MB và MK //
CN MIT MK ^ MB
36 8 giờ æ 9 số 8 ö 0,25
B Î d : 2 xy + 2 = 0 Þ B ( b ; 2 b + 2), MK = ç ; ÷ , MB = ç b ; 2 b + ÷
5 5
5 5 giờ è ø
MK . MB = 0 52 b52 = 0 b = 1 B 1; 4
( )
5 5
= ( c – 1; c – 9)
C Î d ‘: xy – 5 = 0 Þ C ( c ; c – 5), ( c > 4), BC , KC = ( c – 9; c -7) 0,25
= 0 ( c é c = 9 Þ C (9; 4)
BC . KC – 1) ( c – 9) + ( c – 9) ( c – 7) = 0 Û ê
ë c = 4 ( L )
K (9; 2) là trung điểm của CD và C (9; 4) đỉnh D (9; 0) ( ) 0,25
Tôi là trung điểm của BD thì tôi ( 5; 2 )
và tôi là trung điểm của AC V A A 1; 0
Câu 8 0,25
x – 3 £ 2 9 – x
(1,0 điểm)    Xét phương trình (1)
3 x + 1 + x + 3
x
ĐK: -1 £ x £ 9, x ¹ 0 ( x + 3 + 3 )
x 2 – 3 x – 2
Khói (1) 9 – x x +1
£ 0
x (3 + x + 3)
x + 1
2 0,25
Û ( x + 3) – 9 ( x + 1) – 2 9 – x ( x + 3 + 3  x +1 ) £ 0
x (3 + x + 3)
x + 1
( x + 3 + 3 ) ( x + 3 – 3 – 2 )
Û x + 1 x + 1 9 – x £ 0
(3 + x + 3)
x x + 1
  • x + 3 ( – 3 x + 1 – 29 )x £ 0
    • 3 x + 1 + x + 3
x + 1 – 3 + 2 – 2 0,25
Û x + 1 9 – x £ 0
x
( – 3) + 2 (1 – )
Û x + 1 x + 1 9 – x £ 0
x
x – 8 æ ö
x +1 2
Û ç + ÷ £ 0
x x + 1 +
è 3 1 + 9 x ø
Û x – 8 £ 0 Û 0 < x £ 8
x
Phần mềm của họ trong phần mềm tối thiểu 0 < x £ 8.
Câu 9 Ta có ab + bc + ca 3 3 .
( abc ) 2
(1,0 điểm) (1 + a ) (1 + b ) (1 + c ) = 1 + abbc + ca + a + b + c + abc ³ (1+ 3 ) 3
abc
Khí dung  P £ 2 + t , với t = 3 ,) < t £ 1
abc
3 + 3 t 2 t
+1 t ( t + 1) ( 3 t 2 + t -1)
Số ít f ( t ) = 2 + t , 0 < t £ 1, f ‘( t ) = =
( )
3 + 3 t 2 t +1 ( ) 2 2
3 1 + t Hơn 1 t 2
Từ tính suy ra M ax P = 5 khi a = b = c = 1.
6

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here