Bộ đề luyên thi đại học toán năm 2011

0
1098
Bộ đề luyên thi đại học toán năm 2011
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bộ đề luyên thi đại học toán năm 2011

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề thi tiếng Pháp trình độ A3


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bộ đề luyên thi đại học toán năm 2011

Bộ đề luyên thi đại học toán năm 2011

LỜI NÓI ĐẦU

Kì thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng năm học 2009 – 2010 sắp đến với nhiều thay đổi so với các kì thi trước đây. Năm đầu tiên, thế hệ học sinh học chương trình phân ban 2006 dự thi Đại học – Cao đẳng, do vậy sẽ có không ít những băn khoăn cả và đề thi và cách thức tuyển sinh.

Trên cơ sở Cấu trúc Đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để có tài liệu học tập và luyện thi, tác giả đã lựa tuyển trên 20 đề thi môn Toán nhằm giúp các em có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ nămg cần nắm vững trước khi bước vào Kì thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 12, trước hết là các học sinh lớp Ôn thi Đại học Điền Lư. Các em có thể trao đổi với tác giả tại website: http://violet.vn/doduonghieu

Mùa thi đã đến gần, chúc các em tự tin và thành công!

Thanh Hóa, tháng 3 năm 2009

ThS. Đỗ Đường Hiếu

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-1-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm)

Cho hàm số y = 2x 3 – 3x2 -1  (C)

 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
 1. Gọi (d) là đường thẳng đi qua M (0; -1) và có hệ số góc k.Tìm k để dường

thẳng (d) cắt (C) tại ba điểm phân biệt

Câu II (2,0 điểm)

1. Giải phương trình: sin 3 x + cos3 x = cos 2 x (2 cos x -sin x)
3 2
2. Giải bất phương trình : >
log 2 (x + 1) log 3 (x +1)
Câu III (1,0 điểm) giới  hạn  bởi  các  đường  y = 2x + 2
Tính  diện  tích  miền hình  phẳng
 • = – x 2 – 2x + 2

Câu IV (1,0 điểm)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = 2a, AA’ = a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD. Tính thể tích khối chóp M.AB’C và khoảng cách từ M đến mp(AB’C).

Câu V (1 điểm)

Cho x, y ,z là các số thực thoả mãn các điều kiện sau: x + y + z = 0 ; x + 1 > 0 ;

y + 1 > 0 ; z + 1 > 0 .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : Q = x x+ 1 + y y+ 1 + z +z1

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ đựoc làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn

 

Câu VI.a (2,0 điểm)

 1. Cho đường thẳng (d) : x-2y-2 = 0 và hai điểm A(0;1) , B (3;4) . Hãy tìm toạ

độ điểm M trên (d) sao cho 2MA2+MB2 có giá trị nhỏ nhất

 1. Trong không gian Oxyz cho A(6; – 2;3), B(0;1;6), C(2;0; –1), D(4,1,0).

Chứng minh bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Tính chiều cao DH của tứ diện ABCD

Câu VII.a (1,0 điểm)

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển:

 1. Theo chương trrình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm)
17
çæ 1 + 4 ÷ö
x3 x ¹ 0
ç x2 ÷
è ø

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-2-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Cho đường tròn x 2 + y 2 – 2x – 6 y + 6 = 0 và điểm M(2; 4). Viết phương trình

đường thẳng đi qua M cắt đường tròn tại 2 điểm A,B sao cho M là trung điểm của đoạn AB.

 1. Cho hai mặt phẳng (P): 2x – y – 2z + 3 = 0 và (Q): 2x – 6y + 3z – 4 = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên đường thẳng D : 1x = y+13 = 2z đồng

thời tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q).

Câu VII.b (1 điểm)

Tìm căn bậc hai của số phức – 1 + 43i .

ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = x3 + mx + 2             (1)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = -3.
 1. Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hòanh tại một điểm duy nhất.

Câu II. (2 điểm)

ìïx 3 + y3 =1

 1. Giải hệ phương trình : í

ïîx 2 y + 2 xy 2 + y3 = 2

 1. Giải phương trình: 2sin 2 ( xp4 ) = 2sin 2 x – tan x .

Câu III. (1 điểm)

Tính tích phân:  I = 2ò  4 x2 dx

1         x

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = h vuông góc mặt phẳng (ABCD), M là điểm thay đổi trên CD. Kẻ SH vuông góc BM. Xác định vị trí M để thể tích tứ diện S.ABH đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhát đó.

Câu V. (1 điểm)

Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: 4 x 2 + 1 –  x = m

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ đựoc làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn

 

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x – 2y + 3 = 0,

d2 : 4x + 3y – 5 = 0. Lập phương trình đường tròn (C) có tâm I trên d1, tiếp xúc d2 và có bán kính R = 2.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng:

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-3-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

x y z ìx = 1 – 2t
: = = , d 2 : íï y = t và mặt phẳng (P): x – y – z = 0.
1
1 1 2 îïz = 1 +t

Tìm tọa độ hai điểm M Îd1, N Îd2 sao cho MN song song (P) và MN = 2. Câu VII.a.(1 điểm)

Tìm số phức z thỏa mãn : æ z + i ö4 =1

çè zi ÷ø

2.Theo chương trình Nâng cao.

Câu VI.b. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB : x – 2 y – 1 = 0 , đường chéo BD : x – 7 y + 14 = 0 và đường chéo AC qua

điểm M(2 ; 1). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm O(0 ; 0 ; 0), A(0 ; 0 ; 4), B(2 ; 0 ; 0) và mặt phẳng (P): 2x + 2y – z + 5 = 0. Lập phương trình mặt cầu
 • đi qua ba điểm O, A, B và có khỏang cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng 53 .

Câu VII.b. (1 điểm)

Giải bất phương trình: log x 3 < log x 3

3

ĐỀ SỐ 3

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số: y = x 2

x -1

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
 2. Chứng minh rằng, với mọi m ¹ 0 , đường thẳng y = mx -3m cắt (H) tại hai điểm phân biệt, trong đó ít nhất một giao điểm có hoành độ lớn hơn 2.

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình: 1 + cos 2 x = 1 sin2 x

43   22

 1. Giải phương trình: 12 log 2 (x + 3 )+ 14 log 4 (x – 1)8 = 3log8 (4x)

Câu III. (1 điểm)

p

Tính tích phân: I = 4ò          tan x          dx

p cos x            1 + cos2 x

6

Câu IV. (1 điểm)

Tính thể tích của khối hộp ABCD.A’B’C’D’ theo a. Biết rằng AA’B’D’ là khối tứ diện đều cạnh a.

Câu V. (1 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-4-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc

đoạn êé 1 ;1úù : 3 – 2 = m
1 – x 2 x 3 + 2 x 2 + 1 (m Ρ).
ë 2 û

Câu VI. (1 điểm)

 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 2 xy – 5 = 0 và hai điểm A(1;2) ; B (4;1) . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng (d) và đi qua hai điểm A, B.
 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;2) ; B (2;0;2) .
  1. Tìm quỹ tích các điểm M sao cho MA2MB2 = 5 .
  2. Tìm quỹ tích các điểm cách đều hai mặt phẳng (OAB) và (Oxy).

Câu VII. (1 điểm)

Với n là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức:

Cn0 + 2.C1n + 3.Cn2 + 4.Cn3 + … + n.Cnn -1 + ( n + 1) .Cnn = ( n + 2 ).2n-1

ĐỀ SỐ 4

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = x 432 x2 + 12

 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
 1. Tìm trên trục tung điểm M mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị hàm số trên và hai tiếp tuyến đó đối xứng nhau qua trục tung và vuông góc với nhau.
Câu II. (2 điểm) 1 2
1. Giải bất phương trình: ³
1- 2x
1+  3x +1
2. Giải hệ phương trình: ïì y 3 x 3 = yx2
í
îï y 2 + x 2 = xy
Câu III. (1 điểm)
Tính tích phân: 1ò x ln(1+ x 2)dx
0
Câu IV. (1 điểm)
Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình bình hành,  AB = a ,
AA‘ = a 3 .  Lấy  M,  N  lần  lượt là  trung  điểm  các  cạnh  A’D’,  A’B’.  Biết
2

AC ‘ ^ mp (BDMN ) , tính thể tích khối đa diện A’NM.ABD.

Câu V. (1 điểm)

Cho x , y Î(0;1) , x ¹ y . Chứng minh rằng : 1  æ y – ln ö > 4
èç ln ø÷
y x 1- y 1- x

Câu VI. (1 điểm)

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Phương trình đường thẳng chứa cạnh AB là y = 2x , phương trình đường thẳng chứa cạnh AC là

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-5-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

y = -0, 25 x + 2, 25 , trọng tâm G của tam giác có tọa độ çæ 8 ; 7 ÷ö . Tính diện tích
3 3
è ø

của tam giác ABC.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ với A(0;0;0) , B (1;0;0) , D (0;1;0), A‘(0;0;1) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm

của AB và CD.

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A’C và MN.

Câu VII. (1 điểm)

2 æ 1 x 2 + x 3 ön
Tìm số hạng chứa x trong khai triển biểu thức ç ÷ , biết n là số tự
nhiên thỏa mãn hệ thức C n-6 è x ø
+ nA2 = 454
n-4 n

ĐỀ SỐ 5

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = 2x 3 – 3(2m + 1)x 2 + 6m(m + 1)x +1 có đồ thị (Cm).

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0.
 1. Tìm m để (Cm) có điểm cực đại và điểm cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng (d) : y = x + 2.

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình : 2 x 2 + 4 = 5 x3 +1 .
 1. Giải phương trình : log 3( 2 x + 1). log 1 ( 2x+1 + 2) + 2 log 32 2 = 0 .
3
Câu III. (1 điểm) (x + 2)2
Tìm nguyên hàm của hàm số  f (x) = .
(2x -1)7

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = 3a.

· 0 . Gọi M, N lần lượt
Đáy ABCD là hình bình hành, AB = a, BC = 2aABC = 60

là trung điểm của BC và SD. Chứng minh rằng MN song song với mặt phẳng (SAB). Tính thể tích khối tứ diện MANC, theo a.

Câu V (1 điểm)

Cho x > y > 0. Chứng minh rằng 5ln x – 4 ln y ³ ln(5 x – 4 y) .

PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

 

Câu VI.a. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-6-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai điểm A(1 ; 0), B(3 ; -1) và đường thẳng (d) : x – 2y -1 = 0. Tìm điểm C thuộc (d) sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6.
 2. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(3 ; 1 ; 1), B(1 ; 2 ; -1) và đường
thẳng ( d ) : x -1 = y = z . Tìm  hình chiếu vuông góc A’, B’ của A, của B lên
2 2 1
 • và viết phương trình đường thẳng đi qua A’, B’.

Câu VII.a. (1 điểm)

Có 7 cái hộp và 10 viên bi (mỗi hộp này đều có khả năng chứa nhiều hơn 10 viên bi). Hỏi có tất cả bao nhiêu cách đưa 10 viên bi này vào 7 hộp đó ?

 1. Theo chương trình Nâng cao :

Câu IV.b. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy viết phương trình chính tắc của hyperbol
 • biết rằng tam giác có các cạnh nằm trên hai tiệm cận của (H) và trên đường thẳng vuông góc với trục thực tại đỉnh của (H) là tam giác đều.
 1. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x +2y – z =0 và hai đường thẳng
(d ) : íìx + y + z = 0 , ( a) : x + 1 = y -1 = z . Viết phương trình đường thẳng
-1
î2x + y – 2z + 2 = 0 2 2

(D), biết rằng (D) vuông góc với (P) và (D) cắt cả hai đường thẳng (d) với (a).

Câu VII.b. (1 điểm)

Giải hệ phương trình

ì2 log 2 ( y + x ) – log 2 x = log 2 (5 yx)
ï
ïílog 2 x + log 3 y = 0.
î

ĐỀ SỐ 6

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = 2x 3x2 .
 2. Tìm tất      cả    các    giá    trị    của    tham    số       m       để    phương      trình
 • 1 – x + x )3x (1- x ) = m có nghiệm.

Câu II. (2 điểm)

ìïx 2 + xy = 2

 1. Giải hệ phương trình: í

ïîx 3 + 2 xy 2 – 2 y = x

 1. Tìm m để phương trình 2 x 2 – 2 mx + 1 = 34 x 3 + 2x có hai nghiệm thực phân

biệt.

Câu III. (1 điểm)

Cho hàm số y = x 3 -3x2 (C).

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-7-

 

e 2xdx

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) hàm số trên và tiếp tuyến của nó tại điểm thuộcđồ thị hàm số có hoành độ bằng 2.

 

Câu IV. (1 điểm)

ln2

 

Tính tích phân: I =                                          ò                                              .

 

0  (2e 2x + e x -1)2

Câu V. (1 điểm)

 

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện 1a + b1 + 1c = 3 . Tìm giá trị

 

lớn nhất của biểu thức Q = ab + bc + ca .
a 3 3 3 + c 3 c 3 + a 3
+ b b

Đẳng thức xảy ra khi nào?

 

PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

 

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A nằm trên đường thẳng (d ): x – 4 y – 2 = 0 , cạnh BC song song với (d), phương trình đường cao BH: x + y + 3 = 0 và trung điểm cạnh AC là M (1;1) . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình:
  • + y + z + 3 = 0 và các điểm A(3;1;1) , B (7;3;9) , C (2;2;2).

 

 1. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho MA + 4MB +9MC đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu VII.a. (1 điểm)

Tìm       hệ       số       x4       trong       khai       triển       đa       thức       của       biểu        thức:

 

 • = ( x3 – 9 x 2 + 23 x -15)16 .

 

 1. Theo chương trình Nâng cao : Câu VI.b. (1 điểm)

 

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng
ìx = 1 + t ìx = 0
: íï y = 0 d 2 : íï y = 4 – 2t
1 îïz
îïz = -5 –t = 5 + 3t
Tìm  M Îd1N Îd2  sao cho MN ^ d1, MN ^ d2 . Viết phương trình tham số

của đường vuông góc chung của d1d2.

 

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình đường tròn đi qua gốc tọa độ và cắt đường tròn (C): (x – 2 )2 + ( y + 3 )2 = 25 thành một dây cung có độ dài bằng 8.

 

 

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-8-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Câu VII.b. (1 điểm)

Giải phương trình: (26 + 153 )x – ( 8 + 43 )(2 + 3 )x + ( 2 – 3 )x-2 = 0 .

ĐỀ SỐ 7

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = x3 – 3x + 1 có đồ thị (C) và đường thẳng (d): y = mx + m + 3.

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
 1. Tìm m để (d) cắt (C) tại M(-1; 3), N, P sao cho tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc nhau.

Câu II. (2 điểm)

ì(x – 1)( y – 1)(x + y – 2) = 6

 1. Giải hệ phương trình: ï

íïîx 2 + y 2 – 2x – 2 y – 3 = 0

 1. Giải phương trình : tan 2x + cot x = 8cos2 x .

Câu III. (1 điểm)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số  y = 2x ,                     y = 3 – x ,

trục hoành và trục tung.

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, O là giao điểm của AC và BD. Biết mặt bên của hình chóp là tam giác đều và khỏang cách từ O đến mặt bên là d. Tính thể tích khối chóp đã cho.

Câu V. (1 điểm)

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ta đều có:

sin çæ p A ÷ö .sin çæ p B ÷ö .sin çæ p C ÷ö ³ sin A .sin B .sin C
2 2
è  4 ø è  4 ø è  4 ø 2

PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

 

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa Oxy ,cho elip (E): x62 + y42 =1 và điểm M (1;1) . Viết phương trình đường thẳng (d) qua M và cắt (E) tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm AB.
 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oz và tạo với mặt phẳng (Q): 2 x + y – 3 z = 0 một góc 600

Câu VII.a. (1 điểm)

Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 4 x – 4 m (2 x – 1) = 0 .

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-9-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độOxy, cho hai điểm A(1 ; 2), B(1 ; 6) và đường tròn (C): (x – 2 )2 + ( y – 1)2 = 2 . Lập phương trình đường tròn (C’) qua B và tiếp xúc với (C) tại A.
 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (a;0;0) ,  B (0;b;0) ,

C (0;0;c) với a, b, c là những số dương thay đổi sao cho a2 + b2 + c 2 = 3 . Xác định a, b, c để khỏang cách từ O đến mp(ABC) lớn nhất.

Câu VII.b. (1 điểm)

Tìm m  để  phương  trình:  4 (log 2 )2 – log 1 x + m = 0  có  nghiệm  trong
x
khoảng ( ) 2
0;1 .

ĐỀ SỐ 8

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = 2 x +1 (1)
x -1
 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)
 1. Tìm k để đường thẳng d: y = kx +3 cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm M, N

sao cho tam giác OMN vuông góc tại O. ( O là gốc tọa độ)

Câu II. (1 điểm)

ì x y + x + y + x 2 y2 = 5
ï
1. Giải hệ phương trình: í
îï2( x 2 + y2) = 5
2. Cho phương trình: cos 4x = cos2 3x + msin2 x
a)  Giải phương trình khi m = 0 p ö
æ
b) Tìm m để phương trình có nghiệm trong khỏang ç 0; ÷
12
è ø

Câu III. (1 điểm)

2

Tính tích phân:  I = 2ò    1+ x dx

 1- x

Câu IV. (1 điểm)

Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân có cạnh

huyền  AB = 2 . Mặt bên (AA’B) vuông góc với mặt phẳng (ABC),  AA‘ = 3 , góc

· 0 . Tính thể
A AB nhọn và mặt phẳng (A’AC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60

tích khối lăng trụ.

Câu V. (1 điểm)

Với giá trị nào của m phương trình sau có bốn nghiệm thực phân biệt:

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-10-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

æç 1 ö÷ x 2-4 x+3 =m4 m2+1

çè 5 ÷ø

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d: x – 2 y + 5 – 1 = 0 và

đường tròn (C): x 2 + y 2 – 2x – 3 = 0 cắt nhau tại hai điểm A, B. Lập phương trình đường tròn (C’) đi qua ba điểm A, B và điểm C (0;2) .

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (a) : x + 2 yz + 5 = 0 và

đường thẳng d : x +2 3 = y 1+ 1 = z 1-3 . Viết phương trình tham số của hình chiếu

vuông góc của d trên mp(a) .

Câu VII.a. (1 điểm) ÷ön-1
Cho n Î N , n ³ 2 . Chứng minh rằng:  C 0 .C1 .C 2Cn £ çæ 2 n – 2
n   n  nn èç n -1 ø÷
 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

 

 1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G (-2; -1) và các cạnh

AB : 4 x + y + 15 = 0 , AC : 2 x + 5 y + 3 = 0 . Tìm trên đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác điểm M sao cho tam giác BMC vuông tại M.

 1. Trong không gian Oxyz cho 2 đường thẳng:
ì ìx = -3t 2
ïx = 1 ï
: íï y = -4 + 2d 2 : íï y = 3 + 2t
1 ï 1 ï 2
+t
ïz = 3 ïz = -2
î 1 î

Lập phương trình đường thẳng đi qua A(-1;1;2) và cắt d1 và d2.

Câu VII.b. (1 điểm)

Giải phương trình:  8 (4 x + 4 x )- 54 (2 x + 2 x )+ 101 = 0 .

ĐỀ SỐ 9

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = 2 x +1 có đồ thị (C).

x + 2

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-11-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Chứng minh rằng đường thẳng (d) : y = x + 4 là trục đối xứng của (C).

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình : 3.sin x + cos x = cos1 x .
 1. Giải phương trình : (20 + 142)x + (20 – 142)x = 43x .

Câu III. (1 điểm)

Tính giới hạn          lim  sin 3x .

x®p sin 5x

Câu IV (1 điểm)

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SC. Biết rằng SA = h, AB = 2a, BC = 4a và CA = 5a. Hãy tính thể tích khối chóp A.BCKH theo ah.

Câu V. (1 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi D là chân đường phân giác trong của tam giác ABC, vẽ

· 0 thì AC 2 + BC 2 = 4R 2 .
từ đỉnh C. Chứng minh rằng : nếu ADC = 45
 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C ) : (x + 3)2 + y2 =100 và điểm A(3;0). Đường tròn (C’) thay đổi nhưng luôn đi qua A và tiếp xúc với (C). Tìm tập hợp tâm M của (C’).
 1. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(3;0;0) , B (0;2;0) và C (0;0;4) . Viết

phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC (O là gốc tọa độ) và tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu VII.a. (1 điểm)

Tìm các điểm cực trị của hàm số y = 2x + sin 2 x.

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

 

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C ) : (x + 3)2 + y2 =100 và điểm A(3;0). Đường tròn (C’) thay đổi nhưng luôn đi qua A và tiếp xúc với (C). Tìm tập hợp tâm M của (C’).
 1. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(3;0;0) , B (0;2;0) và C (0;0;4) . Viết

phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC (O là gốc tọa độ) và tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu VII.b. (1 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-12-

 

http://www.maths.vn Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009
y = x 2 + ( m + 2) x + 2 m+2
Tìm m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tiếp xúc với
x+2

đồ thị (C ) : y = x3 – 3x 2 -8x .

ĐỀ SỐ 10

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số: y = xx +-11 (C)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
 2. Xác định m để đường thẳng y = 2x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B

sao cho tiếp tuyến tại A và B của (C) song song với nhau.

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình: 3tan2 x + 4 tan x + 4cot x + 3cot2 x + 2 = 0
 2. Giải bất phương trình : x + 1 ³ 2(x2 -1)

Câu III. (1 điểm)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) : y = – x 2 + 4x -3 và hai tiếp tuyến của (P) tại hai điểm A(0; -3) và B (3;0)

Câu IV. (1 điểm)

Cho một hình chóp tứ giác đều cạnh a, cạnh bên hợp với đáy một góc 60o. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Tính diện tích mặt cầu. Tính thể tích khối cầu tương ứng.

Câu V. (1 điểm)

Giải hệ phương trình khi a> 1

ì
a2 +1
ï
x + a + y + a + z + a = 3
a
ï
í
ï a2 -1
a y + a z = 3
î  a x + a
ï
 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình :

 • S ): x 2 + y 2 + z 2 – 2 x – 4 y – 6 z = 0
 1. Xét vị trí tương đối của mặt phẳng (P) : x + yz + m = 0 và mặt cầu (S) tùy theo giá trị của m.

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-13-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Tìm tọa độ giao điểm của (S) với đường thẳng đi qua hai điểm M (1;1;1) và

N (2; -1;5) và viết phương trình các mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại các giao điểm ấy.

Câu VII.a. (1 điểm)

Có 8 quả cân lần lượt là: 1kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cân trong 8 quả cân đó. Tính xác suất để trọng lượng 3 quả cân được chon không vượt quá 9.

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)
  1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình : y 2 = 64x

đường thẳng D : 4 x – 3 y + 46 = 0 . Hãy viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng ∆ và tiếp xúc với parabol (P) và có bán kính nhỏ nhất.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(2;4;1),  B (-1;4;0) ,

C (0;0; -3) . Xác định tâm và bán kính đường tròn đi qua ba điểm A, B, C.

Viết phương trình đường tròn đó.

Câu VII.b. (1 điểm)

Tính tổng : S = C20090C20092 + C20094 – …+ C20092004C20092006 + C20092008

ĐỀ SỐ 11

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số : y = x 3 + 3 x – 2 (C)

 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).
 2. Tìm trên đồ thị (C) của hàm số cặp điểm đối xứng nhau qua điểm I (2;18) .

Câu II. (2 điểm)

1. Chứng minh : sin4 a + cos4 x -1 = 2 a ¹ k p , k ΢
sin6 a + cos6 x -1 3 2
ïì + = 7
2. x + 5 y – 2
Giải hệ phương trình : í
ï x – 2 + y + 5 = 7
î

Câu III. (1 điểm)

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hình tròn (C):

2

Câu IV. (1 điểm)

Cắt hình nón (N) đỉnh S cho trước bởi mặt phẳng qua trục của nó, ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a2 . Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón (N). Tính diện tích và thể tích khối cầu nội tiếp hình nón.

Câu V. (1 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-14-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất :

 x + 1 – x + 2m x (1 – x ) – 2 4 x (1- x ) = m3

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trình :

x = y = z ( ) ( 2; -1;0 ) ( )
và ba điểm A 2;0;1 , B , C 1;0;1 .
1
2 3
1. Tìm trên đường thẳng (d) điểm S sao cho : SA + SB + SC đạt giá trị nhỏ nhất.
 1. Tính thể tích hình chóp O.ABC.

Câu VIIa. (2 điểm)

Chứng minh rằng : sin x + tan x > 2 x , “x Îæç 0; p2 ö÷

è          ø

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (∆) có phương trình :

x 1 7 = y 2 3 = z 1 9 và hai điểm A(3;1;1) , B (-4;3;4) .

 1. Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và ∆ chéo nhau và đồng thời vuông góc với nhau.
 1. Tìm M trên đường thẳng ∆ sao cho MA + MB có giá trị nhỏ nhất.

Câu VII.b. (1 điểm)

Chứng minh khi n chẵn, thì:

cos nx 2 2 4 4 n n n
cos n x = 1 – Cn tan x + Cn tan x – … + ( -1)2 Cn tan x

ĐỀ SỐ 12

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số : y = x 3 + mx 2 + 9x – 2

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với m= –
 1. Với giá trị nào của m trên đồ thị hàm số có các cặp điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ.

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình : sin2 x.tan x + cos2 x.cot x – sin 2x = 1 + tan x + cot x
 2. Giải phương trình : (x + 3 )log 32 (x + 2 )+ 4 (x + 2 )log 3 (x + 2 ) =16

Câu III. (1 điểm)

Tính  thể  tích  vật  thể  tròn  xoay  do  hình  phẳng  giới  hạn  bởi  các  đường

y = tan x , y = cot x , x = p4  quay quanh trục Ox.

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-15-

 

http://www.maths.vn                                                               Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Câu IV. (1 điểm)

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C‘ có cạnh đáy bằng a, góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (BCC’B’) bằng j . Tính diện tích xung quanh của hình lăng

trụ.

Câu V. (1 điểm)

Chứng minh rằng : n + n – 2 + n – 4 + n – 6 + … + n – 2k + …+ n – 2n = 0
n
C 0 C1 C 2 C3 Ck
Cn
n n n n n
(Trong đó Ck là tổ hợp chập k của n phần tử)
n

Câu VI. (2 điểm)

 1. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2; -1) , B (1; -2) và trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên đường thẳng x + y – 2 = 0 . Hãy tìm tọa độ điểm C biết rằng diện tích của tam giác ABC bằng 32 .
 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hãy viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm M (2; -1;2) song song với trục Ox và vuông góc với mặt phẳng

(P) có phương trình : 2 xy + 3 z + 4 = 0 .

Câu VII. (1 điểm)

Tìm các số thực x, y thỏa mãn đẳng thức : x (3 + 5i ) + y (1- 2i ) = 7 – 21i

ĐỀ SỐ 13

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số : y = x 4 – 4 (m – 1) x 2 + 2 m -1, có đồ thị (Cm)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C2) của hàm số khi m = 2.
 1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để có ba điểm cực trị.

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình : tan æç p4x ö÷ = 5sin 2 x – 4
 • ø
ì 2 x 2 y + 1 + 2 x ( y +1
ï )
2.  Giải hệ phương trình : íï2 log 3 x +1 (2 x + 1) 1 = log3 x+1 6 x 2 + 5 x +1
ï y-4 + 2 2 x-1 – 1 = 0
î2
ï

Câu III. (1 điểm)

Cho hình chóp tam giác S.ABC, có SA = 2 mặt đáy ABC có diện tích bằng 4. Hai mặt bên (SAB) và (SBC) lần lượt tạo với hai mặt đáy các góc 45o và 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Câu IV. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-16-

 

http://www.maths.vn                                                               Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Tính tích phân : I = e2 ln x
ò
1 x çæ 1 + 3 2 ln 2 x +1 ÷ö
è ø

Câu V. (2 điểm)

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 2 . Chứng minh rằng :

ab  +       bc    + ca  £1

2 – c   2 – a   2 –b

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

 

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Cho tam giác ABC với A(1;5) , B (-4; -5) , C (4; -1). Tìm tọa độ trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
 1. Viết phương trình tham số đường thẳng ∆ đi qua M (-4; -5;3) và cắt hai

đường thẳng :

ìx = -1 + 3t ìx = 2 + 2t
(d1): íï y = -3 – 2t (d 2 ): íï y = -1 + 3t
îïz = 2 –t îïz = 1 -5t
Câu VII.a. (1 điểm)
Tìm hệ số của x3 trong khai triển thành đa thức :  f (x ) = (1 – x -3x2 )4 .
2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu VI.b. (2 điểm) ( -4; -5 ) ( 4; -1 . Tìm tọa độ trực tâm và
1.  Cho tam giác ABC với  A 1;5 , B , C
(  ) )

tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

 1. Lập phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng (P) :
x -1 y z ìx = 2 –t
ï
y + 2 z = 0 và cắt hai đường thẳng : (d1): = = ; (d 2 ): í y = 4 + 2t .
-1 1 4
îïz =1
Câu VII.b. (2 điểm)
Tìm hệ số của x6 trong khai triển (x 2x -1)n thành đa thức. Trong đó n là số
nguyên dương thỏa mãn C1 + C 2 + … + Cn = 220 -1
2 n +1 2n +1 2 n+1

ĐỀ SỐ 14

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số : y = 3xx+11 , có đồ thị (C)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-17-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
 2. Tìm m để đường thẳng dm : y = ( m + 1) x + m – 2 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân

biệt sao cho tam giác AOB có diện tích bằng 32 .

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải bất phương trình : (x 2 – 3 x ) x 2 – 4 x + 3 ³ 0
 1. Giải phương trình : sin 2 x (tan x + 1) = 3sin x (cos x – sin x)+ 3

Câu III. (1 điểm)

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = 3xy = 2 x +1.

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ với A’.ABC là hình chóp tam giác đều cạnh đáy AB = a , cạnh bên AA ‘ = b . Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng mp(ABC) và mp(A’BC). Tính tan a và thể tích hình chóp A’.BCC’B’.

Câu V. (1 điểm)

ïì x2 £ æ 1 ö4-5x
ï5 ç ÷
Tìm m để hệ sau có nghiệm : í è 5 ø
ïï3 x 2 mx + 16 = 0
x
î
 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng D : xy + 1 = 0 sao cho qua M kẻ được

hai đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (C) :  x 2 + y 2 + 2x – 4 y = 0  tại hai

 • o

điểm A, B sao cho AMB = 60  .

 1. Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M (1;2; -1) đồng thời cắt và

vuông góc với đường thẳng d : x 2 1 = y13 = 1z Câu VII.a. (1 điểm)

ìx + y £ 4

Cho hai số thực x , y ³ 0 thỏa mãn í . Tìm giá trị lớn nhất của biểu î3x + y £ 6

thức: P = 93 x + 4 y

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

 

 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elíp (E) : 12x2 + y22 =1. Viết phương trình hypebol (H) có hai tiệm cận y = ±2x và có hai tiêu điểm là hai tiêu điểm của

(E).

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-18-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;0) ,  B (0;4;0) ,

C (0;0;3) . Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa OA sao cho khoảng cách từ B đến (P) bằng khoảng cách từ C đến (P).

Câu VII.b. (1 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c =1 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu

thức P = 1ab+c + 1bc+a +1ca+b .

ĐỀ SỐ 15

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : y = x3 + 4x2 + 4x +1.
 2. Tìm trên đồ thị hàm số y = 2x4 – 3x2 + 2x +1những điểm A có khoảng cách đến đường thẳng d :2 xy – 1 = 0 nhỏ nhất.

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình : 2 log 92 x = log3 x. log 3 (2 x + 1 -1)
 1. Cho tam giác ABC có A, B nhọn và thỏa mãn sin 2 A + sin 2 B = 2009sin C .

Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại C.

Câu III. (1 điểm)

p
2 1
Tính tích phân : I = ò dx
(sin x – cos x )sin x
p
3

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp tứ diện đều S.ABCD. Các mặt bên tạo với đáy góc b. Gọi K là trung điểm cạnh SB. Tính góc giữa hai mặt phẳng (AKC) và (SAB) theo b.

Câu V. (2 điểm)

m – 3 x 2 – 2x3 ³ (x2 + 2).  Tìm  m  để  bất
Cho  bất  phương  trình : 4 – x 2
4 – x2

phương trình có nghiệm x thuộc tập xác định.

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình :

x2 + y2 – 6x + 5 = 0 . Tìm điểm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến với (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 60o.

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-19-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

2.  Trong không gian Oxyz cho 3 điểm  H çæ 1 ; 0; 0 ÷ö , K çæ 0; 1 ; 0 ÷ö , I çæ 1;1; 1 ÷ö . Tính
2 3
è 2 ø è ø è ø
côsin của góc tạo bởi mặt phẳng (HIK) và mặt phẳng tọa độ Oxy.
Câu VII.a. (2 điểm)
Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c 2 =1. Chứng minh rằng :
a + b + c ³ 3 3
b 2 + c 2 c 2 + a 2 a 2 + b2 2
 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d) :  x = y = z  và các điểm

1   2    3

A(2;0;1) , B (2; -1;0) ,                C (1;0;1) . Tìm      trên       đường       thẳng   (d)          điểm  S                 sao                      cho:

Viết    phương  trình  đường   phân  giác  của  2   đường  thẳng    (d1): 2 x + y + 3 = 0 ,

 • d 2 ): x + 2 y + 6 = 0 .

Câu VII.b. (1 điểm)

Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c =1 . Chứng minh rằng :

a + b + b + c + c + a £ 6

ĐỀ SỐ 16

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho họ y = x3x2 + 18mx – 2m (Cm)

 1. Khảo sát hàm số khi m = 1
 1. Tìm m để (Cm) cắt Ox tại 3 điểm có hoành độ thoả mãn: x1 < 0 < x2 < x3

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình: sin 72x cos 32x + sin 2x cos 52x + sin 2 x cos 7 x = 0
 1. Giải bất phương trình: x x 2 – 4 x + 5 + 2 x 2 ³ 3x

Câu III. (1 điểm)

Tính thể tích vật thể tạo thành bởi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau

quanh trục Oy: y = x2 -1 ; y = x +5 .

Câu VI. (1 điểm)

Cho hình chóp tứ giác đếu ABCD mà khoảng cách từ A tới (SBC) là 2a. Xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy để thể tích khối chóp nhỏ nhất. Tính thể tích đó.

Câu V. (1 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-20-

 

http://www.maths.vn                                                               Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 2(x3 + y 3 + z 3) – ( x 2 y + y 2z + z 2x) biết

 • £ x , y , z £1.
 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

 

Câu VI.a. (2 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các đường thẳng

d1: ì2x + y + 1 = 0 và d2: ì3x + yz + 3 = 0
îíx y + z – 1 = 0 îí2xy + 1 = 0
 1. Chứng minh rằng d1 và d2 đồng phẳng và viết pt mp(P) chứa d1 và d2.
 2. Tìm thể tích phần không gian giới hạn bởi mp(P) và ba mặt phẳng tọa độ.

Câu II. (1 điểm)

Chứng minh rằng 4 điểm sau trong mặt phẳng phức biểu diễn cho các số:

4 + (3 + 3)i; 2 + (3 + 3)i;1 + 3i;3 +i thuộc cùng một đường tròn.

 1. Theo chương trình Nâng cao:

Câu VI.b. (2 điểm)

 1. Trong mp(Oxy) cho đường tròn (C): x 2 + y 2 – 12x – 4 y + 36 = 0 . Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với 2 trục toạ độ và tiếp xúc ngoài với (C).
2.  Trong không gian Oxyz cho họ đường cong:(dm) ìx + mzm = 0 . Chứng
îí(1- m)xmy = 0

minh họ đường thẳng luôn thuộc một mặt phẳng cố định.

Câu VII.b. (1 điểm)

Giải hệ phương trình:

ì 2xy 2xy
ï 2 ö æ 2 ö
ï3 æ + 7 2   – 6 = 0 (1)
3 ø÷ èç 3 ø÷
í èç
ï (2)
ïlg(3 xy ) + lg( y + x) – 4 lg 2 = 0
î

ĐỀ SỐ 17

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = x4 – 2(2m2 – 1)x2 + m (1)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
 1. Tìm m để đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc với trục hòanh.

Câu II. (2 điểm)

Giải phương trình: 3 x 2 – 16 x + 64 – 3(8 – x )( x + 27) + 3( x + 27) 2 = 7

Giải phương trình: 4 12 – cos 2 x + 4 12 + cos 2 x =1

Câu III. (1 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-21-

 

http://www.maths.vn Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009
p
Tính tích phân I = 4 sin x + cos x .dx
ò
3 + sin 2x
0

Câu IV. (1 điểm)

Khối chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh C và SA vuông góc mp(ABC), SC = a. Hãy tìm góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (ABC) để thể tích khối chóp lớn nhất.

Câu V. (1 điểm)

Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng mọi x Îé 0;2ù :

ë      û

çæ ÷ö + 4 £ 5
log2 (x 2 – 2x + m)
log2 x 2 – 2x + m
è ø
 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại C. Biết A(-2;0) , B (2;0) và khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác ABC đến trục

hoành bằng 13 . Tìm tọa độ đỉnh C.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(0;1;2) , B (-1;1;0) và mặt phẳng

(P): x – y + z = 0. Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác MAB vuông cân tại B.

Câu VII.a. (1 điểm)

Cho x, y, z > 0 thỏa mãn  xy +  yz +  zx =1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

thức P = x 2 + y 2 + z2 .
x + y y + z z + x
 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)
  1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho elip (E): x42 + y2 =1 và đường thẳng

(d): y = 2 . Lập phương trình tiếp tuyến với (E), biết tiếp tuyến tạo với (d) một góc 600.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M (2;1;2) và đường thẳng (d):

1x = y 1+ 2 = z 1 1 . Tìm trên (d) hai điểm A và B sao cho tam giác MAB đều. Câu VII.b. (1 điểm)

çæ + x ÷ö > log çæ x ÷ö
Giải bất phương trình sau:  log 1 .log 5 x 2 + 1 3 .log 1 x 2 + 1
è ø è ø
3 5

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-22-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

ĐỀ SỐ 18

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số y = x (x-3)2         (1)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)
 1. Tìm tất cả các giá trị của a để đường thẳng (d): y = ax + b không thể tiếp xúc với đồ thị của hàm số (1).

Câu II. (2 điểm)

ìmx + (2m – 1) y + 3 = 0

 1. Tìm m để hệ phương trình : ï có nghiệm duy nhất. íïîx2 + y2 – 2x + 2 y = 0
2.  Giải phương trình: cos 3 x + sin 7 x = 2sin 2 çæ p + 5 x ÷ö – 2 cos2 9x
è 4 2 ø 2
Câu III. (1 điểm) p
3 4 cos 2x
Tính tích phân I = ò dx
0 cos x + cos 3x

Câu IV. (1 điểm)

Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có chiều cao bằng h và góc ASB bằng 2j . Tính thể tích khối chóp.

Câu V. (1 điểm)

Tìm m để phương trình : m + 23  x x 2 =  x + 1- x có nghiệm.

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : 3x – 4y + 1 = 0. Lâp phương tình đường thẳng song song với (d) và cách (d) một khỏang bằng 1.

ìx = 1 + 2t

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d): ïí y = 2 + t            và

ïîz = 4 –t

điểm M (0;2;3) . Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa (d) và khỏang cách từ M đến (P) bằng 1.

Câu VII.a.(1 điểm)

Giải phương trình:                                C x + 2C x -1 + C x -2 = C2 x-3

x             x                x                  x+2

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-23-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E): 3x 2 + 4 y2 – 48 = 0 . Gọi M là điểm thuộc (E) và F1M = 5. Tìm F2M và tọa độ điểm M. (F1, F2 là các tiêu điểm của (E)).
 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d): x +2 5 = y27 = 1z và điểm M (4;1;6) . Đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) tâm là M tại hai điểm A,

B sao cho AB = 6. Viết phương trình của mặt cầu (S).

Câu VII.b.(1 điểm)

Giải bất phương trình : 2 x + 2 x ³ 22

ĐỀ SỐ 19

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số : y = x 4 – 2mx 2 + 2m + m4

 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1.
 1. Với giá trị nào của m thì hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu lập thành một tam giác đều.

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải bất phương trình : 2 2 x +3 x -6 + 2 x +3 -5 < 2x
 2. Giải phương trình:

2 cos( 5x12p ) – 6 sin( 5x12p ) = 2sin( 5x23p ) – 2sin( 35x + p6 )

Câu III. (1 điểm)

p

Tính tích phân : I = 2ò sin x -cos xdx

p 1 +sin 2x

4

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông

· o
góc với đáy, , BC = a , SA = a  3 . Gọi M là trung điểm cạnh SB. Chứng
ACB = 60
minh (SAB ) ^ (SBC ) . Tính thể tích khối tứ diện MABC.

Câu V. (1 điểm)

Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện: y £ 0 , x 2 + x = y +12 . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = xy + x + 2 y +17 .

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-24-

 

http://www.maths.vn Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009
Trong  mặt phẳng  tọa  độ  Oxy,  cho  hai  đường  thẳng  d1 : 2 x – 3 y + 1 = 0 ,

d 2 : 4 x + y – 5 = 0 . Gọi A là giao điểm của d1 d2. Tìm điểm B trên d1 và điểm C trên d2 sao cho tam giác ABC có trọng tâm G (3;5) .

Câu VII.a. (1 điểm)

Tính tổng : S = Cn0 + 2 2 C1n + 3.2 2.Cn2 + … + ( n +1) .2n Cnn

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

 

Trong không gian Oxyz, cho các đường thẳng D1, D2 và mặt phẳng (P) có phương trình :

D1 : x 2+ 1 = y 3 1 = z 1 2 , D 2 : x 1 2 = y 5+ 2 = z2 , mp(P) : 2 xy – 5 z + 1 = 0

 1. Chứng minh rằng D1 và D2 chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.
 2. Viết phương trình đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng (P), đồng thời cắt

cả D1 và D2.

Câu VII.b. (1 điểm)

Gọi E là tập hợp các số gồm 2 chữ số khác nhau được thành lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai phần tử của E. Tính xác suất để lấy được hai số có tổng chia hết cho 9.

ĐỀ SỐ 20

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số : y = x 3 – 3mx 2 + 9x +1       (1)    (m là tham số)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2.
 1. Tìm m để đường thẳng y = x + 10 -3m cắt đồ thị hàm số (1) tại ba điểm phân

biệt.

Câu II. (1 điểm)

 1. Giải phương trình (2cos x – 1)(2sin x + cos x ) = sin 2x -sin x

ì  x +         y =1

 1. Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm: ïí

ïîx x + y y = 1 -3m

Câu III. (1 điểm)

p

Tính tích phân: I = 2ò             sin 2x

0 cos2 x + 4sin2 x

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a , AD = a2 , SA = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SC; I là giao điểm của BM và AC. Chứng minh rằng mặt

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-25-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SMB). Tính thể tích của khối tứ diện ANIB.

Câu V. (1 điểm)

Cho x, y, z là ba số thực thỏa mãn điều kiện x + y + z =1. Tìm giá trị nhỏ nhất của bểu thức: P = x4 + y4 + z 4xyz .

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các đường thẳng:

ìx =1 ìx = -3t
(d1): íï y = -4 + 2t và (d 2 ): íï y = 3 + 2t
îïz = 3 + t îïz = -2
 1. Chứng minh rằng (d1) và (d2) chéo nhau.
 2. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của

(d1) và (d2).

Câu VII.a. (1 điểm)

Hãy khai triển nhị thức Niu-tơn (1- x)2n , với n là số nguyên dương. Từ đó chứng minh rằng: 1.C12 n + 3.C23n + … + ( 2 n – 1) .C22nn -1 = 2.C22n + 4.C24n + … + 2 n.C22nn

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz

 1. Lập phương  trình  tổng  quát  của  mặt  phẳng  đi  qua  các  điểm  M (0;0;1) ,

N (3;0;0) và tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc p3 .

 1. Cho ba điểm A(a;0;0) ,  B (0;b;0) , C (0;0;c) với a, b, c là ba số dương, thay

đổi và luôn thỏa mãn a2 + b2 + c 2 = 3 . Xác định a, b, c sao cho khoảng cách từ điểm O (0;0;0) đến mặt phẳng (ABC) đạt giá trị lớn nhất.

Câu VII.b. (1 điểm)

Cho ba hộp giống nhau, mỗi hộp đựng 7 bút chì khác nhau về màu sắc.

 • Hộp I: có 3 bút màu đỏ, 2 bút màu xanh, 2 bút màu đen;
 • Hộp II: có 2 bút màu đỏ, 2 bút màu xanh, 3 bút màu đen;
 • Hộp III: có 5 bút màu đỏ, 1 bút màu xanh, 1 bút màu đen. Lấy ngẫu nhiên một hộp và rút hú họa từ hộp đó ra 2 bút.
 1. Tính tất cả số các khả năng xảy ra và số khả năng để 2 bút đó cùng màu.
 2. Tính số khả năng để 2 bút đó không có màu đen.

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-26-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

ĐỀ SỐ 21

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số: y = – x 3 – 3x2 + 4      (1)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
 1. Với giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị đồ thị của hàm số (1) tiếp

xúc với đường tròn (C): (xm )2 + ( ym – 1)2 = 5 .

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình: 5 x + 2 5 x £ 2x + 21x +5
 1. Giải phương trình: 3 (2 cos 2 x + cos x – 2 )+ sin x (3 – 2 cos x) = 0

Câu III. (2 điểm)

1

Tính giới hạn:             limp ln (1 + cos 2x)cos6x .

x®

4

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a, SA ^ ( ABCD) và SA = a2 . Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A trên SB và

 1. Giả sử N là giao điểm của đường thẳng SC và (AHK). Chứng minh rằng AN ^ HK và tính thể tích khối chóp S.AHNK.

Câu V. (1 điểm)

Cho ba số thực a, b, c. Chứng minh rằng:

a 3 b 3 c3 1 (a + b +c).
+ + ³
b (c + a ) c (a + b ) a (b +c) 2
 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Viết phương  trình  mặt  phẳng  qua  giao  tuyến  của  hai  mặt  phẳng  (P): x + 4 y – 5 = 0  và (Q): 3 x y + z – 2 = 0 , đồng thời vuông góc với mặt phẳng

(R): 2 xz + 7 = 0 .

 1. Tìm trên giao tuyến của hai mặt phẳng (P), (Q) ở câu 1 những điểm M sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (S): 2 x – 2 yz + 7 = 0 một khoảng bằng 2.

Câu VII.a. (1 điểm)

Cho tập A = {0;1;2;3;4;5} , từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0 và 3.

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-27-

 

sin xdx

http://www.maths.vn                                                               Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz

 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuông góc với mặt phẳng (Q):
  • + y + z = 0 và cách điểm M (1;2; -1) một khoảng bằng 2 .
ìx = 3 – 7t ìx = 7 + t
2.  Cho hai đường thẳng (d ): ï y = 1 + 2t và (d ): ï y = 3 + 2t
1 í 2 í
îïz = 1 + 3t îïz = 9 –t

Lập phương trình đường thẳng (d) đối xứng với đường thẳng (d1) qua (d2). Câu VII.b. (1 điểm)

Cho số phức z = 1 + 3i . Hãy viết dạng lượng giác của số phức z5.

ĐỀ SỐ 22

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

1.  Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = x – 2 (C).
x -1
 1. Chứng minh rằng với mọi giá trị thực của m, đường thẳng y = – x + m (d) luôn

cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng AB.

Câu II. (2 điểm)

 

 1. Giải phương trình:
 1. Giải phương trình:

x

3x2.22x-1 = 6 .

tan çæ x p ÷ö tan çæ x + p
è   6 ø   è   3

ö÷sin 3 x = sin x + sin 2x .

ø

Câu III. (1 điểm)

Tính thể tích hình chóp S.ABCD biết  SA = aSB = bSC = c , · o ,
· ASB = 60
o · o
BSC = 90 , CSA =120  .

Câu IV. (1 điểm)

p

2

Tính tích phân: I = ò                                                                                        .

0 (sin x + 3 cos x)3

Câu V. (1 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = log 22 x + 1 + log 22 y + 1 + log 22 z +1 , trong đó x, y, z là các số dương thỏa mãn điều kiện xyz = 8 .

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

 

Câu VI.a. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-28-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho hai đường thẳng có

phương trình x + y + 1 = 0(d1); 2 xy – 1 = 0(d2 ).

Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M (1;1) cắt (d1), (d2) tương ứng tại

A, B sao cho 2 MA + MB = 0 .

Câu VII.a. (2 điểm)

Kí hiệu x1, x2  là hai nghiệm phức của phương trình bậc hai 2x 2 – 2x + 1 = 0 .

Tính các giá trị các số phức                        1     và     .

x12       x22

 1. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b. (2 điểm)

 

 1. Trong mặt  phẳng  với  hệ  tọa  độ  Oxy,  cho  hypebol  (H)  có  phương  trình

x92y42 =1. Giả sử (d) là một tiếp tuyến thay đổi và F là một trong hai tiêu

điểm của (H), kẻ FH vuông góc với (d). Chứng minh rằng M luông nằm trên một đường tròn cố định, viết phương trình đường tròn đó.

 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0) ,  B (0;2;0) ,

C (0;0;3) . Tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC.

Câu VIIb. (2 điểm)

Người ta sử dụng 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Vật lý, 7 cuốn Hóa học (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm giải thưởng cho 9 học sinh, mỗi học sinh được hai cuốn khác loại. Trong số 9 học sinh trên để hai bạn Ngọc và Thảo. Tìm xác suất để hai bạn Ngọc và Thảo có giải thưởng giống nhau.

ĐỀ SỐ 23

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số: y = mx 4 + ( m – 1)x 2 + 1 – 2m

 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m = 12
 2. Viết phương trìn tiếp tuyến của hàm số đi qua gốc toạ độ.

Câu II. (2 điểm)

1. Giải phương trình: 3cos x + 4sin x + 6 = 6
3cos x + 4sin x +1
 1. Giải phương trình: 3 x + 34 – 3 x – 3 =1

Câu III. (1 điểm)

Tính tích phân I = pò sin x cos x +1 dx

0 sin x + 2cos x + 3

Câu IV. (1 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-29-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

Cho chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, AC = 2, BC = 4. Cạnh bên SA = 5 vuông góc với đáy. Gọi D là trung điểm cạnh AB.

 1. Tính góc giữa AC và SD
 2. Tính khoảng cách giữa BC và SD.

Câu V (1 điểm)

Cho 3 số x, y, z tuỳ ý. Chứng minh rằng:

 x 2 + xy + y 2 +  x 2 + xz + z 2 ³  y 2 + yz + z2

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

 

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, đỉnh A (2, 2). Lập phương trình các cạnh của tam giác biết phương trình đường cao kẻ từ B và C tương ứng là: 9 x – 3 y – 4 = 0 và x + y – 2 = 0 .
 1. Trong không gian với hệ trục toạ độ Đề Các vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng với phương trình :
(d1 ): x – 1 = y – 1 = z -1 (d2 ): x = y + 1 = z – 3
2 -1
1 2 -2 2
Tìm toạ độ giao điểm I của d1 , d2 và viết phương trình mặt phẳng (Q) qua d1 ,d2

Câu VII.a. (1 điểm)

Có hai đội đi thi học sinh giỏi tiếng Anh. Đội thứ nhất có 7 bạn nam và 3 bạn nữ. Đội thứ hai có 4 bạn nam và 6 bạn nữ. Từ mỗi đội chọn ngẫu nhiên một học sinh được thi đầu tiên. Tính xác suất để :

 1. Được một bạn nam và một bạn nữ.
 2. Được ít nhất một bạn nữ.
 1. Theo chương trrình Nâng cao:

Câu VI.b. (2 điểm)

 1. Cho tam gi¸c ABC : A(1; -2), B(4; 2), C(1; -1). T×m to¹ ®é ch©n ph©n gi¸c trong vµ ngoµi gãc A
 1. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình :
ìx = 1 + 2t ìx = 2 + t
( d ) : íï y = 2 + t và  ( d 2 ) : íï y = -3 + 2t
1 ï ï
îz = -3 + 3t îz = 1 + 3t
 1. Chứng tỏ hai đường thẳng (d1) và (d2) chéo nhau.
 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1), (d2).

Câu VII.b. (1 điểm)

Ta xếp ngẫu nhiên ba hòn bi màu trên một vòng tròn. Biết rằng ta có 5 bi đỏ, 2 bi xanh và 1 bi trắng. Tìm xác suất để:

 1. Trên vòng tròn bi trắng ở giữa hai bi xanh.
 1. Trên vòng tròn bi trắng ở giữa hai bi đỏ.

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-30-

 

http://www.maths.vn                                                           Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

ĐỀ SỐ 24

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. (2 điểm)

Cho hàm số: y = 2 x – 4 (C)
x +1
 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
 1. Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN, biết M (-3; 0) và N (-1; -1) .

Câu II. (2 điểm)

 1. Giải phương trình: 4cos4 x – cos 2x12 cos 4x + cos 34x = 72
 1. Giải phương trình: 3 x.2 x = 3 x + 2 x +1

Câu III. (1 điểm)

p 1 + sin x ö
2 æ x
Tính tích phân: I = ò0 ç ÷e dx
è 1 + cos x ø

Câu IV. (1 điểm)

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC độ dài cạnh bên bằng 1. Các mặt bên hợp với mặt phẳng đáy một góc a. Tính thể tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

Câu V. (1 điểm)
Trong  hệ  tọa  độ  Đề  các  Oxyz  cho đường  thẳng  d  có  phương  trình
ìx = 2 + 3t
ï (t Ρ) và hai điểm A(1; 2; -1), B (7; -2;3) .
íy = -2t
ï
îz = 4 + 2t

Tìm trên đường thẳng d những điểm sao cho tổng khoảng cách từ đó đến A và B là nhỏ nhất.

 1. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

 1. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a. (2 điểm)

 1. Năm đoạn thẳng có độ dài 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm. Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong năm đoạn thẳng trên. Tìm xác suất để ba đoạn thẳng lấy ra thành một tam giác.

ìïx  x – 8  y =                 x + y     y

 1. Giải hệ phương trình: í

ïîxy = 5

Câu VII.a. (1 điểm)

y = cos x với 0 < x £ p
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: .
sin 2  x (2 cos x – sin x) 3
2. Theo chương trrình Nâng cao:
Câu VI.b. (2 điểm)

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-31-

 

http://www.maths.vn                                                               Bộ đề luyện thi Đại học và Cao đẳng môn Toán – 2009

1. Tìm tất cả các giá trị  của x trong khai  triển  nhị  thức Niu-tơn:
æ ö n
ç x ÷ 5 ç ÷
logç10-3 ÷ ç x-2 ÷log3
ç  2 æ ö æ ö ÷
è ø + 2è ø , biết rằng số hạng thứ sáu của khai triển
ç ÷
è ø
log ç10-3x ÷
æ ö + C 3 = 2C2 .
(theo thứ tự số mũ giảm dần của 2 ç ÷
è ø  ) bằng 21 và C1
2p 2p ö n n n
2. Cho a = æ + i sin . Tìm các số b sao cho b 3 = a .
3 ç cos ÷
3
è 3  ø
Câu VII.b. (1 điểm)
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2. Chứng minh
rằng:
52 £ a 2 + b 2 + c 2  + 2 abc < 2
27

———————————————————

Biên soạn: ThS. Đỗ Đường Hiếu

-32-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here