Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 – TS. Phạm Hữu Hồng Thái

0
319
Những giải pháp phát triển phương thức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 – TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan: Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 – TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 – TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Mục tiêu của Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 Danh mục rủi ro tối ưu nhằm trình bày về chiến lược đa dạng hóa danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro

Hiểu một số khái niệm như rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Xác định lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, và hệ số tương quan của danh mục 2 tài sản rủi ro.

Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here