Thursday, February 21, 2019
soan van lop 11

[Soạn văn] Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ – Vũ Trọng...

Soạn văn lớp 11: Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng) Câu 1: Ý nghĩa của cách đặt nhan...
soan van lop 11

[Soạn văn] Tương tư (Nguyễn Bính)

Soạn văn lớp 11: Tương tư (Nguyễn Bính) Bố cục: 3 phần - Phần 1 (4 câu thơ đầu): khởi nguồn cho tâm trạng tương tư -...
soan van lop 11

[Soạn văn] Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)

Soạn văn lớp 11: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) Bài thơ có thể chia thành ba đoạn: - Đoạn 1 (bốn dòng...

[Soạn văn] Xin lập khoa luật (Trích từ Tế cấp bát điều – Nguyễn...

Soạn văn lớp 11: Xin lập khoa luật (Trích từ Tế cấp bát điều - Nguyễn Trường Tộ) Câu 1: - Theo Nguyễn Trường Tộ, luật...
soan van lop 12

[Soạn văn] Bác ơi! (Tố Hữu)

Soạn văn lớp 12: Bác ơi! (Tố Hữu) Bố cục bài thơ Bác ơi! (Tố Hữu) - 4 khổ thơ đầu: Nỗi đau thương lớn lao, đột...
soan van lop 12

[Soạn văn] Tự do (P.Ê-luy-a)

Soạn văn lớp 12: Tự do (P.Ê-luy-a) Câu 1: Tìm hiểu tứ thơ và chủ đề tác phẩm Tự do (P.Ê-luy-a) Đoạn trích có lược bớt...
soan van lop 11

[Soạn văn] Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Soạn văn lớp 11: Chiều tối (Hồ Chí Minh) Bố cục: 2 phần. - Phần 1 (hai câu đầu): bức tranh thiên nhiên chiều tối. - Phần...
soan van lop 11

[Soạn văn] Vội vàng (Xuân Diệu)

Soạn văn lớp 11: Vội vàng (Xuân Diệu) Câu 1: Bài thơ có thể chia làm 3 đoạn: - Đoạn 1 (13 câu đầu): tình yêu cuộc...
soan van lop 11

[Soạn văn] Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức...

Soạn văn lớp 11: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Câu 1: Ông phê phán những kiểu học đòi "Tây...
soan van lop 12

[Soạn văn] Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)

Soạn văn lớp 12: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) Câu 1: Bố cục (4 đoạn) – Đoạn 1 (Từ đầu...

Facebook FanPage

5,248FansLike