Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức trong bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường: Kinh nghiệm từ Mỹ và gợi ý cho Việt Nam

0
805
Đồ án Bảo hiểm
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức trong bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường: Kinh nghiệm từ Mỹ và gợi ý cho Việt Nam

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan: Thị trường bảo hiểm Việt Nam: Nhiều cơ hội phát triển trong thời kỳ hội nhập

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức trong bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường: Kinh nghiệm từ Mỹ và gợi ý cho Việt Nam

Quảng Cáo

Bài viết phân tích kinh nghiệm của nước Mỹ trong việc phòng chống loại rủi ro này và những quy định trong pháp luật BHTG mới nhất tại VN, để từ đó đưa ra một số nhận xét đánh giá về chế độ BHTG VN.

1. Đặt vấn đề

Về mặt lý luận, khi một quốc gia thực hiện chế độ BHTG rất dễ phát sinh rủi ro đạo đức. Rủi ro đạo đức trong chế độ BHTG biểu hiện ở kỷ luật thị trường1 yếu, lúc đó sẽ xuất hiện các hành vi kinh doanh rủi ro cao của NH. Hiện tượng này sẽ làm giảm tính cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống tài chính, đồng thời sẽ làm giảm hiệu quả trong việc phân phối nguồn lực tài chính. Khủng hoảng tín dụng Mỹ trong thập niên 80 của thế kỷ trước là một ví dụ điển hình của rủi ro đạo đức trong BHTG.

 

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here